Prevajanje iz bolgarskega v češki jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v češki jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v češki jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ker so v Prevajalskem centru Akademije Oxford zbrani izvrstni strokovnjaki, ki so specializirani za obdelavo vsebin in v bolgarskem in v nemškem jeziku, kar pomeni, da vsakdo, ko zahteva neposredno prevajanje iz bolgarskega v češki jezik, pri nas lahko dobi storitev vrhunske kakovosti.

Prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo vse vrste dokumentov in da poleg prevajanja izvedejo tudi overitev. Zelo je pomembno, da se vsaka stranka v tem primeru tudi zaveda, da gre za overitev, za katero so zadolženi sodni tolmači in je ne smete pomešati z overitvijo s haškim žigom (Apostille), ker prevajalci in sodni tolmači ne morejo postaviti tega žiga, saj to ni v njihovi pristojnosti. Zato vsaki posamezni stranki priporočamo, da informacije o tej vrsti overitve poišče v okviru pristojne službe, da ne bi izgubljala časa. Gre za to, da se postavljanje tega žiga ne zahteva za vsak dokument, ko pa se ta postavlja, mora točno izvedet, ali ta vrsta overitve poteka pred ali po tem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo konkretnega dokumenta, saj je samo od tega odvisna dolžina trajanja celotnega procesa kot tudi mesto, kamor je treba najprej odnesti konkretni dokument. Stranke morajo vedeti, da če se Apostille žig postavlja preden strokovnjaki Akademije Oxford pristopijo njegovi obdelavi, potem zakon določa, da se prevajanje iz bolgarskega v češki jezik izvede, tako za vsebino dokumenta kot tudi za ta žig, to pa pomeni, da konkretni postopek lahko traja malo dlje od istega, ki velja za klasičnega. S tem mislimo najprej na prevajanje dokumenta in potem se šele izvede overitev prevoda z žigom sodnega tolmača in na koncu se na ta dokument postavlja haški žig.

Poleg vseh tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma različnih vrst potrdil, soglasij in izjav (potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti in druga), sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelujejo tudi vse poslovne dokumente (fakture, ustanovitveni akti podjetja, statuti podjetja, poslovne odločitve ter poročila in druge), toda prav tako obdelujejo tudi vse podobne dokumente (potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potni list, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje in številni drugi).


Prevajanje iz bolgarskega v češki jezik
Prevajanje iz češkega v bolgarski jezik

Poleg tega strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v češki jezik za rezultate znanstvenih raziskav in diplomo in dodatek k diplomi oziroma za potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo v rednem šolanju kot tudi za znanstvene patente oziroma zaključna spričevala osnovne in srednje šole in številne druge dokumente, ki so ozko povezani s področjem znanosti ali izobraževanja.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelujejo tudi dokumente, ki sestavljajo predvsem medicinsko dokumentacijo (specifikacija farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih in druga) pa tudi dokumente, ki sestavljajo tehnično, razpisno in gradbeno dokumentacijo (navodilo za uporabo, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in druga).

Naši strokovnjaki lahko obdelajo tudi besedilne vsebine katerekoli tematike, tako znanstvene kot tudi poljudne oziroma različne vrste revij in potem tudi književna dela in učbenike kot tudi časopisne članke. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v češki jezik za vse vrste spletnih materialov (programska oprema, spletne prodajalne, katalogi, spletne strani in drugo) pa tudi za zvočne in video vsebine vseh vrst (serije, oddaje, filmi, reklamna sporočila in drugo). V sklopu te storitve stranke pričakuje tudi sinhronizacijo kot tudi storitev podnaslavljanja vseh prevedenih video in zvočnih materialov, s čimer stranke prihranijo precej časa, ker na enem mestu dobijo njihovo kompletno obdelavo.

Sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji po potrebi prav tako obdelajo vse materiale s področij marketinga, kot so vizitke, reklamni letaki in PR članki oziroma zloženke, plakati in drugi. Strankam pa lahko ponudimo tudi tolmačenje iz bolgarskega v češki jezik, saj so omenjeni strokovnjaki specializirani tudi za zagotavljanje storitev konsekutivnega oziroma simultanega kot tudi šepetano tolmačenje. Potrebno je, da nas tedaj informirajo o vseh potrebnih detajlih, ki se nanašajo na konkretni dogodek, da bi lahko izbrali ustrezno vrsto storitve. Prav tako vsakdo, ki ga to zanima, pri nas lahko najame tudi opremo za simultano tolmačenje in to pod pogoji, ki so posebej ugodni.

Prevajanje sklep o razvezi zakonske zveze iz bolgarskega v češki jezik

S ciljem, da vsem, ki jim je potrebna ta storitev, omogoči najkakovostnejšo mogočo, Akademija Oxford zaposluje tudi tiste strokovnjake, ki so izključno usmerjeni na simultano tolmačenje iz bolgarskega v češki jezik. V odvisnosti od zahtev konkretnega dogodka prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko uporabijo tudi šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje. V primeru, da obstaja potreba, da se pristopi prav simultanemu, imajo naše stranke tudi priložnost, da pod zelo ugodnimi pogoji izkoristijo storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje. Posebej želimo poudariti, da je izjemno pomembno, da nam dostavite vse potrebne podatke, ki se nanašajo na dogodek, za katerega vam je potrebno simultano tolmačenja iz bolgarskega v češki jezik oziroma neka druga vrsta tolmačenja, da bi lahko pripravili ponudbo, s katero bodo popolnoma zadovoljne.

Čeprav so člani naše ekipe prevajalci in sodni tolmači, je dejstvo, da v njej obstajajo tudi številni drugi strokovnjaki, med drugimi tudi tisti, katerih specialnost je sinhronizacija prevedenih zvočnih in video vsebin oziroma profesionalni podnaslavljalci, da strankam zagotovijo, da jih dobijo podnaslovljene. Tako vsaka stranka, ki zahteva neposredno prevajanje iz bolgarskega v češki jezik za igrane filme kateregakoli žanra, ali pa dokumentarne oziroma animirane in risane filme, v optimalnem roku dobi njihovo kompletno obdelavo. Sodni tolmači in prevajalci po potrebi lahko obdelajo tudi vse vrste televizijskih in radijskih oddaj oziroma reklamna sporočila pa tudi serije in vse ostale vrste zvočnih in video materialov.

Vsem tistim strankam, ki so prevajanje iz bolgarskega v češki jezik pred tem prepustilI nekim drugim strokovnjakom, toda niso zadovoljni s kakovostjo izdelanega prevoda, profesionalni korektorji in lektorji Akademije Oxford lahko ponudijo možnost za korekturo tako obdelanih vsebin, da bi bil konkretni prevod čim bolj kakovosten.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz bolgarskega v češki jezik

Sodni tolmači in prevajalci, ki so v naši ekipi, na zahtevo strank izvajajo neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz bolgarskega v češki jezik, kar vključuje predvsem obdelavo zdravniških izvidov, čeprav na zahtevo prevajajo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in potem tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih in vse druge dokumente, ki se obravnavajo kot sestavni del medicinske dokumentacije.

Dokumenti, ki jih je ob različnih situacijah treba predložiti pristojnim institucijam, kar pomeni različne vrste izjav, soglasij in potrdil, prav tako pa prevajalci in sodni tolmači lahko v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo in potem tudi overijo z žigom sodnega tolmača. Prav na ta način vsakdo, ki mu potrebni prevajanje iz bolgarskega v češki jezik za potrdilo o samskem stanu oziroma za potrdilo o stalni zaposlitvi in o višini dohodkov kot tudi za soglasje za zastopanje in potrdilo o nekaznovanosti in za vse druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, dobi kakovostno obdelane materiale, ki se lahko uporabljajo v vsaki situaciji in to popolnoma enako kot vsak veljaven dokument.

Potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o rojstvu ter potrdilo o stalnem prebivališču, naši strokovnjaki v najkrajšem možnem roku prav tako lahko prevedejo in potem tudi overijo z žigom sodnega tolmača. Stranke pri nas dobijo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v češki jezik in za izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma potni list in osebno izkaznico pa tudi za izpiske iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje in vse druge osebne dokumente.

Če je nekomu potrebno prevajanje v tej jezični različici za katerikoli poslovni dokument, je lahko popolnoma prepričan, da prevajalci in sodni tolmači njegovi obdelavi pristopijo v najkrajšem možnem roku in na zelo kakovosten način. Poleg faktur in vseh vrst poslovnih poročil (finančna, letna in revizijska) prav tako obdelujejo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe in ustanovitveni akt podjetja ter poslovne odločitve in potem tudi statut podjetja in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje vsake pravne osebe.

Zainteresiranim strankam sodni tolmači in prevajalci ponudijo tudi prevajanje iz bolgarskega v češki jezik za vse vrste pravnih aktov (pogodbe, pravni red Evropske Unije, sodbe, pooblastilo za zastopanje, pritožbe in sklepe, tožbe in odločitve in druge), po potrebi pa lahko obdelajo tudi različne vrste dokumentacij oziroma dokumente, ki veljajo za sestavni del gradbene in razpisne pa tudi tehnične dokumentacije (deklaracije izdelkov, navodilo za uporabo, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in druga).

Poleg vsega kar smo do zdaj omenili, strankam omogočamo tudi obdelavo tistih dokumentov, ki so povezani s področjem znanosti (rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela, znanstveni patenti in drugi) in po potrebi sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetnike in programe fakultet in diplomo in dodatek k diplomi oziroma diplomske in seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju, prepise ocen in še veliko drugih dokumentov, ki jih zdaj nismo omenili in se izključno nanašajo na področje izobraževanja.

Pomembno je, da vsakdo, ki zahteva prevajanje iz bolgarskega v češki jezik za neko od navedenih ali katerikoli drugi dokument, ve, da je pri pošiljanju vsebin na prevajanje dolžan dostaviti tudi izvirnike, ki se uporabljajo na vpogled pri overitvi, prav tako pa je tudi zelo pomembno, da v pristojnih institucijah predhodno preveri, ali je potrebno za te dokumente izvesti overitev haškim (Apostille) žigom in v katerem trenutku v toku postopka obdelave (pred ali po prevajanju in overitvi sodnega tolmača).

Prevajanje programske opreme iz bolgarskega v češki jezik

Če rečemo, da sodni tolmači in prevajalci, ki so v naši ekipi, lahko profesionalno pristopijo tudi obdelavi programske opreme v tej jezični kombinaciji, s tem mislimo na dejstvo, da poznajo vsa pravila, ki so pomembna za obdelavo takšnih vsebin, tako da vsak program ali aplikacijo, za katero vam je potrebno prevajanje iz bolgarskega v češki jezik, obdelajo v skladu s temi pravili. Poleg tega posedujejo zadostno raven znanja, povezanega z uporabo pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki jih prav tako ustrezno uporabljajo, ko obdelujejo določeno spletno stran, ali pa spletnih katalogov oziroma vsebino spletne prodajalne pa tudi številne druge materiale, kjer se ta vrsta optimizacije uporablja. Na ta način ima konkretna spletna vsebina precej boljši položaj na spletu, kar se zagotovo pozitivno odraža tudi na poslovanje njegovega lastnika.

Po potrebi, sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov obdelujejo tudi vsebino učbenikov oziroma revij vseh vrst, izvajajo pa tudi prevajanje iz bolgarskega v češki jezik za časopisne članke kot tudi za vse vrste književnih del, tako za tiste, ki veljajo za poetska kot tudi za prozna, čeprav lahko pristopijo tudi obdelavi romanov in beletrije.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači poleg visoke ravni znanja konkretnih jezikov posedujejo tudi zelo široko splošno izobraževanje, lahko vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje iz bolgarskega v češki jezik za različne vrste besedilnih vsebin, pri nas dobi tudi njihovo profesionalno prevajanje, ne glede na to, katera tema se v konkretnem besedilu obdeluje. Tako omenjeni strokovnjaki z isto stoponjo kakovosti obdelujejo tudi besedila, katerih tema je povezana s področji medicine, filozofije in gradbene industrije oziroma sociologije in psihologije kot tudi tiste, katerih tema se nanaša na področja informacijskih tehnologij in komunikologije ter politike in ekonomije. Prevajajo tudi tista besedila, ki se tičejo marketinga, financ, menedžmenta in še veliko drugih znanstvenih disciplin.

Ko je to potrebno našim strankam, izvajamo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v češki jezik za katerokoli vrsto materialov, povezanih s področjem marketinga, to pa vključuje predvsem obdelavo PR člankov in reklamnih letakov kot tudi zloženk, po potrebi pa naši strokovnjaki prevajajo tudi plakate, vizitke in ostale marketinške materiale. Tukaj je pomembno poudariti, da vsekakor dobro poznajo marketinška pravila in da so seznanjeni s prakso uporabe dobrega marketinga, o čemer še posebej pazijo, ko obdelujejo te materiale. To smo poudarili zato, ker z uporabo omenjenih pravil vsem tistim potencialnim strankam, ki uporabljajo češki jezik, nudimo priložnost, da se tako seznanijo z predmetom reklamiranja, da skoraj pomislijo, da je ta izvorno napisan v njihovem jeziku in s čimer se v celoti doseže osnovni cilj, ki ga ima prevajanje marketinških materialov iz bolgarskega v češki jezik.

Cena prevajanja iz bolgarskega v češki jezik

  • Iz bolgarskega v češki je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz bolgarskega v češki jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v češki z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v češki jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!