Prevajanja iz bolgarskega v norveški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v norveški jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v norveški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford sestavljajo profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki so usposobljeni tudi za zagotavljanje storitev vezanih za neposredno prevajanje iz bolgarskega v norveški jezik. Ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo vse vrste pravnih aktov oziroma poslovno, medicinsko, gradbeno in osebno kot tudi tehnično in razpisno in številne druge vrste dokumentacij. Seveda strankam lahko omogočijo tudi prevajanje iz bolgarskega v norveški jezik za potrdilo o rednem šolanju in diplomo ter dodatek k diplomi in za številne druge dokumente, povezane s področjem izobraževanja pa tudi za dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam (vse vrste potrdil, izjav in soglasij) kot tudi za tiste, ki sodijo v domeno znanosti.

Ne glede na to, za kateri dokument je strankam potrebno prevajanje iz bolgarskega v norveški jezik, pri nas vsekakor dobijo tudi overitev z žigom uradno pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača, ki je v naši ekipi in tako dobijo pravno veljaven dokument.

Preden pristopi overitvi zapriseženi sodni tolmač primerja izvirni in prevedeni dokument, pa se zato od vsake posamezne stranke, ki ji je potrebna ta storitev tudi zahteva, da dostavi izvirne dokumente na vpogled oziroma jih pošlje s priporočeno poštno pošiljko ali preko kurirske službe, lahko pa jih tudi osebno prinese v prostore naše poslovalnice.


Prevajanje iz bolgarskega v norveški jezik
Prevajanje iz norveškega v bolgarski jezik

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi številne druge materiale, kot so na primer besedila, učbeniki in književna dela pa tudi marketinške in spletne vsebine ter revije in časopisne članke in številne druge, zanje pa se ne zahteva takšen način dostave. Enostavno rečeno stranke, ki jih zanima obdelava takšnih vsebin, nam jih lahko, ne samo pošljejo na obdelavo po elektronski pošti, ampak na popolnoma enak način dobijo prevedene materiale. Kar se tiče prevzemanja prevedenih in overjenih dokumentov, to je lahko izvedeno osebno, ali pa jih strankam dostavimo na določen naslov, ta storitev pa se dodatno zaračunava.

Pošiljanje dokumentov na elektronski naslov je dovoljeno samo, kadar stranka zahteva njihovo nujno prevajanje iz bolgarskega v norveški jezik pa tudi tedaj so dolžne dostaviti izvirne vsebine na vpogled sodnemu tolmaču.

Dobro bi bilo, da se vsaka posamezna stranka v pristojnih službah tudi pozanima, ali se Apostille oziroma žig, ki je poznan tudi kot haški, zahteva za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz bolgarskega v norveški jezik, da ne bi izgubljali časa, ker prevajalci in sodni tolmači nimajo pooblastila, da to vrsto overitve izvedejo. Ob tej priložnosti morajo najprej izvedeti, ali je potrebno postaviti ta žig na ta dokument in potem tudi, ali se ta postavlja po ali pred njegovo obdelavo s strani naših strokovnjakov, saj je od tega odvisno tudi trajanje postopka in način obdelave konkretnega dokumenta.

Prevajanje iz bolgarskega v norveški jezik, poleg vseh omenjenih vsebin vključuje tudi obdelavo vseh vrst zvočnih in video materialov pa tudi njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje. Strankam je na razpolago tudi storitev redakcije vsebin, ki se nanaša na nekakovostno prevedene vsebine, toda nje ne izvajajo prevajalci in sodni tolmači, ampak profesionalni korektor in lektor, ki imata več kot dovolj izkušenj pri zagotavljanju teh storitev.

Prevajanje marketinških materialov iz bolgarskega v norveški jezik

Tako reklamne plakate in letake oziroma brošure kot tudi vizitke oziroma PR članke ter kataloge, zloženke in druge vsebine, ki so usmerjene na reklamiranje, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo v omenjeni kombinaciji jezikov, in to maksimalno profesionalno. Glede na to, da poznajo marketinška pravila, jih tudi uporabljajo pri obdelavi takšnih materialov in jih s samim tem prilagajajo pravilom in duhu norveškega jezika.

V ponudbi je tudi prevajanje iz bolgarskega v norveški jezik za vse vrste knjig, tako da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi učbenike in književna dela (romani, poezija, proza, beletrija in druge). Prav tako pa obdelujejo tudi besedilne materiale, ne glede na to, ali gre za strokovna besedila, ali pa za tista, ki se obravnavajo kot poljudna. Poleg besedil, ki so povezana s področji ekonomije, farmacije in izobraževanja ter psihologije in menedžmenta sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi besedila, ki se ukvarjajo z marketingom, informacijskimi tehnologijami in medicino oziroma z ekologijo in varstvom okolja, turizmom in komunikologijo pa tudi z vsem ostalimi vejami znanost, in to in naravoslovnih in družbenih ved.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvajajo tudi tolmačenje iz bolgarskega v norveški jezik in v odvisnosti od situacije oziroma zahtev dogodka oni zagotavljajo storitve simultanega, konsekutivnega in šepetanega tolmačenja. Od strank se pričakuje, da dostavijo vse informacije o organizaciji določenega dogodka, da bi bilo možno oceniti, katera od omenjenih storitev je najboljša za uporabo. V primeru, da se oceni, da je ta storitev ustrezna, bo ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje informativnih oddaj iz bolgarskega v norveški jezik

Kadar je strankam potrebno neposredno prevajanje informativnih oddaj iz bolgarskega v norveški jezik, jih moramo informirati, da sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi številne druge vrste oddaj, kot so na primer zabavne, izobraževalne in otroške pa tudi vse ostale zvočne in video vsebine. To se nanaša na reklamna sporočila, serije in filme, tako risane in dokumentarne kot tudi animirane pa tudi igrane, ne glede na njihov žanr. Prav tako jim ponujamo storitve, ki v tem primeru veljajo za dodatne, kar vključuje ali njihovo sinhronizacijo ali storitev njihovega podnaslavljanja, s čimer stranke dobijo kompletno obdelavo v najkrajšem roku.

Sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v norveški jezik za spletne strani, spletne kataloge in prodajalne pa tudi programsko opremo in vse ostale vrste vsebin, ki so povezane s spletnim področjem. Pri tem je izjemno pomembno poudariti, da naši strokovnjaki uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), ko obdelujejo te vsebine, tako da te precej bolje kotirajo na spletu.

Redakcija vsebin, ki so bile pred tem prevedene iz bolgarskega v norveški jezik, toda niso dovolj kakovostne, je prav tako storitev, ki jo zagotavljajo naši strokovnjaki, in to profesionalni lektor in korektor.

Prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz bolgarskega v norveški jezik

Vsaka stranka, ki zahteva prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz bolgarskega v norveški jezik, v naši instituciji dobi kompletno obdelavo tega dokumenta, saj so del ekipe Akademije Oxford tudi prevajalci in sodni tolmači. Zahvaljujoč temu dejstvu dobijo najprej prevajanje konkretnega dokumenta v tej jezični kombinaciji in potem se izvede tudi overitev prevedenega dokumenta s strani sodnega tolmača.

Na zahtevo strank v tej kombinaciji jezikov obdelajo tudi vse druge dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja, kot so na primer diplome in dodatki k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih in prepis ocen oziroma zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, predmetniki in programi fakultet ter potrdilo o rednem šolanju pa tudi diplomske in seminarske naloge.

Na zahtevo strank prav tako izvajamo tudi prevajanje iz bolgarskega v norveški jezik za vse poslovne dokumente (statut podjetja, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, letna, revizijska in finančna poslovna poročila in drugi), ko pa je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi dokumente, ki so sestavni del medicinske dokumentacije (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in druga).

Kar zadeva neposredno prevajanje iz bolgarskega v norveški jezik, stranke lahko dobijo tudi obdelane vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kot so na primer različne vrste soglasij in potrdil pa tudi izjav (potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov in številna druga), ko pa to zahtevajo stranke, izvajamo tudi prevajanje iz bolgarskega v norveški jezik za vse vrste dokumentacij oziroma za dokumente, ki sestavljajo tehnično in gradbeno oziroma razpisno dokumentacijo.

Prevajalci in sodni tolmači, po potrebi obdelujejo tudi potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in prometno dovoljenje oziroma izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o smrti ter potni list, vozniško dovoljenje in osebno izkaznico pa tudi delovno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje in druge osebne dokumente. Treba je omeniti tudi to, da lahko izvajamo obdelavo rezultatov znanstvenih raziskav oziroma znanstvenih del kot tudi znanstvenih patentov ter vseh drugih dokumentov, ki so povezani s področjem znanosti.

V skladu sa potrebami sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v norveški jezik za vse vrste pravnih aktov (pravni red Evropske Unije, sodne odločitve in pritožbe, sodbe, fakture, pooblastila za zastopanje, tožbe in drugi dokumenti ki se tičejo prava ali sodstva).

Cena prevajanja iz bolgarskega v norveški jezik

  • Iz bolgarskega v norveški je 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz bolgarskega v norveški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v norveški z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v norveški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!