Prevajanja iz bolgarskega v španski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v španski jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V primerih, ko stranke zahtevajo neposredno prevajanje iz bolgarskega v španski jezik za razne osebne dokumente, je najboljši način, da to storitev dobijo v kompletu, da se obrnejo na Prevajalski center Akademije Oxford. In glede na to, da so in prevajalci in sodni tolmači v ekipi omenjene institucije, na ta način stranka dobi najprej prevajanje v konkretni različici jezikov in potem tudi overitev z žigom uradno pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača, pa je tako obdelan dokument popolnoma pravno veljaven in pripravljen za nadaljnjo uporabo.

Ta vrsta overitve se ne sme pomešati s postavljanjem Apostille (haški) žiga na dokumente, saj to vrsto overitve izključno izvajajo institucije Republike Slovenije, ki so za to pristojne, pa iz tega razloga strankam, ki jim je potrebno prevajanje iz bolgarskega v španski jezik za katerikoli dokument tudi priporoča, da te podatke poiščejo v pristojnih institucijah, ker tako dobijo možnost, da ne izgubljajo časa in denarja. V tem primeru morajo najprej vprašati, ali je haški žig obvezen tudi za njihove dokumente, saj se ta ne zahteva prav za vse dokumente, za katere se izvaja prevajanje iz bolgarskega v španski jezik in potem tudi, da vprašajo, ali se postavlja predenj prevajalci in sodni tolmači pristopijo njegovi obdelavi ali pa potem, ker sta ta dva načina overitve z Apostille žigom tudi najpogostejša.

Ko izvedo vse omenjeno, morajo spoštovati pravilo, ki predvideva dostavo izvirnih dokumentov izključno na vpogled sodnemu tolmaču, saj jih je ta dolžan primerjati s prevodi, pa šele potem sme pristopiti njihovi overitvi.


Prevajanje iz bolgarskega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v bolgarski jezik

Poleg možnosti, da osebno dostavijo dokumente v poslovalnico Akademije Oxford, lahko stranke, ki jih zanima ta storitev, izberejo tudi možnost njihovega pošiljanja preko kurirske službe ali „Pošte Srbije“, toda to mora biti priporočena pošiljka. Ko naši strokovnjaki končajo obdelavo dostavljenih dokumentov, jih stranke lahko osebno prevzamejo v prostorih poslovalnice ali pa zahtevajo, da jim jih dostavimo na določen naslov, pri čemer se ta storitev ločeno plača.

Posebej želimo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci lahko na vašo zahtevo izvajajo tudi nujno prevajanje iz bolgarskega v španski jezik za katerikoli dokument in samo tedaj je dovoljeno, da najprej pošljete skenirane vsebine po elektronski pošti, pa šele potem tudi dostavite izvirnike, pri čemer morate izbrati najhitrejšega od vseh načinov, ki smo jih predhodno omenili.

Poleg tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (različne vrste izjav, soglasij, potrdil), naši strokovnjaki obdelujejo tudi poslovne dokumente (letna in finančna poročila, poslovne odločitve, fakture, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, statuti podjetja in druga) pa tudi vse vrste pravnih aktov (pooblastila za zastopanje, sklep o razvezi zakonske zveze, pravni red Evropske Unije, pogodbe, pritožbe, sklepi in odločitve, sodbe in tožbe in drugi dokumenti, povezani s pravom in sodstvom).

Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja oziroma znanosti, kot so na primer diplome in dodatki k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih in predmetniki ter programi fakultet kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma prepis ocena, potrdilo o rednem šolanju ter rezultati znanstvenih raziskav, po potrebi pa izvajamo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v španski jezik za vse vrste del in nalog, kot so na primer diplomske in seminarske naloge pa tudi znanstvena dela, lahko pa prevajamo tudi znanstvene patente oziroma katerikoli drugi dokument, ki je povezan z izobraževanjem ali znanostjo.

Na zahtevo strank prevajamo tudi vse vrste dokumentacij, od tehnične in gradbene preko razpisne, pa do medicinske oziroma dokumente, ki so v njihovi sestavi. Lahko izvajamo tudi prevajanje iz bolgarskega v španski jezik za vse podobne dokumente (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, potni list, vozniško dovoljenje in drugi osebni dokumenti).

Seveda sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi številne druge vsebine, kar vključuje prevajanje, tako besedil (strokovnih in poljudnih) kot tudi učbenikov oziroma marketinških materialov (zloženke, vizitke, PR članki, brošure, plakati in drugi). Strankam, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz bolgarskega v španski jezik za spletne strani oziroma ostale spletne vsebine (spletni katalogi, spletne prodajalne, programska oprema in drugo) omogočamo tudi, da dobijo maksimalno profesionalno storitev, saj prevajalci in sodni tolmači, ki so ozko specializirani za to, poznajo tudi vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki jih uporabljajo pri njihovi obdelavi.

Poleg vsega do zdaj omenjenega Prevajalski center Akademije Oxford strankam omogoča, da dobijo tudi kompletno obdelane video pa tudi zvočne materiale, kot so recimo serije in filmi različnih žanrov in vrst oziroma oddaje, reklamna sporočila in drugi. Ta storitev vključuje, tako njihovo prevajanje iz bolgarskega v španski jezik kot tudi sinhronizacijo in podnaslavljanje prevedenih vsebin.

Po potrebi seveda izvajamo tudi tolmačenje v tej različici jezikov in tedaj strankam nudimo, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje iz bolgarskega v španski jezik. Tistim, za katere dogodek je uporabna ta vrsta storitve, lahko po ugodnih cenah ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Glede na to, da so v naši ekipi tudi strokovnjaki, ki lahko pristopijo redakciji tistih materialov, ki niso kakovostno prevedeni v tej jezični različici, vse zainteresirane stranke pri nas dobijo tudi profesionalno lekturo in korekturo.

Prevajanje pravnih aktov iz bolgarskega v španski jezik

Na zahtevo strank v tej jezični kombinaciji prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi katerokoli vrsto pravnih aktov, to pa se nanaša predvsem na sklep o razvezi zakonske zveze oziroma ostale vrste sodb pa tudi na pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe in tožbe oziroma pravni red Evropske Unije, pogodbe in pritožbe kot tudi odločitve in druge dokumenti, ki so povezani s pravom in sodstvom.

Sodni tolmači in prevajalci v tej jezični različici na zahtevo strank prav tako najprej prevajajo tudi medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in druga) in vse podobne dokumente (osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potni list, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti in drugi) in potem tudi overjajo z žigom uradne osebe. Gre za overitev sodnega tolmača, s katero se potrjuje, da je vsebina prevedenega dokumenta enaka kot tudi v izvirnem, pa zato od strank, ki jim je potrebno prevajanje iz bolgarskega v španski jezik zahtevamo, da priložijo tudi izvirne dokumente na vpogled.

Poleg tega prav tako priporočamo, da stranke predhodno same preverijo, ali se za določene dokumente, za katere zahtevajo prevajanje v tej jezični kombinaciji, zahteva dodatna vrsta overitve oziroma ali je na njih potrebno postaviti Apostille oziroma haški žig, ker sodni tolmači in prevajalci za to vrsto overitve nimajo pooblastila.

Naši strokovnjaki na zahtevo strank prav tako lahko obdelajo sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi letna poročila oziroma poslovne odločitve in potem tudi fakture in ustanovitveni akt podjetja kot tudi finančna in revizijska poročila pa tudi statut podjetja in vse druge dokumente, ki so ozko povezani s poslovanjem kateregakoli podjetnika ali pravne osebe. Poleg tega jim lahko ponudimo prevajanje iz bolgarskega v španski jezik, tako za rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvene patente in diplomo in dodatek k diplomi kot tudi za potrdilo o rednem šolanju oziroma za diplomske naloge in znanstvena dela pa tudi za potrdilo o opravljenih izpitih ter za zaključna spričevala osnovne in srednje šole in predmetnike in programi fakultet oziroma za vse druge dokumente, ki nismo omenili, tičejo pa se ali znanosti ali izobraževanja.

Prevajalski center Akademije Oxford na zahtevo strank izvaja tudi obdelavo različnih vrst dokumentacij, predvsem razpisne in gradbene oziroma medicinske dokumentacije, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg gradbenih projektov in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v španski jezik za navodila za uporabo, ne glede na njihovo kompleksnost oziroma za deklaracije izdelkov in druge dokumenti, ki sodijo med te in ostale vrste dokumentacij.

Potrdilo o stanju računa v banki oziroma o stalni zaposlitvi ter potrdilo o nekaznovanosti kot tudi soglasje za zastopanje in potem tudi potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in številne druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kjerkoli obstaja potreba za tem, naši strokovnjaki v optimalnem roku kompletno obdelajo oziroma najprej izvedejo njihovo neposredno prevajanje iz bolgarskega v španski jezik in potem tudi overitev z žigom sodnega tolmača.

Prevajanje PR člankov iz bolgarskega v španski jezik

Glede na to, da je področje marketinga poznano kot eno od tistih, ki se najpogosteje spreminjajo in zaradi izpolnitve zahtev strank in tržišča, se stalno pojavljajo novi marketinški materiali, za katere stranke zahtevajo prevajanje iz bolgarskega v španski jezik. Eden od teh materialov so vsekakor tudi PR članki, tako da prevajalci in sodni tolmači, ki se angažirajo na njihovi obdelavi lahko v celoti odgovorijo vsem zahtevam strank, saj odlično poznajo vsa marketinška pravila, ki jih uporabljajo na ustrezen način. Poleg tega po potrebi obdelujejo tudi reklamne brošure oziroma zloženke in letake kot tudi vizitke pa tudi plakate in kataloge ter vse ostale marketinške materiale.

Kar zadeva prevajanje iz bolgarskega v španski jezik, je pomembno poudariti, da sodni tolmači in prevajalci vsekakor obdelujejo najrazličnejše vrste vsebin v pisani obliki, toda prav tako strankam omogočajo tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Poleg simultanega oziroma konsekutivnega tolmačenja iz bolgarskega v španski jezik, strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar lahko dobijo po izjemno ugodnih cenah. Da bi se odločili za najboljšo možno storitev oziroma tisto, ki v celoti odgovori vsem zahtevam, ki jih določa konkretni dogodek, nam morajo stranke posredovati veljavne informacije, ki se nanašajo na njegovo organizacijo. S tem mislimo, tako na podatek o številu udeležencev in predvidenem trajanju določenega dogodka kot tudi na informacije, ki se nanašajo na njegovo organizacijo kot tudi na prostoru, v katerem naj bi potekal. Šele ko naša strokovna ekipa dobi te informacije, se bomo lahko odločili, katera od vseh omenjenih storitev je najboljša za uporabo ob tej priložnosti.

Poleg prevajanje iz bolgarskega v španski jezik za poljudne besedilne materiale, prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi znanstvene oziroma strokovne vsebine katerekoli vrste. Kar zadeva njihova tema, strankam sploh ni treba skrbeti, če je ta malo kompleksnejša, saj naši strokovnjaki posedujejo zelo visoko raven splošne izobrazbe, tako da se v principu lahko znajdejo s katerokoli tematiko. Poleg besedil, ki so povezana s področji sociologije, psihologije in filozofije oziroma tistih, ki se nanašajo na področja turizma in ekologije ter varstva okolja, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi prevajanje iz bolgarskega v španski jezik za besedila s področij politike, financ in ekonomije ter bančništva in farmacije pa tudi medicine, zatem komunikologije in še veliko drugih vej, ne samo naravoslovnih, ampak tudi družbenih ved.

Prevajanje časopisnih člankov iz bolgarskega v španski jezik

Ne samo, da stranke pri nas dobijo neposredno prevajanje časopisnih člankov iz bolgarskega v španski jezik, ampak tudi vsebine katerekoli vrste revij. Po potrebi prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi književna dela, ne glede na to, ali gre za romane ali poetska oziroma prozna dela ter beletrijo in druge pa tudi učbenike različnih vrst.

Glede na to, da so v naši ekipi tudi profesionalni lektorji in korektorji, vse tiste stranke, ki so prevajanje iz bolgarskega v španski jezik dobili na nekem drugem mestu, toda s kakovostjo obdelave niso zadovoljni, lahko dobijo storitev korekture takšnih materialov.

Ko je to potrebno našim strankam, izvajamo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v španski jezik za spletne strani, in to maksimalno profesionalno in ob uporabi SEO optimizacije (Search Engine Optimisation), tako da konkretna spletna stran hitro precej bolje kotira na spletnih iskalnikih. Poleg njih sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov prav tako obdelujejo tudi spletne kataloge in potem tudi spletne prodajalne kot tudi programe, aplikacije in vse ostale vsebine, ki so ozko povezane s spletnim področjem.

Reklamna sporočila kot tudi serije in potem tudi zabavne oddaje kot tudi vse tiste, ki imajo informativni ali izobraževalni značaj ter tiste, ki so namenjene najmlajšim, sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov prav tako prevajajo. Tukaj pa je tudi prevajanje iz bolgarskega v španski jezik za animirane filme kot tudi za igrane filme kateregakoli žanra oziroma za dokumentarne, risane in vse ostale video in zvočne vsebine. Da bi naše stranke dobile njihovo kompletno obdelavo, poskrbijo strokovnjaki naše ekipe, zadolženi za podnaslavljanje in sinhronizacijo vseh prevedenih video in zvočnih vsebin.

Cena prevajanja iz bolgarskega v španski jezik

  • Iz bolgarskega v španski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz bolgarskega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!