Prevajanja iz bolgarskega v japonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v japonski jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v japonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


S ciljem, da vsaki zainteresirani stranki omogoči vrhunsko storitev, Akademija Oxford v svoji ekipi zaposluje tudi strokovnjake, ki lahko izvedejo neposredno prevajanje iz bolgarskega v japonski jezik. Na ta način stranke, ki zahtevajo to storitev, dobijo vse, kar je potrebno, da bi prihranili svoj čas. Sicer se to nanaša predvsem na obdelavo dokumentov, saj naši strokovnjaki oziroma prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo njihovo kompletno obdelavo, ki vključuje in prevajanje in overitev tega prevoda z žigom sodnega tolmača. Tako vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje iz bolgarskega v japonski jezik ali za osebne ali poslovne oziroma katerekoli druge dokumente, lahko pričakuje, da jih po koncu obdelave s strani naših strokovnjakov takoj uporablja v praksi.

Poleg omenjenih, prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov (pooblastilo za zastopanje, pravni red Evropske Unije, licence vseh vrst, sodbe in pritožbe, certifikati, pogodbe, tožbe, sklepe in drugi sodni in pravni akti) pa tudi dokumente, ki sestavljajo predvsem gradbeno in potem tudi medicinsko oziroma razpisno, tehnično in vse druge vrste dokumentacij. Ti strokovnjaki na zahtevo strank prav tako lahko prevajajo tudi predmetnike in programe fakultet oziroma diplomo in dodatek k diplomi pa tudi znanstvene patente kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole in potem tudi rezultate znanstvenih raziskav in številne druge dokumente, ki do zdaj niso navedeni, nanašajo pa se, ne samo na področje znanosti, ampak tudi izobraževanja.

Pomembno je poudariti, da mora sodni tolmač pred postavljanjem svojega žiga na prevedene dokumente izvesti njihovo primerjanje z izvirnimi, pa je zato zelo pomembno, da vsakdo, ki zahteva prevajanje iz bolgarskega v japonski jezik za dokumente, dostavi tudi izvirne vsebine, in to samo na vpogled. Stranke lahko izberejo dostavo materialov preko kurirske službe, ali pa to storijo s priporočeno poštno pošiljko oziroma jih osebno prinesejo v našo poslovalnico.


Prevajanje iz bolgarskega v japonski jezik
Prevajanje iz japonskega v bolgarski jezik

Potem ko prevajalci in sodni tolmači obdelajo dostavljene dokumente, stranke lahko izberejo, ali jih bodo prevzele osebno, ali pa jim bodo dostavljeni na naslov, ki ga navedejo. Če se odločijo za drugo ponujeno možnost, morajo to storitev plačati po veljavnem ceniku kurirske službe, ki je zadolžena za dostavo pošiljke.

Vsekakor se stranke na nas najpogosteje obračajo z zahtevo, da v omenjeni kombinaciji dobijo prevod v pisani različici, toda prav tako moramo tudi poudariti, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo storitev, ki se nanaša na tolmačenje iz bolgarskega v japonski jezik. Na podlagi zahtev konkretnega dogodka se sprejme odločitev, ali bo uporabljeno simultano oziroma šepetano ali pa je najbolje uporabiti konsekutivno tolmačenje, glede na to, da naši strokovnjaki lahko enako kakovostno uporabljajo vsa tri omenjene vrste te storitve. Prav tako zainteresiranim strankam po ugodnih cenah omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Med redne storitve, ki jih prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo, spada prav tako tudi prevajanje iz bolgarskega v japonski jezik za materiale, ki so povezani s področjem marketinga (zloženke, reklamni katalogi, brošure, PR članki, vizitke in drugo) pa tudi za vse tiste, ki se nanašajo na področja spleta (programska oprema, spletne prodajalne, spletni katalogi, spletne strani in drugo).

Naši strokovnjaki prav tako lahko kompletno obdelajo tudi katerekoli zvočne ali video vsebine, kar se nanaša predvsem na serije in filme različnih žanrov in vrst oziroma na reklamna sporočila, oddaje in druge podobne materiale. Sicer kompletna obdelava v tem primeru predvideva najprej njihovo prevajanje iz bolgarskega v japonski jezik in potem tudi podnaslavljanje oziroma storitev sinhronizacije prevedenih materialov.

Korektura oziroma lektura je prav tako storitev, ki jo uporabljajo naši strokovnjaki, ko je to potrebno, toda moramo poudariti, da nje ne izvajajo prevajalci in sodni tolmači, ampak profesionalno usposobljeni korektorji in lektorji z dolgoletnimi izkušnjami.

Vse omenjene materiale pa tudi številne druge, za katere vam je potrebno neposredno prevajanje iz bolgarskega v japonski jezik, nam lahko dostavite po elektronski pošti, saj ni potrebno, da pošljete tudi izvirnike na vpogled. Takoj, ko prevajalci in sodni tolmači končajo njihovo obdelavo, vam jih lahko pošljemo po elektronski pošti.

Prevajanje vseh vrst programov in aplikacij iz bolgarskega v japonski jezik

Če stranka zahteva neposredno prevajanje kateregakoli programa ali aplikacije iz bolgarskega v japonski jezik, mora imeti na umu dejstvo, da so prevajalci in sodni tolmači člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, in da profesionalno pristopajo tudi zagotavljanju te storitve. Seveda prevajajo tudi ostale spletne vsebine kot so na primer spletne strani ali spletni katalogi oziroma spletne prodajalne in druge. Ker poznajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation), jih ob tej priložnosti tudi uporabljajo, tako da pravilno optimizirajo prevedene materiale za spletne iskalnike in se recimo spletne strani pa tudi ostale vsebine, pojavijo na precej boljšem mestu v okviru spleta.

Vsakdo, ki ga to zanima, pri nas lahko dobi tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v japonski jezik za serije in reklamna sporočila oziroma za zabavne, otroške in informativne pa tudi izobraževalne oddaje kot tudi za vse vrste filmov (risani, igrani, dokumentarni, animirani in drugi). Da bi naše stranke lahko dobile kompletno obdelane vsebine te vrste, bodo poskrbeli profesionalci, ki lahko pristopijo njihovemu podnaslavljanju ali sinhroniziranju in na ta način strankam omogočajo, da jih prikazujejo, preprosto rečeno takoj, ko naši strokovnjaki končajo z njihovo obdelavo.

Tolmačenje iz bolgarskega v japonski jezik, ki ga na zahtevo strank prav tako zagotavljajo sodni tolmači in prevajalci, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, vključuje uporabo, ne samo simultanega in konsekutivnega, ampak tudi šepetanega tolmačenja. Tukaj je izjemno pomembno poudariti, da ponudbo lahko oblikujemo šele potem, ko od strank prejmemo vse potrebne informacije (trajanje, število udeležencev, kako je zamišljena organizacija, kje bo potekal in drugo). Ko pripravljamo ponudbo in če naši strokovnjaki menijo, da je simultano tolmačenje najbolje uporabiti v tej situaciji, tem strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje dela poezije in proze iz bolgarskega v japonski jezik

Ne glede na kompleksnost poetskih ali proznih del, za katera vam je potrebno prevajanje iz bolgarskega v japonski jezik, ste lahko popolnoma prepričani, da prevajalci in sodni tolmači, ki so ozko specializirani za obdelavo teh vrst vsebin, njihovo prevajanje izvedejo v najkrajšem roku, in to po ceni, ki je zagotovo zelo ugodna. Če je to potrebno, prevajajo tudi romane kot dela beletrije in celo učbenike različne vsebine.

Strankam omogočamo tudi prevajanje iz bolgarskega v japonski jezik za časopisne članke oziroma vsebino, tako ilustriranih in strokovnih kot tudi poljudnih in drugih vrst revij.

Lahko izvajamo tudi korekturo različnih vrst materialov, kjerkoli je to potrebno, za to storitev so zadolženi izključno lektorji in korektorji, ki imajo za sabo dolgoletne izkušnje v stroki.

Stranke v omenjeni jezični kombinaciji prav tako dobijo obdelane vsebine s področij marketinga, in to predvsem plakate in vizitke oziroma PR članke in brošure in potem tudi kataloge in številne druge,. Kar zadeva prevajanje iz bolgarskega v japonski jezik za te vsebine, moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci odlično poznajo veljavna marketinška pravila, ki jih tudi uporabljajo pri njihovi obdelavi.

Vse vrste besedilnih materialov, ne glede na to, ali gre za znanstvene oziroma strokovne ali poljudne, omenjeni strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov prav tako lahko prevedejo. Poleg prevajanja iz bolgarskega v japonski jezik za materiale s področij turizma, ekonomije, finance in gradbene industrije oziroma komunikologije, menedžmenta, farmacije in znanosti sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi tiste, ki so povezani izključno s področji informacijskih tehnologij, bančništva, filozofije, psihologije in ostalih znanstvenih disciplin.

Vsakdo, ki ga to zanima, lahko dobi tudi prevajanje vseh vrst poslovnih poročil iz bolgarskega v japonski jezik pa tudi vseh drugih poslovnih dokumentov (sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja, fakture, poslovne odločitve, statuti podjetja in drugi) in potem se pristopa overitvi prevodov. Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank lahko v tej jezični različici obdelajo tudi vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi) kot tudi dokumente, ki veljajo za osebne  (delovno dovoljenje, potni list, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu in drugi).

Prevajanje iz bolgarskega v japonski jezik vključuje tudi obdelavo dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, to pa se nanaša na prevajanje različnih vrst potrdil in soglasij oziroma izjav (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in druga).

Vse stranke, ki zahtevajo prevajanje iz bolgarskega v japonski jezik za sklep o razvezi zakonske zveze, pri nas vsekakor dobijo to storitev kot tudi overitev izdelanega prevoda, ki jo izvaja zapriseženi sodni tolmač. Poleg tega omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije kot tudi tožbe oziroma pritožbe, zatem pooblastilo za zastopanje, vse vrste pogodb in odločitev ter ostale pravne akte oziroma dokumente, ki so povezani s področjem prava ali sodstva.

Vsekakor je treba omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci po potrebi lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v japonski jezik za katerikoli dokument, ki je povezan s področjem znanosti ali izobraževanja, to pa vključuje, ne samo obdelavo diplome in dodatka diplomi ter zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, ampak prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelajo tudi prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih ter potrdilo o rednem šolanju kot tudi znanstvene patente oziroma znanstvena dela in potem tudi rezultate znanstvenih raziskav in predmetnike ter programe fakultet. Če se javi potreba, strankam prav tako omogočajo tudi prevajanje iz bolgarskega v japonski jezik za diplomske in seminarske naloge oziroma znanstvena dela ter za številne druge vsebine, ki so povezane z omenjenima področjema.

Cena prevajanja iz bolgarskega v japonski jezik

  • Iz bolgarskega v japonski je 41 EUR po strani

Cena prevajanja iz bolgarskega v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je 46 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v japonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!