Prevajanja iz bolgarskega v kitajski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v kitajski jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v kitajski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ne samo prevajanje iz bolgarskega v kitajski jezik, ampak vse zainteresirane stranke v Prevajalskem centru Akademije Oxford pričakujejo tudi številne druge storitve, ki se lahko obravnavajo kot dodatne.

Tako na primer stranke lahko poleg prevajanja iz bolgarskega v kitajski jezik za filme in serije ter vse ostale video in zvočne materiale, pričakuje tudi njihova sinhronizacija ali podnaslavljanje. Izvajamo tudi storitev tolmačenja v tej kombinaciji jezikov (konsekutivno, simultano in šepetano) in strankam nudimo tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje. Vsekakor je treba omenjeni tudi storitev korekture kot tudi lekture, ki je ne izvajajo prevajalci in sodni tolmači, ampak profesionalni korektorji in lektorji.

Poleg tega izvajamo tudi prevajanje iz bolgarskega v kitajski jezik za vse vrste besedilnih vsebin in potem tudi za učbenike, književna dela in časopisne članke oziroma za različne materiale, ki so povezani s področjema marketinga in spleta.


Prevajanje iz bolgarskega v kitajski jezik
Prevajanje iz kitajskega v bolgarski jezik

Vse stranke pri nas dobijo tudi obdelavo katerekoli vrste dokumentov oziroma predvsem njihovo prevajanje iz bolgarskega v kitajski jezik in takoj zatem tudi overitev izdelanega prevoda z žigom zapriseženega sodnega tolmača, s čimer ta dokument pridobi zakonsko in pravno veljavnost. Sodni tolmač je dolžan najprej izvesti primerjanje med izvirnikom in prevodom, pa šele potem postavi svoj žig na preveden dokument in zaradi tega se tudi zahteva dostava izvirnih vsebin na vpogled.

Poleg različnih vrst dokumentacij (poslovna, medicinska, gradbena, lična, tehnična, razpisna in druge), sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi pravne akte, stranke pa pri nas pričakuje tudi prevajanje iz bolgarskega v kitajski jezik za dokumente, ki se ob mnogih priložnostih predajajo pristojnim institucijam kot tudi za tiste, ki so povezani predvsem s področjema izobraževanja in s področjem znanosti pa tudi z vsemi drugimi neomenjenimi dokumenti.

Glede na to, da zakon določa, ali je za konkretne dokumente potrebno izvesti dodatno overitev oziroma ali je na njih potrebno postaviti Apostille (haški) žig in da sodni tolmači in prevajalci v naši ekipi zanjo niso zadolženi, mora vsaka stranka samostojno poiskati te informacije, in to v okviru tistih institucij Republike Slovenije, ki so za to vrsto overitve pristojne. Če se zgodi, da stranka izve, da je haški žig obvezno postaviti na dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje iz bolgarskega v kitajski jezik, je priporočljivo tudi vprašati, ali se ta overitev izvaja pred ali po njegovi obdelavi s strani naših strokovnjakov, saj sta ti dve vrsti overitvi v praksi tudi najpogostejši.

Glede na to, da je vsaka stranka dolžna dostaviti izvirne dokumente na vpogled, jih lahko pošlje samo preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko kot tudi, da jih osebno prinese, vse ostale materiale, ki ne predpostavljajo overitve naših strokovnjakov, stranke in dostavljajo in prejemajo prevedene po elektronski pošti, če tako želijo. Ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo določenega dokumenta oziroma izvedejo njegovo prevajanje iz bolgarskega v kitajski jezik in potem izvedejo overitev tega prevoda, ga stranka lahko dobi ali z dostavo preko kurirske službe na naslov ali pa kompletno obdelan dokument osebno prevzame v prostorih Prevajalskega centra Akademije Oxford Akademije Oxford. Naša je dolžnost omeniti tudi to, da je dostavo prevedenih dokumentov na naslov treba plačati ločeno od njihovega prevajanja in overitve in po ceniku, ki je v tem trenutku veljaven v okviru konkretne kurirske službe.

Dostava izvirnih dokumentov po elektronski pošti in potem tudi dostava izvirnikov na enega od opisanih načinov je dovoljena samo tedaj, ko stranka zahteva njihovo nujno prevajanje iz bolgarskega v kitajski jezik, vse to je pa omogočeno samo, da bi sodni tolmači in prevajalci lahko odgovorili na zahtevo stranke za nujnim prevajanjem in overitvijo prevoda.

Prevajanje licenc in certifikatov iz bolgarskega v kitajski jezik

Prevajalci in sodni tolmači v skladu s potrebami strank izvajajo tudi neposredno prevajanje vseh vrst licenc in certifikatov iz bolgarskega v kitajski jezik in potem pristopijo overitvi izdelanega prevoda, za katero so zadolženi zapriseženi sodni tolmači in tako konkretnim dokumentom dajejo zakonsko in pravno veljavnost. Strankam ponujamo tudi obdelavo sklepa o razvezi zakonske zveze oziroma sodb pa tudi pogodb, lahko pa obdelamo tudi pravni red Evropske Unije, sodne odločbe in odločitve kot tudi pooblastilo za zastopanje, tožbe in vse druge dokumente, ki so na katerikoli način povezani s področjem sodstva oziroma prava.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank v tej kombinaciji jezikov prav tako lahko prevajajo tudi različne vrste soglasij kot tudi potrdil oziroma izjav. S tem mislimo predvsem na prevajanje iz bolgarskega v kitajski jezik za potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o nekaznovanosti pa tudi na soglasje za zastopanje in potrdilo o samskem stanu in za ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam.

Kadarkoli je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični kombinaciji prav tako lahko obdelajo vse tiste dokumente, ki se veljajo za osebne, kot so izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, potni list in osebna izkaznica, kompletno pa lahko obdelamo tudi izpiske iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze oziroma prometno dovoljenje in potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi delovno in dovoljenje za prebivanje ter vse druge osebne dokumente.

V naši ponudbi je tudi prevajanje iz bolgarskega v kitajski jezik za dokumente, ki sodijo med poslovne (statut podjetja, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovna poročila vseh vrst, ustanovitveni akt podjetja, fakture in druga) pa tudi za vse tiste dokumente, ki so povezani za znanostjo, ali pa se tičejo izobraževanja (rezultati znanstvenih raziskav, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstveni patenti, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen, diplomske in seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet) omenjeni strokovnjaki po potrebi lahko prevedejo v konkretni jezični kombinaciji.

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v kitajski jezik za gradbene projekte ter za vso ostalo gradbeno dokumentacijo pa tudi za dokumente, ki sestavljajo razpisno in tehnično dokumentacijo, kot so na primer laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodila za uporabo ter deklaracije izdelkov in drugi.

Ne smemo pozabiti, da sodni tolmači in prevajalci lahko ugodijo tudi tistim strankam, ki jim je potrebno prevajanje iz bolgarskega v kitajski jezik za medicinsko dokumentacijo oziroma za dokumente, kot so specifikacija farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma za zdravniške izvide, dokumentacijo o medicinskih izdelkih in za vse druge dokumente, ki niso navedeni in so njen sestavni del.

Prevajanje književnih del iz bolgarskega v kitajski jezik

Tako romane in beletrijo kot tudi prozna pa tudi poetska dela, stranke lahko v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo prevedene v tej kombinaciji jezikov. Prav tako sodni tolmači in prevajalci lahko strankam ponudijo možnost prevajanja iz bolgarskega v kitajski jezik za različne vrste vsebin s področja marketinga. S tem mislimo, tako na reklamne zloženke in letake kot tudi na kataloge oziroma PR članke in potem tudi na plakate, vizitke in številne druge vsebine, ki so namenjeni predvsem reklamiranju ali poslovanja določenega podjetja, izdelka ali storitev. Zelo je pomembno, da naše stranke vedo, da sodni tolmači in prevajalci zelo dobro poznajo veljavna marketinška pravila oziroma jih ustrezno uporabljajo pri obdelavi vseh omenjenih materialov. In prav zahvaljujoč temu lahko dosežejo osnovni cilj, ki ga ima prevajanje marketinških materialov iz bolgarskega v kitajski jezik, tako da vsem strankam s kitajskega govornega področja omogočajo, da se čim bolje seznanijo s tem, kar se skoznje predstavlja.

Tolmačenje iz bolgarskega v kitajski jezik je prav tako storitev, ki jo sodni tolmači in prevajalci lahko ponudijo vsem, ki jih to zanima. In glede na to, da so usposobljeni, tako za zagotavljanje storitev simultanega in šepetanega kot tudi konsekutivnega tolmačenja, se na podlagi informacij, ki jih stranka dostavi v zvezi s konkretnim dogodkom, tudi odločijo, katera od njih bo uporabljena. Poleg tega vsem zainteresiranim strankam nudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje spletnih prodajaln iz bolgarskega v kitajski jezik

Kadar prevajalci in sodni tolmači izvajajo prevajanje spletne prodajalne iz bolgarskega v kitajski jezik, posebno pozornost namenjajo tudi njihovi optimizaciji za spletne iskalnike, saj dobro poznajo pravila, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation). Tako bodo prevedeni spletni materiali lahko precej bolje kotirali v okviru spletnega iskanja, s čimer bodo tudi njihovi lastniki več kot zadovoljni. Prav tako sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vsebine spletnih prodajaln oziroma spletnih strani kot tudi različne vrste, tako programov kot tudi aplikacij pa tudi številne druge materiale, ki so povezani s spletom.

Lahko ponudimo tudi storitev, za katero poskrbijo profesionalni korektorji in lektorji, tako da vsaka stranka, ki zahteva izvedbo storitve korekture in lekture, lahko v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi profesionalno obdelavo katerihkoli slabo prevedenih vsebin.

Strankam ponujamo tudi prevajanje iz bolgarskega v kitajski jezik za filmske stvaritve in to ne glede na žanr, sodni tolmači in prevajalci pa obdelujejo tudi animirane oziroma dokumentarne in risane filme ter različne vrste oddaj, serije, reklamna sporočila in vse ostale vrste zvočnih in video vsebin. Poleg te storitve strankam ponujamo tudi dodatno storitev, ki se nanaša na sinhronizacijo vseh prevedenih materialov kot tudi tisto, ki se nanaša na njihovo podnaslavljanje, v odvisnosti od njihovih zahtev.

Posebej moramo poudariti, da je v uradni ponudbi tudi prevajanje iz bolgarskega v kitajski jezik za strokovne oziroma poljudne besedilne vsebine katerekoli tematike. Poleg tistih, ki obdelujejo teme s področij marketinga, sociologije, filozofije, znanosti in psihologije, prevajalci in sodni tolmači lahko prevajajo tudi besedila, ki so povezana s področji financ, bančništva, menedžmenta, turizma in politike oziroma komunikologije in varstva okolja pa tudi informacijskih tehnologij, zatem gradbene industrije in vseh drugih vej, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Cena prevajanja iz bolgarskega v kitajski jezik

  • Iz bolgarskega v kitajski je 43 EUR po strani

Cena prevajanja iz bolgarskega v kitajski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v kitajski z overitvijo sodnega tolmača je 46 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v kitajski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!