Prevajanja iz bolgarskega v portugalski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v portugalski jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v portugalski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg tolmačenja iz bolgarskega v portugalski jezik sodni tolmači in prevajalci, ki so v ekipi Akademije Oxford, na zahtevo strank lahko obdelajo tudi najrazličnejše vsebine v pisani obliki, toda predvsem želimo omeniti tolmačenje, saj lahko izvedejo, tako konsekutivno in simultano tolmačenje v konkretni kombinaciji jezikov, prav tako pa lahko pristopijo tudi šepetanemu tolmačenju. Da bi v celoti odgovorili zahtevam nekega dogodka, stranke, za katere dogodek je predvidena prav ta storitev, lahko dobijo tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje.

Kar zadeva obdelajo vsebin v pisani različici, lahko brez težav rečemo, da sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov prevajajo katerokoli vrsto materialov, od besedil različne tematike oziroma učbenikov in književnih del ter revij in časopisnih člankov, preko marketinških materialov vseh vrst (zloženke, plakati, vizitke, brošure, PR članki, katalogi in drugo), pa do vseh tistih vsebin, ki so ozko povezane s spletnim področjem (programska oprema, spletni programi, spletne strani, spletni katalogi in drugo).

Vsakomur, ki mu je to potrebno, lahko ponudimo tudi kompletno obdelavo najrazličnejših video oziroma zvočnih vsebin, kar vključuje najprej prevajanje iz bolgarskega v portugalski jezik za serije in filme, reklamna sporočila, oddaje in druge podobne materiale in potem tudi njihovo sinhronizacijo, na zahtevo strank pa izvajamo tudi podnaslavljanje vseh omenjenih materialov.


Prevajanje iz bolgarskega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v bolgarski jezik

Vsaka za to zainteresirana stranka, mora prav tako vedeti, da so v naši ekipi tudi profesionalni korektorji oziroma lektorji in da ti lahko na vašo zahtevo opravijo vse potrebne spremembe v tistih vsebinam, za katere je predhodno izvedeno neposredno prevajanje iz bolgarskega v portugalski jezik, pri čemer pa le-t ni ravno kakovostno.

Posebej moramo poudariti, da tistim strankam, ki jim je potrebno prevajanje iz bolgarskega v portugalski jezik za dokumente, naši prevajalci in sodni tolmači zagotavljajo kompletno storitev oziroma poleg njihovega prevajanja dobijo tudi overitev. Gre za overitev, za katero je zadolžen zapriseženi sodni tolmač in iz tega razloga poudarjamo, da stranke, ki zahtevajo obdelavo takšnih vsebin, lahko takšen dokument brez težav uporabljajo, kadarkoli je to potrebno, saj je ta pravno absolutno veljaven.

Toda obstajajo določene situacije, kjer ta vrsta overitve ne zadošča, da bi dokument štel kot pravno veljaven, saj se za nekatere dokumente zahteva overitev s posebno vrsto žiga. Gre za postavljanje haškega oziroma Apostille žiga, pri čemer prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford za to vrsto overitve niso pristojni. Prav zato mi vsem zainteresiranim strankam dajemo priporočilo, da sami poiščejo informacije v okviru tistih državnih institucij, ki so za overitev s haškim žigom pristojne, da ne bi po nepotrebnem izgubljali časa in denarja. Glede na to, da se Apostille žig na nekatere dokumente postavlja šele, ko naši strokovnjaki končajo z njihovo obdelavo, na nekatere pa pred tem, mora stranka pridobiti tudi to informacijo, da bi vedela, kam mora najprej odnesti konkretne dokumente na obdelavo.

Da bi sodni tolmač lahko postavil svoj žig na dokumente, ki so prevedeni iz bolgarskega v portugalski jezik, je pomembno, da se osebno prepriča, da je vsebina prevedenega in izvirnega dokumenta popolnoma enaka, kar pa stori, ko stranke dostavijo izvirnike na vpogled, kar je hkrati tudi njihova dolžnost. Tako da oni, poleg tega, da lahko osebno pridejo v prostore naše poslovalnice in tako dostavijo vsebine na prevajanje, prav tako lahko izberejo tudi opcijo, ki predvideva njihovo pošiljanje preko kurirske službe ali priporočeno preko „Pošte Srbije“. Vse ostale materiale, ki ne zahtevajo overitve, stranke lahko pošljejo zelo enostavno, in to na naš elektronski naslov.

Način dostave prevedenih vsebin se razlikuje izključno v odvisnosti od tega, za katero vrsto materialov gre, saj vse tiste, za katere se ne izvaja overitev, stranke lahko prevedene dobijo po elektronski pošti. Toda, če gre za prevajanje iz bolgarskega v portugalski jezik za dokumente, stranke lahko izberejo, ali jih želijo prevzeti osebno v prostorih Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali jim kljub vsemu bolj ustreza, da jim prevedene in overjene dokumente dostavimo na določen naslov. Če je njihova izbira druga ponujena opcija, se morajo zavedeti, da se omenjena storitev zaračunava ločeno od obdelave dokumentov in v skladu z veljavnim cenikom konkretne kurirske službe.

Postoji samo ena situacija, ko je dovoljeno pošiljanje dokumentov po elektronski pošti, in to je v primeru, ko stranka zahteva njihovo nujno prevajanje iz bolgarskega v portugalski jezik. Toda kljub temu moramo poudariti, da se tudi v tem primeru pred stranke postavlja zahteva, da spoštujejo obveznost dostave izvirnikov na vpogled, pri čemer to mora biti v najkrajšem možnem roku, da bi prevajalci in sodni tolmači zares imeli priložnost izpolniti njegovo zahtevo oziroma ji ponuditi prevedene in overjene dokumente v roku, ki ga sama navede.

Prevajanje dovoljenja za prebivanje iz bolgarskega v portugalski jezik

Poleg prevajanje dovoljenja za prebivanje iz bolgarskega v portugalski jezik vse zainteresirane stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo tudi overitev prevedenega dokumenta, pri čemer pa gre za overitev, ki jo izvede uradno pooblaščena oseba zaposlena v naši ekipi oziroma sodni tolmač, s čimer potrdi, da je vsebina izvirnega in prevedenega dokumenta popolnoma istovetna. Na ta način zelo hitro dobijo dokument, ki je uporaben v praksi in ki se obravnava na enak način kot tudi vsak drug zakonsko priznan dokument.

Pomembno je poudariti, da stranke te vrste overitve ne smejo pomešati s haškim (Apostille) žigom, saj njo naši strokovnjaki ne izvajajo, ampak se stranke morajo same pozanimati o vseh podrobnostih, ki se nanaša na postavljanje tega žiga na konkretne dokumente.

Prevajalci in sodni tolmači poleg omenjenih prevajajo tudi druge vrste dovoljenj in druge osebne dokumente, kot je recimo delovno dovoljenje, zatem prometno in vozniško dovoljenje oziroma potrdilo o državljanstvu ter osebna izkaznica in izpiski iz matičnega registra o rojstvu pa tudi o smrti in o sklenitvi zakonske zveze, zatem potni list kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču in vsi drugi dokumenti iz te skupine.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse vrste dokumentacij, tako da stranke pri nas pričakuje prevajanje iz bolgarskega v portugalski jezik predvsem za medicinsko (zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in drugi) kot tudi za gradbeno, tehnično in razpisno dokumentacijo (navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti in številni drugi dokumente, ki spadajo med konkretne vrste dokumentacij).

V skladu s potrebami strank, sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v portugalski jezik za katero koli vrsto potrdil oziroma soglasij ali izjav, tako da poleg potrdila o samskem stanu, soglasja za zastopanje in potrdila o višini dohodkov obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki pa tudi vse druge dokumente, ki jih je v različnih situacijah treba predložiti pristojnim institucijam.

Poslovne odločitve kot tudi različne vrste poslovnih poročil ter sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma statut in ustanovitveni akt podjetja in potem tudi fakture in druge dokumente, ki se tičejo poslovanja različnih pravnih oseb, sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo oziroma najprej izvedejo njihovo prevajanje iz bolgarskega v portugalski jezik in potem jih tudi overijo z žigom sodnega tolmača.

Vse tiste stranke, ki jim je potrebno prevajanje kateregakoli pravnega akta iz bolgarskega v portugalski jezik, prav tako lahko pričakujejo njegovo kompletno obdelavo. Poleg sodb, pogodb in sodnih odločitev naši strokovnjaki prevajajo tudi pooblastilo za zastopanje, zatem pritožbe in sklepe kot tudi pravni red Evropske Unije, tožbe in druge dokumente, ki so ozko povezana s področjem sodstva ali prava.

Posebej želimo poudariti tudi to, da poleg omenjenih v tej jezični kombinaciji lahko obdelamo tudi katerikoli dokument, povezan s področjem izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih in številni drugi) kot tudi tiste, ki jih povezujemo z znanostjo (rezultati znanstvenih raziskav, znanstveni patenti in drugi), v skladu z zahtevami strank pa prav tako prevajamo tudi vse vrste diplomskih in seminarskih nalog kot tudi znanstvena dela, ne glede na njihovo kompleksnost in dolžino.

Prevajanje književnih del iz bolgarskega v portugalski jezik

Ne samo beletrijo in romane, ampak tudi romane pa tudi številna druga književna dela sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelujejo v tej kombinaciji jezikov. Prav tako izvajamo tudi prevajanje iz bolgarskega v portugalski jezik za najrazličnejše vrste učbenikov oziroma za ilustrirane revije, po potrebi pa obdelujemo tudi strokovne in otroške pa tudi vse ostale vrste revij ter časopisne članke.

Vse tiste materiale, ki so ozko povezani s področjem marketinga oziroma so usmerjeni na reklamiranje, prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelujejo, ko to zahtevajo naše stranke. To vključuje prevajanje iz bolgarskega v portugalski jezik za PR članke, vizitke in plakate, čeprav omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi obdelavo zloženk in letakov oziroma reklamnih brošur in potem tudi katalogov storitev in izdelkov ter ostalih materialov, ki so primarno namenjeni reklamiranju. Glede na to, da odlično poznajo pravila marketinga, se trudijo, da jih ustrezno uporabijo pri obdelavi vseh omenjenih vsebin, tako da tudi reklamno sporočilo, ki ga ti prenašajo, prilagodijo duhu ciljanega, to je portugalskega jezika.

V primeru, da je prevajanje materialov iz bolgarskega v portugalski jezik opravljeno na nekem drugem mestu, in to za katerokoli vrsto materialov, pri čemer to ni bilo izvedeno dovolj profesionalno oziroma kakovostno, lektorji in korektorji Akademije Oxford lahko izvedejo njihovo redakcijo.

Prevajanje animiranih filmov iz bolgarskega v portugalski jezik

Poleg prevajanje animiranih filmov iz bolgarskega v portugalski jezik, vsaka stranka Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi tudi njihovo sinhronizacijo in če to želi, ji lahko ponudimo tudi podnaslavljanje prevedenih vsebin. Sodni tolmači in prevajalci pa lahko obdelajo tudi risane oziroma dokumentarne kot tudi igrane filme kateregakoli žanra in potem bodo izvedene tudi omenjene dodatne storitve, da bi stranke dobile kompletno obdelane materiale, ki jih praktično takoj potem lahko prikazujejo, kjerkoli to želijo. Poleg tega naši strokovnjaki prav tako obdelujejo tudi serije oziroma oddaje zabavnega in informativnega značaja kot tudi tiste, ki so namenjene otrokom in potem tudi reklamna sporočila in vse ostale zvočne in video vsebine, za katere stranke zahtevajo neposredno prevajanje v konkretni jezični kombinaciji.

Pri nas stranke pričakuje tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v portugalski jezik za strokovne pa tudi za poljudne besedilne vsebine in to absolutno katerekoli tematike. Tu mislimo predvsem na besedila, ki se nanašajo na področja medicine, farmacije, izobraževanja, psihologije in znanosti in potem tudi na tista, ki se tičejo bančništva, financ, filozofije in komunikologije oziroma na besedilne materiale povezana s področjem informacijskih tehnologij, turizma, marketinga in gradbene industrije ter vseh tistih, ki so povezani z menedžmentom in vsemi ostalimi vejami naravoslovnih in družbenih ved.

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci lahko ponudijo tudi storitev, ki se nanaša na tolmačenje iz bolgarskega v portugalski jezik. Glede na to, da enako kakovostno zagotavljajo storitev in simultanega in šepetanega oziroma konsekutivnega tolmačenja, bo šele na podlagi informacij, dobljenih od strank o vrsti dogodka, tudi sprejeta odločitev, katera od njih bo uporabljena, da bi se maksimalno kakovostno odgovorilo na vse te zahteve. Strankam prav tako nudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to po cenah, ki veljajo za najkonkurenčnejše na tržišču.

Vse naše stranke dobijo tudi storitev obdelave različnih vsebin s področja spleta, kar vključuje, tako prevajanje iz bolgarskega v portugalski jezik za spletne strani in spletne kataloge kot tudi za spletne prodajalne pa tudi za aplikacije ali programe. Prav tako moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci, ki se angažirajo za obdelavo takšnih vsebin, posedujejo visoko raven znanja v zvezi z njihovo optimizacijo oziroma poznajo vsa tista pravila, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation) in ki jih na najboljši možni način uporabljajo pri obdelavi vseh spletnih materialov.

Cena prevajanja iz bolgarskega v portugalski jezik

  • Iz bolgarskega v portugalski je 30 EUR po strani

Cena prevajanja iz bolgarskega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!