Prevajanje iz slovenskega v danski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v danski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v danski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ena od zelo iskanih storitev, ki jih ponujajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford je tudi prevajanje iz slovenskega v danski jezik, ki poleg obdelave dokumentov vseh vrst vključuje tudi prevajanje številnih drugih vsebin.

Pri tem mislimo predvsem na spletne strani pa tudi spletne kataloge in prodajalne ter vse vrste programov in aplikacij, čeprav prevajalci in sodni tolmači v isti kombinaciji jezikov maksimalno kakovostno in profesionalno obdelujejo tudi zvočne oziroma video materiale. Tako bodo stranke dobile prevode iz slovenskega v danski jezik tako za serije in filme vseh žanrov, kot tudi za reklamna sporočila pa tudi zabavne, izobraževalne, informativne ter celo otroške oddaje kot tudi njihovo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo, saj so v naši ekipi profesionalci zadolženi za zagotavljanje teh storitev.

Poleg tega naši strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov izvajajo tudi tolmačenje, v skladu sa samim dogodkom, ki ga organizirate, pa lahko izvajajo simultano pa tudi konsekutivno in šepetano tolmačenje. Prav tako lahko strankam pod ugodnimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Poleg tega v tej kombinaciji jezikov obdelujemo tudi vsebine, ki so povezane s področjem marketinga pa tudi učbenike ter književna dela vseh vrst (beletrija, proza, romani, poetska dela in drugo). Sodni tolmači in prevajalci iz slovenskega v danski jezik prevajajo tudi različne vrste revij pa tudi časopisne članke oziroma besedila katerekoli tematike. Ekonomija, finance, ekologija in varstvo okolja, znanost ter bančništvo, politika, medicina kot tudi izobraževanje, filozofija, turizem oziroma gradbena industrija, informacijske tehnologije, komunikologija pa tudi farmacija, sociologija, marketing, filozofija in menedžment so samo nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana tema teh besedil.


Prevajanje iz slovenskega v danski jezik
Prevajanje iz danskega v slovenski jezik

Vendar zdi se, da je najbolj zastopana storitev, ki se nanaša na prevajanje dokumentov iz slovenskega v danski jezik, in to predvsem osebnih, kar pa pomeni, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo prevajanje za osebno izkaznico, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list ter vozniško in prometno dovoljenje pa tudi za potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje ter delovno dovoljenje oziroma izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi njihovo overitev, za katero so v tem primeru zadolženi sodni tolmači. S svojim žigom na prevedenem dokumentu on potrjuje, da je vsebina v celoti enaka izvirniku, tako da se takšen dokument lahko preda katerikoli pristojni službi. Poleg osebnih prevajamo tudi dokumente, povezane s področjema znanosti pa tudi izobraževanja oziroma iz slovenskega v danski jezik prevajamo rezultate znanstvenih raziskav, znanstvena dela pa tudi patente kot tudi predmetnike in programe fakultet, zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi za prepise ocen, zatem potrdila o rednem šolanju, diplome in dodatke k diplomi oziroma diplomske in seminarske naloge.

Poleg vsega navedenega prevajalci in sodni tolmači v isti kombinaciji jezikov obdelujejo tudi dokumente, ki so del razpisne pa tudi poslovne, medicinske ter gradbeno in tehnične dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, fakture, sklep o ustanovitvi pravnih oseb, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, ustanovitveni akti podjetja, poslovna poročila, zdravniški izvidi, statuti podjetja, gradbeni projekti, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugo). Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na vašo zahtevo iz slovenskega v danski jezik prav tako prevajajo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma obdelujejo vse vrste izjav, potrdil in soglasij.

Obdelava dokumentov predvideva kompletno storitev, ki jo vse zainteresirane stranke lahko dobijo v naši poslovalnici. Da bi lahko opravili overitev z žigom sodnega tolmača, nam morate dostaviti izvirne dokumente na vpogled, kar pomeni, da jih lahko prinesete osebno ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko ter preko kurirske službe. Razume se, da materiale, ki ne zahtevajo overitve lahko pošljete tudi preko elektronske pošte. Kar zadevo dostavo obdelanih vsebin, jih lahko prevzamete osebno, ali pa jih dobite preko kurirske službe na naslov, medtem ko vam prevedene materiale na elektronski naslov pošiljamo samo tedaj, ko za njih ni potrebna overitev. Imejte na umu, da se storitev dostave na naslov zaračunava ločeno od osnovne storitve, in to po ceniku službe, ki izvaja dostavo. V primeru, da vam je prevajanje iz slovenskega v danski jezik za katerikoli dokument potrebno zelo hitro, imate pravico, da najprej pošljete skenirane dokumente na elektronski naslov, potem pa dostavite tudi izvirnike na vpogled, toda ob maksimalnem spoštovanju postavljenega roka.

Overitev prevedenega dokumenta z žigom sodnega tolmača je najpogosteje dovolj, da bi bil le-ta pravno veljaven, toda obstajajo pa tudi dokumenti, za katere to ni primer, pa se le-ti morajo overiti tudi z Apostilom oziroma z žigom, ki ga imenujemo tudi haški. Ta vrsta overitve poteka samo v okviru okrožnih sodišč na področju naše države. Prav iz tega razloga morajo stranke same opraviti vse poizvedbe v zvezi s to vrsto overitve oziroma najprej se morajo pozanimati, ali je Apostile žig potreben za konkretne dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz slovenskega v danski jezik in v primeru pritrdilnega odgovora morajo izvedeti še, ali ta overitev poteka pred ali po prevajanju in overitvi sodnega tolmača.

Prevajanje spletnih strani iz slovenskega v danski jezik

Če vam je potrebno strokovno prevajanje spletnih strani iz slovenskega v danski jezik, je najbolje, da se takoj obrnete na poslovalnico Akademije Oxford, da bi se dogovorili o vseh podrobnostih. Naši prevajalci in sodni tolmači poleg spletnih strani prevajajo tudi ostale spletne vsebine, tako aplikacije in programe oziroma programsko opremo kot tudi spletne prodajalne in spletne kataloge.

Poleg tega vam ponujamo tudi obdelavo časopisnih člankov pa tudi učbenikov oziroma vseh vrst revij kot tudi književnih del.

Ko je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači iz slovenskega v danski jezik prevajajo tudi vse vrste zvočnih in video materialov, tako da obdelujejo tako dokumentarne, animirane, risane in igrane filme kot tudi vse vrste oddaj (informativne, zabavne, otroške, izobraževalne in druge) pa tudi serije in reklamna sporočila. Toda to še ni vse, kar vam lahko ponudimo, saj so v naši ekipi tudi strokovnjaki, zadolženi za sinhronizacijo prevedenih materialov pa tudi njihovo podnaslavljanje, tako da lahko dobite kompletno obdelavo vseh navedenih materialov.

Prevajanje poslovnih dokumentov iz slovenskega v danski jezik

Prevajanje poslovnih dokumentov iz slovenskega v danski jezik je še eno področje, s katerim se ukvarjajo naši prevajalci in sodni tolmači, saj smo vam v tej kombinaciji jezikov v priložnosti ponuditi prevajanje absolutno vseh vrst dokumentov, to pa vključuje tudi obdelavo vseh dokumentov, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja oziroma zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, prepisa ocen, rezultatov znanstvenih raziskav ter diplome in dodatka k diplomi pa tudi potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju kot tudi znanstvenih patentov in del, predmetnikov in programov fakultet ter diplomskih in seminarskih nalog.

Sodni tolmači in prevajalci poleg tega obdelujejo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so vse vrste soglasij, izjav in potrdil (potrdilo o stalni zaposlitvi in o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti pa tudi potrdilo o rednih prihodkih, soglasje za zastopanje in druga).

Poleg vsega tega obdelujemo tudi dokumente, ki so del medicinske, gradbene, razpisne in tehnične dokumentacije (specifikacije farmacevtskih izdelkov, medicinski izvidi, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in številne ostale osebne dokumente) kot tudi vse osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, vozniško dovoljenje, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica), pa tudi ostale osebne dokumente. Da poenostavimo: prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na zahtevo strank obdelujejo absolutno vse dokumente, ki jih najprej prevedejo iz slovenskega v danski jezik in zatem tudi overijo z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Tako strankam omogočamo, da v relativno kratkem roku in po zagotovo najugodnejših cenah dobijo v celoti obdelane dokumente, ki lahko uporabljajo takoj. Zato je tudi zelo pomembno, da nam na vpogled dostavite izvirne dokumente kot tudi, da se na pristojni instituciji pravočasno pozanimate, ali se za vaše dokumente zahteva overitev s haškim oziroma Apostile žigom, ali ne. Prav tako morate izvedeti tudi to, ali ta vrsta overitve poteka po ali pred obdelavo s strani strokovnjakov, ki so člani naše ekipe.

Prevajanje besedil s področja turizma iz slovenskega v danski jezik

Ne glede na vrsto besedila oziroma ne glede na to, ali gre za besedila s področja turizma, ki so namenjena določenemu strokovnemu simpoziju ali pa gre za vsebine, ki bodo predstavljene javno, morate njihovo prevajanje iz slovenskega v danski jezik vsekakor zaupati našim strokovnjakom, saj vam lahko ponudijo tako najugodnejšo ceno kot tudi najkakovostnejši način obdelave in to ob precej kratkih rokih za izdelavo prevoda. Prevajamo tudi besedila, katerih tema je povezana s področji gradbene industrije, politike, medicine in znanosti pa tudi financ, bančništva in farmacije ter ekonomije kot tudi ekologije in varstva okolja, gradbene industrije, komunikologije in številnih drugih vej tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

V tej kombinaciji jezikov prav tako obdelujemo tudi vsebine s področja marketinga, tako boste zelo hitro dobili prevajanje iz slovenskega v danski jezik tako za brošure, kataloge in PR članke kot tudi za reklamne letake oziroma zloženke in vizitke pa tudi plakate ter številne druge vsebine s tega področja.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov na vašo zahtevo izvajajo tudi tolmačenje, v skladu z vašimi oziroma zahtevami dogodka, ki ga organizirate, pa vam ponujamo storitev simultanega in konsekutivnega pa tudi šepetanega tolmačenja kot tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Da bi izbrali ustrezno vrsto tolmačenja, je pomembno, da imamo vse informacije o dogodku, kar vključuje podatke o pričakovanem številu udeležencev in trajanju kot tudi podatke o prostoru, v katerem bo potekal in na splošno o njegovi organizaciji.

Ker so v naši ekipi tako prevajalci in sodni tolmači kot tudi profesionalni korektorji in lektorji, lahko izvajamo tudi storitev redakcije, ki je namenjena izključno tistim materialom, ki so že prevedeni v tej kombinaciji jezikov, toda to ni bilo opravljeno dovolj strokovno, pa je treba opraviti njihovo korekturo in lekturo.

Cena prevajanja iz slovenskega v danski jezik

  • Iz slovenskega v danski je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v danski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v danski z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v danski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!