Prevajanje iz bolgarskega v perzijski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v perzijski jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v perzijski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ne samo dokumente oziroma književna dela pa tudi revije in učbenike ter časopisne članke, ampak sodni tolmači in prevajalci v konkretni različici jezikov zagotavljajo tudi storitev tolmačenja, ko je to potrebno.

Zelo je pomembno poudariti, da so člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford specializirani, tako za simultano in konsekutivno tolmačenje iz bolgarskega v perzijski jezik kot tudi za zagotavljanje tiste vrste storitve, ki je poznana kot tako imenovano šepetano tolmačenje. Interesentom je v okviru te institucije na razpolago tudi storitev, ki jim omogoča, da po odličnih cenah najamejo profesionalno opremo za simultano tolmačenje.

Ti strokovnjaki se bodo potrudili, da v omenjeni različici jezikov obdelajo tudi vse vsebine, ki so na določen način povezane s področjem marketinga, kot so na primer plakati, reklamne zloženke in vizitke, zatem PR članki, brošure in številni drugi.


Prevajanje iz bolgarskega v perzijski jezik
Prevajanje iz perzijskega v bolgarski jezik

Seveda lahko izpolnimo tudi zahteve, ki se nanašajo na obdelavo besedil, tako da je dostopno neposredno prevajanje poljudnih in strokovnih besedil iz bolgarskega v perzijski jezik, katerih tema se lahko tiče različnih znanstvenih disciplin.

V primeru, da nekdo zahteva obdelavo ali serij ali filmov različnih vrst in žanrov (igrani, risani, animirani, dokumentarni in drugi), ali reklamnih sporočil ali televizijskih ter radijskih oddaj različne tematike in namena (otroške, izobraževalne, informativne, zabavne in ostale) oziroma vseh zvočnih in video vsebin, lahko v okviru te institucije dobi tudi dodatni storitvi. Gre za to, da so v ekipi te institucije tudi profesionalci, ki na zahtevo strank izvajajo ali podnaslavljanje ali sinhronizacijo takšnih materialov.

Omeniti je treba tudi to, da je storitev poznana kot redakcija na razpolago vsem strankam konkretne institucije, saj so v njej zaposleni, tako lektorji kot tudi korektorji. Konkretna storitev se lahko uporabi, ko obstajajo prevedeni materiali, v katerih pa obstajajo napake, ki bodo v skladu s pravili lekture in korekture v najkrajšem možnem roku popravljene. Poudarjamo, da to ne velja samo za dokumente, ampak za absolutno katerokoli vrsto vsebin, ki je neprofesionalno prevedena.

Za vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje spletnih materialov iz bolgarskega v perzijski jezik, je zelo pomembna informacija, da prevajalci in sodni tolmači v tem primeru uporabljajo pravila optimizacije. Da pojasnimo, ti strokovnjaki tako imenovana Orodja SEO (Search Engine Optimisation) implementirajo pri obdelavi, tako spletnih prodajaln in katalogov kot tudi programov, aplikacij in spletnih strani pa tudi številnih drugih spletnih materialov. Za vse tiste stranke, ki niso seznanjene s pomembnostjo optimizacije, je izjemno pomembna informacija, da se na prvi strani spletnega iskanja za določene besede in izraze pojavijo izključno vsebine, pri katerih so uporabljena omenjena orodja oziroma so profesionalno optimizirane.

Glede na to, da je z zakonom predvideno, da se poleg prevajanja razosebnih dokumentov mora izvesti tudi storitev njihove overitve, in to s strani sodnega tolmača, ki je za to uradno pooblaščen, mora vsaka od strank najprej dostaviti izvirne dokumente na vpogled. Postopek overitve se namreč lahko izvede izključno potem, ko se ta strokovnjak osebno prepriča, da je vsebina prevedenega in overjenega dokumenta popolnoma enaka.

Zato tudi poudarjamo, da se postopek dostavljanja dokumentov na obdelavo razlikuje od dostavljanja vseh ostalih vsebin, ker stranke njih lahko na najhitrejši in najlažji način pošljejo oziroma prevzamejo po končani obdelavi. Predvideno je namreč, da se ti materiali in dostavljajo in prevzamejo elektronsko, toda v primeru, da nekomu pošiljanje vsebin na e-poštni naslov ne ustreza v celoti, se lahko pozanima neposredno v sami poslovalnici o ostalih možnostih, ki so v ponudbi.

Da se vrnemo na pošiljanje dokumentov, za katere je treba izvesti neposredno prevajanje iz bolgarskega v perzijski jezik in da poudarimo, da so v ponudbi tri opcije. Natančneje rečeno, stranka jih lahko pošlje preko kurirske službe, zatem s priporočeno poštno pošiljko ali pa jih v samo predstavništvu te institucije prinese osebno.

Seveda ima vsaka stranka možnost izbire tudi v zvezi s postopkom prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov katerekoli vrste, saj ji je ponujena možnost, da pride osebno in prevedene oziroma z žigom sodnega tolmača overjene dokumente prevzamejo v sami poslovalnici, lahko pa se odloči tudi za njihovo prevzemanje na določenem naslovu. V tem primeru mora biti angažirana služba za dostavo, ki svoje storitve od stranke neposredno tudi zaračuna, saj ta ni vračunana v ceno obdelave dokumentov.

Posebej poudarjamo, da na zahtevo strank profesionalni prevajalci in sodni tolmači obdelujejo, tako dokumente iz sestave medicinske in poslovne oziroma razpisne in osebne dokumentacije kot tudi tiste, ki sestavljajo gradbeno in tehnično dokumentacijo.

Specializirani so tudi za neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz bolgarskega v perzijski jezik, seveda pa kompletno obdelajo tudi vse vrste pravnih aktov.

Če se zahteva, sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo tudi vse tiste vsebine, ki so povezane ali s področjem izobraževanja ali z znanostjo, toda ustrezno prevedejo oziroma overijo tudi različne vrste izjav, potrdil kot tudi soglasij, kar so v glavnem dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kadar je to potrebno. Poudarjamo, da slednji odgovorijo profesionalno tudi na zahteve posameznikov v zvezi s prevajanjem katerihkoli dokumentov v tej kombinaciji jezikov, toda posebej je pomembno, da stranke spoštujejo pravila in da na vpogled obvezno pošljejo ali osebno prinesejo izvirne dokumente.

Dolžni smo poudariti tudi to, da overitev Haškim žigom ni med storitvami, za katere so člani ekipe te institucije specializirani. Drugačen naziv tega žiga je Apostille in postavljen mora biti izključno na dokumente, za katere to določa zakon, pa je zato tudi pomembno pridobiti te informacije. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci te institucije ne posedujejo ustreznih pooblastil za izvedbo te overitve, je priporočljivo, da lastnik dokumentov kontaktira z okrožnim sodiščem v kraju svojega prebivališča oziroma s tistim, ki mu je najbližje in da samostojno pridobi informacije o postopku nadoveritve. Pomembno je vprašati, ali omenjeni žig mora biti postavljen na njegove dokumente in če je to primer, mora tudi izvedeti, ali se ta vrsta overitve izvaja šele potem, ko zaposleni navedene institucije končajo s svojim delom ali pa neposredno, preden začnejo z obdelavo konkretnega dokumenta.

V primeru, da je nekomu potrebno nujno prevajanje dokumentov iz bolgarskega v perzijski jezik oziroma njihova kompletna obdelava v izjemno kratkem roku, je dolžan najprej elektronsko dostaviti vsebine, da bi prevajalci in sodni tolmači praktično takoj lahko začeli z obdelavo. Vsekakor je stranka tudi v tem primeru dolžna priložiti na izvirnike vpogled, pri čemer se zahteva, da to stori čim prej, da bi bila v celoti spoštovana njegova zahteva za nujnim prevajanjem konkretnih vsebin.

Prevajanje reklamnih zloženk in letakov iz bolgarskega v perzijski jezik

Najpomembnejše je, da pri obdelavi in letakov in zloženk pa tudi številnih drugih reklamnih materialov, sodni tolmači in prevajalci najpogosteje skrito reklamno sporočilo obdelajo v skladu z veljavnimi pravili perzijskega jezika in ga prilagodijo njemu in njegovim izvornim govorcem, ker je to hkrati tudi osnovni namen, ki ga ima neposredno prevajanje marketinških materialov iz bolgarskega v perzijski jezik.

Vsekakor zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford poleg letakov in zloženk, v dani različici jezikov profesionalno obdelajo tudi PR članke, zatem kataloge in vizitke kot tudi plakate ter brošure in ostale marketinške materiale.

Poudarjamo tudi to, da so v ekipi omenjene institucije tudi lektorji oziroma profesionalni korektorji, ki so zadolženi, da na zahtevo strank izvedejo storitev redakcije. Izvaja se lahko za katerokoli vrsto materialov, in sicer v primerih, ko je nekdo že izvedel prevajanje, toda pri tem ni spoštoval osnovnih pravil prevajanja oziroma ciljnega jezika, pa so opazne določene napake. Tedaj ti strokovnjaki ob spoštovanju pravil korekture in lekture prevedene materiale uskladijo z njihovimi izvirniki, da bi strankam zagotovili profesionalno obdelane vsebine, ki jih v praksi lahko brez kakršnihkoli težav uporabljajo.

Besedilne materiale ne glede na to, ali so poljudni ali strokovni sodni tolmači in prevajalci obdelajo na podlagi postavljenih zahtev, izvedeno pa bo tudi neposredno prevajanje učbenikov iz bolgarskega v perzijski jezik. Seveda omenjeni strokovnjaki v konkretni jezični kombinaciji obdelajo tudi pesmi oziroma katerekoli drugega poetsko književno delo pa tudi beletrijo in romane ter vsa ostala dela književnosti, ki sodijo v prozo. Poleg tega so specializirani tudi za obdelavo, tako časopisnih člankov kot tudi vsebine strokovnih in ilustriranih pa tudi otroških ter vseh ostalih vrst revij.

Spletne materiale oziroma tiste, ki so povezani z računalništvom, kadarkoli je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači maksimalno profesionalno obdelajo in izvedejo tudi njihovo optimizacijo. Točneje rečeno, ti strokovnjaki uporabijo orodja, poznana pod nazivom SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način pozitivno vplivajo tudi na kotiranje vseh takšnih vsebin na spletu. Primarni namen optimizacije je, da se uskladi vsebina spletnih strani, spletnih prodajaln in aplikacij vseh vrst oziroma programov in spletnih katalogov pa tudi številnih drugih materialov, s spletnim iskanjem in pravili, ki jih to določa, da bi jih sam iskalnik lahko bolje kotiral v rezultatih.

Seveda ti strokovnjaki lahko izvedejo tudi tolmačenje iz bolgarskega v perzijski jezik in v tem primeru uporabijo pravila, tako simultanega in šepetanega kot tudi konsekutivnega tolmačenja v konkretni kombinaciji jezikov. Treba je tudi omeniti tudi to, da vsem strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če ocenimo, da je ta vrsta tolmačenja najprimernejša za konkretni dogodek. Pomembno je, da se ponudba za tolmačenje v omenjeni različici jezikov oblikuje v skladu s pravili oziroma z značilnostmi samega dogodka, tako da se od interesentov tudi zahteva, da pravočasno posredujejo podatke o organizaciji. Te strokovnjake morajo informirati, tako o številu oseb, ki bodo prisotne kot tudi o sami lokaciji prirejanja ter vsekakor o tem, koliko je uradno organizator določil, da bo konkretni dogodek trajal. Vse to vpliva na izbiro ustrezne storitve, pa se ponudba tudi lahko oblikuje po prejetju informacij.

Za stranke, ki jih zanima obdelavo serij in informativnih pa tudi zabavnih in izobraževalnih ter številnih drugih vrst oddaj v omenjeni različici jezikov, je zelo pomemben podatek, da ima ta institucija v ponudbi tudi sinhronizacijo zvočnih in video materialov kot tudi njihovo podnaslavljanje. Seveda sodni tolmači in prevajalci v dani različici jezikov obdelajo tudi risane filme pa tudi igrane ter reklamna sporočila in animirane oziroma dokumentarne filme kot tudi vse ostale vrste in video in zvočnih materialov, stranka pa se mora potem opredeliti za eno od ponujenih dodatnih storitev, da bi v najkrajšem možnem roku dobila kompletno obdelane materiale te vrste.

Neposredno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz bolgarskega v perzijski jezik

Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi sodne tolmače, ki so zadolženi predvsem za overitev predhodno prevedenih rezultatov znanstvenih raziskav pa tudi vseh ostalih dokumentov, stranke dobijo kompletno obdelavo vseh dokumentov. Kadar preveden dokument poseduje žig teh strokovnjakov, to avtomatsko pomeni, da je slednji enak kot tudi izvirni, kar ima za posledico, da ga lastnik lahko uporablja v različnih situacijah.

Lahko izvedemo tudi prevajanje znanstvenih del iz bolgarskega v perzijski jezik, prevajalci in sodni tolmači pa obdelajo tudi znanstvene patente oziroma vse ostale vsebine, ki so povezane z znanostjo.

Glede na to, da je treba primerjati preveden dokument z izvirnikom, je povsem, zakaj se zahteva od vseh, ki se zanimajo za konkretno storitev, da na vpogled zapriseženemu sodnemu tolmaču dostavijo tudi izvirne dokumente.

V želji, da vsaki stranki, ki jo zanima prevajanje kateregakoli dokumenta v tej različici jezikov, precej olajšamo cel postopek, posebej omenjamo, da je njena dolžnost pridobiti informacije o overitvi z Apostille žigom. Gre za to, da zaposleni te institucije nimajo pravice postaviti tako imenovanega Haški žig na dokumente, pa se zato priporoča, da lastnik konkretnega dokumenta zahteva vse potrebne podatke o tej vrsti overitve od pristojnih v okrožnih sodiščih, ki so hkrati tudi pooblaščeni za postopek, poznan kot nadoveritev.

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci v dani kombinaciji jezikov obdelajo tudi soglasje za zastopanje oziroma potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stanju računa v banki, pri čemer je dostopno tudi neposredno prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz bolgarskega v perzijski jezik oziroma potrdila o samskem stanu kot tudi vseh ostalih vrst in potrdil in soglasij ter izjav, kar so pravzaprav dokumenti, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim službam.

Celotno vsebino poslovne dokumentacije ti strokovnjaki, na zahtevo prav tako obdelajo in v tem primeru bo izvedeno najprej prevajanje in potem tudi overitev, tako za fakture in sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma statut podjetja in poslovne odločitve kot tudi za revizorska poročila, zatem ustanovitveni akt podjetja in letna ter finančna poslovna poročila oziroma za številne druge dokumente, ki so del poslovne dokumentacije, glede na to, da so povezani s poslovanjem podjetij ali podjetnikov.

Člani ekipe kateregakoli predstavništva te institucije so specializirani tudi za neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz bolgarskega v perzijski jezik (potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in številni drugi), prav tako pa sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo tudi tehnično, zatem razpisno in medicinsko kot tudi gradbeno dokumentacijo (gradbeni projekti, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov, zdravniški izvidi, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, navodilo za uporabo in vsi ostali, ki so eno od njih uvrščeni).

Posebej je pomembno omeniti informacijo, da lahko izpolnimo tudi zahteve strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje diplomskih in seminarskih nalog iz bolgarskega v perzijski jezik, seveda pa zaposleni te institucije obdelajo tudi ostale vsebine s področij znanosti in izobraževanja (predmetniki in programi fakultet, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in številni drugi).

Poleg vseh do zdaj navedenih dokumentov, prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi pravne akte oziroma vse dokumente, ki so primarno povezani s področjem prava in potem tudi sodstva. V okviru omenjene institucije stranke lahko dobijo kompletno obdelano pooblastilo za zastopanje, tožbe in sodbe, zatem pogodbe in pritožbe sodišču pa tudi sodne sklepe, certifikate in pravni red Evropske Unije kot tudi licence vseh vrst potem odločitve sodišč in druge pravne akte.

Cena prevajanja iz bolgarskega v perzijski jezik

  • Iz bolgarskega v perzijski je po dogovoru

Cena prevajanja iz bolgarskega v perzijski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v perzijski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v perzijski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!