Prevajanje iz danskega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz danskega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz danskega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na zahtevo strank obdelujejo tudi vse vrste vsebin, kar vključuje prevajanje iz danskega v francoski jezik pa tudi overitev sodnega tolmača, ko je to potrebno. To pa pomeni, da vse zainteresirane stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov v tej kombinaciji jezikov, pri nas dobijo njihovo kompletno obdelavo, ker zakon zahteva, da se za dokumente izvaja overitev sodnega tolmača, ki ima za cilj, da potrdi, da gre za enake vsebine kot v izvirnem dokumentu. Iz tega razloga se od strank zahteva, da na vpogled dostavijo izvirnike, kar lahko opravijo s pošiljanjem po kurirski službi ali pa s poštno pošiljko, toda izključno priporočeno oziroma z dostavo dokumentov v prostore poslovalnice Akademije Oxford. Samo tedaj, ko je strankam prevajanje iz danskega v francoski jezik potrebno posebej hitro, jim je dovoljeno, da najprej pošljejo skenirane dokumente na elektronski naslov, toda takoj zatem morajo dostaviti tudi izvirnike na vpogled, pri čemer morajo paziti na postavljeni rok, pa se zato priporoča, da izbrejejo način, ki je najhitrejši.

Kar zadeva pošiljanje ostalih vsebin, njih stranke lahko pošljejo na elektronski naslov, saj za njih ni treba opraviti overitve, na enak način pa jim tudi lahko pošljemo obdelane materiale, pri čemer dokumente po končanem prevajanju in overitvi lahko prevzamejo osebno ali pa jih pošljemo na določen naslov. Ta storitev zahteva dodatno plačilo, ker jo izvaja kurirska služba, s katero sodelujemo, njena cena pa je odvisna samo od kurirske službe.

Od dokumentov prevajalci in sodni tolmači obdelujejo absolutno vse. Pri tem mislimo predvsem na osebne dokumente, kot so izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebna izkaznica oziroma potni list, potrdilo o stalnem prebivališču ter potrdilo o državljanstvu kot tudi vse vrste dovoljenj (vozniško, prometno, dovoljenje za prebivanje, delovno in ostale). Naši strokovnjaki prav tako obdelujejo tudi dokumente, ki so povezni z znanostjo in izobraževanjem pa tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov in o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in druga.


Prevajanje iz danskega v francoski jezik
Prevajanje iz francoskega v danski jezik

Kar zadeva pravne akte sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvajajo tudi prevajanje iz danskega v francoski jezik in zatem tudi overitev prevoda, kar vključuje obdelavo tako pravnega reda Evropske Unije kot tudi pooblastila za zastopanje in vseh vrst certifikatov pa tudi pogodb, licenc in sodnih sklepov, tožb, sklepov, pritožb in sodb.

Poleg tega obdelujemo tudi medicinsko in poslovno pa tudi razpisno oziroma gradbeno in tehnično dokumentacijo oziroma dokumente, ki jih sestavljajo (gradbeni projekti, fakture, poslovna poročila, navodila za uporabo, poslovne odločitve, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, deklaracije izdelkov, ustanovitveni akti podjetja, bilance stanja in uspeha, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugo).

Da bi postopek prevajanja dokumentov v tej kombinaciji jezikov s strani prevajalcev in sodnih tolmačev potekal v skladu z zakonom, morajo stranke poleg dostave izvirnikov na vpogled, posedovati tudi informacijo o tem, ali se za njihove dokumente izvaja “nadoveritev”, oziroma ali jih je potrebno opremiti z Apostile žigom. Overitev s tem žigom, ki ga imenujemo tudi haški, poteka samo v okviru pristojnih služb na okrožnih sodiščih v naši državi, pa iz tega razloga stranke morajo sami pridobiti tudi informacijo, ali je ta overitev potrebna tudi za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz danskega v francoski jezik kot tudi, ali poteka neposredno pred ali pa po obdelavi dokumenta s strani naših strokovnjakov.

Poleg dokumentov sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford iz danskega v francoski jezik prevajajo tudi ostale vrste vsebin, ki jih zahtevajo naše stranke, prav tako pa lahko izvajajo tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Ta storitev vključuje uporabo tako simultanega in konsekutivnega kot tudi šepetanega tolmačenja, vse v odvisnosti od vrste dogodka, ki se organizira in njegovih zahtev. Ko to zahteva situacija, stranke lahko pri nas pod zelo ugodnimi pogoji dobijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti.

Pripravljeni smo opraviti tudi lekturo oziroma korekturo za vse tiste vsebine, ki so že prevedene v tej kombinaciji jezikov, v katerih pa obstajajo določene napake, ki jih bodo naši lektorji in korektorji popravili v skladu s pravili, ki jih določa prevajalska stroka. Na zahtevo strank obdelujejo tudi reklamne materiale, tako kataloge, plakate in zloženke oziroma letake kot tudi PR članke ter brošure in vizitke oziroma vse ostale vrste vsebin, povezanih s področjem marketinga.

Iz danskega v francoski jezik prav tako prevajamo tudi spletne strani, spletne prodajalne in kataloge pa tudi programe oziroma aplikacije, in to ob maksimalnem spoštovanju pravil SEO (Search Engine Optimisation), s čimer bomo dosegli osnovni cilj obdelave takšnih vsebin, saj se bodo zelo hitro pojavile na precej boljšem položaju v okviru globalnega iskanja. Poleg tega vam lahko ponudimo tudi kompletno obdelavo vseh vrst video kot tudi zvočnih vsebin, tako da poleg njihovega prevajanja iz danskega v francoski jezik izvajamo tudi sinhronizacijo, če pa je to potrebno, svojim strankam ponujamo tudi storitev podnaslavljanja obdelanih materialov. To vključuje prevajanje tako igranih, dokumentarnih, animiranih in risanih filmov kot tudi serij, reklamnih sporočil pa tudi izobraževalnih, otroških, zabavnih ter informativnih oddaj.

Poleg tega obdelujemo tudi književna dela vseh vrst kot tudi učbenike oziroma besedila, ne glede na njihovo tematiko. Prevajalci in sodni tolmači iz danskega v francoski jezik prav tako prevajajo tudi vse vrste revij oziroma časopisne članke. Poleg vseh omenjenih storitev strankam omogočamo tudi redakcijo že obdelanih vsebin, v okviru katere lektor in korektor popravljata vse napake in jih prilagodila duhu francoskega jezika.

Prevajanje dokumentov iz danskega v francoski jezik

Ne glede na to, katere dokumente oziroma dokumentacijo želite prevesti iz danskega v francoski jezik, se morate zavedati, da pri nas poleg same storitve prevajanja lahko dobite tudi njihovo overitev, s čimer pravzaprav dobite dokument, ki je v celoti pravno veljaven in se s samim tem lahko uporablja enako kot katerikoli drugi pravno veljavni dokument.

Da bi lahko opravili obdelavo osebnih pa tudi poslovnih dokumentov v tej kombinaciji jezikov, nam morate na vpogled dostaviti izvirne dokumente in opraviti vsa potrebna preverjanja glede overitve z Apostile žigom za konkretne dokumente.

Prevajalci in sodni tolmači poleg osebnih in poslovnih obdelujejo tudi dokumente, ki so povezani tako s področjem izobraževanja kot tudi s področjem znanosti ter med drugim iz danskega v francoski jezik prevajajo tudi: rezultate znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepise ocen, znanstvena dela in patente, diplome in dodatke k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, seminarske naloge, predmetnike in programe fakultet, diplomske naloge in ostale dokumente te vrste.

Ko je to potrebno, obdelujemo tudi vse pravne akte, kar ne vključuje samo prevajanja vseh vrst pogodb, licenc, sodnih pritožb, sodba, odločitev, tožb, sklepov, ampak tudi pravnega reda Evropske Unije, pooblastila za zastopanje, certifikatov in ostalih dokumentov te vrste. V skladu z zahtevami strank, prevajalci in sodni tolmači lahko iz danskega v francoski jezik prevajajo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kar ne vključuje samo obdelave izjav in soglasij ampak tudi potrdil vseh vrst (soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih prihodkih in druga).

Poleg vsega omenjenega so prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford pripravljeni tudi za obdelavo dokumentov, ki sestavljajo tako gradbeno in tehnično kot tudi razpisno oziroma medicinsko dokumentacijo. Tako vam lahko med drugim ponudimo obdelavo zdravniških izvidov, navodil za uporabo, specifikacij farmacevtskih izdelkov pa tudi laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, gradbenih projektov ter deklaracij izdelkov, navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelka oziroma prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih.

Prevajanje serij iz danskega v francoski jezik

Storitev, ki se nanaša na prevajanje serij iz danskega v francoski jezik, vključuje tudi njihovo podnaslavljanje pa tudi sinhronizacijo, vse v odvisnosti od zahtev strank. Prevajalci in sodni tolmači poleg tega obdelujejo tudi informativne pa tudi zabavne oziroma otroške in izobraževalne oddaje kot tudi animirane in risane ter dokumentarne in igrane filme in reklamna sporočila.

Prevajamo pa tudi knjige oziroma književna dela (proza, beletrija, romani, poezija) kot tudi učbenike oziroma vseh vrst revij in časopisnih člankov.

Kar zadeva obdelavo besedilnih vsebin želimo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo vse vrste besedil, ne glede na temo, namen in kompleksnost oziroma dolžino. Tako poleg besedil, katerih tema je povezana s področji znanosti, politike in izobraževanja ter farmacije, komunikologije, medicine in ekonomije oziroma financ in bančništva prevajamo tudi besedila, katerih tema je povezana s psihologijo, sociologijo in filozofijo oziroma ekologijo in varstvom okolja pa tudi turizmom, gradbeno industrijo kot tudi informacijskimi tehnologijami, marketingom in številnimi drugimi področji, ki sodijo na področje naravoslovnih ali družbenih ved.

V naši ekipi so tudi prevajalci in sodni tolmači, katerih specialnost je obdelava spletnih vsebin, tako da poleg spletnih strani, iz danskega v francoski jezik prevajajo tudi spletne prodajalne pa tudi programsko opremo (programi in aplikacije) oziroma spletne kataloge in druge vrste spletnih vsebin. Posebej poudarjamo, da boste od prevajanja teh materialov imeli večkratno korist, saj prevajalci in sodni tolmači tokom njihove obdelave implementirajo vsa veljavna SEO pravila (Search Engine Optimisation) in jim tako omogočajo, da poboljšajo svoj položaj v okviru spletnega iskanja.

Prevajanje PR člankov iz danskega v francoski jezik

PR članki predstavljajo enega od najpogostejših načinov reklamiranja, tako storitev in izdelkov kot tudi samega podjetja, pa ne preseneča, da stranke pogosto zahtevajo tudi njihovo prevajanje iz danskega v francoski jezik. Naši prevajalci in sodni tolmači poleg njih obdelujejo tudi reklamne letake in zloženke oziroma kataloge pa tudi brošure, plakate in vizitke, ko je to potrebno. Razume se, da posebno pozornost posvečajo vsem pravilom dobrega marketinga, in da bodo sporočilo, ki ga takšne vsebine vsebujejo, na ustrezen način prilagodili francoskemu jeziku in s tem omogočili, da se potencialne stranke, ki uporabljajo francoski jezik, čim bolje seznanijo s tistim, kar se na ta način reklamira.

Vsem zainteresiranim strankam pa lahko ponudimo tudi tolmačenje iz danskega v francoski jezik, prevajalci in sodni tolmači pa se bodo na podlagi dobljenih informacij o samem dogodku (število udeležencev, trajanje, mesto, kjer bo potekal, organizacija) odločili, ali bo uporabljeno konsekutivno in simultano ali pa šepetano tolmačenje. Ko je to potrebno, svojim strankam po zelo ugodnih cenah omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Storitve lekture in korekture, ki jih prav tako zagotavljajo naši strokovnjaki (lektorji in korektorji) se nanašajo na dokumente in ostale vsebine, ki so že prevedene iz danskega v francoski jezik, kar pa ni bilo storjeno v skladu s pravili prevajalske stroke, pa bodo oni opravili vse potrebne sprememb, tako da boste maksimalno zadovoljni z obdelanimi vsebinami.

Cena prevajanja iz danskega v francoski jezik

  • Iz danskega v francoski je 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz danskega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz danskega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je 31 EUR

Popusti za prevajanje iz danskega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!