Prevajanje iz bolgarskega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford vsem zainteresiranim strankam ponuja tudi storitev prevajanja iz bolgarskega v slovenski jezik. Ta storitev se nanaša na dokumente pa tudi vse ostale materiale, tako revije, učbenike, spletne strani kot tudi reklamne materiale, književna dela, besedila različne vsebine, ali znanstvene, diplomske in seminarske naloge oziroma vse ostale vrste vsebin.

Vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje spletnih strani iz bolgarskega v slovenski jezik, pri nas lahko dobi profesionalno storitev, saj v toku celotnega postopka naši prevajalci in sodni tolmači sodelujejo z IT strokovnjaki, tako da bo vsebina vaše spletne vsebine prevedena v skladu s pravili SEO (Search Engine Optimisation). Na ta način boste dobili odlično optimizirano vsebino, kar bo sčasoma vplivalo tudi na njegovo boljše pozicioniranje na iskalniku oziroma na vaše poslovanje.

Poleg spletnih strani iz bolgarskega v slovenski jezik prevajamo tudi programsko opremo (programe in aplikacije) pa tudi vsebine spletnih katalogov in prodajaln.

Prav tako prevajamo tudi znanstvena dela pa tudi diplomske in seminarske naloge ter rezultate znanstvenih raziskav, znanstvene patente kot tudi vse dokumente s področij znanosti. Na vašo zahtevo obdelujemo tudi književna dela vseh žanrov, tako beletrijo kot tudi romane, prozo pa tudi poezijo ter ilustrirane, zabavne, strokovne, otroške in vse ostale vrste revij kot tudi časopisne članke.

V poslovalnici Akademije Oxford boste pod najugodnejšimi pogoji dobili tudi storitev kompletne obdelave vseh zvočnih pa tudi video materialov. S tem pa mislimo na prevajanje risanih, dokumentarnih, igranih in animiranih filmov iz bolgarskega v slovenski jezik ter njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo. Poleg filmov prevajamo tudi reklamna sporočila, informativne, otroške, izobraževalne, zabavne in druge vrste oddaj kot tudi serije in vse ostale zvočne oziroma video vsebine.


Prevajanje iz bolgarskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v bolgarski jezik

Poleg tega na zahtevo strank iz bolgarskega v slovenski jezik prevajamo tudi materiale, ki so povezani s področjem marketinga, tako da prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, ne prevajajo samo reklamnih letakov in zloženk, ampak tudi plakate, brošure, PR članke, kataloge izdelkov in storitev pa tudi vizitke.

Lahko angažirate tudi naše strokovnjake, ki so izpopolnili konsekutivno, simultano in šepetano tolmačenje iz bolgarskega v slovenski jezik in imajo za seboj nešteto dogodkov, pri katerih so sodelovali. Če se za določeni dogodek izključno zahteva storitev simultanega tolmačenja, vam ponujamo najem opreme za simultano tolmačenje. Na vašo zahtevo prav tako izvajamo tudi redakcijo vsebin, ki so že prevedene iz bolgarskega v slovenski jezik, pri njihovi obdelavi pa niso bila spoštovana pravila prevajanja, tako da so stranke nezadovoljne z dobljeno vsebino.

Naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse vrste besedil, ne glede na kompleksnost njihove teme in vsebine in ne glede na to, ali so namenjena javni uporabi ali pa bodo predstavljeni izključno strokovnim krogom. Nekatera od področij, za katera smo specializirani, kar zadeva prevajanje iz bolgarskega v slovenski jezik, so: pravo, sociologija, ekonomija, psihologija, marketing, bančništvo, farmacija, menedžment, ekologija in varstvo okolja, društvene znanosti, pravo, turizem, izobraževanje, znanost, medicina, komunikologija, informacijske tehnologije, gradbena industrija, filozofija in naravoslovne vede.

V primeru, da imate potrebo za prevajanjem osebnih dokumentov iz bolgarskega v slovenski jezik, morate vedeti tudi to, da se v takšnih primerih vsekakor priporoča njihova overitev, in to z žigom zapriseženega sodnega tolmača, saj so le takšni dokumenti tudi pravno veljavni. Ker pa so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, boste v kratkem roku dobili kompletno obdelane materiale.

Zelo je pomembno to, da nam na vpogled dostavite tudi izvirne dokumente, saj jih mora sodni tolmač primerjati s prevodi, da bi ugotovil, ali so istovetni ali pa med njimi kljub vsemu obstajajo določene razlike. Če ugotovi, da obstaja določena razlika, strankam ponudi možnost redakcije materialov, če pa so enaki, se takoj opravi overitev. Obe storitvi lahko dobite v okviru naše poslovalnice Sloveniji.

Toda, v določenih primerih prevajanje in overitev sodnega tolmača ne zadoščata, da bi bil dokument pravno veljaven, saj se za določene dokumente zahteva tudi overitev z Apostile žigom. To je tako imenovana overitev nad overitvijo, ker ne izključuje overitve sodnega tolmača, ampak jo zahteva, toda za overitev z Apostile žigom so izključno zadolženi pravosodni organi Republike Slovenije. Prav iz tega razloga je najbolj pomembno, da se vsaka stranka v okviru pristojnega sodišča pozanima, ali je tudi za dokument, ki ga želi prevesti iz bolgarskega v slovenski jezik, potrebna overitev s haškim žigom. In v primeru potrdilnega odgovora, mora izvedeti tudi to, v kateri obliki le-ta poteka oziroma, ali se najprej nosi na sodišče, da bi se overil z Apostile žigom, ali pa se najprej daje na prevajanje našim strokovnjakom. V praksi sta pravzaprav prisotna dva najpogostejša načina overitve z Apostile žigom, eden predvideva, da se dokument najprej prevaja iz bolgarskega v slovenski jezik in overja s strani sodnega tolmača, potem pa se opremi z Apostile žigom, medtem ko se za določene druge dokumente najprej zahteva overitev z Apostile žigom, da bi se le-ta potem dostavil našim strokovnjakom na obdelavo oziroma na prevajanje in overitev sodnega tolmača.

Ko se odločite, da prevajanje dokumentov zaupate našim strokovnjakom, ne smete pozabiti, da nam morate dostaviti tudi izvirnike in zato se način dostave dokumentov razlikuje od ostalih vsebin. Dokumente nam dostavljate na enega od treh naslednjih načinov: osebno, s pošiljanjem preko kurirske službe ali pa s pošiljanjem s priporočeno poštno pošiljko na naslov naše poslovalnice.

Edina možnost, ko lahko tudi dokumente pošljete na elektronski naslov, se nanaša na nujno prevajanje, ker je tedaj zelo pomembno reagirati hitro, da bi se ugodilo vaši zahtevi za dostavo prevoda v navedenem roku. Toda celo v tem primeru imate dolžnost dostaviti izvirnik na vpogled, kar lahko storite tudi naknadno, pri čemer je izjemno pomembno paziti na navedeni rok.

Iz bolgarskega v slovenski jezik prevajamo vse vrste osebnih dokumentov, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču ter prometno in vozniško dovoljenje pa so samo nekateri od njih. Na vašo zahtevo prav tako prevajamo tudi osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje in vse ostale osebne dokumente pa tudi vse dokumente, ki se nanašajo na poslovanje. Bilance stanja in uspeha, poslovne odločitve, fakture, finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, revizijska poročila, ustanovitveni akti podjetja ter letna poročila so samo nekateri od dokumentov, ki jih vsak naš prevajalec in sodni tolmač na vašo zahtevo obdeluje oziroma prevaja iz bolgarskega v slovenski jezik in overja z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Iz bolgarskega v slovenski jezik prav tako prevajamo tudi vse vrste dokumentacije, tako gradbeno, razpisno in tehnično kot tudi medicinsko dokumentacijo. V skladu z vašimi zahtevami bomo najprej prevedli in zatem tudi overili zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbene projekte, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi vse ostale dokumente, ki se nanašajo na omenjena področja.

Na vašo zahtevo prevajamo tudi vse dokumente, ki so povezani z izobraževanjem, tako da poleg diplome in dodatkov k diplomi iz bolgarskega v slovenski jezik prevajamo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, predmetnike in programe fakultet, potrdila o opravljenih izpitih, prepise ocen, potrdila o rednem šolanju in vse ostale dokumente, ki so povezani s tem področjem.

Iz bolgarskega v slovenski jezik prevajamo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi vseh vrste sodnih odločitev, pritožbe, sodbe in ostale pravne akte oziroma pooblastila, licence, certifikate in ostale osebne dokumente. Prav tako, obdelujemo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so: potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o rednih prihodkih in stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti kot tudi vse ostale vrste izjav, potrdil in soglasij.

Prevajanje zdravniških izvidov iz bolgarskega v slovenski jezik

Med medicinsko dokumentacijo, poleg zdravniških izvidov, ki jih naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo v skladu z vašimi zahtevami, med drugim sodijo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma vsi dokumenti o medicinskih izdelkih.

Poleg medicinske dokumentacije, iz bolgarskega v slovenski jezik prevajamo tudi gradbene projekte, razpisno in tehnično dokumentacijo kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, deklaracije vseh vrst izdelkov in ostale vsebine, ki so povezana tako z medicino in farmacijo kot tudi z gradbeno industrijo.

Poleg tega pri nas lahko dobite tudi prevajanje vseh spletnih vsebin, kar se nanaša predvsem na spletne strani pa tudi na spletne prodajalne in kataloge ter na programsko opremo oziroma vse vrste aplikacij in programov. Glede na to, da vsi prevajalci in sodni tolmači, ki so angažirani za prevajanje takšnih materialov, posebno pozornost namenjajo implementaciji pravil SEO (Search Engine Optimisation), pa ste lahko prepričani, da bodo spletne vsebine, ki jih na vašo zahtevo prevajajo iz bolgarskega v slovenski jezik, zelo hitro imele precej boljši položaj v okviru spletnega iskalnika, kar bo imelo pozitiven učinek tudi na vaše poslovanje v celoti.

Prevajanje reklamnih zloženk iz bolgarskega v slovenski jezik

Iz bolgarskega v slovenski jezik prevajamo tudi reklamne zloženke pa tudi vse ostale vsebine, ki so povezane s področjem marketinga. To vključuje prevajanje letakov, plakatov pa tudi vizitk, PR člankov ter brošur in katalogov storitev ali izdelkov.

Ta vrsta materialov je zelo specifična, pa imajo prevajalci in sodni tolmači nalogo, da poleg samega prevajanja njihove vsebine, tudi uskladijo reklamno sporočilo z duhom ciljanega jezika, da bi določeni izdelek ali storitev, ki se reklamira, na najboljši način predstavili vsem, ki jim je slovenski materni jezik oziroma, ki ga uporabljajo.

Prav tako prevajamo tudi vsebino vseh vrst revij, tako ilustriranih kot tudi strokovnih, otroških in številnih drugih pa tudi časopisne članke. Na vašo zahtevo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford iz bolgarskega v slovenski jezik prevajajo tudi učbenike ter književna dela proze in poezije oziroma romane in beletrijo pa tudi vse vrste knjig.

Prevajamo tudi znanstvene patente in dela, rezultate znanstvenih raziskav pa tudi seminarske in diplomske naloge oziroma vse dokumente s področij znanosti in izobraževanja. Na zahtevo strank, iz bolgarskega v slovenski jezik prevajamo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepise ocen, diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih in druga.

Prevajanje vseh vrst dokumentov iz bolgarskega v slovenski jezik

Prevajalski center Akademije Oxford ponuja možnost prevajanja absolutno vseh dokumentov, tako osebnih in poslovnih kot tudi tistih, ki se v številnih primerih predajajo pristojnim službam, iz bolgarskega v slovenski jezik pa prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, licence, certifikate, sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi vse ostale vrste sodnih odločitev, pritožbe, tožbe in sklepe oziroma vse ostale pravne akte, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Tako kot se prevajanje dokumentov razlikuje od prevajanje ostalih vsebin, se tudi način dostave materialov na prevajanje nekoliko razlikuje, saj so v tem primeru stranke dolžne priložiti tudi izvirne dokumente na vpogled. Če se vprašate, zaradi česa, vam bo odgovor jasen, če veste, da je postopek prevajanja dokumentov natančno zakonsko določen, saj mora vsak dokument, ki se prevaja iz bolgarskega v slovenski jezik, biti overjen tudi z žigom zapriseženega sodnega tolmača, s čimer se pravzaprav potrjuje, da je le-ta enak izvirniku. Zato se tudi zahteva izvirnik na vpogled, saj sodni tolmač mora primerjati izvirnike in prevode in šele potem, ko ugotovi, da so podatki v njih popolnoma enaki, se dokument overi, s čimer se potrjuje njegova enakost izvirniku, kar pomeni, da se lahko preda kot vsak drug izvirni dokument. V primeru, da sodni tolmač pri primerjanju ugotovi, da med prevodi in izvirniki obstaja razlika, se stranki priporoči storitev redakcije, ki jo prav tako lahko dobite v okviru naše poslovalnice.

Vse dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz bolgarskega v slovenski jezik, nam pošljete preko “Pošte Slovenije” in to s priporočeno pošiljko oziroma preko kurirske službe, ali pa jih prinesete osebno. Mi vama prevedene materiale dostavljamo na naslov, lahko pa jih prevzamete tudi osebno. Glede na to, da storitev dostave izvaja kurirska služba, ta storitev ni vračunana v ceno prevajanja in overitve, ampak jo plača stranka pri prevzemanju, in to v skladu s cenikom službe, ki je zadolžena za dostavo.

Samo v primeru, da vam je prevajanje dokumentov potrebno v posebno kratkem roku, jih lahko najprej skenirate in pošljete na naš elektronski naslov, potem pa nam tudi dostaviti izvirnike na vpogled. Toda ne smete pozabiti na to, da je za izpolnitev postavljenega roka ključna hitrost, in da nam morate na izvirnike na vpogled dostaviti v najkrajšem možnem roku, da bi našim sodnim tolmačem in prevajalcem uspelo v celoti ugoditi vašim zahtevam.

Toda, obstaja še ena overitev, ki se zahteva samo za določene dokumente in v določenih primerih lahko podaljša postopek obdelave dokumentov. Overitev s haškim Apostile žigom poteka v okviru sodišča, ki je zanjo pristojno in naši strokovnjaki nimajo nič opraviti s tem, toda s strankami bodo z zadovoljstvom delili vse informacije, ki jih posedujejo. Prav iz tega razloga je naše priporočilo, da se stranka najprej na pristojnem sodišču v svojem mestu pozanima o tem, ali se tudi za njegove dokumente zahteva overitev s haškim žigom, in če se zahteva, pa mora izvedeti tudi to, na kakšen način poteka. Da ne bo pomote, z Apostile žigom se opremljajo samo natančno določeni dokumenti, princip overitve pa se razlikuje v odvisnosti od tega, za kateri dokument gre. Toda za druge dokumente najprej poteka prevajanje in overitev sodnega tolmača, na koncu pa poteka overitev s haškim žigom, medtem ko za druge postopek poteka od overitve z Apostile žigom in šele potem se dokumenti dostavljajo našim strokovnjakom. Toda, v takšnih primerih se najprej izvaja prevajanje dokumenta in samega haškega žiga, potem pa tudi overitev sodnega tolmača.

Pri nas lahko dobite prevajanje vseh osebnih dokumentov iz bolgarskega v slovenski jezik, poleg izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) prevajamo tudi: potni list, osebno izkaznico, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, prometno in vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenja za prebivanje pa tudi vse dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim organom. S tem mislimo predvsem na: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in vse ostale vrste potrdil, izjav in soglasij.

Pri nas lahko dobite prevajanje vseh osebnih dokumentov iz bolgarskega v slovenski jezik, poleg izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) prevajamo tudi: potni list, osebno izkaznico, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, prometno in vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenja za prebivanje pa tudi vse dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim organom. S tem mislimo predvsem na: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in vse ostale vrste potrdil, izjav in soglasij.

Simultano in konsekutivno tolmačenje iz bolgarskega v slovenski jezik

S samim tem, da sta simultano in konsekutivno tolmačenje iz bolgarskega v slovenski jezik najbolj zastopana, so naši prevajalci in sodni tolmači primarno usmerjeni tudi na zagotavljanje teh storitev, čeprav v skladu z zahtevami dogodka izvajajo tudi šepetano tolmačenje.

Ne glede na to, za katero vrsto dogodka gre, ste lahko prepričani, da bodo tako udeleženci kot tudi vi kot organizator maksimalno zadovoljni, in da boste dobili storitev vrhunske kakovosti in to po najugodnejši ceni. Prav tako vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Ne glede na to, za katero vrsto dogodka gre, ste lahko prepričani, da bodo tako udeleženci kot tudi vi kot organizator maksimalno zadovoljni, in da boste dobili storitev vrhunske kakovosti in to po najugodnejši ceni. Prav tako vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Iz bolgarskega v slovenski jezik prevajamo tudi besedila različne dolžine, vsebine in kompleksnosti. To pomeni, da naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo besedila, katerih tema je povezana z enim od teh področij: turizem, ekonomija, pravo, znanost, medicina, marketing, finance, menedžment, ekologija in varstvo okolja, izobraževanje, filozofija, bančništvo, komunikologija, gradbena industrija, sociologija, politika, informacijske tehnologije, psihologija pa tudi ostale veje tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

V skladu z vašimi zahtevami izvajamo tudi prevajanje prav vseh video in zvočnih materialov, od reklamnih sporočil preko oddaj (informativne, zabavne, otroške, izobraževalne), pa do serij in risanih, dokumentarnih, igranih pa tudi animiranih filmov.

Posebej smo ponosni na dejstvo, da smo ena od redkih institucij, ki v sklopu storitve prevajanja zvočnih in video materialov iz bolgarskega v slovenski jezik ponuja tudi njihovo podnaslavljanje in sinhronizacijo.

Cena prevajanja iz bolgarskega v slovenski jezik

  • Iz bolgarskega v slovenski 18 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz bolgarskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 22 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!