Prevajanje iz danskega v grški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz danskega v grški jezik

Za spletno prevajanje iz danskega v grški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če veste, da ima Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi tudi strokovnjake, tako za danski kot tudi za grški jezik, potem za vas ni presenetljivo dejstvo, da strankam ponujamo prevajanje iz danskega v grški jezik pa tudi overitev prevedenih dokumentov z žigom sodnega tolmača.

Naši prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov ne obdelujejo samo dokumentov, ampak tudi številne druge vsebine, pri čemer mislimo predvsem na obdelavo književnih del in učbenikov pa tudi besedil različne vsebine in namena oziroma kompleksnosti in dolžine. Poleg njih prevajamo tudi spletne strani pa tudi ostale vsebine, ki so povezne s spletnim področjem (spletne prodajalne in katalogi, aplikacije, programi in drugo).

Pripravljeni smo tudi, da opravimo prevajanje iz danskega v grški jezik za reklamne materiale oziroma zloženke, plakate, vizitke, kataloge, brošure, PR članke in ostale vsebine, ki so namenjene reklamiranju, tako samega podjetja kot tudi vseh vrst izdelkov ali storitev. Prevajalci in sodni tolmači pa na zahtevo strank izvajajo tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Strankam poleg simultanega ponujamo tudi storitve konsekutivnega pa tudi šepetanega tolmačenja kot tudi najem opreme za simultano tolmačenje po najugodnejših cenah.


Prevajanje iz danskega v grški jezik
Prevajanje iz grškega v danski jezik

Prevajamo tudi video in zvočne materiale vseh vrst, od reklamnih sporočil, ki bodo predvajana na radijskih postajah oziroma televiziji preko serij in različnih vrst oddaj pa vse do filmov. Poleg njihovega prevajanja iz danskega v grški jezik, pa strankam lahko ponudimo tudi storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja prevedenih materialov.

Da dodamo tudi to, da so v ekipi Akademije Oxford tudi lektorji oziroma korektorji, ki na vašo zahtevo izvajajo redakcijo že prevedenih materialov.

Prevajanje dokumentov v tej kombinaciji jezikov je posebej iskano s strani naših strank, saj poleg prevajanja iz danskega v grški jezik v naši poslovalnici dobijo tudi overitev z žigom sodnega tolmača oziroma dobijo dokument, ki ga lahko takoj uporabljajo v praksi.

Poleg osebnih dokumentov, kot so vozniško dovoljenje, potni list in osebna izkaznica oziroma izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi delovno dovoljenje oziroma prometno in dovoljenje za prebivanje ter vse ostale osebne dokumente. Poleg tega prevajamo tudi dokumente, ki so del poslovne in gradbene oziroma tehnične, razpisne in medicinske dokumentacije ter med drugim obdelujemo tudi: laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniške izvide, navodila za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov, bilance stanja in uspeha, fakture, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, statute podjetja, poslovne odločitve in poročila, ustanovitvene akte podjetja in druga.

Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi vse dokumente, ki se v odvisnosti od potreb predajajo pristojnim institucijam, oziroma različne vrste izjav, potrdil in soglasij pa tudi vse pravne akte oziroma dokumente, povezane s področjema znanosti in izobraževanja. To pa pomeni, da boste pri nas dobili prevajanje iz danskega v grški jezik tudi za: potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in o višini dohodkov, prevajamo pa tudi pravni red Evropske Unije, vse vrste sodnih odločitev, pritožbe, sklepe, sodbe in tožbe ter pooblastilo za zastopanje, zatem različne vrste pogodb, certifikatov in licenc. Poleg tega obdelujemo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o rednem šolanju, potrdila o opravljenih izpitih kot tudi diplomo in dodatek k diplomi, znanstvena dela in patente oziroma diplomske in seminarske naloge, rezultate znanstvenih raziskav ter predmetnike in programe fakultet in ostale osebne dokumente.

Glede na to, da je postopek prevajanja dokumentov jasno opredeljen z zakonom, so vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz danskega v grški jezik za katerikoli dokument, dolžne na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, ker jih mora sodni tolmač primerjati s prevodi, preden jih opremi s svojim žigom in z njim potrdi, da gre za vsebine, ki so enake izvirnim.

Od strank se v tem primeru zahteva tudi to, da pravočasno pridobijo vse potrebne informacije o overitvi s haškim, to je Apostile žigom za določene dokumente, ker je od te informacije oziroma podatka o tem, ali overitev z Apostile žigom poteka pred ali po prevajanju in overitvi sodnega tolmača, odvisno ali dokument najprej odnesete v Prevajalski center Akademije Oxford na obdelavo ali ga pa nosite na sodišče.

Prav tako ste nam dolžni na vpogled dostaviti izvirnike, saj se način pošiljanja dokumentov v določeni meri razlikuje od pošiljanja vseh ostalih vsebin, za katere ni potrebna overitev z žigom sodnega tolmača, ker njih stranke lahko pošljejo tudi po elektronski pošti, na enak način pa jih prevzamejo po koncu obdelave. Toda dokumente lahko dostavite osebno v našo poslovalnico v Srbiji oziroma jih pošljete preko kurirske službe ali pa priporočeno preko »Pošte Slovenije«. Obdelane dokumente prav tako lahko prevzamete osebno, ali pa jih strankam pošljemo na določen naslov, kar je naloga kurirske službe, s katero sodeluje Akademija Oxford in ta storitev se zaračunava v skladu z njihovim veljavnim cenikom.

Ko imate potrebo za nujnim prevajanjem dokumentov v navedeni jezični kombinaciji, nam lahko skenirane vsebine najprej pošljete na elektronski naslov, potem pa nam dostavite tudi izvirnike na vpogled, toda izključno na način, ki je hkrati tudi najhitrejši, ker bomo samo tako lahko ugodili vaši zahtevi za nujnim prevajanjem.

Prevajanje revizijskih poročil iz danskega v grški jezik

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje revizijskih poročil iz danskega v grški jezik, lahko v poslovalnici Akademije Oxford dobijo njihovo kompletno obdelavo ter poleg prevajanja dobijo tudi dokumente, ki so overjeni z žigom sodnega tolmača.

Naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi ostale vrste poslovnih poročil pa tudi fakture, bilance stanja in uspeha ter statute podjetja oziroma ustanovitvene akte in sklepe o ustanovitvi pravnih oseb pa tudi vse dokumente, ki so del razpisne, tehnične, medicinske in gradbene dokumentacije (zdravniški izvidi, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druge).

Naši sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelujejo tudi vse vrste pogodb, sodnih odločitev, pritožbe, sklepe, sodbe in tožbe pa tudi pooblastila za zastopanje, pravni red Evropske Unije ter licence in certifikate in ostale pravne akte.

Naši prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet, znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge, diplome in dodatke k diplomi, rezultate znanstvenih raziskav, znanstvene patente, potrdila o opravljenih izpitih in prepise ocen oziroma vse dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Poleg njih iz danskega v grški jezik prevajajo tudi za dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar pomeni, da prevajajo vse vrste soglasij, potrdil in izjav (potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in o stalni zaposlitvi, potrdilo o rednih prihodkih).

Prevajanje romanov iz danskega v grški jezik

Ne glede na obsežnost in kompleksnost romana, za katerega vam je potrebno prevajanje iz danskega v grški jezik, bodo naši prevajalci in sodni tolmači zagotovo izpolnili vaša pričakovanja ter vam ponudili kakovostno obdelavo dostavljenih vsebin. Obdelujemo tudi prozna in poetska dela pa tudi beletrijo ter učbenike. Na zahtevo strank lahko iz danskega v grški jezik prevajamo tudi vse vrste revij ter časopisne članke.

V tej kombinaciji jezikov prav tako prevajamo spletne strani pa tudi aplikacije oziroma programe ter spletne kataloge in prodajalne in to ob ustrezni implementaciji vseh pravil za optimizacijo obdelanih vsebin a spletne iskalnike. To pa pomeni, da prevajalci in sodni tolmači ob tej priložnosti implementirajo SEO pravila (Search Engine Optimisationz), tako da se bodo prevedene vsebine zelo hitro pojavile med prvimi v polju iskanja.

Pri nas stranke lahko dobijo tudi kompletno obdelavo zvočnih in video materialov vseh vrst, tako serij in filmov kot tudi oddaj vseh vrst oziroma reklamnih sporočil. Poleg storitve, ki se nanaša na njihovo prevajanje iz danskega v grški jezik, izvajamo tudi njihovo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo.

Prevajanje vizitk iz danskega v grški jezik

Prevajalski center Akademije Oxford vsem strankam ponuja tudi prevajanje vizitk iz danskega v grški jezik. Na njihovo zahtevo obdelujemo tudi ostale reklamne vsebine, tako letake in zloženke kot tudi brošure, plakate pa tudi kataloge in PR članke.

Izvajamo tudi storitev redakcije materialov, ki so že prevedeni, naši korektorji in lektorji pa v relativno kratkem roku lahko izvedejo vse potrebne popravke, da bi stranke dobile kakovostno in strokovno obdelane vsebine.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford prav tako ponudijo simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje iz danskega v grški jezik, strankam pa omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ko jim je to potrebno.

V naši poslovalnici stranke pričakuje tudi prevajanje iz danskega v grški jezik za vse vrste besedil, tako strokovna kot tudi poljudna. Poleg tistih, katerih tema je povezana s področji komunikologije, financ, ekonomije in marketinga, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi besedila, ki obdelujejo temo iz enega od omenjenih področij: menedžment, politika, psihologija, pravo, filozofija, bančništvo, medicina, znanost, finance, gradbena industrija, turizem, sociologija, informacijske tehnologije, ekologija in varstvo okolja, farmacija in številne druge veje družbenih pa tudi naravoslovnih ved.

Cena prevajanja iz danskega v grški jezik

  • Iz danskega v grški je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz danskega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz danskega v grški z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR

Popusti za prevajanje iz danskega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!