Prevajanje iz danskega v portugalski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz danskega v portugalski jezik

Za spletno prevajanje iz danskega v portugalski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Zahvaljujoč dejstvo, da so del naše ekipe tudi prevajalci in sodni tolmači, tako za danski kot tudi za portugalski jezik, imamo možnost, da vsem zainteresiranim strankam ponudimo tudi prevajanje iz danskega v portugalski jezik.

Ta storitev se nanaša na vse vrste materialov, od besedil, časopisnih člankov in knjig preko dokumentov, video in zvočnih vsebin oziroma spletnih materialov pa vse do tolmačenja v navedeni kombinaciji jezikov. Preprosto povedano, ponujamo absolutno vse storitve, ki se nanašajo na prevajanje iz danskega v portugalski jezik, v skladu z vašimi zahtevami pa obdelujemo tako besedila, ki so namenjeni širši javnosti kot tudi tista, ki bodo izključno predstavljena strokovnjakom za eno od naslednjih področij: ekonomija, politika, pravo, finance, znanost, medicina, ekologija in varstvo okolja, farmacija, turizem, komunikologija, izobraževanje, informacijske tehnologije, marketing, filozofija, gradbena industrija, sociologija, menedžment, psihologija in številne druge veje naravoslovnih pa tudi družbenih ved.

Naši sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi učbenike pa tudi romane in beletrijo oziroma prozna in poetska dela kot tudi ilustrirane pa tudi strokovne, zabavne in otroške revije in časopisne članke. Poleg tega strankam lahko ponudimo tudi tolmačenje iz danskega v portugalski jezik, naši strokovnjaki pa so specializirani tako za uporabo simultanega kot tudi konsekutivnega in šepetanega tolmačenja, medtem ko strankam v skladu z zahtevami samega dogodka, ki ga organizirajo, lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.


Prevajanje iz danskega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v danski jezik

Pri nas pa vas v tej kombinaciji jezikov pričakuje tudi prevajanje materialov, ki so namenjeni reklamiranju, tako samega podjetja kot tudi katerihkoli izdelkov oziroma storitev (brošure, plakati, vizitke, PR članki, katalogi, zloženke in drugo) pa tudi kompletna obdelava serij, oddaj, reklamnih sporočil in filmov oziroma vseh video in zvočnih vsebin. Ta storitev poleg prevajanja iz danskega v portugalski jezik vključuje tudi njihovo finalizacijo, kar se nanaša tako na njihovo podnaslavljanje kot tudi na sinhronizacijo.

Obdelujemo tudi vsebine, ki so povezane s spletnim področjem, pri čemer mislimo predvsem na spletne strani, čeprav prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi spletne kataloge, programsko opremo (aplikacije in programe) kot tudi spletne prodajalne. Redakcija vsebin, ki so že prevedeni v tej kombinaciji jezikov prav tako sodi med storitve, ki jih zagotavljajo strokovnjaki Akademije Oxford oziroma lektorji in korektorji.

Toda zdi se, da stranke od nas najpogosteje zahtevajo obdelavo najrazličnejših vrst dokumentov in to najverjetneje zato, ker pri nas poleg njihovega prevajanja iz danskega v portugalski jezik dobijo tudi overitev z žigom sodnega tolmača, tako da bodo na ta način prihranili tako svoj čas kot tudi občutna denarna sredstva, saj na enem mestu dobijo kompletno storitev oziroma po koncu obdelave je njihov dokument pravno veljaven.

Poleg osebnih in dokumentov, povezanih s področjem znanosti in izobraževanja, prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi vse pravne akte (sodne sklepe, pritožbe, odločitve, odločitve in tožbe, pooblastila za zastopanje, pravni red Evropske Unije, certifikate, pogodbe, licence in druga) pa tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar pomeni vse vrste izjav, potrdil in soglasij (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o rednih prihodkih in ostale dokumente te vrste).

Moramo omeniti tudi to, da vas pri nas pričakuje tudi prevajanje iz danskega v portugalski jezik za vse dokumente, ki so del medicinske pa tudi tehnične oziroma gradbene in razpisne dokumentacije. S tem mislimo predvsem na zdravniške izvide, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbene projekte, čeprav prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov ter navodila za uporabo pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in ostale osebne dokumente.

Če tudi vi sodite med tiste, ki jim je potrebno prevajanje kakršnegakoli dokumenta v tej kombinaciji jezikov, se morate zavedeti, da ste dolžni dostaviti tudi izvirne vsebine na vpogled, da bi se lahko izvedla njihova overitev, prav tako pa morate dobiti informacijo o overitvi s haškim žigom za dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz danskega v portugalski jezik. Ta žig imenujemo tudi Apostile in zanj so izključno zadolžene pristojne službe pri okrožnih sodiščih Republike Slovenije, kar pomeni, da morate vi samostojno pridobiti to informacijo, prav tako pa morate tudi izvedeti, ali overitev s haškim žigom poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo vašega dokumenta, ali pa pred tem, saj je le od tega odvisen tok njegove obdelave. Morate vedeti tudi to, da v primeru, ko overitev z Apostile žigom poteka na začetku obdelave dokumenta, naši strokovnjaki ne prevajajo samo vsebine tega dokumente, ampak tudi vsebino samega haškega žiga, pa ta postopek v večini primerov traja malo dlje kot v primeru, ko overitev poteka po koncu obdelave dokumenta s strani prevajalcev in sodnih tolmačev.

Dostava dokumentov na prevajanje lahko poteka na tri načine oziroma s pošiljanjem preko kurirske službe ali “Pošte Slovenije” (priporočeno) oziroma z osebno dostavo v poslovalnico Akademije Oxford. Stranke dokumente prav tako lahko prevzamejo osebno, čeprav jim ponujamo možnost, da zahtevajo, da jim prevedene dokumente pošljemo na naslov. Ta storitev zahteva dodatno plačilo, ker ni vračunana v osnovno ceno obdelave dokumentov, plačilo pa poteka po ceni, ki jo oblikuje kurirska služba, in to pri prevzemanju pošiljke. Vse tiste vsebine, za katere želite prevajanje iz danskega v portugalski jezik, pri tem pa ne gre za dokumente, nam lahko pošljete neposredno na elektronski naslov, če tako želite vam tudi mi lahko na enak način pošljemo obdelane materiale.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz danskega v portugalski jezik

V naši poslovalnici lahko dobite tudi prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz danskega v portugalski jezik. Poleg tega pa prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse ostale pravne akte, tako pogodbe, licence in certifikate kot tudi pooblastilo za zastopanje pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma ostale vrste sodnih odločitev kot tudi tožbe in sklepe ter pritožbe in sodbe.

V navedeni kombinaciji jezikov prevajamo tudi vse dokumente, ki sestavljajo tako poslovno in gradbeno oziroma razpisno kot tudi tehnično in medicinsko dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov, zdravniški izvidi, gradbeni projekti in drugo).

V tej kombinaciji jezikov prav tako prevajamo tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja, tako da prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo ne obdelujejo samo zaključnih spričeval osnovne in srednje šole in diplom in dodatkov k diplomi, ampak tudi rezultate znanstvenih raziskav, prepise ocen pa tudi predmetnike in programe fakultet, potrdila o opravljenih izpitih ter znanstvene dela, potrdila o rednem šolanju, diplomske in seminarske naloge, znanstvene patente in druge podobne dokumente.

V tej kombinaciji jezikov prav tako obdelujemo tudi različne vrste izjav, soglasij in potrdil oziroma vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, ko je to potrebno, med drugim pa vam lahko ponudimo prevajanje potrdila o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi, potrdila o nekaznovanosti ter za soglasja za zastopanje kot tudi potrdila o samskem stanu in druge.

Šepetano tolmačenje iz danskega v portugalski jezik

Čeprav šepetano tolmačenje iz danskega v portugalski jezik predstavlja posebno vrsto tolmačenja, so naši prevajalci in sodni tolmači sposobni opraviti tudi to storitev, ko je ta vrsta tolmačenja primerna za dogodek, ki ga organizirajo stranke. V tej kombinaciji jezikov pa lahko izvajamo tudi simultano in konsekutivno tolmačenje. Strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje po ugodnih cenah, ko je za konkretni dogodek primerna prav ta vrsta tolmačenja.

Prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov prav tako prevajajo tudi spletne vsebine oziroma spletne strani, spletne kataloge in programe vseh vrst ter spletne prodajalne in aplikacije, in to ob ustrezni implementaciji SEO pravil (Search Engine Optimisation). Na ta način vsem materialom s spletnega področja, za katere izvajajo prevajanje iz danskega v portugalski jezik, zagotavljajo poboljšanje svojega položaja v okviru spletnega iskanja.

V tej kombinaciji prav tako obdelujemo tudi besedila različne tematike pa tudi namena, dolžine in kompleksnosti, poleg tistih, katerih tema je povezana s področjema informacijskih tehnologij oziroma spleta, marketinga, komunikologije in menedžmenta, naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi tista besedila, ki so povezana s področji farmacije pa tudi znanosti, medicine in izobraževanja oziroma financ, bančništva, ekonomije kot tudi turizma, ekologije in varstva okolja ter gradbene industrije in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Prevajanje serij iz danskega v portugalski jezik

Prevajamo tudi vse vrste serij kot tudi ostale zvočne pa tudi video materiale, kar se nanaša predvsem na obdelavo igranih, dokumentarnih, risanih in animiranih filmov ter zabavnih, izobraževalnih, otroških in informativnih oddaj oziroma reklamnih sporočil. Poleg osnovne storitve, ki se nanaša na njihovo prevajanje iz danskega v portugalski jezik, naši strokovnjaki lahko izvajajo tudi njihovo podnaslavljanje, če pa to zahtevajo stranke, jim lahko ponudimo tudi storitev sinhronizacije prevedenih vsebin.

V tej kombinaciji jezikov prav tako obdelujemo tudi vse vrste knjig, od učbenikov preko književnih del oziroma romane, prozna in poetske dela ter beletrijo kot tudi vsebine, povezane s področjem marketinga. Tako prevajalci in sodni tolmači poleg plakatov, reklamnih zloženk in letakov oziroma vizitk iz danskega v portugalski jezik prevajajo tudi brošure in kataloge oziroma PR članke, ob maksimalni implementaciji vseh pravil dobrega marketinga.

Poleg tega prevajamo tudi časopisne članke pa tudi ilustrirane in strokovne oziroma otroške in ostale vrste revij. Zainteresiranim strankam ponujamo tudi storitev redakcije in to za vse materiale, ki so že prevedeni v tej kombinaciji jezikov, toda treba je opraviti njihovo lekturo in korekturo.

Cena prevajanja iz danskega v portugalski jezik

  • Iz danskega v portugalski je 37 EUR po strani

Cena prevajanja iz danskega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz danskega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je 42 EUR

Popusti za prevajanje iz danskega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!