Prevajanja iz bolgarskega v italijanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v italijanski jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v italijanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg storitev, ki se nanašajo na prevajanje iz bolgarskega v italijanski jezik, in to za različne vrste dokumentov, prevajalci in sodni tolmači strankam prav tako zagotavljajo tudi overitev tako izdelanih prevodov, s čimer jim dajo dokumente, ki so po zakonskih določbah popolnoma veljavni.

Ne samo, da naši strokovnjaki v tej jezični različici obdelajo vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (katerakoli vrsta izjav, soglasij ali potrdil), ampak po potrebi izvajajo tudi prevajanje iz bolgarskega v italijanski jezik za medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi in drugo) pa tudi za dokumente, ki sestavljajo, tako gradbeno kot tudi razpisno in tehnično dokumentacijo (gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in drugo).

Seveda omenjeni strokovnjaki prevajajo tudi osebne dokumente katerekoli vrste, tako potni list in osebno izkaznico oziroma potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu kot tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, izpiske iz matičnega registra o smrti in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma vse vrste dovoljenj (dovoljenje za prebivanje, vozniško, prometno, delovno dovoljenje in druga).


Prevajanje iz bolgarskega v italijanski jezik
Prevajanje iz italijanskega v bolgarski jezik

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank v tej različici jezikov prav tako lahko prevedejo pravni red Evropske Unije kot tudi vse druge pravne akte pa tudi diplomo in dodatek k diplomi, rezultate znanstvenih raziskav ter zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in druge dokumente, ki se tičejo predvsem področij izobraževanja in potem tudi znanosti. Poslovno dokumentacijo prav tako prevajajo in potem tudi overjajo z žigom sodnega tolmača.

Od vsake zainteresirane stranke, ki ji je potrebno prevajanje iz bolgarskega v albanski jezik za neki dokument, se zahteva dostava izvirnikov vpogled, kar lahko stori, ali preko kurirske službe ali osebno. Vsakdo ima tudi možnost izvesti dostavo s priporočeno poštno pošiljko in splošno priporočilo je, da vsaka stranka, ki zahteva to storitev, tudi preveri, ali se za določene dokumente zahteva overitev s haškim, to je tako imenovanim Apostille žigom in vpraša, v katerem trenutku v toku postopka obdelave se postavlja na konkretne dokumente.

Običajno je, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz bolgarskega v italijanski jezik za vse ostale vsebine, izvedejo njihovo pošiljanje po elektronski pošti, na enak način pa jih tudi prevzamejo po koncu obdelave. To se nanaša na prvem mestu na učbenike, vsebino revij in književna dela oziroma na poljudna in strokovna besedila ter časopisne članke. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko v konkretni jezični različici prevajajo tudi spletne strani pa tudi ostale vsebine, ki so povezane s spletom kot tudi marketinške materiale vseh vrst.

Strankam, ki jim je potrebno tolmačenje iz bolgarskega v italijanski jezik, sodni tolmači in prevajalci zagotavljajo, tako šepetano kot tudi simultano in konsekutivno tolmačenje, omogočen pa jim je tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ko je to potrebno.

Glede na to, da so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford in profesionalni podnaslavljalci ter strokovnjaki, ki so primarno fokusirani na zagotavljanje storitev sinhronizacije prevedenih zvočnih in video vsebin, vse tiste stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz bolgarskega v italijanski jezik za reklamna sporočila, filme, oddaje, serije in ostale video in zvočne materiale, pri nas dobijo njihovo kompletno obdelavo.

Da bi ugodili zahtevam prav vseh strank, jim omogočamo tudi storitvi lekture in korekture, ki se uporabljajo za vse tiste vsebine, za katere je predhodno nekdo izvedel prevod v konkretni jezični različici, toda tega ni storil v skladu s pravili, ki jih določa prevajalska stroka.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi nujno prevajanje iz bolgarskega v italijanski jezik za dokumente, smo dolžni poudariti, da stranke tedaj vsebine lahko pošljejo po elektronski pošti, da bi pospešili celoten postopek njihove obdelave in potem tudi izpolnijo zahtevo za dostavo izvirnikov na vpogled. V takšnih situacijah se vedno zahteva, da stranka izvede njihovo dostavo na tisti način, ki je hkrati tudi najhitrejši, da bi naši strokovnjaki lahko obdelali konkretne dokumente v najkrajšem možnem roku.

Prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz bolgarskega v italijanski jezik

Poleg prevajanja potrdila o nekaznovanosti iz bolgarskega v italijanski jezik, vse zainteresirane stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo tudi overitev prevedenega dokumenta, da bi v čim krajšem roku dobili potrdilo o nekaznovanosti, ki ga lahko uporablja v praksi, ker mu prav ta vrsta overitve daje pravno veljavnost. Sodni tolmači in prevajalci, ki so del ekipe omenjene institucije, obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti oziroma soglasje za zastopanje in potem tudi potrdilo o samskem stanu kot tudi potrdilo o višini dohodkov ter potrdilo o stanju računa v banki oziroma potrdilo o stalni zaposlitvi in vse druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam.

Vse vrste dokumentacij, tako gradbeno in poslovno oziroma razpisno kot tudi tehnično prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank v tej različici jezikov prav tako lahko kompletno obdelajo. To se nanaša, tako na gradbene projekte oziroma fakture in poslovna poročila kot tudi na laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zatem statut podjetja, deklaracije izdelkov in ustanovitveni akt podjetja pa tudi na navodila za uporabo, zatem vse vrste poslovnih poročil (finančna, revizijska, letna) in vse druge dokumente, ki so del omenjenih vrst dokumentacij.

Ne glede na to za katerikoli pravni akt stranke zahtevajo obdelavo v tej jezični kombinaciji, lahko pričakujejo, da sodni tolmači in prevajalci to storitev vedno izvedejo pod najugodnejšimi pogoji. In ne samo, da stranke pri nas pričakujejo prevajanje iz bolgarskega v italijanski jezik za pooblastilo za zastopanje in sodne odločitve ter sodbe, ampak tudi za pravni red Evropske Unije, zatem vse vrste licenc oziroma za sodne odločbe in pritožbe ter certifikate, sodne odločitve in tožbe oziroma za pogodbe pa tudi za številne druge dokumente, ki jih nismo omenili in ki se tičejo področij prava in sodstva.

Navodila za zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacijo v o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi zdravniške izvide in vse druge dokumente, ki se nanašajo na medicinsko dokumentacijo, omenjeni strokovnjaki prav tako lahko v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo na zahtevo strank. Prav tako lahko prevajamo in znanstvene patente oziroma rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvena dela različne kompleksnosti oziroma katerikoli dokument, ki je povezan s področjem znanosti.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači po potrebi lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v italijanski jezik tudi za dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču in za potrdilo o državljanstvu oziroma za osebno izkaznico in potni list kot tudi za vozniško dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in za prometno dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o rojstvu oziroma za vse dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja (potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen, predmetniki in programi fakultet, diploma in dodatek k diplomi in številni drugi dokumenti, ki se nanašajo na to področje).

Tolmačenje iz bolgarskega v italijanski jezik

Sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford poskrbijo, da vsaka stranka, ki zahteva tolmačenje iz bolgarskega v italijanski jezik, dobi najkakovostnejšo možno storitev, saj lahko uporabijo katerokoli vrsto tolmačenja. S tem pa se misli na prvem mestu na simultano in konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, čeprav lahko uporabijo tudi šepetano tolmačenje v kombinaciji jezikov, ki je navedena. Da bi lahko odgovorili na vse zahteve, ki jih določa neki dogodek, mi zahtevamo, da nam stranke dostavijo vse potrebne informacije v zvezi z njegovo organizacijo. Ne samo, da nam morajo zagotoviti informacije, ki se nanašajo na njegovo trajanje in predvideno število udeležencev v okviru konkretnega dogodka, ampak pričakujemo, da nam posredujejo tudi podatke o samem prostoru, v katerem naj bi potekal pa tudi, da nas obvestijo o tem, kako je koncipirana njegova organizacija. V trenutku, ko dobimo vse te podatke, bomo sprejeli odločitev o tem, katera od omenjenih vrst tolmačenja je najboljša za uporabo v konkretnem primeru in po potrebi v konkretno ponudbo za to storitev uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Naše stranke lahko pričakujejo tudi storitve profesionalnih korektorjev pa tudi lektorjev v tistih situacijah, ko posedujejo izdelan prevod v navedeni različici jezikov, in to za katero koli vrsto vsebin. Poleg tega jim lahko ponudimo tudi obdelavo vseh vrst marketinških materialov (PR članki, vizitke, reklamni katalogi, plakati, brošure in drugi). Po potrebi prevajamo tudi najrazličnejše vrste besedilnih vsebin, in to ne samo strokovne, ampak tudi poljudne. Gre za prevajanje iz bolgarskega v italijanski jezik za marketinške vsebine in pomembno je poudariti, da sodni tolmači in prevajalci posedujejo dovolj znanja v zvezi s področjem marketinga in da jih ustrezno uporabljajo ko obdelujejo katerokoli vrsto materialov iz te skupine. Zahvaljujoč takšnemu načinu obdelave uspevajo doseči primarni cilj, ki ga ima njihovo prevajanje, saj je potencialnim strankam, ki jim je materni jezik italijanski, omogočeno, da se na pravi način seznanijo s katerokoli storitvijo ali izdelkom oziroma s tistim, kar se preko navedenih materialov reklamira.

Če stranka zahteva prevajanje iz bolgarskega v italijanski jezik za katero koli vrsto besedil, mora vedeti, da mu sodni tolmači in prevajalci to omogočajo v najkrajšem možnem roku. Ta storitev se nanaša tudi na vsebine, povezane s področji marketinga, izobraževanja, sociologije, znanosti in komunikologije pa tudi na tiste, ki se tičejo področij bančništva in financ oziroma medicine, informacijskih tehnologij in turizma kot tudi na vse besedila, ki so povezana s področji ekologije in varstva okolja, zatem menedžmenta ter vseh drugih znanstvenih disciplin, in to ne samo tistih, ki se nanašajo na področja družbenih ved, ampak tudi vseh vej naravoslovnih ved.

Prevajanje serij in filmov iz bolgarskega v italijanski jezik

Vsakdo, ki zahteva prevajanje serij in filmov iz bolgarskega v italijanski jezik, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko pričakuje tudi dodatno storitev, ki se nanaša ali na podnaslavljanje prevedenih vsebin ali na njihovo sinhronizacijo. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci oziroma profesionalni podnaslavljalci in strokovnjaki, ki so usmerjeni na zagotavljanje storitev sinhronizacije vsebin, lahko obdelajo tudi igrane pa tudi dokumentarne oziroma animirane in risane filme kot tudi reklamna sporočila in potem tudi otroške, izobraževalne in zabavne ter informativne oddaje in vse ostale zvočne in video vsebine.

V naši ponudbi je tudi obdelava književnih del različnih vrst (poezija, beletrija, romani, proza in druga), prevajalci in sodni tolmači pa v skladu z zahtevami izvajajo tudi prevajanje v konkretni kombinaciji jezikov za vsebino, tako ilustriranih kot tudi strokovnih revij oziroma učbenikov in časopisnih člankov.

Kar zadeva neposredno prevajanje iz bolgarskega v italijanski jezik za spletne vsebine, moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci posebno pozornost namenjajo njihovi ustrezni optimizaciji za spletne iskalnike, ko je to potrebno, saj v celoti uporabljajo pravila SEO (Search Engine Optimisation). Tako spletne strani kot tudi spletne kataloge oziroma aplikacije pa tudi spletne prodajalne, programe in vse ostale vsebine, ki so na katerikoli način povezane s spletom, naši strokovnjaki, kjerkoli je to potrebno, obdelajo v konkretni jezični kombinaciji.

Cena prevajanja iz bolgarskega v italijanski jezik

  • Iz bolgarskega v italijanski je 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz bolgarskega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!