Prevajanja iz bolgarskega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajanje iz bolgarskega v francoski jezik, ki ga ponujajo prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, se nanašajo in na pisano in na tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Glede na to, da lahko uporabijo, tako šepetano kot tudi simultano oziroma konsekutivno tolmačenje, tako da je predvideno, da bo vsaka vrsta dogodka pokrita z ustrezno vrsto te storitve, tako da bodo zadovoljni in naročniki in udeleženci. Prav tako smo v priložnosti, da zainteresiranim strankam ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, toda izključno tedaj, ko prav ta vrsta storitve ustreza zahtevam konkretnega dogodka.

Poleg tega so naši strokovnjaki specializirani tudi za številne dodatne storitve, kot na primer za korekturo slabo prevedenih materialov oziroma za sinhronizacijo in podnaslavljanje, kar zadeva prevajanje iz bolgarskega v francoski jezik za zvočne in video vsebine. Poleg obdelave reklamnih sporočil in zabavnih in informativnih pa tudi številnih drugih vrst oddaj prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi animirane kot tudi dokumentarne, igrane in risane filme ter ostale video oziroma zvočne materiale. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse tiste vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, kot so na primer plakati, reklamne zloženke, letaki ali vizitke pa tudi tiste, ki se nanašajo na področji književnosti in spleta (proza, poezija, beletrija, romani, spletne strani, spletne prodajalne, aplikacije, programi in drugo).

Strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v francoski jezik za učbenike oziroma za časopisne članke kot tudi za besedilne vsebine in to ne glede na njihovo kompleksnost in tematiko.


Prevajanje iz bolgarskega v francoski jezik
Prevajanje iz francoskega v bolgarski jezik

Poleg vsega tega na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo tudi kompletno obdelavo vseh vrst dokumentov in to pomeni, da najprej izvajajo njihovo prevajanje iz bolgarskega v francoski jezik in potem takšen prevod overijo in za to je zadolžen izključno sodni tolmač. To informacijo smo poudariti zato, ker stranke morajo vedeti, da obstajajo tudi dokumenti, kjer to ni zadosten način obdelave, ampak je potrebno na njih postaviti tudi Apostille žig oziroma žig, ki je poznan tudi kot haški. Zato bi bilo dobro da zahtevajo te informacije oziroma vprašajo, ali je tudi ta vrsta overitve potrebna za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz bolgarskega v francoski jezik in dobijo tudi informacijo po katerem principu se izvaja overitev oziroma ali se haški žig postavlja pred ali šele po obdelavi tega dokumenta s strani naših strokovnjakov.

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja (zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepisi ocen, potrdila o rednem šolanju, diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet, rezultati znanstvenih raziskav, diplomske in seminarske naloge, znanstveni patenti, znanstvena dela in drugo), toda prav tako izvajajo prevajanje iz bolgarskega v francoski jezik tudi za osebne kot tudi za poslovne dokumente vseh vrst (potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze, poslovne odločitve, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, statut podjetja, finančna in letna poročila in vsi drugi).

Prevajamo tudi različne vrste dokumentacij oziroma vse dokumente, ki sestavljajo, tako tehnično in gradbeno kot tudi medicinsko dokumentacijo, kar se nanaša predvsem na prevajanje iz bolgarskega v francoski jezik za zdravniške izvide in laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter na gradbene projekte in potem tudi na specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo kot tudi na navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in številne druge dokumente, ki so v sestavi vseh navedenih vrst dokumentacij.

Vsi dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma različne vrste izjav, potrdil in soglasij na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci prav tako najprej prevedejo v konkretni jezični kombinaciji in potem tudi overijo z žigom sodnega tolmača, da bi strankam omogočili, da dobijo kompletno obdelane vsebine.

Prevajanje gradbene dokumentacije iz bolgarskega v francoski jezik

Poleg storitve, ki se nanaša na prevajanje gradbene dokumentacije iz bolgarskega v francoski jezik, vsaka stranka v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi tudi overitev izdelanega prevoda in to s strani uradno pooblaščene osebe (sodnega tolmača). Toda v tem primeru je dolžnost stranke, da vsekakor dostavi izvirne dokumente na vpogled oziroma se predhodno pozanima o tem, ali je potrebno na konkretne dokumente postaviti Apostille žig.

Poleg gradbenih projektov sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelujejo tudi dokumente, ki sestavljajo tehnično in razpisno dokumentacijo, kot so na primer navodils za uporabo in deklaracije izdelkov oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev in druge.

V tej kombinaciji jezikov stranke pri nas prav tako dobijo prevedene osebne dokumente, to pa vključuje, tako prevajanje iz bolgarskega v francoski jezik za izpiske iz matičnega registra o rojstvu oziroma za potrdilo o državljanstvu in vozniško in prometno dovoljenje kot tudi za izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potni list, delovno dovoljenje in osebno izkaznico pa tudi za izpiske iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje in vse druge nenavedene osebne dokumente.

V skladu s potrebami sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kot so različne vrste potrdil oziroma soglasij in izjav (potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi in drugo). Poleg vsega omenjenega na zahtevo strank naši strokovnjaki prevajajo tudi zdravniške izvide oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih in druge dokumente, ki spadajo v medicinsko dokumentacijo.

Vse vrste sodnih pritožb in tožb kot tudi pooblastilo za zastopanje ter sklep o razvezi zakonske zveze oziroma vse vrste sodb pa tudi sodne odločitve, pravni red Evropske Unije, pogodbe in drugi pravni akti prav tako lahko obdelamo v konkretni jezični kombinaciji. Zainteresiranim strankam omogočamo tudi prevajanje iz bolgarskega v francoski jezik za vse dokumente s področij znanosti in izobraževanja (diploma in dodatek k diplomi, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, diplomske naloge, znanstveni patenti, prepisi ocen, znanstvena dela in druga nenavedene dokumente iz te skupine).

Posebej moramo poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci po potrebi izvajajo tudi prevajanje iz bolgarskega v francoski jezik za fakture in poslovne odločitve in potem tudi za revizijska in letna poslovna poročila ter za ustanovitvene akte podjetja, sklepe o ustanovitvi pravne osebe in statute podjetja kot tudi za finančna poslovna poročila in za vse druge dokumente, ki se na katerikoli način nanašajo na poslovanje različnih pravnih oseb in podjetnikov.

Prevajanje spletnih vsebin iz bolgarskega v francoski jezik

Kar zadeva neposredno prevajanje spletnih vsebin iz bolgarskega v francoski jezik, vsakdo, ki mu je potrebna prav ta storitev, je lahko popolnoma prepričan, da prevajalci in sodni tolmači njihovi obdelavi pristopajo maksimalno profesionalno. To poudarjamo zato, ker so naši strokovnjaki seznanjeni s smernicami, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation) in ki se vsekakor uporabljajo pri obdelavi različnih spletnih vsebin. Vse to se nanaša predvsem na spletne strani in spletne kataloge oziroma na spletne prodajalne, ko pa je to potrebno, v tej različici jezikov prevajajo tudi katerokoli vrsto aplikacij ali programov.

Na zahtevo strank naši strokovnjaki izvajajo tudi korekturo, kar se uporablja za tiste vsebine, za katere je prevajanje iz bolgarskega v francoski jezik že izvedeno, pri čemer to ni izvedeno v skladu s pravili stroke. Pomembno je poudariti, da lekturo oziroma korekturo izvajajo profesionalni korektorji in lektorji in to tisto, ki so več več let v tem poslu.

V primeru, da neka stranka organizira katerokoli vrsto dogodka, za katerega zahteva tolmačenje iz bolgarskega v francoski jezik, mora vedeti, da sodni tolmači in prevajalci uporabljajo, tako šepetano in simultano kot tudi konsekutivno tolmačenje. Na podlagi dostavljenih informacij se sprejme odločitev, ki od vseh omenjenih storitev na najboljši možni način izpolnjuje pričakovanja konkretnega dogodka. Kadar strokovna ekipa naše poslovalnice odloči, da je simultano tolmačenje iz bolgarskega v francoski jezik najboljše za določeni dogodek, v ponudbo unesemo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar je storitev, ki jo naše stranke dobijo po zelo ugodnih cenah.

Katerokoli vrsto materialov, povezanih s področjem marketinga, od vizitk in plakatov preko reklamnih letakov in zloženk pa do PR člankov oziroma brošur in katalogov izdelkov ali storitev prav tako lahko obdelamo v tej kombinaciji jezikov. Pomembno je, da naše stranke vedo, da prevajalci in sodni tolmači odlično poznajo pravila marketinga, ki jih tudi uporabljajo pri obdelavi vseh teh materialov, tako da z gotovostjo trdimo, da vsi potencialni kupci določenega izdelka, ki se reklamira, oziroma uporabniki storitve, ki uporabljajo francoski jezik, lahko dobijo dovolj informacij o njih, da bi lahko tudi postali uradni kupci oziroma uporabniki storitev, ki se skozi vse navedene vsebine reklamirajo.

Prevajanje informativnih oddaj iz bolgarskega v francoski jezik

Prevajalski center Akademije Oxford ima v svoji ekipi vrhunske strokovnjake, ki so zadolženi za prevajanje informativnih radijskih in televizijskih oddaj iz bolgarskega v francoski jezik pa tudi tiste, ki pristopajo njihovi sinhronizaciji in podnaslavljanju in v skladu z zahtevami strank. Potem lahko dobijo pripravljene vsebine, ki jih lahko prikazujejo na televiziji pa tudi na spletu oziroma predvajajo na radijskih postajah ali kateremkoli drugem mediju, ki ga bodo izbrali. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi oddaje zabavnega oziroma izobraževalnega značaja in vse tiste, ki so namenjene najmlajšim pa tudi animirane in risane kot tudi dokumentarne filme, zatem katerekoli igrane filme različnih žanrov, reklamna sporočila, serije in vse ostale video in zvočne materiale.

Književna dela (proza, romani, poezija, beletrija in druga) prav tako lahko prevedemo v tej kombinaciji jezikov, po potrebi pa sodni tolmači in prevajalci strankam nudijo tudi prevajanje iz bolgarskega v francoski jezik za učbenike različne kompleksnosti kot tudi časopisne članke in vsebino vseh vrst revij.

Znanstvena kot tudi poljudne besedilne vsebine na zahtevo strank prevajamo v omenjeni jezični različici, njihova tema pa se lahko nanaša na absolutno katerokoli vejo naravoslovnih in družbenih ved. Gradbena industrija, farmacija, komunikologija, filozofija, medicina, bančništvo, politika, znanost, sociologija, informacijske tehnologije, marketing, psihologija, ekologija in varstvo okolja, menedžment in turizem so samo nekatera področja, ki lahko obdelujejo besedila, za katere je strankam potrebno prevajanje iz bolgarskega v francoski jezik.

Cena prevajanja iz bolgarskega v francoski jezik

  • Iz bolgarskega v francoski je 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz bolgarskega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!