Prevajanja iz bolgarskega v turški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v turški jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v turški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da so tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za obdelavo vsebin in v bolgarskem in v turškem jeziku, sestavni del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford in da vsi posedujejo izjemno visoko raven profesionalnega znanja in zanimanj, zainteresirane stranke lahko pri nas dobijo neposredno prevajanje iz bolgarskega v turški jezik, s čimer prihranijo veliko časa. Ta storitev se uporablja za absolutno vsako vrsto vsebin, za katere stranka zahteva, da jih obdelamo, tako v pisani obliki kot tudi kot tolmačenje.

Dobro je poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za tolmačenje iz bolgarskega v turški jezik, lahko uporabijo, tako šepetano kot tudi konsekutivno oziroma simultano tolmačenje v tej jezični različici. Tistim strankam, ki jim je to potrebno, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Da ne pomislite, da so v naši ekipi samo prevajalci in sodni tolmači, omenjamo tudi to, da zagotavljamo tudi storitev redakcije, ki jo izvajajo za to usposobljeni profesionalci oziroma lektorji in korektorji. Poleg tega je v ponudbi tudi kompletna obdelava video in zvočnih vsebin vseh vrst (oddaje, reklamna sporočila, filmi, serije in druge) kot tudi njihovo podnaslavljanje oziroma storitev, ki se nanaša na sinhronizacijo prevedenih video in zvočnih materialov vseh vrst.


Prevajanje iz bolgarskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v bolgarski jezik

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v turški jezik za besedilne materiale, ali strokovne ali poljudne oziroma obdelujejo učbenike, revije in časopisne članke ter književna dela vseh vrst. Prav tako obdelujejo tudi vse tiste vsebine, ki so povezane s spletom, kot so spletni katalogi, prodajalne in spletne strani pa tudi številne druge, po potrebi pa lahko prevajajo tudi marketinške materiale različnih vrst (PR članki, katalogi, plakati, brošure, vizitke, reklamne zloženke in drugo).

Posebej želimo opozoriti na prevajanje v tej jezični različici za vse vrste dokumentov, ker stranke pri nas pričakuje tudi njihova overitev. Pomembno je vedeti, da to overitev izvaja uradno zapriseženi sodni tolmač, sicer član ekipe omenjene institucije kot tudi, da tega nikakor ni poistovetiti s postavljanjem Apostille (haškega) žiga na dokumente, saj ta overitev ni v pristojnosti naših strokovnjakov. Iz tega razloga strankam, ki jim je potrebno prevajanje iz bolgarskega v turški jezik za katerikoli dokument, priporočamo, da se o tej vrsti overitvi samostojno pozanimajo v okviru pristojnih služb. S tem pa mislimo, da morajo najprej izvedeti, ali se haški žig postavlja na dokumente, za katere zahtevajo, da prevajalci in sodni tolmači izvedejo prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov in če je treba izvesti tudi to overitev, morajo tudi izvedeti, ali se ta izvaja šele, potem ko omenjeni strokovnjaki končajo z njegovo obdelavo ali pred tem.

Vsakdo, ki zahteva obdelavo dokumentov v tej kombinaciji jezikov, vsekakor mora vedeti, da je zaradi strokovne overitve z žigom sodnega tolmača dolžan dostaviti tudi izvirne materiale na vpogled. Poleg možnosti, da dokumente na prevajanje iz bolgarskega v turški jezik dostavi osebno, se vsaka stranka prav tako lahko opredeli tudi za njihovo pošiljanje preko kurirske službe oziroma priporočeno, in to preko „Pošte Slovenije“, toda ostale vsebine, ki ne zahtevajo overitve, lahko pošlje po elektronski pošti, če tako želi.

Razlikuje se tudi način prevzemanja obdelanih vsebin in to v odvisnosti od tega, ali se izvaja overitev ali ne, tako da vse tiste, ki tega ne zahtevajo, stranke lahko prevedene dobijo po elektronski pošti, obdelane dokumente pa prevzemajo ali osebno v prostorih naše poslovalnice, ali pa jih dobijo na naslov preko kurirske službe, kar je vsekakor storitev, ki se dodatno zaračunava.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank poleg vseh osebnih dokumentov v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (vse vrste soglasij in potrdil oziroma izjav). Prav tako pa na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v turški jezik za razpisno dokumentacijo oziroma za dokumente, ki sestavljajo poslovno in medicinsko oziroma tehnično in gradbeno dokumentacijo, prevajajo pa tudi vse pravne akte pa tudi dokumente, ki so povezani s področjem, tako izobraževanja kot tudi znanosti.

Prevajanje brošur in katalogov iz bolgarskega v turški jezik

Profesionalno prevajanje reklamnih brošur in katalogov iz bolgarskega v turški jezik, prav tako sodi v domeno delovanja strokovnjakov Prevajalskega centra Akademije Oxford. Sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi PR članke kot tudi reklamne zloženke oziroma vizitke, plakate in vse druge vsebine iz domene marketinga. Ob tej priložnosti uporabijo tudi določena marketinška pravila, ki jih odlično poznajo in na ta način tudi dosežejo osnovni cilj obdelave takšnih materialov oziroma tisto, kar se skoznje reklamira približajo prebivalcem Turčije in nasploh vsem tistim ljudem, ki ta jezik uporabljajo.

Strankam, ki organizirajo dogodke, za katere se zahteva tolmačenje iz bolgarskega v turški jezik, sodni tolmači in prevajalci nudijo maksimalno profesionalno storitev, saj lahko uporabijo tudi simultano pa tudi konsekutivno ter šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Ponudba za to storitev se izdela šele po tem, ko stranke dostavijo relevantne informacije, povezane z organizacijo določenega dogodka (število udeležencev, trajanje, podatki o prostoru, v katerem bo potekal in o organizaciji in druge), v njej pa se lahko pojavi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ko je to potrebno.

Prav tako moramo poudariti, da vam prevajalci in sodni tolmači lahko ponudijo tudi obdelavo besedilnih vsebin različne tematike v konkretni različici jezikov, v ponudbi pa je prevajanje iz bolgarskega v turški jezik za besedila, povezana s področji bančništva, politike, ekonomije, financ in medicine oziroma za vse tiste, ki se tičejo področij znanosti, izobraževanja in psihologije ter farmacije, sociologije in filozofije pa tudi za vse besedila, ki so ozko povezani s temo s področij informacijskih tehnologij, menedžmenta, turizma in komunikologije oziroma ekologije in varstva okolja in potem tudi marketinga, gradbene industrije in vseh drugih vej ali naravoslovnih ali družbenih ved.

Prevajanje učbenikov in knjig iz bolgarskega v turški jezik

Ne samo, da zainteresirane stranke pri nas dobijo prevajanje učbenikov in knjig oziroma književnih del (poezija, beletrija, romani, proza in druga) iz bolgarskega v turški jezik, ampak jim prav tako lahko ponudimo tudi profesionalno obdelavo časopisnih člankov kot tudi različnih vrst revij (strokovne, otroške, ilustrirane in druge).

Po potrebi sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi vse spletne materiale oziroma strankam nudijo neposredno prevajanje iz bolgarskega v turški jezik, tako za spletne strani kot tudi za spletne prodajalne ter za spletne kataloge, po potrebi pa prevajamo tudi programsko opremo oziroma različne programe in aplikacije. V odvisnosti od vrste materialov, ki jih obdelujejo, uporabljajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation) in na ta način jih ustrezno optimizirajo za spletno iskanje, s čimer vplivajo tudi na poboljšanje njihovega položaja na spletu.

Serije kot tudi igrane filme kateregakoli žanra oziroma dokumentarne in risane pa tudi animirane filme sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelajo v tej jezični različici. V ponudbi je tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v turški jezik za reklamna sporočila pa tudi za izobraževalne oziroma informativne in zabavne kot tudi za otroške in druge vrste oddaj ter ostale zvočne in video vsebine. Vse stranke pri nas pričakuje tudi njihova kompletna obdelava, ki poleg prevajanja iz bolgarskega v turški jezik vsekakor vključuje tudi storitev podnaslavljanja oziroma sinhronizacije vseh prevedenih video oziroma zvočnih materialov.

Redakcija prevedenih vsebin je prav tako na seznamu storitev, ki jih naši strokovnjaki lahko ponudijo in v tem primeru so zanjo zadolženi strokovni lektorji in korektorji.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz bolgarskega v turški jezik

Poleg prevajanje potrdila o državljanstvu iz bolgarskega v turški jezik, vsaka stranka pri nas dobi tudi overitev tako prevedenega dokumenta, s čimer mu se daje zakonska veljavnost oziroma obravnava se kot absolutno veljaven s pravnega vidika. To vrsto overitve izvajajo zapriseženi sodni tolmači, od strank pa se zahteva, da spoštujejo pravila, ki se nanašajo na dostavo izvirnikov na vpogled in da preverijo vse, kar je povezano s postavljanjem haškega (Apostille) žiga na potrdilo o državljanstvu ali katerikoli drugi dokument, za katerega jim je potrebno neposredno prevajanje iz bolgarskega v turški jezik.

Naši strokovnjaki po potrebi v navedeni kombinaciji jezikov prav tako obdelujejo tudi potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi potni list in osebno izkaznico oziroma različne vrste dovoljenj (delovno, vozniško, dovoljenje za prebivanje, prometno) kot tudi vse druge osebne dokumente, kot so izpiski iz matičnega registra in o sklenitvi zakonske zveze oziroma o rojstvu in o smrti ter številni drugi. V skladu s potrebami prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kot so potrdila vseh vrst, zatem soglasja in izjave (potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in drugi dokumenti te vrste) pa tudi vse tiste dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in številni drugi).

Naši strokovnjaki v konkretni jezični kombinaciji prav tako lahko obdelajo tudi ustanovitveni akt podjetja kot tudi revizijska oziroma finančna in letna poslovna poročila. Poleg tega izvajajo tudi prevajanje iz bolgarskega v turški jezik za sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma za statut podjetja in fakture kot tudi za ustanovitveni akt podjetja in druge dokumenti, ki so povezani s poslovanjem.

Sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo lahko v tej različici jezikov prevajajo tudi gradbene projekte oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi deklaracije izdelkov ter navodila za uporabo in vse druge dokumente, ki predstavljajo del, tako gradbene kot tudi tehnične oziroma razpisne dokumentacije.

V uradni ponudbi storitev, ki jih omenjeni strokovnjaki zagotavljajo, je tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v turški jezik za dokumente s področij znanosti in izobraževanja (znanstveni patenti, diploma in dodatek k diplomi, znanstvena dela, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge, prepisi ocen, seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju in drugi) kot tudi vseh pravnih aktov (pooblastilo za zastopanje, sodbe in tožbe, certifikati vseh vrst, pogodbe, sodne odločitve in sklepi, pravni red Evropske Unije, licence, pritožbe in drugi dokumenti, ki se tičejo področja prava).

Cena prevajanja iz bolgarskega v turški jezik

  • Iz bolgarskega v turški je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz bolgarskega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v turški z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!