Prevajanje iz bolgarskega v srbski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v srbski jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v srbski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kar zadeva neposredno prevajanje iz bolgarskega v srbski jezik, ker so del naše ekipe in prevajalci in sodni tolmači, to pomeni, da vsakdo, ki mu je potrebna obdelava kateregakoli dokumenta, lahko pri nas pričakuje kompletno storitev, ki poleg njihovega prevajanja vključuje tudi overitev s strani uradno pooblaščene osebe (sodni tolmač). Na ta način stranka dobi dokument, ki ga lahko uporablja v absolutno vsaki situaciji, ne glede na to, ali gre za poslovne ali osebne dokumente in ali ji je prevajanje iz bolgarskega v srbski jezik potrebni za pravne akte oziroma za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam ter za različne vrste dokumentacij (tehnična, gradbena, razpisna, poslovna in druge).

Prav tako sodni tolmači in prevajalci lahko v skladu z zahtevami strank obdelujejo tudi potrdila o rednem šolanju kot tudi katerikoli drugi dokument, ki je povezan, tako s področjem izobraževanja kot tudi s področjem znanosti pa tudi številne druge dokumente, ki zdaj nismo omenili.

Vsakdo, ki zahteva to storitev, mora dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled oziroma jih pošlje s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe ali pa jih osebno prinese, saj jih sodni tolmač pred overitvijo mora primerjati s prevodi. Dobro bi bilo tudi, da vsaka stranka, ki jo zanima ta storitev, pridobi podatke, ki se nanašajo na overitev s haškim oziroma Apostille žigom, kar ni v pristojnosti strokovnjakov Akademije Oxford. Ker se ta vrsta overitve zahteva samo za določene dokumente in se ta žig vedno postavlja v točno določenem trenutku, je tudi potrebno, da stranke same izvedo, kakšen je postopek overitve s haškim žigom za dokumente, za katere zahtevajo prevajanje iz bolgarskega v srbski jezik.


Prevajanje iz bolgarskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v bolgarski jezik

Ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo dostavljenih dokumentov katerekoli vrste, imajo stranke dve možnosti oziroma lahko jih prevzamejo osebno, ali pa jim bodo dostavljeni na katerikoli naslov, toda to storitev plačajo po veljavnem ceniku službe, ki je zadolžena za to.

Nujno prevajanje iz bolgarskega v srbski jezik za dokumente je edina situacija, ko je strankam dovoljena dostava vsebin po elektronski pošti. Toda takoj potem morajo sodnemu tolmaču dostaviti tudi izvirnike na vpogled.

Poleg prevajanja raznih osebnih dokumentov sodni tolmači in prevajalci lahko v konkretni različici jezikov obdelujejo tudi številne druge vrste vsebin, med drugim tudi časopisne članke, besedila in književna dela ter učbenike in revije. Seveda prevajajo tudi vse materiale, ki se nanašajo na področja spleta in marketinga pa tudi serije in filme ter številne druge video in zvočne vsebine. Treba je omeniti tudi to, da stranke, ki jim je prevajanje iz bolgarskega v srbski jezik potrebno prav za to vrsto materialov, pri nas lahko dobijo tudi njihovo podnaslavljanje in po potrebi naši strokovnjaki lahko tudi sinhronizirajo prevedena reklamna sporočila, oddaje in ostale video oziroma zvočne vsebine.

Treba je poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači strankam lahko zagotovijo tudi storitev, ki vključuje tolmačenje iz bolgarskega v srbski jezik in v skladu s konceptom samega dogodka lahko uporabijo, tako šepetano kot tudi konsekutivno oziroma simultano tolmačenje. V primeru, ko je to potrebno, v ponudbo vnesemo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, da bi naše stranke dobili čim bolj celovito in kakovostno ponudbo.

Lektorji in korektorji so prav tako člani naše ekipe, tako da lahko izvajamo tudi redakcijo vseh tistih vsebin, ki jih je nekdo pred nami prevedel iz bolgarskega v srbski jezik, česar pa ni storil dovolj profesionalno, pa je treba, da omenjeni strokovnjaki odpravijo napake, ki so v takšnih prevodih opazne.

Prevajanje učbenikov iz bolgarskega v srbski jezik

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje učbenikov iz bolgarskega v srbski jezik, prav tako obdelujejo tudi vse vrste književnih del (poezija, romani, proza, beletrija in druga) pa tudi različne vrste revij in časopisnih člankov.

Vsekakor, če je strankam potrebno prevajanje iz bolgarskega v srbski jezik za besedila, ti strokovnjaki izpolnijo tudi to njihovo zahtevo, ne glede na to, ali se tema besedil nanaša na katerokoli vejo naravoslovnih ali družbenih ved. S tem mislimo, tako na finance, bančništvo in ekonomijo oziroma politiko in turizem kot tudi na področja sociologije, komunikologije in informacijskih tehnologij pa tudi na tiste, ki sodijo v domeno gradbene industrije in marketinga ter menedžmenta in turizma kot tudi številnih drugih znanstvenih disciplin.

Sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezični kombinaciji obdelujejo tudi vse vsebine, povezane s spletnim področjem, tako spletne kataloge kot tudi spletne strani oziroma programe in spletne prodajalne pa tudi aplikacije in številne druge spletne materiale. Glede na to, da odlično poznajo pravila njihovega optimizacije za spletne iskalnike oziroma so obvladali uporabo SEO (Search Engine Optimisation), tako da bodo prevedene in optimizirane vsebine v prihodnosti imele precej boljši položaj v okviru spletnega iskanja.

Poleg vseh storitev, ki se nanašajo na prevajanje iz bolgarskega v srbski jezik, zainteresiranim strankam omogočamo tudi korekturo oziroma storitev profesionalne lekture, ki jo je treba uporabiti, ko stranka poseduje slabo prevedene materiale katerekoli vrste.

Prevajanje marketinških vsebin iz bolgarskega v srbski jezik

Prevajalci in sodni tolmači lahko v konkretni jezični kombinaciji obdelajo vse vrste vsebin, ki so povezane s področjem marketinga, tako da stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz bolgarskega v srbski jezik za vizitke in PR članke oziroma reklamne zloženke kot tudi plakate in druge podobne marketinške materiale, dobijo njihovo profesionalno obdelavo pod najugodnejšimi pogoji. Naši strokovnjaki ob tej priložnosti posebno pozornost namenjajo uporabi marketinških pravil, ki jih odlično poznajo in tako strankam omogočijo izpolnitev osnovnega cilja, ki ga ima prevajanje teh vsebin iz bolgarskega v srbski jezik.

Lahko zagotovimo tudi storitev, ki se nanaša na tolmačenje v konkretni jezični kombinaciji, sodni tolmači in prevajalci pa v odvisnosti od vrste dogodka uporabljajo ali šepetano ali simultano oziroma konsekutivno tolmačenje iz bolgarskega v srbski jezik. Zelo je pomembno, da nam stranke dostavijo dostave vse podatke, ki se nanašajo na organizacijo dogodka, za katerega jim je potrebna ta storitev oziroma nas informirajo o prostoru, v katerem naj bi bil organiziran kot tudi o trajanju pa tudi o številu udeležencev oziroma o vseh ostalih detajlih, ki lahko vplivajo na pripravo ponude. V primeru, ko strokovna ekipa naše poslovalnice oceni, da je simultano tolmačenje iz bolgarskega v srbski jezik najbolje uporabiti, bo v ponudbo uvrščena tudi storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje.

Serije in filme katerekoli vrste oziroma reklamna sporočila kot tudi oddaje katerih značaj je zabaven ali informativen pa tudi ostale zvočne in video materiale prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank prav tako lahko prevedejo v konkretni kombinaciji jezikov. Potem ko izvedejo obdelavo dostavljenih video in zvočnih vsebin katerekoli vrste, strankam ponujamo tudi storitev podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije prevedenih materialov.

Prevajanje certifikatov iz bolgarskega v srbski jezik

Ena od številnih storitev, ki jih izvajajo prevajalci in sodni tolmači je neposredno prevajanje certifikatov iz bolgarskega v srbski jezik pa tudi njihova overitev, za katero so zadolženi zapriseženi sodni tolmači Akademije Oxford. Omenjeni strokovnjaki v tej jezični različici prav tako prevajajo tudi vse vrste licenc oziroma pooblastilo za zastopanje in sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi pravni red Evropske Unije ter različne vrste sodnih aktov, kot so pritožbe, tožbe, sklepi in sodbe kot tudi pogodbe in vsi drugi pravni akti.

V ponudbi je tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v srbski jezik za vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kar vključuje obdelavo katerekoli vrste soglasij in izjav oziroma potrdil (soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in druga). Polega tega sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse dokumente, ki veljajo za sestavni del razpisne ter gradbene in tehnične dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov in drugi).

Naši strokovnjaki v omenjeni jezični kombinaciji prav tako lahko prevajajo vse dokumente s področij znanosti in izobraževanja in poleg diplome in dodatka diplomi, zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol in potrdila o opravljenih izpitih sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi prevajanje iz bolgarskega v srbski jezik za predmetnike in programe fakultet, prepis ocen in rezultate znanstvenih raziskav oziroma za potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela in patente kot tudi za diplomske in seminarske naloge ter za številne druge dokumente, ki se nanašajo na omenjeni področji.

Zainteresirane stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz bolgarskega v srbski jezik za potni list in osebno izkaznico oziroma za potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu pa tudi za različne vrste dovoljenj (vozniško, prometno, delovno, dovoljenje za prebivanje) oziroma za izpiske iz matičnega registra bilo o rojstvu ali o sklenitvi zakonske zveze ali o smrti kot tudi za številne druge osebne dokumente.

Prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji na vašo zahtevo prav tako obdelujejo tudi poslovno in medicinsko dokumentacijo in poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe in vseh vrst poslovnih poročil in odločitev ti strokovnjaki obdelujejo tudi ustanovitveni akt in statut podjetja, zatem specifikacije farmacevtskih izdelkov in zdravniške izvide kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vse druge dokumente, ki veljajo za sestavni del omenjenih vrst dokumentacij.

Vsaka stranke, ki zahteva neposredno prevajanje iz bolgarskega v srbski jezik, tako za omenjene kot tudi za katerekoli druge dokumente, je dolžna dostaviti izvirnike na vpogled in se pozanimati o tem, ali je obvezno postavljanje Apostille oziroma haškega žiga na njih.

Cena prevajanja iz bolgarskega v srbski jezik

  • Iz bolgarskega v srbski je 10 EUR po strani

Cena prevajanja iz bolgarskega v srbski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v srbski z overitvijo sodnega tolmača je 12 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v srbski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!