Prevajanja iz bolgarskega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bolgarskega v angleški jezik

Za spletno prevajanje iz bolgarskega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford so prevajalci in sodni tolmači, ki lahko obdelujejo najrazličnejše vsebine, od dokumentov preko besedil pa do spletnih strani.

Poleg prevajanje iz bolgarskega v angleški jezik kateregakoli dokumenta, vsaka zainteresirana stranka pri nas dobi tudi dokument, ki je popolnoma obdelan oziroma overjen s strani zapriseženega sodnega tolmača, pa takšen dokument lahko šteje kot pravno veljaven in se lahko uporablja kot tudi vsak izvirni dokument. Toda moramo poudariti, da to ni isto kot overitev z Apostille žigom za katero niso pristojni strokovnjaki iz naše ekipe, tako da prav iz tega razloga mi strankam priporočamo, da če jim je potrebno prevajanje iz bolgarskega v angleški jezik za dokumente, preden nam dostavijo vsebine na obdelavo, pridobijo veljavne informacije, ki se nanašajo na overitev s haškim žigom. Njih pa lahko dobijo v okviru pristojnih služb, ki delujejo pri okrožnih sodiščih Republike Slovenije in potrebno je, da vprašajo dve stvari. Najprej morajo da namreč izvedeti, ali se overitev z Apostille žigom mora izvesti za dokumente, za katere zahtevajo prevajanje v konkretni kombinaciji jezikov in potem in ali se ta postavlja po ali preden prevajalci in sodni tolmači izpolnijo svoje obveznosti v zvezi z obdelavo dokumentov. V skladu s temi informacijami bodo vedeli, kam nosijo dokumente na obdelavo oziroma koliko bo trajal proces njihove obdelave, saj je v primeru, da se mora najprej izvesti overitev s haškim žigom, treba opraviti prevajanje za vsebino žiga in za konkretni dokument, kar pomeni, da takšen postopek traja nekoliko dlje od drugega. Ta postopek pravzaprav velja za običajnega, saj se tedaj najprej izvaja prevajanje iz bolgarskega v angleški jezik in potem tudi overitev sodnega tolmača, pa se na koncu tako obdelan dokument nosi v okrožno sodišče zaradi overitve s haškim žigom.

Treba je omeniti tudi to, da mora sodni tolmač neposredno, preden izvede overitev, primerjati izvirni in prevedeni dokument, tako da je vsaka posamezna stranka dolžna izvesti dostavo izvirnikov na vpogled, pa se zato tudi razlikuje način pošiljanja dokumentov in ostalih vsebin na prevajanje. Dokumente stranke prinesejo ali osebno ali pa jih pošljejo preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko, medtem ko ostale vsebine lahko pošljejo na elektronski naslov in jih na enak način prejmejo po koncu obdelave. Ko sodni tolmači in prevajalci obdelajo konkretni dokument, stranke izberejo, ali jih bodo dobile na naslov, ali žele pa jih želijo osebno prevzeti in če se odločijo za prvo možnost oziroma za dostavo dokumentov na naslov, se morajo zavedeti, da se ta storitev zaračunava ločeno od njihove obdelave in to v skladu z veljavnim cenikom konkretne kurirske službe, plačajo pa jo pri prevzemanju pošiljke.


Prevajanje iz bolgarskega v angleški jezik
Prevajanje iz bolgarskega v bolgarski jezik

Če nekdo zahteva nujno prevajanje iz bolgarskega v angleški jezik za katerikoli dokument, mu je dovoljeno, da jih najprej pošlje na elektronski naslov, da bi se celoten postopek pospešil in da bi prevajalci in sodni tolmači lahko ugodili takšni zahtevi in da takoj potem tudi v najkrajšem možnem roku spoštuje pravilo, ki se nanaša na dostavo izvirnikov.

Lahko prevajamo tudi vse podobne dokumente (potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, izpisi iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti in drugi), po potrebi pa prav tako obdelujejo tudi vse pravne akte (pogodbe, sodne odločbe, pravni red Evropske Unije, pritožbe in sodbe, pooblastilo za zastopanje, tožbe in drugi).

Poleg tega, ko obstaja potreba za tem, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi prevajanje iz bolgarskega v angleški jezik za zdravniške izvide oziroma za vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo, kot so na primer navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, informacija o medicinskih izdelkih, specifikacija farmacevtskih izdelkov, prevajajo pa tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, tako da v konkretni kombinaciji jezikov lahko obdelamo potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o višini dohodkov oziroma potrdilo o stanju računa v banki, sodni tolmači in prevajalci pa obdelujejo tudi potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti in vse ostale vrste potrdil oziroma izjav in soglasij.

Na zahtevo strank lahko obdelamo tudi revizijska, finančna in letna poslovna poročila oziroma sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja in poslovne odločitve kot tudi fakture in ustanovitveni akt podjetja ter ostale dokumente, ki so na katerikoli način povezani s poslovanjem različnih pravnih oseb ali podjetnikov. Prepis ocena, seminarske naloge in znanstvena dela oziroma potrdilo o rednem šolanju, diplomo in dodatek k diplomi kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter potrdilo o opravljenih izpitih, rezultate znanstvenih raziskav in predmetnike in programe fakultet pa tudi ostale dokumente, ki so ozko povezani s področjema znanosti in izobraževanja omenjeni strokovnjaki na zahtevo strank prav tako lahko obdelajo v konkretni kombinaciji jezikov.

Poleg vsega predhodno navedenega strankam ponujamo tudi prevajanje za deklaracije izdelkov in gradbene projekte oziroma za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in potem tudi za navodilo za uporabo in druge dokumente, ki sestavljajo tehnično, gradbeno in razpisno dokumentacijo.

Da ne bi bilo pomote, zainteresirane stranke pri nas prav tako pričakuje tudi prevajanje iz bolgarskega v angleški jezik za številne druge vsebine in ne samo za dokumente. Poleg tega izvajajo tudi tolmačenje v tej različici. V odvisnosti od vrste dogodka bo uporabljeno simultano, šepetano ali konsekutivno tolmačenje, omogočili pa jim bomo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako izvajamo tudi obdelavo vseh vsebin, ki se nanašajo na področja spleta (spletni katalogi, spletne strani, spletne prodajalne, programska oprema in drugo) pa tudi tistih materialov, ki so ozko povezani z marketingom (PR članki, plakati, vizitke, reklamne zloženke, brošure, katalogi in ostali). Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo tudi znanstvene ali poljudne besedilne vsebine iz številnih področij, prav tako pa stranke pri nas dobijo tudi prevajanje iz bolgarskega v angleški jezik za učbenike, revije, časopisne članke in vse vrste književnih del.

Poleg prevajanja serij, oddaj, reklamnih sporočil in filmov različnih žanrov in vrsta, Prevajalski center Akademije Oxford vsem, ki jih to zanima, omogoča tudi njihovo sinhronizacijo oziroma jim nudi storitev podnaslavljanja, kar pomeni, da dobijo kompletno obdelane zvočne in video materiale.

Prav tako je treba tudi poudariti, da vsaki stranki, ki je imela priložnost, da prevajanje iz bolgarskega v angleški jezik za katerokoli vrsto vsebin prepusti nekomu drugemu, pri čemer pa te niso obdelane v skladu s pravili, pri nas dobi storitev njihove redakcije oziroma izvajamo storitvi lekture in korekture tako obdelanih materialov, kar izvajajo visoko usposobljeni lektorji in korektorji z dolgoletnimi izkušnjami.

Prevajanje sklepa o razvezi zakonske zveze iz bolgarskega v angleški jezik

Najprej sklep o razvezi zakonske zveze in potem tudi vse ostale vrste sodb oziroma sodne odločbe in odločitve kot tudi pooblastilo za zastopanje in pravni red Evropske Unije ter pogodbe in druge pravne akte prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelajo po najugodnejših cenah.

Izvajamo pa tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v angleški jezik za dokumente, ki se predajo pristojnim institucijam, kar se nanaša na obdelavo katerekoli vrste soglasij oziroma izjav in potrdil (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa in drugi) ter katerokoli vrsto dokumentacije, od razpisne preko gradbene in tehnične pa do medicinske. Prav tako sodni tolmači in prevajalci, ko je to potrebno, lahko na zahtevo strank prav tako obdelajo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in zdravniške izvide oziroma deklaracije izdelkov. Prav tako pa izvajajo prevajanje iz bolgarskega v angleški jezik za navodila za uporabo in gradbene projekte oziroma za dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter za specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi za navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in za še veliko drugih dokumentov, ki sestavljajo vse omenjene vrste dokumentacij.

Seveda sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse vrste poslovnih poročil oziroma sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, poslovne odločitve in fakture kot tudi ustanovitveni akt podjetja in druge dokumente, ki so povezani z njihovim poslovanjem. Vse vrste dovoljenj, tako vozniško kot tudi dovoljenje za prebivanje oziroma prometno in delovno prav tako prevajamo v konkretni jezični kombinaciji, tukaj pa je tudi prevajanje iz bolgarskega v angleški jezik za potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, o rojstvu in o smrti, potni list in potrdilo o državljanstvu ter osebno izkaznico in vse druge osebne dokumente.

Če je vam potrebno neposredno prevajanje iz bolgarskega v angleški jezik za katerikoli dokument, ki je ozko povezan s področjem izobraževanja, ne oklevajte, ampak kontaktirajte z našo poslovalnico. Prevajalci in sodni tolmači poleg zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol in diplome ter dodatka k diplomi oziroma diplomskih in seminarskih nalog prav tako prevajajo tudi predmetnike in programe fakultet, prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi vse dokumente, ki so izključno povezana s področjem znanosti (rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela, znanstveni patenti in drugi).

Pri nas stranke dobijo tudi prevajanje iz bolgarskega v angleški jezik za vse dokumente in njihovo overitev z žigom sodnega tolmača, pa se zato zahteva, da pri pošiljanju materialov na obdelavo dostavijo tudi izvirne dokumente, in to izključno na vpogled. Med obveznosti stranke sodi tudi preverjanje potrebe za overitvijo s haškim oziroma Apostille žigom za konkretne dokumente, saj sodni tolmači in prevajalci v naši ekipi za to vrsto overitve niso pristojni.

Prevajanje igranih filmov iz bolgarskega v angleški jezik

Kar zadeva prevajanje igranih filmov različnih žanrov iz bolgarskega v angleški jezik, vsakdo, ki ima potrebo za tem, mora vedeti, da so v naši ekipi, tako prevajalci in sodni tolmači kot tudi strokovnjaki, ki lahko pristopijo njihovi sinhronizaciji in podnaslavljanju, da bi stranke dobili kompletno obdelane filme. Izvajajo tudi prevajanje iz bolgarskega v angleški jezik za animirane oziroma risane in dokumentarne filme pa tudi informativne oddaje, ne glede na to, ali so namenjene za prikazovanje na televiziji ali radijskih postajah. Prav tako obdelujejo tudi zabavne oziroma izobraževalne kot tudi otroške oddaje, reklamna sporočila, serije in druge zvočne in video vsebine.

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi profesionalno prevajanje iz bolgarskega v angleški jezik za spletne strani in to ob uporabo njihove optimizacije, glede na to, da so v seznanjeni s pravili SEO (Search Engine Optimisation). Na ta način lastniku konkretne spletne strani omogočijo, da zelo hitro vidi poboljšanje položaja v okviru globalnega spletnega iskanja. Seveda obdelujejo tudi številne druge vsebine, ki so povezane s spletom, kot je na primer programska oprema oziroma različne aplikacije in programi in potem tudi spletne prodajalne, katalogi in drugo.

Glede na to, da pogosto obstaja potreba, da se izvede prevajanje iz bolgarskega v angleški jezik za poljudna besedila različne tematike, želimo posebej poudariti, da sodni tolmači in prevajalci enako kakovostno obdelujejo tudi tiste, ki veljajo za strokovna oziroma znanstvena, njihova tema pa se lahko nanaša na področja turizma, ekologije in varstva okolja, medicine, izobraževanja, filozofije in znanosti pa tudi na področja gradbene industrije, politike, sociologije in psihologije kot tudi na segment informacijskih tehnologij, financ, menedžmenta in bančništva pa tudi komunikologije in ostalih znanstvenih disciplin.

Prevajanje ilustriranih revij iz bolgarskega v angleški jezik

Poleg vsebine ilustriranih revij prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje iz bolgarskega v angleški jezik za strokovne pa tudi za otroške in številne druge revije oziroma obdelajo lahko tudi časopisne članke. Prav tako prevajajo tudi učbenike različne kompleksnosti in književna dela, tako da stranke v optimalnem roku dobijo obdelane romane, prozna in poetska dela, beletrijo in ostale knjige.

Izvajamo tudi tolmačenje iz bolgarskega v angleški jezik in v skladu s potrebami strank sodni tolmači in prevajalci uporabljajo, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje. Glede na to, da se vsaka od navedenih vrst storitev uporablja za različne vrste dogodkov, od strank predhodno zahtevamo, da nas informirajo o vseh potrebnih detajlih, kar pa pomeni, da mora poudariti, kako dolgo naj bi konkretni dogodek trajal in kej bo potekal in koliko udeležencev se pričakuje kot tudi na kateri način je koncipirana njegova organizacija. Šele ko dobimo vse te informacije, bomo vedeli, katera od vseh teh storitev je uporabna in s samim tem lahko v ponudbo uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Kar zadeva prevajanje iz bolgarskega v angleški jezik, moramo posebej poudariti, da prevajalci in sodni tolmači, ko je to potrebno strankam, obdelujejo tudi marketinške materiale, tako da poleg reklamnih letakov, katalogov in zloženk pri nas stranke lahko dobijo tudi obdelane PR članke oziroma vizitke in druge marketinške materiale. V vsakem trenutku smo sposobni pristopiti postopku lekture oziroma korekture, če naše stranke posedujejo prevode iz bolgarskega v angleški jezik za konkretno vrsto vsebin, toda z njihovo kakovostjo pa niso posebej zadovoljni.

Cena prevajanja iz bolgarskega v angleški jezik

  • Iz bolgarskega v angleški je 17 EUR po strani

Cena prevajanja iz bolgarskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bolgarskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 22 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz bolgarskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!