Prevajanje iz slovenskega v bolgarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v bolgarski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v bolgarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da se dokumenti obdelujejo na drugačen način od ostalih materialov, tako da se tudi način njihove dostave razlikuje glede na ostale vsebine. Edini razlog za to treba iskati v ustaljenem in z zakonom predpisanem načinu prevajanja dokumentov, ki vključuje tudi overitev s strani sodnega tolmača. Oziroma da bi bil katerikoli dokument, ki se prevaja iz slovenskega v bolgarski jezik zakonsko pravno veljaven, mora biti overjen s strani pooblaščene osebe, kar je v tem primeru sodni tolmač za določeni jezik. Kajti šele potem ko prevedeni dokument poseduje tudi njegov žig, le-ta šteje kot pravno veljaven, kar nadalje pomeni da se lahko uporablja v veh primerih in se predaja na kateremkoli mestu, na katerem obstaja potreba za tem. Ko sodni tolmač dobi preveden dokument, ga je dolžan fizično primerjati z izvirnim, da bi ugotovil, ali sta ali nista enaka. V primeru, da ugotovi, da med tema dvema dokumentoma obstaja kakršnakoli razlika, stranki predlaga redakcijo takšnega dokumenta, za katero se angažirajo profesionalni lektorji in korektorji. Če pa med izvirnim in prevedenim dokumentom ni razlike, bo sodni tolmač prevod opremil s svojim žigom, s čimer potrjuje, da je enak izvirniku. Prav zato, ker je obveznost sodnega tolmača, da najprej opravi primerjavo teh dveh dokumentov, je vsaka stranka je dolžna na vpogled dostaviti izvirne dokumente.

Vse dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v bolgarski jezik, lahko osebno prinesete v poslovalnico Akademije Oxford, ali pa jih pošljete na enega od navedenih načinov in to preko kurirske službe ali pa s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije” na naslov naše poslovalnice.

Podoben je tudi postopek prevzemanja obdelanih dokumentov, po katere lahko pridete osebno ali pa vam jih lahko pošljemo na določen naslov. Dostavo na vaš naslov izvaja kurirska služba, s katero uspešno sodelujemo, plačilo te storitve pa poteka neposredno od strank pri prevzemanju pošiljke, in to po ceni, ki jo je za to storitev oblikovala kurirska služba. Vse ostale vsebine, ki jih naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo na vašo zahtevo oziroma tiste materiale, za katere ni treba opraviti overitve, lahko dobite tudi na elektronski naslov, če vam tako bolj ustreza.

Čeprav sta za večino dokumentov prevajanje in overitev sodnega tolmača dovolj, da bi se lahko uporabljali v praksi enako kot vsak drug pravno veljavni dokument, je dejstvo, da obstajajo tudi dokumenti, ki se prevajajo iz slovenskega v bolgarski jezik, in za katere poteka še ena vrsta overitve. Za overitev s haškim Apostile žigom so edino pristojni sodni organi naše države in priporočljivo je, da stranka preden preda dokumente na prevajanje, pridobi tudi informacijo o tem, ali je ta vrsta overitve potrebna tudi za njen dokument. Te informacije lahko dobite na sodišču, ki je pristojno v vašem kraju, vsak prevajalec in sodni tolmač Akademije Oxford pa bo s svoje strani storil vse, kar je v njegovi moči, da bi vam ta postopek olajšal, saj oni niso pooblaščeni za to vrsto overitve, pa s samim tem tudi niso dolžni posedovati in dati informacije v vezi z njo. Bilo bi dobro, da se stranka ob tej priložnosti pozanima tudi o obliki overitve z Apostile žigom, saj se le-ta razlikuje od dokumenta do dokumenta, tako da vam bo ta informacija maksimalno prihranila čas in skrajšala celoten postopek. Za nekatere dokumente se najprej zahteva overitev z Apostile žigom, potem pa se dokument dostavi našim strokovnjakom na obdelavo. Toda v tem primeru se ne prevaja samo dokument, ampak tudi haški žig, potem pa poteka tudi overitev tako prevedenega dokumenta s strani sodnega tolmača. V drugih primerih se dokument najprej dostavlja nam na obdelavo oziroma na prevajanje iz slovenskega v bolgarski jezik in overitev sodnega tolmača in šele na koncu se takšen dokument nosi na pristojno sodno institucijo, da bi se overil tudi z Apostile žigom.


Prevajanje iz slovenskega v bolgarski jezik
Prevajanje iz bolgarskega v slovenski jezik

Pri nas lahko dobite prevajanje iz slovenskega v bolgarski jezik za vse osebne dokumente oziroma izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebna izkaznica in potrdilo o državljanstvu so samo nekateri od njih. Prav tako prevajamo tudi dovoljenja za prebivanje, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno in vozniško dovoljenje in potni list kot tudi ostale osebne dokumente. Pri nas lahko dobite tudi prevajanje faktur, finančnih poročil, bilanc stanja, statuta podjetja, sklepa o ustanovitvi pravne osebe, revizijskih in letnih poročil, poslovnih pogodb in odločitev, bilanc uspeha, ustanovitvenega akta podjetja pa tudi vse ostale dokumente, ki se nanašajo na poslovanje.

Iz slovenskega v bolgarski jezik prevajamo tudi vse vrste dokumentacije tako tehnično in medicinsko kot tudi gradbeno in razpisno dokumentacijo. Poleg prevajanja specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniških izvidov ter navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelka, na vašo zahtevo obdelujemo tudi: laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi gradbene projekte in vse ostale dokumente, ki se nanašajo tako na področje medicine in farmacije kot tudi na področje gradbene industrije.

Vse dokumente s področja izobraževanja vsak prevajalec in sodni tolmač na vašo zahtevo prevaja iz slovenskega v bolgarski jezik in jih overja, kar pa ne vključuje samo zaključnih spričeval osnovne in srednje šole ter diplom in dodatkov k diplomi, ampak tudi: predmetnike in programe fakultet, prepise ocen, potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju in številne druge dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam ob različnih priložnostih, povezani pa so s področjem izobraževanja.

Iz slovenskega v bolgarski jezik prav tako prevajamo tudi znanstvena dela pa tudi seminarske in diplomske naloge ter znanstvene patente, rezultate znanstvenih raziskav kot tudi vse dokumente s področja znanosti. Obdelujemo pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze ter vse ostale vrste sodnih odločitev, tožb, pritožb in tožb, pravni red Evropske Unije, vse vrste pogodb pa tudi licence, pooblastila in certifikate oziroma vse ostale pravne akte.

Na vašo zahtevo iz slovenskega v bolgarski jezik prav tako prevajamo tudi vse dokumente, ki se v odvisnosti od potrebe predajajo državnim ali drugim službam in jih overjamo z žigom sodnega tolmača. S tem pa mislimo predvsem na različne vrste izjav, soglasij in potrdil, kot so: potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o rednih prihodkih, potrdilo o nekaznovanosti in številne druge dokumente te vrste.

Prevajamo tudi vsebine književnih del, tako proze, beletrije in romanov kot tudi poezije pa tudi učbenike, časopisne članke ter vsebine ilustriranih, otroških, strokovnih in vseh drugih vrst revij. Na zahtevo strank naši sodni tolmači in prevajalci v najkrajšem možnem roku prevajajo tudi reklamne materiale vseh vrst, od plakatov in vizitk preko zloženk, letakov in katalogov izdelkov ali storitev pa vse do PR člankov in brošur. Prevajanje takšnih vsebin je nekaj, čemur naši strokovnjaki posvečajo posebno pozornost in katerega so v mnogih letih dela pripeljali do popolnosti, tako da bodo reklamno sporočilo iz izvirnih materialov obdelali na samo njim poznan način in ga prenesli v duhu bolgarskega jezika ter na ta način dosegli osnovni cilj prevajanja takšnih materialov, saj bodo tako katerikoli izdelek ali storitev, ki se tako reklamira, na pravi način približali potencialnim uporabnikom oziroma kupcem, ki jim je ta jezik materni.

V skladu s potrebami naših strank, lahko v relativno kratkem roku opravimo prevajanje spletnih strani iz slovenskega v bolgarski jezik pa tudi vsebin spletnih prodajaln oziroma katalogov. Prav tako, vas pri nas pričakuje tudi profesionalno prevajanje programske opreme oziroma vseh vrst programov ali aplikacija, ki so vam potrebni.

Prevajamo pa tudi vse vrste besedilnih vsebin, na glede na njihovo temo, namen in dolžino. Namreč, besedila za katera vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v bolgarski jezik zares lahko obravnavajo temo iz kateregakoli področja, saj naši strokovnjaki niso samo visoko usposobljeni ampak imajo tudi dovolj izkušenj in splošne izobrazbe, da se lahko brez težav znajdejo, da tako rečemo, v vsaki temi. Poleg besedil, katerih tema je povezana s področji marketinga, znanosti, financ in prava iz slovenskega v bolgarski jezik prevajamo tudi tista, ki obdelujejo teme s področij sociologije, gradbene industrije, ekonomije, marketinga, psihologije in bančništva kot tudi tista, ki so povezana s katerokoli temo s področij ekologije in varstva okolja, menedžmenta, farmacije, turizma, izobraževanja, informacijskih tehnologij, medicine, komunikologije oziroma vseh ostalih vej naravoslovnih pa tudi družbenih ved.

Storitev, ki se nanaša na prevajanje video in zvočnih materialov vključuje njihovo kompletno obdelavo, kar v praksi pomeni, da poleg prevajanja vsaka stranka lahko dobi tudi njihovo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo. Na ta način enem mestu dobi serijo, reklamno sporočilo ter zabavno, informativno, otroško ali izobraževalno oddajo oziroma risani, dokumentarni, igrani ali animirani film, ki je takoj pripravljen za nadaljnjo distribucijo.

Poleg vseh omenjenih storitev, ki se nanašajo na prevajanje v pisani obliki, se Prevajalski center Akademije Oxford lahko pohvali tudi s storitvijo tolmačenja iz slovenskega v bolgarski jezik. Vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je v naši ekipi specializiran za tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, na vašo zahtevo izvaja tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje, vse v odvisnosti od potreb dogodka, ki ga organizirate. Poleg tega ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje vseh dokumentov slovenskega v bolgarski jezik

Ker je storitev prevajanja dokumentov iz slovenskega v bolgarski jezik specifična, se razlikuje od prevajanja vseh ostalih vrst materialov, saj kompletna obdelava dokumentov vključuje tudi njihovo overitev, za katero je zadolžen sodni tolmač, ki je prav tako član naše ekipe. Prav iz tega razloga se številne stranke tudi odločajo za uporabi naših storitev, ker v relativno kratkem roku dobijo dokument, ki je pripravljen za uporabo in se lahko preda katerikoli pristojni službi.

Edino, kar lahko podaljša postopek obdelave dokumentov, je overitev s haškim Apostile žigom, ki ni v pristojnosti naših strokovnjakov, ampak so zanjo izključno zadolženi določeni sodni organi Republike Slovenije. Zato je najboljše, da se stranke najprej na pristojnem sodišču pozanimajo o tem, ali je tudi za dokument, za katerega želijo prevajanje iz slovenskega v bolgarski jezik potrebna ta vrsta overitve in v primeru pritrdilnega odgovora, morajo izvedeti tudi to, v kateri obliki le-ta poteka. S tem pa mislimo na dve najpogostejši možnosti: v okviru prve najprej poteka overitev z Apostile žigom, potem pa se dokument odnese našim prevajalcem in sodnim tolmačem, pri čemer se ne prevaja samo vsebina dokumenta, ampak tudi haški žig. Druga možnost pomeni, da se dokument najprej prevede iz slovenskega v bolgarski jezik, zatem pa ga overi sodni tolmač in šele potem se odnese na pristojno sodišče, da bi se lahko opravila overitev s haškim Apostile žigom. S samim tem, da stranke na pristojnem sodišču dobijo veljavno informacijo o tej vrsti overitve, prihranijo veliko časa in truda in točno vedo, kam morajo najprej odnesti dokument.

Ker so sodni tolmači dolžni primerjati prevedeni in izvirni dokument, morajo najprej ugotoviti, ali gre za istovetni vsebini, saj se samo v tem primeru lahko overi prevod. V primeru, ko ugotovi, da med njima obstajajo razlike, je sodni tolmač dolžan stranki priporočiti storitev redakcije vsebin, tako bi se popravile morebitne napake, kar je prav tako storitev, ki jo lahko dobite v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Ko sodni tolmač prevod opremi s svojim žigom, ga praktično gledano uvrsti med pravno veljavne dokumente oziroma strankam omogoči, da ga brez težav uporabljajo.

Zato se tudi postopek dostave dokumentov na prevajanje razlikuje od pošiljanja vsebin, za katere se ne zahteva overitev sodnega tolmača. Tako recimo lahko materiale, ki se samo prevajajo iz slovenskega v bolgarski jezik, pošljete na elektronski naslov, medtem ko dokumente lahko pošljete samo preko kurirske službe ali pa preko “Pošte Slovenije” in to s priporočeno pošiljko na naslov naše poslovalnice. Razume se, da nam lahko vse vsebine dostavite tudi osebno. Prav tako tako se razlikuje tudi postopek pošiljanja obdelanih materialov, ker lahko vsebine, ki se ne overjajo, dobite na elektronski naslov, medtem ko dokumente pošiljamo ali na vaš naslov ali pa jih prevzamete osebno. Pošiljanje na naslov bo na vašo zahtevo opravila kurirska služba, njihova storitev pa se zaračunava od strank pri prevzemanju pošiljke, seveda v skladu z njihovim veljavnim cenikom.

Prevajanje osebnih dokumentov, kot so: izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebna izkaznica, potni list, potrdilo o državljanstvu, vozniško in vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje so samo nekateri od osebnih dokumentov, ki jih naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo na vašo zahtevo.

Iz slovenskega v bolgarski jezik prevajamo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar pa vključuje različne vrste izjav, potrdil in soglasij: potrdilo o rednih prihodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki in številne druge osebne dokumente.

Poleg tega vsak prevajalec in sodni tolmač lahko obdeluje tudi pravni red Evropske Unije, sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma vse ostale vrste sodnih odločitev, sodbe in pritožbe ter zasebne in poslovne pogodbe oziroma certifikate, licence, pooblastila in druge pravne akte.

Iz slovenskega v bolgarski jezik prav tako prevajamo tudi vse poslovne dokumente, med drugim tudi: poslovne odločitve, fakture, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravnih oseb, poslovna letna poročila, bilance uspeha in stanja pa tudi statute podjetja in številne druge dokumente, ki so povezani s poslovanjem.

Prevajanje video materialov iz slovenskega v bolgarski jezik

Ne glede na to, za katero vrsto video pa tudi zvočnih materialov vam je potrebno prevajanje v tej kombinaciji jezikov, ste lahko prepričani, da boste več kot zadovoljni s ponujeno storitvijo. In to ne samo zato, ker imajo naši prevajalci in sodni tolmači najboljše strokovne kvalifikacije, ampak tudi zaradi njihovih bogatih izkušenj pri prevajanju prav takšnih vsebin.

Poleg storitve prevajanja risanih, igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, na vašo zahtevo lahko izvajamo tudi njihovo finalno obdelavo, ki vključuje sinhronizacijo ali podnaslavljanje, za kateri so zadolženi podnaslavljalci oziroma skupina umetnikov, katerih specialnost je sinhronizacija in so prav tako del ekipe Akademije Oxford.

Poleg filmov iz slovenskega v bolgarski jezik prevajamo tudi reklamna sporočila, serije pa tudi otroške, izobraževalne informativne in vse ostale vrste oddaj.

Na vašo zahtevo prevajamo tudi vse vrste materialov, ki se nanašajo na marketing oziroma reklamne letake in zloženke, brošure, kataloge, PR članke pa tudi plakate in vizitke. Kar zadeva prevajanje takšnih vsebin, se morate zavedeti, da vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je angažiran za njihovo obdelavo, poseduje več kot dovolj znanja in izkušenj, da lahko določeno reklamno sporočilo na ustrezen način prilagodi ciljanemu jeziku, kar je v tem primeru bolgarski. Prav zato tudi navajamo, da bodo naši strokovnjaki izpolnili osnovni namen prevajanja reklamnih materialov, saj bodo na ta način predmet reklamiranja približali vsakomur, ki mu je bolgarski jezik materni.

Iz slovenskega v bolgarski jezik prevajamo tudi besedilne vsebine različne tematike, tako tiste, ki so namenjene javnemu predstavljanju kot tudi tiste, ki bodo predstavljene samo strokovnjakom s posameznih področij. Poleg besedil, katerih tema je povezana s področji politike, prava, ekonomije in psihologije, prevajamo tudi tista, ki obdelujejo temu, povezano z marketingom, informacijskimi tehnologijami, ekologijo in varstvom okolja, turizmom pa tudi s sociologijo, financami, medicino, izobraževanjem, gradbeno industrijo, bančništvom, komunikologijo, farmacijo, izobraževanjem kot tudi s številnimi drugimi vejami naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Poleg tega naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav, znanstvene patente in dela kot tudi diplomske in seminarske naloge oziroma vse dokumente s področij znanosti in izobraževanja.

Tolmačenje iz slovenskega v bolgarski jezik

Storitev tolmačenja, ki jo zagotavljajo naši strokovnjaki, je usmerjena predvsem na simultano in konsekutivno, saj sta ti dve vrsti tolmačenja v praksi najpogosteje zastopani, čeprav so prevajalci in sodni tolmači usposobljeni tudi za tako imenovano šepetano tolmačenje. Poleg storitve tolmačenja vam po zelo ugodnih cenah ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Da bi lahko v celoti ugodili vsem zahtevam, ki jih določeni dogodek postavlja, in da bi lahko pripravili ponudbo v skladu z njimi, je zelo pomembno, da nam dostavite informacije o koncepciji dogodka pa tudi o pričakovanem številu udeležencev ter podatke o prostoru, v katerem naj bi potekal pa tudi o trajanju.

Iz slovenskega v bolgarski jezik na vašo zahtevo prav tako prevajamo tudi vse vrste knjig, od učbenikov preko književnih del proze in poezije pa do romanov in beletrije. Prevajamo pa tudi časopisne članke ter ilustrirane, strokovne, otroške in druge vrste revij.

Ker so v naši ekipi tudi strokovnjaki s področja informacijskih tehnologij, s katerimi sodelujejo prevajalci in sodni tolmači, pri nas lahko dobite tudi strokovno prevajanje spletnih strani iz slovenskega v bolgarski jezik in to ob popolnem spoštovanju pravil SEO (Search Engine Optimisation). Glede na to, da se takšne vsebine prevajajo v skladu s pravili dobre optimizacije, ste lahko prepričani, da se bo tudi vaša spletna stran zelo hitro pojavila med prvimi v iskanju. Poleg spletnih strani na vašo zahtevo prevajamo tudi vsebine spletnih prodajaln in katalogov pa tudi programsko oprema oziroma vse vrste aplikacij in programov.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz slovenskega v bolgarski jezik

Poleg osebnih in poslovnih dokumentov iz slovenskega v bolgarski jezik prevajamo tudi medicinsko pa tudi gradbeno, razpisno in tehnično dokumentacijo.

Na vašo zahtevo iz slovenskega v bolgarski jezik prevajamo tudi zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte, dokumente o medicinskih izdelkih in vse ostale materiale, ki so povezani s področjem medicine, gradbene industrije in farmacije in jih potem tudi overjamo z žigom zapriseženega sodnega tolmača, s čimer pravzaprav dobite dokument, ki ga lahko uporabljate ob različnih priložnostih.

Ker gre za uradne dokumente, za katere se zahteva tudi overitev sodnega tolmača, je zelo pomembno, da nam ne pozabite dostaviti tudi izvirnikov na vpogled, da bi jih sodni tolmač lahko primerjal, preden prevod opremi s svojim žigom. Če se zgodi, da ugotovi, da med njima obstaja razlika, mora strankam predlagati redakcijo vsebin, saj se lahko overijo samo prevodi, ki so istovetni izvirnim dokumentom. Storitev redakcije že prevedenih materialov lahko dobite v poslovalnici Akademije Oxford, zanjo pa so zadolženi izkušeni lektorji in korektorji, ki bodo v optimalnem roku uskladili vsebino dokumentov ali katerihkoli drugih materialov s pravili prevajalske stroke in vam na dogovorjen način dostavili obdelane dokumente.

Kateregakoli od omenjenih dokumentov, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v bolgarski jezik, lahko pošljete preko kurirske službe ali pa “Pošte Slovenije “(priporočeno), na naslov naše poslovalnice ali pa jih osebno prinesete.

Samo v primeru, da vam je prevajanje potrebno posebej hitro, lahko najprej pošljete skenirane dokumente na naš elektronski naslov, takoj zatem pa morate dostaviti tudi izvirnike na enega od opisanih načinov. Razume se, da je treba paziti na hitrost, ki je v takšnih primerih ključna, ker le tako sodni tolmači in prevajalci lahko ugodijo vaši zahtevi in vam dostavijo prevedene in overjene dokumente, v roku, ki ste ga zahtevali.

Kar zadeva dostavo prevedenih dokumentov, jih lahko prevzamete osebno, ali pa vam jih pošljemo na naslov, ki ga navedete. Pomembno je samo vedeti, da se storitev dostave na naslov zaračunava popolnoma ločeno od storitve prevajanja oziroma overitve.

Splošno je priporočilo za vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje kateregakoli od navedenih dokumentov iz slovenskega v bolgarski jezik, da najprej na pristojnem sodišču pridobijo informacije o potrebi za overitvijo s haškim Apostile žigom. Ta vrsta overitve poteka poleg overitve sodnega tolmača, toda ni obvezna za vse dokumente in celo za tiste, za katere je obvezna, ima različno obliko. Za overitev s tem žigom so izključno zadolženi sodni organi naše države in edino pravo informacijo lahko dobite od pristojnega sodišča v svojem mestu. V primeru, da je tudi za dokument, za katerega vam je potrebno prevajanje iz našega v bolgarski jezik potreben Apostile žig, morate vprašati tudi to, katera vrsta overitve je potrebna, saj sta najbolj zastopani dve. Ena pomeni, da se najprej opravita prevajanje in overitev sodnega tolmača, potem pa se dokument overja s haškim žigom, medtem ko druga vrsta overitve poteka od overitve z Apostile žigom, zatem pa se prevajata tako dokument kot tudi žig in šele na koncu cel dokument overja tudi sodni tolmač.

Cena prevajanja iz slovenskega v bolgarski jezik

  • Iz slovenskega v bolgarski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v bolgarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v bolgarski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v bolgarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!