Prevajanja iz bolgarskega v ruski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v ruski jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v ruski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Med zelo pogosto iskane storitve sodi tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v ruski jezik, in to v glavnem za osebne dokumente, saj so v naši ekipi zaposleni in prevajalci in sodni tolmači, to pa pomeni, da vse stranke zelo hitro dobijo dokumente, ki jih lahko nadalje uporabljajo brez težav, saj so s pravnega vidika absolutno veljavni in se obravnavajo kot tudi vsak drugi pravno veljavni dokument. Točenje rečeno, stranka dobi prevedeni dokument, ki je overjen z žigom uradno zapriseženega sodnega tolmača, z njim pa se pravzaprav potrjuje, da je njegova vsebina v celoti enaka kot tudi v izvirnem dokumentu.

Preden pristopi overitvi, je sodni tolmač dolžan primerjati izvirni in prevedeni dokument, da bi ugotovil, da gre za istovetne vsebine. Zato od vsake stranke tudi zahtevamo, da dostavi tudi izvirne dokumente na vpogled, toda pri tem moramo tudi poudariti, da obstaja še ena vrsta overitve, ki je naši strokovnjaki ne morejo izvesti samo zato, ker zanjo niso pristojni. Gre za Apostille žig, ki ga na konkretne dokumente lahko postavijo izključno zaposleni v državnih institucijah, ki so edine pristojne. Toda pomembno je poudariti, da haški žig ni treba postaviti na vse dokumente, za katere se zahteva prevajanje iz bolgarskega v ruski jezik, ampak izključno na tiste, za katere je to določeno z veljavnim zakonom. Prav zato mora vsaka posamezna stranka, ki zahteva to storitev, v okviru pristojnih institucij poiskati informacijo, ali je ta vrsto overitve obvezna za dokumente, za katere se zahteva prevajanje v tej različici jezikov. Če dobi pozitiven odgovor, mora tudi vprašati, ali se haški žig v tem primeru postavlja po obdelavi dokumenta s strani naših strokovnjakov ali pa pred tem, saj bo tako popolnoma prepričan, kam je treba najprej odnesti dokument in po katerem principu poteka njegova obdelava. Vsaka stranka, ki dobi te informacije, prav tako ve, kako dolgo naj bi trajal postopek obdelave določenega dokumenta, saj v primeru, ko se Apostille žig postavlja pred začetkom dela naših strokovnjakov, so ti dolžni iz bolgarskega v ruski jezik prevesti, tako vsebino dokumente kot tudi vsebino haškega žiga. Če je to potrebno, pristopajo postavljanju Apostille žiga šele, ko se izvedeta njegovo prevajanje in overitev in ta postopek traja malo kraje, toda v vsakem primeru stranka, ki pridobi te informacije, precej lažje opravi celoten postopek obdelave kateregakoli dokumenta.

Kar zadeva dostavo materialov na obdelavo, če gre pri tem za dokumente, jih stranka lahko pošlje s priporočeno poštno pošiljko ali preko kurirske službe, lahko pa jih prinese osebno, medtem ko na elektronski naslov pošlje tiste vsebine, za katere zahteva neposredno prevajanje iz bolgarskega v ruski jezik, toda za katere ni treba izvesti overitve z žigom sodnega tolmača.


Prevajanje iz bolgarskega v ruski jezik
Prevajanje iz ruskega v bolgarski jezik

Tista stranka, ki ji je obdelava kateregakoli dokumenta potrebna v zelo kratkem časovnem obdobju, ima pravico, da na elektronski naslov najprej pošlje skenirane dokumente in da potem dostavi izvirnike na vpogled izvrši, in to vedno v najkrajšem roku.

Po koncu obdelave katerihkoli vsebin vsaka stranka izbira način dostave in poleg osebnega prevzemanja prevoda, lahko izbere tudi možnost dostave na določen naslov. Za tiste materiale, za katere se ne izvaja overitev, je dovoljena tudi dostava prevoda na elektronski naslov, toda treba je poudariti, da dostavo prevoda na naslov izvaja določena kurirska služba in da to storitev vedno zaračunava v skladu s svojim veljavnim cenikom, stranka pa jo plača v trenutku prevzemanja.

Čeprav se v tej kombinaciji jezikov najpogosteje zahteva prevajanje osebnih dokumentov, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse poslovne dokumente (fakture, ustanovitveni akt podjetja, statut podjetja, poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve in drugi) oziroma vse pravne akte (pravni red Evropske Unije, pritožbe, sklepe in sodbe, pooblastilo za zastopanje, pogodbe, tožbe in odločitve ter drugi dokumenti, ki so povezani s pravom in sodstvom).

Naši strokovnjaki po potrebi prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v ruski jezik za vse vrste dokumentacij, tako za gradbeno, razpisno in tehnično (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, navodila za uporabo in drugi) kot tudi za medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi).

Zainteresiranim strankam v tej jezični različici omogočamo tudi obdelavo vseh vrst potrdil in izjav kot tudi soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in drugi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam), ko pa je to potrebno strankam, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v ruski jezik za zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomo in dodatek k diplomi oziroma potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen in potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi za znanstvena dela in patente, zatem rezultate znanstvenih raziskav in predmetnike ter programe fakultet pa tudi za diplomske in seminarske naloge, znanstvena in druga dela ter še veliko drugih dokumentov, ki se nanašajo predvsem na področje izobraževanja in potem tudi znanosti.

V vsakem trenutku naši strokovnjaki lahko zagotovijo tudi storitve tolmačenja oziroma uporabljajo simultano, šepetano in konsekutivno tolmačenje iz bolgarskega v ruski jezik, zainteresiranim strankam pa ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to pod pogoji, nad katerimi bodo zagotovo navdušeni. Stranke pri nas pričakuje tudi obdelava materialov s področij marketinga (PR članki, vizitke, reklamni katalogi, zloženke, brošure in drugi) kot tudi različnih vrst besedilnih vsebin oziroma književnih del in učbenikov.

Polega tega prevajalci in sodni tolmači v tej v kombinaciji jezikov prevajajo tudi časopisne članke, zatem vsebino ilustriranih, otroških, strokovnih in drugih vrst revij kot tudi tiste materiale, ki so v osnovi povezani s spletnim področjem (spletni katalogi, aplikacije, spletne prodajalne, spletne strani, programi in drugo). Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank lahko v tej različici jezikov prav tako obdelajo tudi zvočne in video materiale katerekoli vrste, od reklamnih sporočil in serij preko zabavnih, informativnih, izobraževalnih in drugih vrst oddaj oziroma animiranih in risanih filmov pa do dokumentarnih ter igranih filmov kateregakoli žanra. Toda to še ni vse, ko zadeva to storitev, saj stranke pri nas lahko dobijo tudi njihovo sinhronizacijo oziroma naši strokovnjaki lahko izvedejo tudi podnaslavljanje vseh prevedenih video in zvočnih materialov.

Prevajanje reklamnih zloženk iz bolgarskega v ruski jezik

Ko prevajalci in sodni tolmači iz bolgarskega v ruski jezik prevajajo reklamne zloženke, posebno pozornost namenjajo tudi marketinškim pravilom, ki jih vsekakor odlično poznajo in ob tej priložnosti sporočilo iz izvirnih materialov oblikujejo v skladu z duhom ciljanega jezika, obdelujejo pa tudi reklamne letake, plakate in vizitke pa tudi kataloge, brošure in ostale vsebine, ki so povezane z reklamiranjem.

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci prav tako izvajajo tudi prevajanje iz bolgarskega v ruski jezik, tako za učbenike iz različnih področij kot tudi za prozna oziroma poetska dela pa tudi beletrijo, romane in druga književna dela. Na zahtevo strank naši strokovnjaki prevajajo tudi besedila iz številnih področij pa tudi časopisne članke, zatem vsebine ilustriranih in strokovnih kot tudi otroških in vseh drugih vrst revij.

Kar zadeva prevajanje iz bolgarskega v ruski jezik za besedila, če rečemo, da prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo najrazličnejše vrste vsebin, vsekakor govorimo resnico, saj prevajajo besedila ne glede na njihovo temo. Menedžment, marketing, komunikologija, gradbena industrija, ekologija in varstvo okolja so samo nekatere od tem, po potrebi pa prevajajo tudi besedilne materiale s področij turizma, medicine in psihologije oziroma sociologije, bančništva, filozofije in turizma ter farmacije in politike oziroma ekonomije, prava in drugih področij, ki so povezana z naravoslovnimi pa tudi družbenimi vedami.

Zainteresiranim strankam omogočamo tudi profesionalno prevajanje iz bolgarskega v ruski jezik absolutno vseh vrst spletnih vsebin, kar se nanaša na obdelavo predvsem spletnih strani, zatem spletnih katalogov kot tudi spletnih prodajaln in programske opreme ter vseh drugih vsebin s tega področja. Seveda naši strokovnjaki pri obdelavi takšnih materialov pazijo tudi na veljavna spletna pravila, še posebej na tista, ki so povezana z optimizacijo prevedenih vsebin za spletne iskalnike.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz bolgarskega v ruski jezik

Razpisno dokumentacijo, za katero stranka zahteva prevajanje iz bolgarskega v ruski jezik, dobi kompletno obdelano, saj prevajalci in sodni tolmači najprej izvedejo njeno prevajanje prevod in potem tudi overitev. Sicer gre za overitev, za katero je zadolžen izključno sodni tolmač in če je potrebno na dokumente, za katere se zahteva prevajanje v tej kombinaciji jezikov, postaviti tudi tako imenovani Apostille žig, mora vsaka stranka sama poiskati informacije o tem v okviru pristojnih institucij, glede na to, da strokovnjaki, ki so del naše ekipe, za to vrsto overitve niso pristojni. Prav tako se zahteva, da vsaka posamezna stranka pri dostavi razpisne dokumentacije oziroma kateregakoli drugega dokumenta, za katerega ji je potrebno prevajanje iz bolgarskega v ruski jezik, vsekakor dostavi tudi izvirnike. Njih sodni tolmač uporablja, ko izvaja overitev, saj jih mora primerjati s prevodi, ker se žig sodnega tolmača sme postaviti izključno na dokumente, katerih vsebina je v celoti enaka kot tudi v izvirnih vsebinam.

Sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov obdelujejo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma različne vrste izjav, soglasij, potrdil (potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov in drugi dokumenti te vrste).

Poleg razpisne obdelujemo tudi gradbeno oziroma tehnično dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, navodilo za uporabo, gradbeni projekti in drugi) kot tudi absolutno vse pravne akte (sodbe, pravni red Evropske Unije, sodne odločitve in tožbe, pogodbe, pooblastilo za zastopanje, pritožbe in sklepe in drugi dokumenti, ki so povezani s področjema sodstva in prava).

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank prav tako lahko prevedejo oziroma overijo v skladu s pravili tudi potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu kot tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potni list in osebno izkaznico. Poleg tega strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v ruski jezik za vse vrste dovoljenj (dovoljenje za prebivanje, prometno, vozniško, delovno in druga) oziroma za izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o smrti ter za številne druge osebne dokumente.

Ko je to potrebno, naši strokovnjaki obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma predmetnike in programe fakultet kot tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, zatem potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen in diplomo ter dodatek k diplomi kot tudi znanstvene in diplomske naloge ter znanstvene patente in potrdilo o rednem šolanju ter vse druge neomenjene dokumente, ki so na katerikoli način povezani s področjem znanosti, ali pa s segmentom izobraževanja.

Poleg vsega, kar smo do zdaj omenili, prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo tudi zdravniške izvide oziroma vse dokumente, ki sodijo med medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi) ter vse tiste dokumente, ki se tičejo poslovanja ali podjetnikov ali pravne osebe (fakture, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovna poročila vseh vrst, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve in drugi dokumenti iz te skupine).

Prevajanje zvočnih in video materialov iz bolgarskega v ruski jezik

Prevajanje vseh video in zvočnih vsebin iz bolgarskega v ruski jezik vključuje tudi njihovo sinhronizacijo pa tudi podnaslavljanje. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo, tako reklamna sporočila, serije in zabavne oziroma informativne pa tudi otroške in druge vrste oddaj kot tudi igrane filme različnih žanrov oziroma dokumentarne, animirane in risane filme ter vse ostale vrste zvočnih in video materialov. Naše stranke na ta način dobijo kompletno obdelane vsebine, ki jih lahko prikazujejo, tako na spletu kot tudi v kinematografih oziroma jih lahko predvajajo tudi na radijskih postajah in televiziji ter kateremkoli drugem mediju, kjer je to potrebno.

Kadar organizirate določen dogodek, za katerega vam je potrebno tolmačenje iz bolgarskega v ruski jezik, stranke morajo vedeti, da naši sodni tolmači in prevajalci lahko uporabijo, tako konsekutivno kot tudi simultano pa tudi šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Ko se priporoča uporaba te vrste storitve, lahko v ponudbi pričakujejo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, to storitev pa ponujamo po odličnih cenah. Da bi lahko oblikovali ponudbo, nam morajo stranke posredovati vse pomembne informacije, ki se nanašajo na konkretni dogodek in ki vsekakor ne vključujejo samo podatkov o številu udeležencev in trajanju določenega dogodka, ampak prav tako tudi informacije o prostoru, v katerem naj bi potekal oziroma o tem, na kakšen način je predvideno, da bo organiziran.

Redakcijo vsebin, ki so iz bolgarskega v ruski jezik že preveden na kateremkoli drugem mestu, pri čemer pa prevodi niso kakovostni, izvajajo profesionalni korektorji in lektorji, ki so že vrsto let v tem poslu in ki imajo za sabo dovolj izkušenj, tako da z gotovostjo lahko trdimo, da bodo v najkrajšem roku in po odličnih cenah odpravili vse obstoječe napake in strankam omogočili, da dobijo profesionalno in kakovostno obdelane vsebine katerekoli vrste.

Cena prevajanja iz bolgarskega v ruski jezik

  • Iz bolgarskega v ruski je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz bolgarskega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!