Prevajanje iz bolgarskega v hebrejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v hebrejski jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v hebrejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Tedaj, ko to stranka zahteva, prevajalci in sodni tolmači v dani kombinaciji jezikov uporabljajo, tako tolmačenje kot tudi izvajajo neposredno prevajanje dokumentov iz bolgarskega v hebrejski jezik pa tudi vseh ostalih materialov v pisani obliki.

Pomembno je poudariti, da so ti strokovnjaki usposobljeni za uporabo, tako simultanega in konsekutivnega tolmačenja v omenjeni jezični kombinaciji kot tudi, da za določen dogodek lahko uporabijo šepetano tolmačenje. Glede na to, da se lahko uporabijo vse tri vrste tolmačenja, je pomembno, da se na podlagi značilnosti dogodka in njegove organizacije opredeli, katera od teh storitev zagotavlja maksimum. Samo to je tudi razlog, zakaj stranka mora dostaviti podatke o organizaciji, in sicer v smislu, da člane ekipe te institucije Prevajalskega centra Akademije Oxford informira o osnovnih značilnostih mesta prirejanja manifestacije, zatem o njenem trajanju in o številu udeležencev. Vse te informacije se zatem analizirajo, da bi bila opredeljena ponudba, vanjo pa bo unesen tudi najem opreme za simultano tolmačenje vanjo, če je to v skladu z vrsto tolmačenja, ki bi mora pri tem biti uporabljena.

Kadarkoli je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi časopisne članke kot tudi vsako književno delo in učbenik, interesentom pa je na razpolago tudi neposredno prevajanje revij iz bolgarskega v hebrejski jezik.


Prevajanje iz bolgarskega v hebrejski jezik
Prevajanje iz hebrejskega v bolgarski jezik

Prav tako člani ekipe katerekoli te institucije lahko v tej kombinaciji jezikov prevedejo tudi znanstvene pa tudi poljudna besedila, katerih tematika je lahko povezana, tako za neko družboslovno kot tudi z naravoslovno znanstveno disciplino.

Vsekakor ti strokovnjaki prevajajo tudi materiale s področja marketinga pa tudi serije, reklamna sporočila in filme kot tudi televizijske in radijske oddaje ter številne druge video in zvočne vsebine. Glede na to, da ta institucija zaposluje tudi izkušene strokovnjake, specializirane za zagotavljanje storitev sinhronizacije in podnaslavljanja video in zvočnih materialov, ima tako vsaka stranka pravico izbrati, katera končna obdelava od ponujenih ji najbolj ustreza, da bi v najkrajšem možnem roku dobila kompletno obdelane vsebine te vrste, pripravljene za predvajanje na kateremkoli mediju ali v kinematografih.

V primeru, da se zahteva neposredno prevajanje spletnih materialov iz bolgarskega v hebrejski jezik, bo izvedena tudi storitev njihove optimizacije. S tem v zvezi moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači vedo, kdaj in kako je treba uporabiti orodja SEO (Search Engine Optimisation), da bi pozitivno vplivali na prihodnje kotiranje spletnih strani oziroma aplikacij in spletnih katalogov ter spletnih prodajaln in ostalih spletnih vsebin v polju iskanja.

Kogarkoli zanima obdelava do zdaj omenjenih materialov, jih lahko pošlje kot tudi dobi obdelane elektronsko, če stranki ne ustreza komunikacija na ta način, vsebine lahko pošlje in prejme tudi na drugačen način, o čemer dodatne informacije dobi neposredno v poslovalnici te institucije.

Posebej je pomembna informacija, da na zahtevo strank izvajamo tudi neposredno prevajanje dokumentov iz bolgarskega v hebrejski jezik, zaposleni te institucije pa v skladu z zakonom izvajajo tudi njihovo overitev. Gre za to, da sodni tolmači in prevajalci strankam omogočajo, da v najkrajšem možnem roku dobijo pravno veljaven preveden dokument, tako da ga lahko brez kakršnihkoli težav uporabljajo v praksi.

Pogoj za overitev prevedenih dokumentov je dostava izvirnikov na vpogled, tako da jih stranka lahko osebno prinese v poslovalnico, ali pa jih pošlje preko katerekoli kurirske službe oziroma s priporočeno pošiljko ""Pošte Slovenije"".

Glede na to, da so dolžni dostaviti izvirne dokumente na vpogled, po izvedenem prevajanju in njihovi overitvi s strani sodnega tolmača, stranke tako lahko, ali izvedejo njihovo osebno prevzemanje ali pa postavijo, da jim se dostavijo na želeni naslov. Kdorkoli se opredeli za drugo navedeno opcijo, mora konkretno storitev plačati v skladu s cenikom kurirske službe, ker v osnovno ceno obdelave dokumentov slednja ni vračunana.

Dejstvo je, da se prevajalci in sodni tolmači trudijo, da konkretne storitve zagotovijo čim prej, toda v nekaterih primerih strankam omogočajo tudi nujno prevajanje dokumentov iz bolgarskega v hebrejski jezik. S samim tem, da je tedaj s strani stranke naveden posebej kratko časovno obdobje za storitvi prevajanja in overitve dokumentov, morajo želene vsebine čim prej dostaviti tem strokovnjakom. Zato je samo v tem primeru dopuščeno pošiljanje dokumentov na e-poštni naslov, toda prav tako se pričakuje spoštovanje navedenega pravila in čim hitreje potem dostavi izvirnike na vpogled.

Seveda ti strokovnjaki obdelajo, tako dokumente, ki so povezani s področji znanosti in sodstva oziroma prava in izobraževanja kot tudi tiste, ki sodijo med poslovno, zatem tehnično in gradbeno pa tudi medicinsko in razpisno dokumentacijo.

V skladu s postavljenimi zahtevami izvajamo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz bolgarskega v hebrejski jezik pa tudi katerekoli vrste soglasij, zatem izjav in potrdil, kar so vse pravzaprav dokumenti, ki jih kasneje njihovi lastniki na zahtevo morajo predložiti pristojnim službam.

Treba je informirati vse posameznike, ki jih zanima obdelava dokumentov v navedeni različici jezikov, da sodni tolmači in prevajalci nimajo pristojnosti za izvedbo nadoveritve. Gre za postopek, ki se nanaša na postavljanje Haškega ali tako imenovanega Apostille žiga na dokumente, kar je v celoti usklajeno s trenutno veljavnim zakonom. Glede na to, da niso pristojni, člani ekipe te institucije prav tako tudi niso dolžni strankam posredovati informacij o tej vrsti overitve. Prav iz tega razloga lastnik dokumentov mora kontaktirati s pristojnimi službami v svojem mestu, ki delujejo v sklopu okrožnih sodišč, da bi na ta način dobil vse potrebne informacije o omenjeni vrsti overitve za dokumente, ki jih želi dobiti prevedene v konkretni različici jezikov.

V ekipi te institucije so zaposleni tudi korektorji in lektorji, ki lahko na zahtevo strank izvedejo storitev, poznano kot redakcija. Ta sicer vključuje uporabo pravil korekture in lekture, da bi se neprofesionalno prevedeni materiali, in to katerekoli vrste, uskladili z njihovimi izvirniki ob maksimalnem spoštovanju, tako pravil prevajalske stroke kot tudi pakistanskega jezika.

Tolmačenje iz bolgarskega v hebrejski jezik

Če je treba v navedeni jezični kombinaciji izvesti storitev tolmačenja, interesenti morajo imeti v mislih dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci posedujejo in znanje in izkušnje pri uporabi vseh treh vrst te storitve. Pravzaprav so specializirani, tako za šepetano tolmačenje iz bolgarskega v hebrejski jezik kot tudi za izvedbo storitve simultanega oziroma konsekutivnega tolmačenja. Prav tako bodo obveščeni tudi o tem, da ima Prevajalski center Akademije Oxford v ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije. Prav zato, ker uporabljajo vse tri vrste te storitve, je treba pripravi ponudbe pristopiti zelo pazljivo ter analizirati vse podatke o samem dogodku in o njegovi organizaciji. Od strank v tem primeru zahtevamo, da dostavijo, ne samo podatke o številu udeležencev in o predvidenem trajanju manifestacije, ampak tudi o osnovnih značilnostih lokacije, na kateri je organizator predvidel, da bo dogodek organiziran. Potem ko prejmejo vse te podatke, jih ti strokovnjaki zelo pazljivo analizirajo, da bi natančno določili, katera od vseh navedenih storitev lahko v celoti odgovori na zahteve.

Pomembno je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank obdelajo tudi besedila različne kompleksnosti, dolžine in tematike, prav tako pa je na razpolago tudi neposredno prevajanje knjig iz bolgarskega v hebrejski jezik. Če smo natančni, ti strokovnjaki lahko obdelajo, tako katerekoli književno delo kot tudi učbenik, na zahtevo strank pa lahko prevedejo tudi vsebino ali strokovnih ali ilustriranih oziroma otroških revij ali časopisnih člankov.

Glede na to, da ta specializirana institucija zaposluje tudi korektorje pa tudi lektorje, to pomeni, da vsaka stranka, ki ima predhodno preveden material katerekoli vrste, lahko njih angažira, če ni v celoti zadovoljna s kakovostjo obdelave. Namen uporabe redakcije je namreč, da se vsi neprofesionalno obdelani materiali uskladijo z njihovimi izvirniki in da bodo po ugotovitvi napak in pomanjkljivosti prevedeni ob maksimalnem spoštovanju pravil, ki veljajo v pakistanskem jeziku.

Seveda je dostopno tudi neposredno prevajanje serij iz bolgarskega v hebrejski jezik pa tudi številnih drugih zvočnih in video materialov (risani filmi, informativne oddaje, animirani filmi, reklamna sporočila, zabavne in otroške oddaje, dokumentarni filmi, izobraževalne oddaje, igrani filmi različnega žanra in ostali zvočni in video materiali). Tukaj treba dodati tudi informacijo, da ekipo te institucije sestavljajo tudi profesionalci, ki so zadolženi za podnaslavljanje in sinhronizacijo vseh omenjenih in številnih drugih materialov, tako da stranke praktično rečeno na enem mestu lahko dobijo kompletno obdelane.

Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci posedujejo in znanje in dovolj izkušenj v uporabi orodij SEO (Search Engine Optimisation), tako pri prevajanju spletnih materialov izvedejo tudi njihovo optimizacijo. Preprosto rečeno stranke, ki zahtevajo prevajanje ali programov ali spletnih prodajaln oziroma aplikacij, spletnih strani ali spletnih katalogov ter ostalih vsebin, ki so povezani z računalništvom in spletom, njihovo kompletno obdelavo dobijo na enem mestu. Glede na to, da so v skladu s pravili optimizacije vse te vsebine usklajene s pravili spletnega iskanja, se upravičeno pričakuje, da bodo zelo hitro po postavljanju precej boljše kotirani.

Prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz bolgarskega v hebrejski jezik

Celotno vsebino, tako tehnične kot tudi gradbene in razpisne dokumentacije strank prevajalci in sodni tolmači na podlagi zahtev obdelajo, in to ob maksimalnem spoštovanju veljavnih pravil. To pa pomeni, da bo najprej izvedeno neposredno prevajanje gradbenih projektov iz bolgarskega v hebrejski jezik oziroma navodil za uporabo ter že omenjenih laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev kot tudi deklaracij izdelkov in številnih drugih dokumentov iz sestave konkretne vrste dokumentacije, potem pa bo opravljena tudi njihova uradna overitev s strani pooblaščene osebe.

Gre za to, da mora sodni tolmač pri overitvi spoštovati pravila, saj ko na katerikoli preveden dokument postavi svoj žig, avtomatsko potrdi, da je njegova vsebina povsem enaka kot tudi v izvirnem dokumentu. Stranka ima tako obdelan dokument pravico uporabljati v katerikoli situaciji in to kot popolnoma pravno veljaven, toda vsekakor mora spoštovati pravilo o dostavi izvirnika na vpogled, da bi bil celoten postopek maksimalno spoštovan.

Treba je poudariti tudi to, da zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford nimajo vseh potrebnih dovoljenj in pooblastil, da bi izvedeli tako imenovano nadoveritev, oziroma da bi na katerikoli dokument postavili Haški (Apostille) žig. Samo iz tega razloga se priporoča vsakomur, ki ga prevajanje dokumentov v konkretni različici jezikov zanima, da kontaktira s pristojnimi državnimi institucijami in da pravočasno pridobi vse potrebne informacije o postopku overitve s tem žigom, da ne bi po nepotrebnem dodatno izgubljal časa.

Vsekakor bodo maksimalno izpolnjene zahteve strank, ki se nanašajo na neposredno prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz bolgarskega v hebrejski jezik pa tudi potrdila o samskem stanu, potrdila o višini dohodkov in soglasij za zastopanje kot tudi potrdila o stanju računa v banki, zatem potrdila o stalni zaposlitvi in številnih drugih vrst, tako potrdil in izjav kot tudi soglasij, kar so pravzaprav dokumenti, ki jih je v različnih priložnostih treba predložiti pristojnim institucijam.

Prav tako so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za obdelavo vseh dokumentov, ki so povezani, tako s področjema sodstva in prava (pooblastilo za zastopanje, sklepe o razvezi zakonske zveze in ostale sodne odločbe, licence, pritožbe sodišču, pravni red Evropske Unije, sklepi, certifikati, tožbe, pogodbe, odločitve sodišč in drugi pravni akti) kot tudi za prevajanje ter overitev vsebin, ki se tičejo področja znanosti ali izobraževanja (diploma in dodatek k diplomi, znanstvena dela, prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstveni patenti, seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, potrdilo o rednem šolanju in drugi dokumenti iz te skupine).

Omogočeno bo tudi neposredno prevajanje potnega lista in osebne izkaznice iz bolgarskega v hebrejski jezik, če pa je to potrebno, omenjeni strokovnjaki kompletno obdelajo tudi katerikoli drugi osebni dokument (izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje in vsak drugi osebni dokument).

Pomembno je omeniti tudi to, da v tej instituciji stranka lahko zahteva prevajanje v dani različici jezikov, tako za zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi za specifikacije farmacevtskih izdelkov ter navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma za absolutno vsak dokument, ki uradno velja za del medicinske dokumentacije.

Če obstaja potreba za tem, sodni tolmači in prevajalci lahko v skladu s trenutno veljavnimi pravili obdelajo tudi vse dokumente, ki se tičejo poslovanja, tako vsakega podjetnika kot tudi kateregakoli podjetja. Na zahtevo strank bo med drugim izvedeno tudi neposredno prevajanje ustanovitvenega akta podjetja iz bolgarskega v hebrejski jezik pa tudi sklepa o ustanovitvi pravne osebe ter poslovnih odločitev in faktur, omenjeni strokovnjaki pa seveda kompletno obdelajo tudi vse vrste poslovnih poročil, kot so na primer letna, finančna in revizorska pa tudi statut podjetja in vsak drugi dokument, ki se obravnava kot del poslovne dokumentacije.

Cena prevajanja iz bolgarskega v hebrejski jezik

  • Iz bolgarskega v hebrejski je 53 EUR po strani

Cena prevajanja iz bolgarskega v hebrejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v hebrejski z overitvijo sodnega tolmača je 57 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v hebrejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!