Prevajanje iz danskega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz danskega v angleški jezik

Za spletno prevajanje iz danskega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V poslovalnici Akademije Oxford so tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za obdelavo vsebin, tako v danskem kot tudi v angleškem jeziku. Zahvaljujoč njihovemu znanju strankam lahko ponudimo tudi obdelavo vseh vrst vsebin v tej kombinaciji jezikov oziroma prevajanje iz danskega v angleški jezik.

Ta storitev se ne nanaša samo na dokumente oziroma vse vrste dokumentacij, ampak tudi na tolmačenje v tej kombinaciji jezikov pa tudi na obdelavo številnih drugih vsebin. Tako prevajalci in sodni tolmači med drugim iz danskega v angleški jezik prevajajo tudi reklamne vsebine oziroma brošure, PR članke, plakate in vizitke, zatem letake in zloženke pa tudi kataloge in to ob maksimalnem spoštovanju vseh pravil s področja marketinga ter prilagajanju sporočila, ki ga ti materiali vsebujejo, duhu ciljanega jezika, kar je v tem primeru angleški jezik.

Poleg tega obdelujemo tudi besedilne vsebine, ne glede na njihovo dolžino, temo in namen oziroma tako tiste, ki bodo predstavljene javno kot tudi tiste, ki so namenjene samo strokovnjakom za posamezna področja. Njihova tema je lahko povezana tako z medicino, znanostjo, farmacijo, politiko, izobraževanjem in pravom kot tudi z gradbeno industrijo, marketingom, filozofijo oziroma menedžmentom, informacijskimi tehnologijami pa tudi s turizmom, komunikologijo ter ekologijo in varstvom okolja, psihologijo in številnimi drugimi znanstvenimi disciplinami. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi spletne strani kot tudi vse vrste programov in aplikacij, ki jih zahtevate, iz danskega v angleški jezik pa lahko prevajamo tudi spletne kataloge in prodajalne kot tudi vse vrste knjig oziroma učbenike in dela književnosti (proza, beletrija, poezija, romani in drugo). Poleg vseh omenjenih storitev so prevajalci in sodni tolmači usposobljeni tudi za prevajanje iz danskega v angleški jezik pa tudi sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje katerekoli vrste video in zvočnih vsebin oziroma tako filmov in serij kot tudi informativnih pa tudi zabavnih oziroma izobraževalnih in drugih vrste oddaj in reklamnih sporočil. Poleg tega ponujamo tudi storitev redakcije vsebin, kar pomeni, da bodo lektorji in korektorji opravili vse potrebne popravke v materialih, ki so že prevedeni v tej kombinaciji jezikov.


Prevajanje iz danskega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v danski jezik

Ponujamo vam tudi kompletno obdelavo dokumentov oziroma njihovo prevajanje iz danskega v angleški jezik in zatem tudi njihovo overitev. V tem primeru overitev izvaja sodni tolmač Akademije Oxford in na ta način določenemu dokumentu, ki je preveden, daje pravno veljavnost, saj se le tako obdelan dokument lahko preda katerikoli službi, ko je to potrebno. Ta storitev se nanaša na prevajanje iz danskega v angleški jezik, tako potrdila o državljanstvu, potnega lista in delovnega dovoljenja kot tudi za osebne izkaznice, potrdila o stalnem prebivališču ter dovoljenja za prebivanje pa tudi vozniškega in prometnega dovoljenja oziroma izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (različne vrste izjav, potrdil in soglasij).

Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo prav tako obdelujejo tudi tehnično, medicinsko in gradbeno pa tudi poslovno in razpisno dokumentacijo oziroma vse dokumente, ki jih sestavljajo. Poleg tega iz danskega v angleški jezik prevajamo tudi vse vrste pogodb, certifikatov in licenc, prevajamo pa tudi pooblastila za zastopanje, pravni red Evropske Unije, sodbe, tožbe pa tudi sodne odločitve, pritožbe in sodbe kot tudi vse ostale pravne akte. Dokumenti, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja prav tako obdelujemo v tej kombinaciji jezikov, tako da pri nas med drugim lahko dobite tudi prevajanje iz danskega v angleški jezik za: rezultate znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepise ocen, diplome in dodatke k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, znanstvena dela in patente oziroma diplomske in seminarske naloge kot tudi predmetnike in programe fakultet. Preprosto povedano, katerikoli dokument želite dobiti preveden v tej kombinaciji jezikov, ste lahko prepričani, da bodo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford opravili njegovo kompletno obdelavo.

Pošiljanje dokumentov predvideva dostavo izvirnikov na vpogled, pa se iz tega razloga razlikuje od pošiljanje ostalih vsebin, ki nam jih stranke lahko pošljejo tudi po elektronski poti, kar vključuje dostavo skeniranih materialov na naš elektronski naslov, dokumente pa lahko pošljete s priporočeno poštno pošiljko, čeprav imate tudi možnost, da nam jih osebno prinesete ali pa da za dostavo na naslov naše poslovnice angažirate kurirsko službo. Ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo materialov, imate nekoliko možnosti za prevzemanje, pri čemer vam tiste vsebine, ki ne zahtevajo overitve lahko dostavimo tudi po elektronski pošti, če vam tako bolj ustreza. Dokumente lahko dobite tudi na naslov z dostavo po kurirski službi ali pa jih osebno prevzamete v naši poslovalnici. V primeru dostave na naslov, ta storitev zahteva dodatno plačilo, ker ni vračunana v osnovno ceno obdelave dokumentov.

Za prevajanje dokumentov iz danskega v angleški jezik je zelo pomemben tudi podatek, ki je povezan z overitvijo z Apostile žigom (haški), ki pa ni obvezna za vse dokumente in za katero niso pristojni sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford, ampak službe na okrožnih sodiščih v naši državi. Iz tega razloga, morajo stranke same pridobiti tudi informacijo o tem, ali se overitev s haškim žigom zahteva za tudi njihove dokumente oziroma, ali le-ta poteka na začetku ali pa na koncu njihove obdelave.

Prevajanje potnega lista iz danskega v angleški jezik

Da bi bilo prevajanje potnega lista iz danskega v angleški jezik opravljeno v skladu z zakonskim postopkom, takšen dokument mora vsebovati tudi žig sodnega tolmača in prav zahvaljujoč dejstvu, da so v ekipi Akademije Oxford tudi prevajalci in sodni tolmači, stranke pri nas dobijo njihovo kompletno obdelavo oziroma dokument, ki je v pravnem in zakonskem pogledu v popolnoma veljaven.

Poleg potnega lista naši strokovnjaki obdelujejo tudi ostale osebne dokumente, kar vključuje tako obdelavo izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi potrdila o državljanstvu, osebne izkaznice, potrdila o stalnem prebivališču oziroma vseh vrst dovoljenj (prometno, delovno, vozniško, dovoljenje za prebivanje). Naši strokovnjaki so pripravljeni obdelati tudi vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko in poslovno oziroma gradbeno, razpisno in tehnično dokumentacije oziroma iz danskega v angleški jezik med drugim prevajajo tudi: deklaracije izdelkov, zdravniške izvide, navodila za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbene projekte, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih in ostale osebne dokumente.

Prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi vse pravne akte, od licenc, pooblastila za zastopanje in pravnega reda Evropske Unije preko certifikatov in vseh vrst pogodb pa vse do sklepa o razvezi zakonske zveze pa tudi vse ostale vrste sodnih odločitev kot tudi pritožbe, sklepe, tožbe in sodbe. Poleg njih prevajamo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, ko je to potrebno, kar vključuje obdelavo vseh vrst izjav, soglasij in potrdil (potrdilo o višini dohodkov in o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in druga).

V tej kombinaciji jezikov lahko obdelamo tudi prepise ocen, diplome in dodatke k diplomi oziroma potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju kot tudi predmetnike in programe fakultet oziroma rezultate znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter znanstvene patente in dela pa tudi diplomske in seminarske naloge.

Strankam poleg prevajanja iz danskega v angleški jezik vseh navedenih pa tudi številnih drugih vrst dokumentov, ki jih nismo omenili, lahko ponudimo tudi storitev overitve s strani sodnega tolmača. Da bi to storitev lahko opravili v skladu z zakonom, je potrebno, da nam na vpogled dostavite izvirne dokumente kot tudi, da na pristojnem sodišču pravočasno preverite, ali se Apostile (haški) žig zahteva tudi za vaše dokumente.

Prevajanje radijskih in televizijskih reklamnih sporočil iz danskega v angleški jezik

Še eno v nizu storitev, ki jih zagotavljajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, predstavlja tudi prevajanje radijskih pa tudi televizijskih reklamnih sporočil iz danskega v angleški jezik. Toda ta storitev ne obsega samo prevajanja, ampak tudi njihovo sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje, vse v odvisnosti od zahtev strank. Poleg reklamnih sporočil v tej jezični kombinaciji obdelujemo tudi dokumentarne, risane, igrane in animirane filme in serije kot tudi zabavne, izobraževalne, otroške in informativne oddaje.

Specializirani smo tudi za storitev lekture oziroma korekture vseh vsebin, ki so že prevedene v tej kombinaciji jezikov, lektorji oziroma korektorji, ki so v naši ekipi pa bodo opravili vse potrebne popravke, da bi prevedene vsebine prilagodili duhu angleškega jezika.

Besedilne materiale, tako tiste, ki so namenjeni širši javnosti kot tudi tiste, ki so ozko strokovni, prevajalci in sodni tolmači prav tako prevajajo v tej kombinaciji jezikov. Kar zadeva njihovo tematiko, je le-ta lahko povezana tako s filozofijo, farmacijo, politiko, ekonomijo, pravom, bančništvom in financami kot tudi s psihologijo in medicino pa tudi z znanostjo oziroma izobraževanjem, prevajalci in sodni tolmači pa na vašo zahtevo lahko obdelajo tudi besedila s področij komunikologije in turizma pa tudi menedžmenta, gradbene industrije ter sociologije oziroma informacijskih tehnologij in marketinga in številnih drugih vej, ne glede na to, ali gre za naravoslovne, ali pa za družbene vede.

Prevajanje programske opreme iz danskega v angleški jezik

Strokovno prevajanje programske opreme iz danskega v angleški jezik prav tako predstavlja storitev, za katero so specializirani naši sodni tolmači in prevajalci. Poleg aplikacij in programov oni izvajajo strokovno prevajanje tudi za spletne strani oziroma spletne kataloge in prodajalne. V toku postopka obdelave takšnih vsebin posebno pozornost namenjajo SEO pravilom (Search Engine Optimisation) oziroma njihovi implementaciji v prevedene materiale, s čimer jim omogočajo, da v relativno kratkem roku poboljšajo svoj položaj v okviru spletnega iskalnika.

Iz danskega v angleški jezik prevajamo tudi vse vrste knjig oziroma učbenike pa tudi književna dela (romani, poezija, beletrija, proza). Lahko obdelujemo tudi reklamne materiale, tako da prevajalci in sodni tolmači prevajajo tako brošure in kataloge storitev ali izdelkov kot tudi plakate in vizitke pa tudi PR članke oziroma reklamne letake in zloženke in to ob implementaciji vseh pravil dobrega marketinga. To pa v bistvu pomeni, da bodo reklamno sporočilo iz omenjenih vrst materialov na najboljši možni način prilagodili angleškemu jeziku, da bi vsem potencialnim strankam, ki uporabljajo ta jezik, ponudili priložnost, da se seznanijo s tistim, kar se na ta način reklamira.

Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi časopisne članke pa tudi vsebino tako ilustriranih kot tudi strokovnih oziroma otroških in vseh drugih vrst revij.

Kar zadeva storitve tolmačenja iz danskega v angleški jezik, ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford sestavljajo tudi prevajalci in sodni tolmači, katerih specialnost je tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Na podlagi podatkov, ki jih dobimo od strank, se bomo odločili, katera od omenjenih vrst tolmačenja najbolj ustreza dogodku, ki se organizira, ob tej priložnosti pa v ponudbo lahko uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če je temu dogodku namenjena prav ta vrsta tolmačenja.

Cena prevajanja iz danskega v angleški jezik

  • Iz danskega v angleški je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz danskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz danskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 31 EUR

Popusti za prevajanje iz danskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!