Prevajanje iz danskega v nemški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz danskega v nemški jezik

Za spletno prevajanje iz danskega v nemški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kar zadeva storitev, ki se nanaša na prevajanje iz danskega v nemški jezik, moramo omeniti tudi to, da stranke pri nas poleg te lahko dobijo tudi številne druge storitve, ki se nanašajo na obdelavo dokumentov in različnih vrst materialov. S tem pa mislimo predvsem na storitev overitve prevedenih dokumentov, za katero je zadolžena pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač. Poleg tega vsem zainteresiranim strankam ponujamo tudi prevajanje iz danskega v nemški jezik za filme, serije, reklamna sporočila in vse vrste oddaj pa tudi njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje. Vsekakor moramo omeniti tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov in to tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje, na zahtevo strank pa jim lahko po ugodnih cenah ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg vsega omenjenega ponujamo tudi storitev redakcije materialov, ki jih je neko že prevedel v tej kombinaciji jezikov, toda treba je opraviti določene spremembe. Prevajalci in sodni tolmači, ki so v ekipi Akademije Oxford, na zahtevo strank iz danskega v nemški jezik prevajajo tudi vse vrste spletnih vsebin, tako spletne strani kot tudi aplikacije oziroma programe pa tudi spletne kataloge in prodajalne. Razume se, da sodni tolmači in prevajalci v toku tega postopka posebno pozornost namenjajo implementaciji SEO pravil (Search Engine Optimisation) z osnovnim ciljem, da se prevedenim vsebinam posebej spletnim stranem, omogoči čim boljši položaj v okviru spletnega iskanja.

Poleg tega prevajamo tudi materiale s področja marketinga (PR članki, plakati, brošure, katalogi, zloženke, vizitke in drugo). Prevajalci in sodni tolmači pa obdelujejo tudi besedilne vsebine, tako tiste, ki so namenjene javnemu predstavljanju kot tudi tiste, ki bodo predstavljene izključno določenemu številu strokovnjakov za posamezna področja. Naši prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov prav tako obdelujejo tudi književna dela vseh vrst pa tudi učbenike oziroma časopisne članke in revije.


Prevajanje iz danskega v nemški jezik
Prevajanje iz nemškega v danski jezik

Iz danskega v nemški jezik prevajamo tudi vse vrste dokumentov, tako da naši strokovnjaki ne obdelujejo samo tistih, ki so povezani s poslovanjem pravne osebe ali podjetnika, ampak tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kar pomeni, da obdelujejo vse vrste izjav, soglasij in potrdil (soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in o rednih prihodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga).

V isti kombinaciji jezikov prav tako prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, kot so zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepisi ocen, predmetniki in programi fakultet ter rezultati znanstvenih raziskav, diplome in dodatki k diplomi oziroma potrdila o opravljenih izpitih pa tudi znanstvena dela oziroma diplomske in seminarske naloge in številni drugi osebni dokumenti.

Iz danskega v nemški jezik prevajamo tudi dokumente, ki so del, tako tehnične in razpisne kot tudi gradbene pa tudi medicinske dokumentacije, pri čemer mislimo predvsem na to, da prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo tako zdravniške izvide kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelka ter vse dokumente o medicinskih izdelkih. Prav tako obdelujemo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi navodila za uporabo ter gradbene projekte, deklaracije izdelkov in vse neomenjene dokumente, ki sestavljajo navedene vrste dokumentacij.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelujejo tudi vse pravne akte, od pooblastila za zastopanje in licenc preko pravnega reda Evropske Unije, certifikatov in vseh vrst pogodb pa do sodnih odločitev, tožb, sklepov, sodb in pritožb.

Storitev obdelave dokumentov predvideva najprej njihovo prevajanje iz danskega v nemški jezik in zatem tudi overitev z žigom sodnega tolmača. Ta postopek je natančno določen z zakonom, kar pomeni, da sodni tolmač najprej primerja prevod in izvirnik in ga šele potem opremi s svojim žigom, toda samo pod pogojem, da gre za enaki vsebini. Zato so nam stranke dolžne na vpogled dostaviti izvirnike, in sicer jih lahko prinesejo osebno v našo poslovalnico ali pa jih pošljejo preko kurirske službe oziroma priporočeno preko “Pošte Slovenije”. Vse ostale vsebine, za katere ni treba opraviti overitve, lahko dostavijo na elektronski naslov in jih po koncu obdelave lahko dobijo na enak način. Prevedene dokumente dobijo ali na naslov, ki ga navedejo, kar bo opravila kurirska služba, pa se s samim tem tudi zaračunava v skladu z njihovim veljavnim cenikom, obstaja pa tudi možnost osebnega prevzemanja v prostorih poslovalnice Akademije Oxford.

Kar zadeva prevajanja dokumentov v kratkih rokih, svojim strankam ponujamo možnost, da samo v tem primeru dokumente pošljejo na elektronski naslov, da bi lahko ugodili njihovi zahtevi, toda potem morajo v najkrajšem možnem roku na vpogled dostaviti tudi izvirnike.

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz danskega v nemški jezik za katerikoli dokument, se morajo zavedati, da obstajajo dokumenti, za katere se zahteva dodatna overitev, kar vključuje overitev s haškim (Apostile) žigom. To vrsto overitve izvajajo izključno pristojne službe na okrožnih sodiščih Republike Slovenije in glede na to, da naši prevajalci in sodni tolmači niso zadolženi zanjo, se mora vsaka stranka v pristojnih službah sama pozanimati, ali se tudi za njene dokumente zahteva ta overitev in na kakšen način le-ta poteka. To pa pomeni, da morajo vprašati, ali overitev s haškim žigom poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo dokumentov ali pa pred tem, saj je od tega pravzaprav odvisen tudi sam tok celotnega postopka obdelave želenih dokumentov.

Prevajanje besedil s področja turizma iz danskega v nemški jezik

Prevajanje besedil s področja turizma iz danskega v nemški jezik predvideva hitro in kakovostno prevajanje. Vse materiale, za katere želite, da jih naši strokovnjaki prevedejo nam lahko pošljete tudi po elektronski pošti, da bi maksimalno pospešili pa tudi poenostavili celoten postopek, saj se za njih ne zahteva overitev sodnega tolmača, pa s samim tem ni potrebno dostaviti tudi izvirnikov na vpogled.

Poleg besedil iz omenjenega področja, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo, tako strokovna kot tudi poljudna besedila, katerih tema je povezana s področji gradbene industrije in politike pa tudi bančništva, ekonomije in financ ter ekologije in varstva okolja oziroma informacijskih tehnologij, psihologije in sociologije kot tudi marketinga, izobraževanja, menedžmenta, filozofije, komunikologije in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Reklamne materiale vseh vrst, od vizitk in plakatov preko zloženk in letakov oziroma brošur, pa do PR člankov in katalogov prevajalci in sodni tolmači obdelujejo na vašo zahtevo in jih prevajajo iz danskega v nemški jezik, pod zagotovo najugodnejšimi pogoji.

Poleg storitev, ki vključujejo obdelavo vsebin v pisani obliki, so prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford specializirani tudi za tolmačenje iz danskega v nemški jezik. Oni na podlagi organizacije samega dogodka uporabljajo konsekutivno ali simultano, morda pa tudi šepetano tolmačenje, da bi maksimalno izpolnili pričakovanja vas, kot organizatorja pa tudi vseh udeležencev konkretnega dogodka. Da bi lahko pripravili ponudbo, s katero boste zadovoljni, nas morate seznaniti tako s številom udeležencev, konceptom dogodka in njegovim trajanjem kot tudi s prostorom, v katerem naj bi dogodek potekal. V ponudbo lahko pod pogojem, da ta vrsta storitve ustreza konkretnemu dogodku, uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz danskega v nemški jezik

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje razpisne dokumentacije iz danskega v nemški jezik, v okviru Prevajalskega centra dobijo njeno kompletno obdelavo, ki poleg prevajanja vključuje tudi overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, tako da bodo v zelo kratkem roku dobili dokument, ki ga lahko brez težav uporabljajo, saj je v pravnem in zakonskem pogledu popolnoma veljaven. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi dokumente, ki sestavljajo poslovno pa tudi gradbeno oziroma medicinsko in tehnično dokumentacijo kot tudi vse osebne dokumente. Na vašo zahtevo obdelujejo fakture, poslovna poročila, bilance uspeha in stanja pa tudi ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravnih oseb ter vse vrste poslovnih pogodb oziroma statute podjetja kot tudi zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma gradbene projekte, deklaracije izdelkov ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo in ostale osebne dokumente.

V tej kombinaciji jezikov prav tako obdelujejo tudi vse pravne akte oziroma pogodbe, licence in pooblastila za zastopanje pa tudi certifikate in sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma ostale vrste tako sodnih odločitev kot tudi tožb, sklepov, tožb in pritožb, zatem pravni red Evropske Unije bomo pa tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja (rezultati znanstvenih raziskav, diplome in dodatki k diplomi, potrdila o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstveni patenti in druge).

Prevajalci in sodni tolmači iz ekipe Akademije Oxford iz danskega v nemški jezik lahko prevajajo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so vse vrste potrdil pa tudi soglasij in izjav oziroma obdelujejo potrdila o višini dohodkov in o stanju računa v banki, soglasja za zastopanje ter potrdila o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti oziroma potrdilo o stalni zaposlitvi in ostale dokumente te vrste.

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz danskega v nemški jezik za katerikoli dokument, so dolžne maksimalno spoštovati pravila pošiljanja dokumentov na prevajanje, kar pomeni, nam morajo dostaviti tudi tudi izvirne dokumente na vpogled kot tudi, da se na pristojnem sodišču pravočasno pozanimajo, ali se za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje v tej kombinaciji jezikov, zahteva overitev z Apostile oziroma haškim žigom ali ne.

Prevajanje romanov iz danskega v nemški jezik

Prevajanje romanov iz danskega v nemški jezik bodo na zahtevo strank opravili prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, ko je to potrebno, pa jim lahko ponudimo tudi obdelavo beletrije oziroma del poezije in proze kot tudi učbenikov. V skladu z zahtevami strank iz danskega v nemški jezik prevajamo tudi romane ter strokovne oziroma otroške in druge vrste revij kot tudi časopisne članke.

S samim tem, da so v naši ekipi tudi profesionalni korektorji in lektorji, lahko vsem zainteresiranim strankam ponudimo tudi storitev redakcije, ki se nanaša na obdelavo vsebin katerekoli vrste, ki so že prevedene v tej kombinaciji jezikov, toda potrebni so določeni popravki.

Prevajalci in sodni tolmači lahko iz danskega v nemški jezik prevajajo tudi vse vrste spletnih vsebin tako spletne strani kot tudi za programsko opremo pa tudi spletne kataloge ter vse vrste aplikacija in spletne prodajalne. V tem postopku sledijo vsem pravilom SEO (Search Engine Optimisation), kar ima za cilj, da se prevedene spletne vsebine čim prej pojavijo na čim boljšem položaju v okviru globalnega iskanja.

Obdelava filmov, tako igranih kot tudi dokumentarnih pa tudi risanih in animiranih, prav tako sodi med storitve, ki jih zagotavljajo prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. V skladu z zahtevami strank lahko obdelujejo tudi serije in reklamna sporočila oziroma zabavne, izobraževalne, informativne in druge vrste oddaj, tako tistih, ki bodo predvajane na radijskih postajah kot tudi tistih, ki so namenjene televizijskemu predvajanju. Poleg storitve njihovega prevajanja na zahtevo strank lahko izvajamo tudi podnaslavljanje prevedenih materialov kot tudi njihovo sinhronizacijo.

Cena prevajanja iz danskega v nemški jezik

  • Iz danskega v nemški je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz danskega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz danskega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je 31 EUR

Popusti za prevajanje iz danskega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!