Prevajanje iz bolgarskega v madžarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v madžarski jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v madžarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ko je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci, ki so v ekipi naše institucije, omogočajo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v madžarski jezik, tako v pisani obliki za vse vsebine kot tudi kot tolmačenje.

Poudarjamo, da kar zadeva tolmačenja, naše stranke lahko dobijo storitev, tako šepetanega in simultanega kot tudi konsekutivnega tolmačenja, lahko pa tudi da pričakujejo, da jim bo ponujen najem opreme za simultano tolmačenje, in to po cenah, ki veljajo za izjemno ugodne. Prav tako lahko izvajamo tudi redakcijo (lekturo in korekturo) pa tudi podnaslavljanje in sinhronizacijo vseh prevedenih video in zvočnih materialov.

Prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi prevajanje iz bolgarskega v madžarski jezik za književna dela in časopisne članke oziroma na zahtevo obdelujejo tudi različne vrste besedil in revij. V konkretni jezični različici prevajajo tudi spletne vsebine pa tudi tiste, ki so namenjene reklamiranju različnih podjetij, storitev in izdelkov.


Prevajanje iz bolgarskega v madžarski jezik
Prevajanje iz madžarskega v bolgarski jezik

Stranke pri nas lahko dobijo tudi prevajanje v tej kombinaciji jezikov za vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma za poslovno in osebno dokumentacijo in potem tudi njihovo overitev, ki jo izvaja uradno zapriseženi sodni tolmač. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači strankam omogočajo tudi prevajanje iz bolgarskega v madžarski jezik za dokumente s področja izobraževanja in za vse pravne akte kot tudi za poslovno in gradbeno oziroma tehnično, medicinsko in razpisno dokumentacijo ter za vse dokumente, ki se nanašajo na področje znanosti pa tudi za številne druge.

Glede na to, da je sodni tolmač dolžan najprej primerjati izvirni in preveden dokument, mora vsakdo, ki zahteva prevajanje iz bolgarskega v madžarski jezik za katerikoli dokument, dostaviti tudi izvirne vsebine na vpogled, tako da jih lahko ali osebno prinese v prostore naše poslovalnice, ali pa jih pošlje priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe. Za vse ostale vsebine, za katere stranke zahtevajo prevajanje v tej različici jezikov, velja pravilo, da jih lahko pošljejo in prejmejo prevedene po elektronski pošti, medtem ko dokumente na elektronski naslov lahko pošljejo samo tiste osebe, ki ga zahtevajo njihovo nujno prevajanje iz bolgarskega v madžarski jezik.

Prevzemanje obdelanih dokumentov lahko poteka osebno, ali pa prevode lahko pošljemo na naslov stranke, toda ta storitev se zaračunava ločeno od obdelave dokumentov.

Prav tako je dobro, da vsakdo, ki ga zanima prevajanje dokumentov v tej kombinaciji, ve, da se za določene dokumente zahteva tudi dodatna overitev, ki je prevajalci in sodni tolmači v nobenem primeru ne morejo izvesti, saj ni v njihovi pristojnosti. Gre za postavljanje Apostille ali haškega žiga in vse informacije, ki se nanašajo na to vrsto overitve, stranke morajo pridobiti samostojno v pristojnih službah v okviru okrožnih sodišč naše države. S tem mislimo predvsem na to, da treba morajo najprej izvedeti, ali je ta overitev obvezna za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz bolgarskega v madžarski jezik in če je, potem morajo izvedeti, ali se ta vrsta žiga postavlja šele potem, ko naši strokovnjaki končajo obdelavo konkretnih dokumentov, ali pa pred tem.

Prevajanje potrdilo o nekaznovanosti iz bolgarskega v madžarski jezik

Prevajalski center Akademije Oxford, poleg številnih storitev, ki jih nudi strankam, izvaja tudi neposredno prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz bolgarskega v madžarski jezik kot tudi storitev, ki se nanaša na overitev tako obdelanih vsebin. Ko sodni tolmač izvede njihovo overitev, se ti dokumente obravnavajo kot zakonsko in pravno veljavni in stranke imajo možnost, da jih predajo vsaki pristojni službi, če je to potrebno oziroma jih uporabljajo popolnoma enako kot tudi vsak drugi dokument, ki se obravnava kot pravno veljaven.

Svojim strankam dajemo splošno priporočilo, ki se nanaša na overitev s haškim oziroma Apostille žigom, saj prevajalci in sodni tolmači, ki so pri nas zaposleni, nimajo pooblastila, da to vrsto overitve izvedejo, pa bi zato bilo dobro, da stranke pridobijo vse relevantne informacije o njej.

Poleg omenjenega potrdila naši strokovnjaki obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti oziroma potrdilo o samskem stanu in potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi soglasje za zastopanje, zatem potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stanju računa v banki ter številne druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Vse dokumente, ki veljajo za osebne, kot so izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu in vozniško dovoljenje ter potni list in delovno dovoljenje oziroma potrdila o stalnem prebivališču, izpiski iz matične knjige o smrti in izpiski iz matične knjige o sklenitvi zakonske zveze oziroma prometno in dovoljenja za prebivanje pa tudi vse druge osebne dokumente sodni tolmači in prevajalci v konkretni kombinaciji jezikov na zahtevo strank prav tako prevajajo. Poleg tega ti strokovnjaki obdelujejo tudi diplomo in dodatek k diplomi oziroma potrdilo o rednem šolanju kot tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma potrdilo o opravljenih izpitih, zatem predmetnike in programe fakultet kot tudi ostale dokumente s področja izobraževanja.

Strankam ponujamo tudi prevajanje iz bolgarskega v madžarski jezik za medicinsko dokumentacijo (dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov in druga) kot tudi za vse dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo (statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, letna in revizijska poročila in številni drugi).

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi gradbene projekte kot tudi deklaracije izdelkov in navodilo za uporabo oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev in druge neomenjene dokumente, ki sestavljajo, ne samo gradbeno, ampak tudi razpisno kot tudi tehnično dokumentacijo.

Rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente, po potrebi pa tudi najkompleksnejša znanstvena dela, prevajalci in sodni tolmači najprej prevedejo v tej kombinaciji jezikov in potem tudi overijo z žigom sodnega tolmača. Pri nas stranke pričakujejo tudi prevajanje iz bolgarskega v madžarski jezik za pravni red Evropske Unije in certifikate oziroma za sodbe in pritožbe kot tudi tožbe in potem tudi za licence, pooblastilo za zastopanje in pogodbe ter za sodne odločitve in za številne druge pravne akte.

Prevajanje serij iz bolgarskega v madžarski jezik

Kadar stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zahtevajo prevajanje serij iz bolgarskega v madžarski jezik, lahko dobijo tudi storitev njihovega podnaslavljanja. Če je to potrebno, naši strokovnjaki prav tako poskrbijo za sinhronizacijo prevedenih serij pa tudi številnih drugih vrst, ne samo video, ampak tudi zvočnih materialov. Omenjena storitev vključuje obdelavo filmov kateregakoli žanra, zatem reklamnih sporočil pa tudi oddaj različnega značaja in drugih vsebin te vrste.

Marketinške materiale sodni tolmači in prevajalci na zahtevo prav tako obdelajo v tej jezični kombinaciji, tako da stranke lahko dobijo neposredno prevajanje iz bolgarskega v madžarski jezik, ne samo za plakate in reklamne letake oziroma brošure, ampak tudi za PR članke kot tudi za reklamne kataloge in potem tudi za vizitke in ostale vsebine, ki se nanašajo na reklamiranje.

Ker v naši ekipi niso samo sodni tolmači in prevajalci, ampak tudi številni drugi strokovnjaki in med njimi tudi profesionalni lektorji in korektorji, lahko vsakdo, ki ima potrebo, dobi redakcijo že obdelanih materialov, ki vključuje storitvi lekture in korekture.

Poleg vsega, kar smo do zdaj omenili, izvajamo tudi prevajanje iz bolgarskega v madžarski jezik za besedilne vsebine katerekoli tematike pa tudi dolžine in kompleksnosti. Kadar rečemo katerokoli, mi zares to tudi mislimo, saj prevajalci in sodni tolmači enako kakovostno lahko obdelajo tudi besedila s področij psihologije, financ, medicine in bančništva oziroma politike, sociologije, komunikologije in gradbene industrije. Poleg tega na zahtevo strank obdelujemo tudi turistična pa tudi besedila, katerih tema je povezana s področji informacijskih tehnologij, menedžmenta in vseh drugih znanstvenih disciplin in to vseh tistih, ki so povezana s katerokoli vejo naravoslovnih in družbenih ved.

Konsekutivno tolmačenje iz bolgarskega v madžarski jezik

Čeprav je konsekutivno tolmačenje samo ena vrsta te storitve, ki jo lahko izvedejo naši prevajalci in sodni tolmači, stranke nimajo razloga za zaskrbljenost, saj ti strokovnjaki enako kakovostno uporabljajo tudi simultano in šepetano tolmačenje iz bolgarskega v madžarski jezik. In glede na to, da je vsaka od teh storitev namenjena za jasno določeno vrsto dogodka, od strank zahtevamo, da nas informirajo o vseh potrebnih detajlih v zvezi z dogodkom, za katerega jim je ta storitev potrebna. S tem mislimo, ne samo na informacije o prostoru, v katerem naj bi potekal oziroma o številu udeležencev in trajanju, ampak tudi na koncept njegove organizacije ter na vse ostale detajle, ki lahko pomagajo, da določimo, ali je prav to vrsto storitve najbolje uporabiti v konkretnem primeru. Pri izdelavi ponude vanjo lahko uvrstiti tudi najem opreme za simultano tolmačenje, toda samo pod pogojem, da naši strokovnjaki ocenijo, da bi ta v celoti profesionalno zadostila vsem zahtevam tega dogodka.

V skladu z zahtevami in potrebami strank izvajamo tudi prevajanje iz bolgarskega v madžarski jezik za učbenike oziroma za romane in dela beletrije kot tudi za prozna pa tudi za dela poezije ter nasploh za književna dela katerekoli vrste.

Prav tako lahko prevajamo in ilustrirane revije kot tudi vsebino strokovnih in otroških pa tudi vseh drugih vrst revij oziroma časopisne članke. Poleg tega strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v madžarski jezik za spletne strani oziroma spletne prodajalne kot tudi aplikacije, spletne kataloge in programe vseh vrst ter za katerokoli vrsto spletnih vsebin. Glede na dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci poznajo tudi pravila v zvezi z optimizacijo teh vsebin oziroma so seznanjeni s pravili SEO (Search Engine Optimisation), to pomeni, da bodo lastniki vseh omenjenih vsebin v prednosti, saj bodo po prevajanju in optimizaciji vsi ti materiali precej bolje kotirani v okviru splošno spletnega iskanja.

Cena prevajanja iz bolgarskega v madžarski jezik

  • Iz bolgarskega v madžarski je 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz bolgarskega v madžarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v madžarski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v madžarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!