Prevajanje iz danskega v švedski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz danskega v švedski jezik

Za spletno prevajanje iz danskega v švedski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg prevajalcev za danski in švedski jezik so člani naše ekipe tudi sodni tolmači za oba jezika, kar pomeni, da vse zainteresirane stranke na enem mestu dobijo kompletno obdelavo vseh vrst dokumentov ter poleg njihovega prevajanja iz danskega v švedski jezik, v kratkem roku dobijo tudi overitev prevoda. Ko sodni tolmač prevedeni dokument opremi s svojim žigom, s tem potrjuje, da je njegova vsebina absolutno enaka izvirniku oziroma stranki omogoča, da takšen dokument preda pristojni instituciji, saj je le-ta v celoti pravno veljaven.

Ker nam morate dostaviti izvirnike na vpogled, se postopek pošiljanja dokumentov v določeni meri razlikuje glede na dostavo materialov, za katere se ne izvaja overitev, saj nam njih lahko pošljete tudi na elektronski naslov. Dokumente pošiljate s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe, lahko pa nam jih tudi osebno prinesete v poslovalnico Akademije Oxford.

Obdelane vsebine strankam pošiljamo na elektronski naslov, če se za njih ne zahteva overitev, prevedene oziroma overjene dokumente pa lahko prevzamejo osebno oziroma jim jih pošljemo tudi preko kurirske službe na naslov, ki ga stranke navedejo. Zaračunavanje te storitve poteka po ceni kurirske službe, neposredno od strank pri prevzemanju.


Prevajanje iz danskega v švedski jezik
Prevajanje iz švedskega v danski jezik

Čeprav zakon navaja, da se dokumenti obdelujejo tako, kot delajo naši prevajalci in sodni tolmači, stranke morajo vedeti, da obstajajo tudi dokumente, ki jih je treba opremiti z Apostile ali haškim žigom, kot ga tudi imenujemo.

Overitev s tem žigom poteka izključno v pristojnih službah, ki se nahajajo pri okrožnih sodiščih naše države, pa tako prevajalci in sodni tolmači niso pristojni zanjo, kar pomeni, da ste dolžni samostojno pridobiti vse potrebne informacije v zvezi z overitvijo s haškim žigom oziroma morate vprašati tudi, ali le-ta za konkretne dokumente poteka šele, ko naši strokovnjaki končajo z njihovo njihovo obdelavo ali pa jih je treba najprej overiti z Apostile žigom in šele potem začeti s prevajanjem in overitvijo. Od dobljenih informacij je odvisno tudi, ali dokumente najprej dostavljate k nam na obdelavo ali jih najprej odnesete na sodišče in jih šele potem prinesete ali pošljete našim strokovnjakom.

Stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz danskega v švedski jezik za dobesedno vse vrste dokumentov, tako tiste, povezane s področjema znanosti in izobraževanja kot tudi za vse osebne pa tudi dokumente, ki sestavljajo, tako gradbeno in razpisno kot tudi medicinsko in tehnično oziroma poslovno dokumentacijo. Preprosto povedano, naši prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo iz danskega v švedski jezik prevajajo tako zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepise ocen ter diplome in dodatke k diplomi kot tudi osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu, potni list in vozniško dovoljenje pa tudi zdravniške izvide, deklaracije izdelkov, gradbene projekte in navodila za uporabo oziroma poslovna poročila in odločitve, fakture, bilance uspeha in stanja in vse ostale dokumente, ki sodijo med navedene kategorije.

Obdelujemo pa tudi pravne akte, tako pooblastilo za zastopanje in vse vrste pogodb kot tudi različne licence in certifikate pa tudi pravni red Evropske Unije ter sodne odločbe, sklepe, sodbe, pritožbe in tožbe. Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kot so izjave vseh vrst pa tudi potrdila in soglasja, oziroma poleg njihovega prevajanja iz danskega v švedski jezik izvajajo tudi storitev overitve prevoda.

Lahko pa vam ponudimo tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, kar vključuje konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje iz danskega v švedski jezik, zainteresiranim strankam, ki jim ustreza prav ta vrsta tolmačenja, pa ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti.

Izvajamo tudi kompletno obdelavo filmov in oddaj pa tudi serij in reklamnih sporočil, kar vključuje najprej njihovo prevajanje v omenjeni kombinaciji in zatem tudi storitev, tako podnaslavljanja kot tudi sinhronizacije prevedenih materialov. Ko je to potrebno strankam, izvajamo tudi profesionalno prevajanje iz danskega v švedski jezik za spletne strani ter implementiramo vsa obstoječa pravila SEO (Search Engine Optimisation), da bi se le-te čim prej pojavile v vrhu iskanja. Poleg tega lahko prevajamo tudi spletne kataloge in prodajalne pa tudi vse vrste programov in aplikacij, ki jih zahtevate.

Zainteresiranim strankam prav tako ponujamo tudi storitev redakcije, kar vključuje lekturo in korekturo materialov, ki jih je nekdo že prevedel v tej kombinaciji jezikov, vendar tega ni opravil uspešno, pa so se pojavile številne napake, ki jih bodo naši strokovnjaki vsekakor popravili. Prav tako prevajamo tudi vse vsebine, ki so namenjene reklamiranju, ne glede na to, ali gre za predstavitev storitev ali izdelkov oziroma delovanja določenega podjetja, tako da prevajalci in sodni tolmači iz danskega v švedski jezik prevajajo tudi PR članke, kataloge in plakate oziroma reklamne letake in zloženke ter brošure pa tudi vizitke.

Poleg vsega omenjenega lahko obdelujemo tudi besedilne vsebine različnega namena in tematike kot tudi dela poezije in proze oziroma beletrijo in romane. Naši strokovnjaki v navedeni kombinaciji jezikov poleg časopisnih člankov prevajajo tudi revije različne vsebine.

Prevajanje besedil s področij sociologije iz danskega v švedski jezik

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači, ki sestavljajo ekipo Akademije Oxford, izvajajo tudi prevajanje iz danskega v švedski jezik za strokovna in poljudna besedila s področja sociologije. Prav tako pa lahko obdelujejo tudi besedila katerekoli druge tematike, tako tista, povezana s področji filozofije, psihologije, medicine, znanosti, farmacije in izobraževanja kot tudi tista, ki so povezana s področji politike, bančništva, ekonomije, financ pa tudi prava, komunikologije, turizma ter informacijskih tehnologij, ekologije in varstva okolja oziroma marketinga, gradbene industrije, menedžmenta pa tudi vseh neomenjenih vej tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz danskega v švedski jezik za reklamne vsebine oziroma plakate, PR članke, brošure ter reklamne letake pa tudi zloženke, kataloge in ostale vsebine iz tega področja.

Naši strokovnjaki prav tako izvajajo tudi storitev kompletne obdelave filmov vseh žanrov pa tudi oddaj, serij in reklamnih sporočil. Poleg njihovega prevajanja iz danskega v švedski jezik, vam lahko ponudimo tudi sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje obdelanih video in zvočnih materialov.

Prevajanje spletnih katalogov iz danskega v švedski jezik

Spletne kataloge pa tudi spletne strani ter prodajalne lahko prav tako prevajamo v tej kombinaciji jezikov. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi programsko opremo ter izvedejo prevajanje iz danskega v švedski jezik za absolutno vse vrste programov ali aplikacij.

Če organizirate dogodek, za katerega vam je potrebno tolmačenje iz danskega v švedski jezik, se morate zavedati, da so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani tako za konsekutivno in simultano kot tudi za posebno vrsto tolmačenja oziroma šepetano tolmačenje. Poleg same storitve strankam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to pod zelo ugodnimi pogoji.

Iz danskega v švedski jezik prevajamo tudi učbenike, revije ter časopisne članke in književna dela (proza, beletrija, romani, poezija in drugo).

Stranke, ki so že dale nekomu, da opravi prevajanje iz danskega jezika v švedski jezik za katerokoli vrsto vsebin, toda niso zadovoljni s kakovostjo dobljenega prevoda, lahko pri nas dobijo tudi storitev redakcije, ki vključuje korekturo in lekturo tako obdelanih materialov.

Prevajanje sodnih odločb in pritožb iz danskega v švedski jezik

Vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz danskega v švedski jezik za sodne odločbe in pritožbe, pri nas pričakuje tudi ta kot tudi storitev njihove overitve, da bi bil prevedeni dokument tudi pravno veljaven. V naši ekipi so tudi prevajalci in sodni tolmači, ki poleg tega prevajajo tudi sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi ostale vrste sodnih odločb ter sklepe in odločitve oziroma pravni red Evropske Unije, licence pa tudi pooblastila za zastopanje, pogodbe in certifikate oziroma absolutno vse pravne akte.

V tej kombinaciji jezikov obdelujemo tudi dokumente, kot so: osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdila o državljanstvu oziroma izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) oziroma vse ostale osebne dokumente. S tem pa mislimo tudi na prometno pa tudi na vozniško dovoljenje ter potni list kot tudi na dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje.

Ko je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi kompletno obdelavo dokumentov, ki so povezani s področjem izobraževanja pa tudi znanosti (potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, znanstveni patenti, prepisi ocen, znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole) kot tudi dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, ko je to potrebno (vse vrste soglasij, potrdil in izjav).

V tej kombinaciji jezikov na zahtevo strank prav tako prevajamo tudi poslovno pa tudi tehnično, medicinsko, razpisno dokumentacijo in gradbeno dokumentacijo oziroma vse dokumente, ki jih sestavljajo. Tako prevajalci in sodni tolmači med drugim obdelujejo tudi zdravniške izvide, dokumentacijo o medicinskih izdelkih in laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in gradbene projekte ter specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov pa tudi navodila za uporabo in ostale dokumente iz te skupine.

Cena prevajanja iz danskega v švedski jezik

  • Iz danskega v švedski je 29 EUR po strani

Cena prevajanja iz danskega v švedski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz danskega v švedski z overitvijo sodnega tolmača je 39 EUR

Popusti za prevajanje iz danskega v švedski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!