Prevajanje iz danskega v flamski jezik


Konkretna storitev se izvaja, tako v obliki tolmačenja kot tudi za katerokoli vrsto materialov v pisani obliki.

Na zahtevo strank profesionalni prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo vse dokumente in pri tem izvajajo, tako njihovo neposredno prevajanje iz danskega v flamski jezik kot tudi overitev. Predvideno je, da so za izvedbo te overitve tudi pooblaščeni in prav zahvaljujoč temu bo določen dokument uradno priznan kot zakonsko veljaven.

Obstaja še ena vrsta overitve, za katero ti strokovnjaki ne posedujejo ustreznih pooblastil, pa se iz tega razloga morajo stranke dodatno informirati. Gre za postopek, označen kot nadoveritev, ki vključuje postavljanje Haškega ali Apostille žiga na določene dokumente. Obveščamo vse, ki se zanimajo za obdelavo dokumentov v tej različici jezikov, da so okrožna sodišča Republike Slovenije, točneje namenski oddelki v okviru njih, zadolženi za izvedbo tega postopka in le zaposleni v okviru njih tudi posedujejo vse potrebne informacije.


Prevajanje iz danskega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v danski jezik

Tako za pravne akte in dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kar so različne vrste izjav, soglasij in potrdil lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz danskega v flamski jezik.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci izpolnijo zahteve strank, v zvezi z obdelavo dokumentov iz sestave razpisne, tehnične in gradbene dokumentacije, vsekakor pa prevajanje v navedeni različici jezikov izvedejo tudi za vse tiste materiale, ki se tičejo področja znanosti ali izobraževanja.

Da poenostavimo, zaposleni te institucije lahko prevedejo in overijo absolutno vsak dokument ali celotno dokumentacijo, toda mora biti spoštovan pogoj o dostavi izvirnikov na vpogled. Izvirniki se uporabljajo pri izvedbi overitve, ker zapriseženi sodni tolmači njih primerja s prevedenimi materiali, saj se overitev izvaja izključno, ko so ti istovetni.

Glede na to, da v okviru navedene institucije lahko ponudimo samo storitev overitve že prevedenih dokumentov in včasih se zgodi, da ti niso kakovostno obdelani in da obstajajo napake, bo tako strankam omogočena tudi storitev redakcije neposredno v poslovalnici. Profesionalni korektorji in lektorji omenjene institucije so zadolženi za navedeno storitev oziroma za odpravo opaženih napak v dokumentih in drugih vsebinah.

Dostava izvirnih dokumentov je lahko izvedena osebno s strani lastnika, lahko pa jih tudi priporočeno pošlje preko „Pošte Slovenije“ oziroma lahko to stori preko absolutno katerekoli kurirske službe.

V skladu z zahtevami strank lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz danskega v flamski jezik, ko se konkretne storitve izvajajo v izjemno kratkem časovnem obdobju. Sodni tolmači in prevajalci morajo čim prej dobiti določene vsebine, pa se iz tega razloga lastnikom dopušča, da jih pošljejo na e-poštni naslov in da obvezno dostavijo izvirnike na vpogled, toda to mora biti čim prej.

Predvideno je, da se vsaka stranka sama odloči, kako bo prevzela kompletno obdelane vsebine, ponujeni pa sta ji dve možnosti. Najprej lahko pride neposredno v predstavništvo te institucije in prevzame prevedenih in overjenih dokumentov in potem se lahko opredeli za možnost njihove dostave na naslov. Dolžni smo poudariti tudi to, da se storitev kurirske službe plača popolnoma ločeno od osnovne storitve in samo služba za dostavo opredeli ceno in o tem pravočasno obvešča vsako stranko posamično.

Poleg dokumentov prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi vse vsebine s področja marketinga, zatem časopisne članke in revije pa tudi poljudna in strokovna besedila.

Interesentom je na razpolago tudi storitev, ki predvideva neposredno prevajanje učbenikov in književnih del iz danskega v flamski jezik, omenjeni strokovnjaki pa poskrbijo tudi za obdelavo video oziroma zvočnih vsebin katerekoli vrste. Moramo poudariti, da so v okviru te institucije zaposleni podnaslavljalci kot tudi strokovnjaki za sinhronizacijo takšnih materialov. To pa pravzaprav pomeni, da stranka, ki jo zanima prevajanje ali serij, reklamnih sporočil ali oddaj oziroma filmov in drugih vsebin te vrste, ima možnost, da jih v optimalnem roku dobi kompletno obdelane.

Pri prevajanju katerihkoli spletnih materialov prevajalci in sodni tolmači v skladu s pravili implementirajo tudi orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in zahvaljujoč temu njihovo vsebino uskladijo s pravili spletnega iskanja. Vse to ima izjemno pozitiven vpliv, ne samo na kotiranje konkretnih materialov, ampak tudi na poslovanje podjetja, v katerem lastništvu so.

Kadarkoli je to potrebno, ti strokovnjaki lahko izvedejo, tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje iz danskega v flamski jezik, interesentom pa je zagotovljen tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Jasno je, da so omenjeni strokovnjaki specializirani za uporabo vseh treh vrst te storitve, pa je zato tudi izjemno pomembno, da bodo obveščeni o podrobnostih, ki se nanašajo na organizacijo manifestacije. Pravzaprav se ponudba za storitev tolmačenja oblikuje izključno v skladu s številom udeležencev oziroma trajanjem samega dogodka, prav tako pa je pomembno, da stranka dostavi vse relevantne podatke o značilnostih lokacije njegovega prirejanja.

Stranka lahko vse te materiale na obdelavo dostavi elektronsko, ker ne velja pravilo o obveznem pošiljanju izvirnikov, kot pri prevajanju dokumentov iz danskega v flamski jezik.

Čeprav je predvideno, da potem ko sodni tolmači in prevajalci oziroma ostali strokovnjaki te institucije izvedejo obdelavo dostavljenih vsebin te vrste, stranka njihovo prevzemanje prav tako izvede elektronsko, lahko izbere tudi neke druge možnosti, vse informacije o tem pa so na zahtevo dostopne neposredno v poslovalnici.

Šepetano tolmačenje iz danskega v flamski jezik

Za dogodke katerihkoli značilnosti prevajalci in sodni tolmači uporabijo, tako omenjeno vrsto tolmačenja kot tudi simultano pa tudi konsekutivno tolmačenje iz danskega v flamski jezik. Poudarjamo, da je v ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Vsekakor je izjemno pomembno, da omenjeni strokovnjaki dobijo vse podatke o organizaciji določene manifestacije, saj se predvsem v skladu s številom udeležencev in predvidenim trajanjem odloča, katera vrsta tolmačenja bo uporabljena. Prav tako je pomembno, da stranka posreduje podatke o značilnostih prostora, v katerem bo manifestacija potekala, saj to vse vpliva na izbiro storitve.

Tako serije kot tudi animirane, dokumentarne in risane oziroma igrane filme pa tudi oddaje različnega namena kot tudi reklamna sporočila in vse ostale in video in zvočne vsebine zaposleni te institucije lahko, ne samo prevedejo v omenjeni različici jezikov, ampak tudi sinhronizirajo oziroma podnaslovijo.

Na podlagi postavljenih zahtev lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz danskega v flamski jezik, strokovnjaki te institucije pa se tedaj v celoti držijo, tako pravil flamskega jezika kot tudi tistih, ki veljajo na področju reklamiranja.

Poleg tega, da izvedejo tudi prevajanje spletnih materialov, sodni tolmači in prevajalci uporabljajo tudi orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da vsebino in spletnih strani in spletnih prodajaln pa tudi aplikacije in programe, zatem spletne kataloge in druge spletne vsebine optimizirajo in usklajujejo s pravili, ki veljajo v polju iskanja.

Glede na to, da se lahko zgodi, da nekdo poseduje prevode v tej različici jezikov za določen material, toda ta ni profesionalen, ima ta institucija v svoji ponudbi tudi storitev redakcije. Za njeno izvedbo so izključno zadolženi profesionalci, točneje korektorji in lektorji, za katerimi so dolgoletne izkušnje pri delu. Postopek obdelave takšnih vsebin je specifičen v tem smislu, da lektorji in korektorji najprej izvajajo njihovo analizo, da bi ugotovili, kje so storjene napake. Takoj potem pristopijo njihovemu popravljanju in da na čim boljši način uskladijo te vsebine in s ciljnim jezikom in z izvirnimi materiali.

Poleg že omenjenih vsebin prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi vsa književna dela kot tudi revije in učbenike oziroma časopisne članke. Specializirani so tudi za neposredno prevajanje besedil iz danskega v flamski jezik, pri čemer lahko obdelajo tudi poljudne in strokovne oziroma znanstvene besedilne materiale različne tematike.

Neposredno prevajanje pravnih aktov iz danskega v flamski jezik in overitev sodnega tolmača

Tako sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma pogodbe in pritožbe in odločitve kot tudi pravni red Evropske Unije, certifikate in sodne sklepe pa tudi tožbe, certifikate in pooblastilo za zastopanje ter številni drugi dokumenti, ki so primarno povezani s področjema in prava in sodstva prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami strank v dani različici jezikov najprej prevajajo in po tem tudi overijo, ker imajo ustrezna pooblastila za to. Tako vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz danskega v flamski jezik v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, dobijo njihovo kompletno obdelavo oziroma dokumente, ki so pripravljeni za uporabo, ker so z zakonskega vidika veljavni.

Glede na to, da je postopek overitve usklajen s pravili, stranka mora na vpogled dostaviti izvirni dokumenti, vsakomur pa se tudi priporoča, da se pozanima o podrobnostih v zvezi z overitvijo s posebno vrsto žiga. Gre za to, da Haški oziroma tako imenovani Apostille žig ni treba postaviti na vsak dokument, ki se v dani različici jezikov prevaja, toda informacije o tem posedujejo izključno zaposleni na okrožnih sodiščih naše države, pa morajo stranke prav z njimi najprej kontaktirati, da bi pridobili vse potrebne podatke in s tem v veliki meri poenostavili postopek obdelave.

Ti strokovnjaki so specializirani tudi za prevajanje osebnih dokumentov iz danskega v flamski jezik, kar se poleg na potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu in prometno oziroma vozniško in delovno dovoljenje, nanaša tudi na kompletno obdelavo potnega lista, dovoljenja za prebivanje in izpiske iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze ter izpiske iz matičnega registra o rojstvu in na številne druge osebne dokumente.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci na zahtevo obdelajo tudi celotno vsebino, tako medicinske dokumentacije (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi) kot tudi razpisne, gradbene in poslovne oziroma tehnične dokumentacije. Poleg ustanovitveni akt podjetja in statut podjetja, lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz danskega v flamski jezik pa tudi gradbenih projektov, poslovnih odločitev in vseh vrst poslovnih poročil (revizorski, finančna in letna). Ali se vsekakor podrazumeva da ti strokovnjaki kompletno lahko obdelajo tudi navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov in fakture kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in na splošno rečeno ali koji drugi dokument, ki ga se obravnava kot del ene od omenjenih dokumentacija.

Vse vrste soglasij in potrdil oziroma izjav in potrdil stranke prav tako dobijo kompletno obdelane, če jim je to potrebno. Omenjeni strokovnjaki so specializirani, tako za prevajanje soglasij za zastopanje iz danskega v flamski jezik kot tudi za kompletno obdelavo potrdila o nekaznovanosti, potrdila o samskem stanu in potrdila o višini dohodkov, pri čemer seveda v skladu s pravili obdelajo tudi potrdilo o stanju računa v banki, zatem potrdilo o stalni zaposlitvi ter vse ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Treba je poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo zahteve posameznikov, povezano, tako s prevajanjem dokumentov s področij znanosti in izobraževanja v tej jezični kombinaciji kot tudi z njihovo overitvijo. To pa pomeni, da dobijo kompletno obdelano diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih in predmetnike ter programe fakultet, čeprav lahko zahtevajo tudi prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz danskega v flamski jezik. Seveda zaposleni te institucije kompletno obdelajo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi potrdilo o rednem šolanju in znanstvene patente po potrebi pa tudi diplomske in seminarske naloge, znanstvena dela ter številne druge nenavedene materiale, ki se tičejo teh področij.

Cena prevajanja iz danskega v flamski jezik

  • Iz danskega v flamski je 31 EUR po strani

Cena prevajanja iz danskega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz danskega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 37 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz danskega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!