Prevajanja iz bolgarskega v korejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v korejski jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v korejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Čeprav prevajalci in sodni tolmači strankam nudijo predvsem prevajanje iz bolgarskega v korejski jezik za različne vsebine in to v pisani obliki, prav tako po potrebi uporabljajo tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Seveda poleg simultanega, lahko pristopajo tudi uporabi konsekutivnega oziroma šepetanega tolmačenja, v skladu s potrebami pa nudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Lekturo in korekturo slabo obdelanih vsebin izvajajo profesionalni lektorji kot tudi korektorji, glede na to, da so tudi ti strokovnjaki prav tako člani ekipe naše institucije. Poleg njih so tukaj tudi podnaslavljalci kot tudi strokovnjaki, ki so primarno usmerjeni na zagotavljanje storitev sinhronizacije. Torej, ko prevajalci in sodni tolmači opravijo prevajanje iz bolgarskega v korejski jezik za filme ali katerokoli drugo vrsto video kot tudi zvočnih vsebin, njihovi nadaljnji obdelavi pristopijo omenjeni strokovnjaki in strankam tako omogočijo kompletno obdelane te vrste materialov.

Prevajamo tudi vsebine s področij marketinga kot tudi besedila različne tematike oziroma revije in vse vrste spletnih materialov pa tudi časopisne članke, zatem književna dela, učbenike in številne druge vsebine, ki niso predhodno omenjene.


Prevajanje iz bolgarskega v korejski jezik
Prevajanje iz korejskega v bolgarski jezik

Poleg tega prevajanje iz bolgarskega v korejski jezik vključuje tudi kompletno obdelavo dokumentov, saj sodni tolmači izvajajo tudi overitev prevodov. Ne samo osebne in dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (soglasja, izjave in potrdila različnih vrst), ampak tudi tiste, ki sestavljajo gradbeno oziroma poslovno, tehnično, medicinsko in razpisno dokumentacijo ter različne vrste pravnih aktov in številne druge dokumente, sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov lahko kompletno obdelajo.

Vse stranke, ki jim je potrebna obdelava kateregakoli dokumenta, nam morajo posredovati izvirne dokumente na vpogled, da bi se lahko pristopilo ustrezni overitvi. To lahko storijo ali preko kurirske službe ali osebno, prav tako pa obstaja možnost pošiljanja vsebin na obdelavo tudi s priporočeno poštno pošiljko. Po drugi strani pa katerokoli vrsto vsebin, ki ne zahteva overitev in za katero je stranki potrebno prevajanje iz bolgarskega v korejski jezik, lahko pošlje po elektronski pošti in mu lahko na enak način dostavimo prevedene materiale. Prevzemanje obdelanih dokumentov je drugačno in predvideva ali osebno ali pošiljanje prevedenih in overjenih dokumentov na naslov stranke, ta storitev pa se plača v skladu s cenikom konkretne kurirske službe.

Samo tedaj, ko gre za nujno prevajanje iz bolgarskega v korejski jezik za katerokoli vrsto dokumentov, stranke lahko po elektronski pošti najprej pošljejo skenirane dokumente in potem tudi dostavijo izvirnike na vpogled na kateregakoli od ponujenih načinov.

Ker z zakonom določena toda obvezna overitev z Apostille oziroma s haškim žigom za določene dokumente, prevajalci in sodni tolmači pa ne izvajajo te vrste overitve, ker niso pooblaščeni, stranke morajo samostojno izvedeti, ali se za njihove dokumente zahteva ta vrsta overitve. To posebej poudarjamo zato, ker obstaja možnost, da se zahteva overitev s haškim žigom ali takoj, ko prevajalci in sodni tolmači obdelajo neki dokument ali pa pred tem, pa bi strankam znatno olajšalo celoten postopek, če bi dobili te informacije, ker bi bili v celoti seznanjeni s tem, kam morajo najprej odnesti določeni dokument na obdelavo.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz bolgarskega v korejski jezik

Sodni tolmači in prevajalci vsaki stranki, ki zahteva neposredno prevajanje razpisne dokumentacije iz bolgarskega v korejski jezik omogočajo kompletno obdelavo vseh dokumentov, ki so v njeni sestavi, tako da dobijo in prevedene in overjene dokumente, in to z žigom uradno zapriseženega sodnega tolmača.

Treba je, da stranke, ne samo dostavijo na vpogled izvirne dokumente, ki sodijo v razpisno dokumentacijo, ampak tudi, da predhodno izvedejo potrebne preverbe v zvezi z overitvijo z Apostille oziroma z žigom, ki nosi tudi naziv haški, da bi bili v celoti seznanjeni s postopkom njegove obdelave.

Omenjeni strokovnjaki prav tako prevajajo tudi tehnično in gradbeno dokumentacijo oziroma dokumente, ki jih sestavljajo, kot so laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbeni projekti oziroma deklaracije izdelkov in navodila za uporabo ter vsi drugih, ki so v njihovi sestavi.

Vsekakor stranke pri nas dobijo tudi prevajanje iz bolgarskega v korejski jezik za dokumente, ki se predajo pristojnim službam, kar vključuje obdelavo različnih vrst potrdil in soglasij oziroma potrdil in izjav (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje in druga).

Vse tiste stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz bolgarskega v korejski jezik za poslovno dokumentacijo, lahko pri nas dobijo kompletno obdelane in fakture in sklep o ustanovitvi pravne osebe in poslovne odločitve pa tudi statut in ustanovitveni akt podjetja kot tudi vse vrste poslovnih poročil. Po potrebi sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi medicinsko dokumentacijo (dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi in druga).

Osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu in izpiske iz matičnega registra o rojstvu ter delovno dovoljenje in potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi potni list, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in dovoljenje za prebivanje pa tudi vozniško dovoljenje in vse druge osebne dokumente omenjeni strokovnjaki prav tako lahko prevedejo v navedeni kombinaciji jezikov. Poleg vsega tega prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi prevajanje iz bolgarskega v korejski jezik za diplomo in dodatek k diplomi oziroma za rezultate znanstvenih raziskav in zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter za potrdilo o opravljenih izpitih in potem tudi za znanstvene patente in prepise ocen kot tudi za predmetnike in programe fakultet, potrdilo o rednem šolanju ter znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge pa tudi za številne druge dokumente, ki se nanašajo in na področje znanosti in na področje izobraževanja.

Če je strankam potrebno prevajanje iz bolgarskega v korejski jezik za sklep o razvezi zakonske zveze ali za katerokoli drugo sodno odločbo, odločitev ali pritožbo, jim sodni tolmači in prevajalci omogočajo tudi to storitev, po potrebi pa obdelujejo tudi pooblastilo za zastopanje, zatem pogodbe kot tudi pritožbe pa tudi pravni red Evropske Unije, sodne odločbe in tožbe kot tudi številne druge dokumente, ki se nanašajo na področje prava ali sodstva.

Prevajanje spletnih strani iz bolgarskega v korejski jezik

Storitev, ki jo lahko vsaka stranka dobi, ko ima potrebo za tem, in to v okviru Prevajalskega centra, je prevajanje spletnih strani iz bolgarskega v korejski jezik. Toda ob tem je treba poudariti tudi to, da naši prevajalci in sodni tolmači poznajo pravila, ki se nanašajo na SEO (Search Engine Optimisation). Poleg spletnih strani obdelujejo tudi spletne prodajalne pa tudi spletne kataloge kot tudi katerikoli program ali aplikacijo, ki jo zahtevajo stranke in po koncu njihovega posla bodo prevedene spletne vsebine precej boljšemu mestu v okviru spletnega iskanja.

V naši ekipi so tudi strokovnjaki, ki lahko izvedejo storitev redakcije, tako lektorji kot tudi korektorji in storitve, ki jih uporabljajo oziroma lektura in korektura se izvajajo izključno v tistih primerih, ko je katerakoli vrsta vsebin predhodno prevedena v tej kombinaciji jezikov, toda v teh prevodih je precej napak, ki morajo biti pravilno popravljene. Potem ko ti strokovnjaki končajo z uporabo navedenih storitev, bodo stranke imele kakovostno obdelane materiale, ne glede na to, za katero vrsto gre.

Prevajanje iz bolgarskega v korejski jezik vključuje tudi obdelavo učbenikov različne tematike, ne glede na njihovo obsežnost in kompleksnost kot tudi književnih del. In ne samo, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo romane, ampak tudi dela beletrije ter po potrebi tudi katerokoli poetsko ali prozno delo. Ko to zahtevajo stranke, prevajamo tudi časopisne članke pa tudi vsebino, tako poljudnih kot tudi strokovnih pa tudi vseh drugih vrst revij.

Kar zadeva tolmačenje iz bolgarskega v korejski jezik, stranke morajo biti seznanjene z dejstvom, da sodni tolmači in prevajalci lahko pristopijo uporabi, tako konsekutivnega in šepetanega kot tudi simultanega tolmačenja. Odločitev o tem, katera od navedenih storitev se uporablja za neki dogodek, je odvisno samo od tega, kako je zamišljena njegova organizacija, čemer stranke mora obvestiti strokovna ekipa naše poslovalnice. Če oceni, da je v tem primeru najbolje uporabiti simultanega tolmačenja iz bolgarskega v korejski jezik, bomo v uradno ponudbo vnesli tudi storitev, ki strankam omogoča, da pod ugodnimi pogoji najamejo opremo za simultano tolmačenje.

Profesionalno prevajanje filmov iz bolgarskega v korejski jezik

Pod profesionalnim prevajanjem filmov v tej kombinaciji jezikov mislimo na dejstvo, da vsaka stranka dobi najprej njihovo prevajanje iz bolgarskega v korejski jezik in potem tudi storitev podnaslavljanja tako prevedenih filmskih stvaritev katerekoli vrste. Toda po potrebi lahko uporabimo tudi storitev, ki predvideva njihovo sinhronizacijo in poleg tega prevajalci in sodni tolmači obdelujejo igrane filme kateregakoli žanra, prav tako pa prevajajo tudi animirane in risane pa tudi dokumentarne filme ter številne druge zvočne in video vsebine. Ne samo, da se tem mislimo na zabavne in izobraževalne oddaje, ampak tudi na serije pa tudi na reklamna sporočila ter oddaje informativnega značaja in številne druge vsebine te vrste.

Zainteresiranim strankam ponujamo tudi prevajanje iz bolgarskega v korejski jezik za različne vrste marketinških materialov, kot so na primer reklamni plakati in letaki oziroma zloženke pa tudi PR članki, vizitke in brošur ter vse druge vsebine, ki so namenjene predvsem reklamiranju, tako določenega podjetja kot tudi konkretnih izdelkov ali storitev.

V možnosti smo tudi, da na zahtevo strank obdelamo, tako poljudne kot tudi besedilne vsebine, ki se obravnavajo kot strokovne, tukaj pa je vsekakor tudi prevajanje iz bolgarskega v korejski jezik za besedila povezana, tako s področji gradbene industrije, marketinga in farmacije oziroma psihologije kot tudi s področji informacijskih tehnologij, menedžmenta in politike pa tudi turizma in filozofije ter številnih drugih neomenjenih vej znanost, ne glede na to, ali gre za tista, ki sodijo med družbene ali naravoslovne.

Cena prevajanja iz bolgarskega v korejski jezik

  • Iz bolgarskega v korejski je po dogovoru

Cena prevajanja iz bolgarskega v korejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v korejski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v korejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!