Prevajanja iz danskega v romski jezik


Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje izkušene strokovnjake, ti izvedejo najprej tolmačenje iz danskega v romski jezik in to v vseh treh različicah, vsekakor pa obdelajo tudi katerokoli vrsto materialov v pisani obliki.

Predvsem je treba poudariti, da poleg simultanega, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje v tej različici jezikov. V ponudbi te specializirane institucije je tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar je storitev, ki je dostopna po izjemno ugodnih cenah.

Poleg besedilnih vsebin, tako poljudnih kot tudi strokovnih, zaposleni te institucije lahko obdelajo tudi vsako književno delo, ki ga stranka dostavi pa tudi vsebino različnih revij.


Prevajanje iz danskega v romski jezik
Prevajanje iz romskega v danski jezik

Seveda lahko izvedemo tudi prevajanje časopisnih člankov iz danskega v romski jezik, kar pomeni, da ti strokovnjaki v konkretni različici jezikov prevajajo tudi vse vrste marketinških materialov pa tudi katerikoli učbenik.

Pomembno je poudariti tudi to, da ta specializirana institucija zaposluje tudi strokovnjake, ki strankam omogočajo storitev redakcije materialov. Sicer se ta uporablja, če je predhodno izvedeno prevajanje za konkretno vsebino, toda to ni bilo izvedeno profesionalno oziroma se v prevodu pojavljajo določene napakae. Prav njih lektorji in korektorji te institucije popravljajo in vsebino prevedenih materialov usklajujejo predvsem s pravili prevajanja in ciljnega jezika in potem tudi z njihovimi izvirniki.

Poleg vseh do zdaj omenjenih strokovnjakov so v tej instituciji zaposleni tudi podnaslavljalci, tako da stranke lahko zahtevajo, ne samo prevajanje zvočnih in video materialov v navedeni različici jezikov, ampak tudi storitev podnaslavljanja. Poleg njih so tukaj tudi strokovnjaki, ki strankam omogočajo storitev sinhronizacije, ne samo filmov in reklamnih sporočil, ampak tudi številnih drugih video ali zvočnih vsebin.

Vsekakor bo izvedeno tudi neposredno prevajanje dokumentov iz danskega v romski jezik, saj sodni tolmači in prevajalci posedujejo potrebna dovoljenja, pri čemer strankam omogočena tudi storitev overitve prevoda s strani uradno pooblaščene osebe. Na ta način konkretni dokument postane pravno veljaven, saj je žig zapriseženega sodnega tolmača namenjen potrjevanju tega, da sta njegova vsebina in vsebina izvirnega dokumenta popolnoma enaki.

S tem v zvezi moramo poudariti tudi to, da je vsaka stranka dolžna dostaviti izvirne dokumente na vpogled omenjenemu strokovnjaku, tako da jih lahko ali pošlje preko kurirske službe na naslov poslovalnice oziroma preko “Pošte Slovenije", pri čemer se mora mora opredeliti za priporočeno pošiljko. Prav tako obstaja tudi možnost, da lastnik dokumentov izvirnike na vpogled prinese neposredno v predstavništvo te institucije.

Dostavo izvirnikov ni obvezna za vse ostale vsebine in interesentom za njihovo prevajanje iz danskega v romski jezik je omogočeno, da jih pošljejo elektronsko.

Kar zadeva prevzemanje takšnih materialov, se stranke običajno odločijo, da jih tudi prejemejo na e-poštni naslov, potem ko bodo izvedene zahtevane storitve. Seveda imajo tudi možnost, da izberejo neki drugi način, ne samo za prevzemanje, ampak tudi za dostavo vseh vsebin, ki ne sodijo med dokumente, informacije o tem pa so jim dostopne v poslovalnici omenjene institucije.

Natančno je določeno, na kakšen način stranke prevzemajo prevedene in overjene dokumente, saj so predhodno dolžne na vpogled prinesti ali poslati tudi izvirnike, pa zato tudi posebej poudarjamo, da potem ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo konkretno storitev, imajo stranke možnost priti osebno v samo poslovalnico in prevzeti kompletno obdelane vsebine, imajo pa tudi možnost zahtevati storitev njihove dostave. Glede na to, da mora biti angažirana specializirana služba, ta od lastnika dokumentov konkretno storitev tudi neposredno zaračuna, pred tem pa stranka dobi vse potrebne informacije o tem.

Seveda lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz danskega v romski jezik, a izključno v tem primeru je dovoljeno strankam da prvo na e-poštni naslov konkretne vsebine pošljejo, a da izvirnike na vpogled potem prilože pomenutim stručnjacima na vpogled.

Da bi celoten postopek obdelave kateregakoli dokumenta bil maksimalno poenostavljen in hiter, strankam svetujemo, da j od pristojnih zahtevajo informacije o tem, ali na njihove dokumente mora biti postavljen tako imenovani Haški žig, ki je bolj poznan pod nazivom Apostille. Gre za posebno vrsto overitve, za katero sodni tolmači in prevajalci, ki jih ta institucija zaposluje, imajo pristojnosti, pa v skladu s tem tudi niso dolžni strankam posredovati podatkov o tem.

Prevajanje dokumentacije o medicinskim proizvodima iz danskega v romski jezik

Absolutno vsak dokument, ki velja za sestavni del medicinske dokumentacije, lahko prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v sklopu Prevajalskega centra Akademije Oxford v državi, v dani jezični kombinaciji prevedejo in tedaj tudi izvedejo overitev. Neposredno prevajanje dokumentov iz danskega v romski jezik namreč ni dovolj, da bi bile obdelane vsebine pravno veljavne, ampak morajo posedovati tudi žig uradno zapriseženega sodnega tolmača.

V zvezi s tem je pomembno poudariti tudi to, da neposredno pred overitvijo ta strokovnjak mora fizično primerjati preveden dokument in njegovo vsebino z izvirno in šele, ko se osebno prepriča o tem, da med njima ne obstaja nikakršna razlika, lahko uporabi pravila in izvede overitev. Dostava izvirnih dokumentov na vpogled je prav iz tega razloga tudi obvezna, pričakuje pa se, da vsaka stranka samostojno pridobi informacije o overitvi s Haškim oziroma žigom, katerega drugačen naziv je Apostille, da bi lahko hitreje in preprostejše opravila postopek obdelave kateregakoli dokumenta.

Poudarjamo, da ta institucija ponuja tudi samo storitev overitve predhodno prevedenih dokumentov in če tedaj zapriseženi sodni tolmač opazi določene razlike med vsebinami, stranki priporoči storitev redakcije, ki jo v okviru predstavništva navedene institucije na zahtevo strank izvajajo lektorji in korektorji. Sicer ti strokovnjaki lahko redakcijo oziroma korekturo in lekturo uporabijo tudi za katerekoli druge vsebine, če jih stranka prevedene dostavi, da bi bile vse napake ob tej priložnosti popravljene in tako obdelani materiali usklajeni z izvirnimi.

Seveda lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje potnega lista in osebne izkaznice iz danskega v romski jezik, toda na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi katerikoli drugi osebni dokument.

Katerokoli vrsto soglasij oziroma izjave in potrdila bodo prav tako stranke dobile prevedene v konkretni jezični kombinaciji in overjene z žigom omenjenih strokovnjakov in ob tej priložnosti se izvaja kompletna obdelava vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Vsebino razpisne in poslovne pa tudi tehnične kot tudi gradbene dokumentacije prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji prav tako obdelajo v skladu s pravili in zahtevami lastnika vsebin.

V primeru, da se to zahteva, lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz danskega v romski jezik pa tudi vseh drugih vrst sodb in vseh tistih dokumentov, ki jih uvrščamo med pravne akte, glede na to, da se tičejo področij prava in sodstva.

V skladu s potrebi člani ekipe konkretne institucije kompletno obdelajo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi rezultate znanstvenih raziskav ter predmetnike in programe fakultet pa tudi vsak drugi dokument, ki se tiče, tako znanosti kot tudi področja izobraževanja. Pravzaprav poleg navedenih prevedejo tudi vse ostale vrste dokumentacij oziroma vse posamične dokumente, pri čemer stranke morajo spoštovati pravilo, ki se tiče predhodno dostave izvirnih dokumentov na vpogled.

Ker lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz danskega v romski jezik, se samo ob tej priložnosti dopušča naknadna dostava inaknadno, najprej pa stranke pošljejo skenirane dokumente na uradni e-poštni naslov poslovalnice omenjene institucije. Prav zahvaljujoč temu sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo strank za nujnim prevajanjem dokumentov odgovorijo v predpisanem roku, saj praktično takoj, ko te vsebine elektronsko prejmejo, pristopijo njihovi obdelavi. 

Neposredno prevajanje knjig iz danskega v romski jezik

Poleg poetskih in književnih del s področja proze profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank izvedejo tudi neposredno prevajanje učbenikov iz danskega v romski jezik.

Zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford lahko obdelajo tudi časopisne članke, če to stranka zahteva, pa prevajanje v konkretni jezični kombinaciji izvedejo, tako za poljudna oziroma znanstvena besedila kot tudi za vsebino katerekoli vrste revije.

Sicer v tej instituciji delajo tudi lektorji oziroma profesionalni korektorji, ki v skladu s potrebami in zahtevami strank izvajajo storitev, poznano kot redakcija. Storitvi lekture in korekture se uporabljata izključno za vsebine, ki so pred tem prevedene, toda ob tej priložnosti so narejene tudi določene napake. Na ta način bo v najkrajšem možnem roku vsebina konkretnih materialov usklajena, tako z njihovimi izvirniki kot tudi s pravili, ki jih določa romski jezik oziroma sama prevajalska stroka.

Na podlagi postavljenih zahtev prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi katerokoli vrsto zvočnih in video materialov. Poleg neposrednega prevajanja reklamnih sporočil in serij iz danskega v romski jezik, izvajajo tudi obdelavo filmov, in to kateregakoli žanra in vrste pa tudi oddaj in na splošno rečeno, vseh ostalih video in zvočnih vsebin. Glede na to, da gre za institucijo, v kateri so zaposleni tudi strokovnjaki, izključno specializirani za zagotavljanje storitev sinhronizacije in podnaslavljanja, bo tako strankam praktično rečeno omogočeno, da v optimalnem roku in na samo enem mestu dobijo kompletno obdelane vse zvočne in video vsebine.

Omenjeni strokovnjaki so prav tako specializirani za storitev tolmačenja v dani različici jezikov, toda moramo poudariti, da strankam po potrebi prav tako ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Samo dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci poleg konsekutivnega oziroma šepetanega tolmačenja, lahko izvedejo tudi simultano tolmačenje v omenjeni različici jezikov, je izjemno pomembna za stranke, ker to pomeni, da bo za določeno manifestacijo na podlagi njenih osnovnih značilnosti izbrana ustrezna vrsta tolmačenja.

Vse vsebine s področja marketinga stranke prav tako dobijo profesionalno prevedene, lahko pa izvedemo tudi neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz danskega v romski jezik pa tudi vseh ostalih vsebin, ki so povezane, ne samo s spletom, ampak tudi z računalništvom. Posebej je pomembno poudariti, da sodni tolmači in prevajalci poleg prevajanja takšnih materialov izvajajo tudi njihovo optimizacijo, ki ob tej priložnosti pri svojem delu implementirajo SEO orodja (Search Engine Optimisation). Prav zahvaljujoč takšnemu načinu obdelave bodo prevedene spletne vsebine v relativno kratkem času odlično kotirale na spletu oziroma v polju iskanja.

Cena prevajanja iz danskega v romski jezik

  • Iz danskega v romski je po dogovoru

Cena prevajanja iz danskega v romski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz danskega v romski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz danskega v romski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!