Prevajanje iz danskega v makedonski jezik


Vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz danskega v makedonski jezik, tako za dokumente oziroma različne vrste dokumentacij kot tudi za vse ostale vsebine ali pa tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, to storitev lahko dobijo v poslovalnici Akademije Oxford.

Naše ekipe ne sestavljajo samo prevajalci, ampak tudi sodni tolmači za oba navedena jezika, ki v primeru potrebe izvajajo tudi tolmačenje iz danskega v makedonski jezik. V odvisnosti od vrste dogodka, ki ga organizirate, lahko uporabijo tako simultano in konsekutivno kot tudi posebno vrsto te storitve, ki se nanaša na šepetano tolmačenje. Ko to zahtevajo okoliščine, strankam po ugodnih cenah ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Izvajamo pa tudi obdelavo besedilnih vsebin katerekoli tematike pa tudi storitev redakcije materialov, ki jih je nekdo že prevedel, toda pri tem je naredil določene napake, ki jih bodo vsekakor popravili lektorji in korektorji iz naše ekipe. Poleg tega smo pripravljeni obdelati tudi različne zvočne in video vsebine, tako da poleg prevajanja iz danskega v makedonski jezik za reklamna sporočila, serije, filme in oddaje, izvajamo tudi njihovo podnaslavljanje, če pa stranke tako zahtevajo, jim lahko ponudimo tudi sinhronizacijo prevedenih vsebin. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi časopisne članke kot tudi vse vrste revij oziroma reklamne vsebine in tiste, ki so povezane s področjem spleta. Poleg zloženk, plakatov, brošur in katalogov prevajajo tudi vizitke oziroma PR članke kot tudi spletne strani, spletne kataloge in prodajalne oziroma aplikacije in programe.


Prevajanje iz danskega v makedonski jezik
Prevajanje iz makedonskega v danski jezik

V tej kombinaciji jezikov vam lahko ponudimo tudi prevajanje učbenikov pa tudi književnih oziroma proznih in poetskih del pa tudi romanov in beletrije. Poleg vsega navedenega prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov izvajajo tudi obdelavo vseh vrst dokumentov, kar vključuje najprej njihovo prevajanje iz danskega v makedonski jezik in potem tudi storitev overitve, ki jo izvajajo sodni tolmači. Da bi ta storitev potekala v skladu s pravili, morajo vse stranke pri pošiljanju dokumentov priložiti tudi izvirnike, toda samo na vpogled sodnemu tolmaču, ki jih mora primerjati s prevodi, da bi ugotovil, ali je njihova vsebina istovetna, saj je dobro poznano, da se z žigom sodnega tolmača lahko opremijo samo tisti dokumenti, ki so enaki izvirnikom. Cilj tega žiga je, da potrdi enakost vsebin, oziroma da prevedenemu dokumentu daje pravno veljavnost.

Čeprav sta najpogosteje povsem dovolj samo prevajanje in overitev sodnega tolmača, da bi se dokument lahko uporabljal v praksi, je včasih treba opraviti še eno vrsto overitve, za katero pa niso zadolženi naši strokovnjaki, ampak službe na okrožnih sodiščih v državi. Gre za overitev s haškim žigom, ki se imenuje tudi Apostile, overitev s tem žigom pa za nekatere dokumente poteka na samem začetku njihove obdelave, za druge pa šele potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom. Prav zato pa so stranke dolžne same pridobiti te informacije, da ne bi izgubljale časa, oziroma da bi vedele, kam najprej nosijo svoje dokumente.

Osebna dostava dokumentov na prevajanje je samo eden od načinov, stranke pa jih lahko pošljejo tudi s priporočeno poštno pošiljko oziroma za dostavo angažirajo katerokoli kurirsko službo. Ko prevajalci in sodni tolmači obdelajo dokumente, ki ste nam jih dostavili, oziroma ko poleg njihovega prevajanja iz danskega v makedonski jezik opravijo tudi overitev sodnega tolmača, vam jih lahko pošljemo na naslov, kar predstavlja dodatno storitev in se s samim zaračunava v skladu s cenikom kurirske službe, ki vam jih dostavlja. Prav tako imate tudi možnosti, da prevedene dokumente osebno prevzamete v prostorih poslovalnice Akademije Oxford. Kar zadeva dostavijo ostalih materialov, za katere se ne izvaja overitev, njih lahko pošljete tudi na elektronski naslov in jih enak način tudi dobite po koncu prevajanja. Drugače dokumente na elektronski naslov lahko pošljete samo v primeru, ko zahtevate njihovo prevajanje iz danskega v makedonski jezik v kratkem roku, toda potem morate takoj dostaviti tudi izvirnike na vpogled, da bi lahko spoštovali postopek.

Naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo osebne dokumente, kot so potrdila o državljanstvu, potni list, vozniško in prometno dovoljenje ter osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje in potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi vsi izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa tudi številni drugi osebni dokumenti. Zatem obdelujejo tudi dokumente, ki so del gradbene, poslovne in tehnične pa tudi medicinske oziroma razpisne dokumentacijo kot tudi dokumente, ki se nanašajo na področje znanosti in izobraževanja. Tako oni poleg prevajanja gradbenih projektov, faktur in zdravniških izvidov, izvajajo tudi obdelavo laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, bilanc uspeha in stanja ter specifikacij farmacevtskih izdelkov oziroma navodil za uporabo in deklaracij izdelkov pa tudi poslovnih poročil in odločitev kot tudi dokumentacije o medicinskih izdelkih oziroma sklepa o ustanovitvi pravne osebe in številnih drugih dokumentov, ki so del vseh navedenih vrst dokumentacij. Od dokumentov s področij znanosti in izobraževanja, ki jih lahko obdelamo, posebej navajamo samo diplomo in dodatek k diplomi, prepise ocen, potrdilo o opravljenih izpitih ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole, čeprav prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi znanstvene patente, diplomske in seminarske naloge in potrdila o rednem šolanju oziroma rezultate znanstvenih raziskav, znanstvena dela in predmetnike ter programe fakultet pa tudi številni druge neomenjene dokumente.

Na vašo zahtevo prav tako obdelujemo tudi dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam kot so različne vrste izjav, potrdil in soglasij. Lahko vam ponudimo tudi obdelavo pravnega reda Evropske Unije oziroma pooblastila za zastopanje ter vseh vrst pogodb, sodb, licenc in pritožb, certifikatov, zatem sodnih sklepov, odločitev, tožb in drugih pravnih aktov.

Prevajanje reklamnih zloženk iz danskega v makedonski jezik

Prevajanje reklamnih zloženk iz danskega v makedonski jezik pomeni, da bodo prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford reklamno sporočilo, ki ga le-te vsebujejo, maksimalno prilagodili duhu makedonskega jezika. Na ta način bodo vsem tistim strankam, ki jim je to materni jezik, omogočili, da se na ustrezen način seznanijo s tem, kar se reklamira. Poleg zloženk prevajamo tudi plakate, brošure in kataloge pa tudi reklamne letake, PR članke in vizitke.

Izvajamo tudi kompletno obdelavo, tako filmov kot tudi serij pa tudi reklamnih sporočil in različnih vrst oddaj, ne glede na to, ali bodo predvajane na televiziji ali radijskih postajah. Preprosto povedano, strankam nudimo najprej njihovo prevajanje iz danskega v makedonski jezik in zatem tudi njihovo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo.

Vse vrste besedilnih vsebin, za katere je strankam potrebno prevajanje v tej kombinaciji jezikov, lahko dobite v poslovalnici Akademije Oxford. Poleg strokovnih besedil prevajamo tudi tista, ki veljajo za poljudna. Njihova tematika se lahko nanaša na dobesedno katerokoli od omenjenih področij: marketing, gradbena industrija, medicina, komunikologija, farmacija, znanost, ekologija in varstvo okolja, filozofija, politika, farmacija, turizem, finance, sociologija, bančništvo, psihologija kot tudi številne druge znanstvene discipline, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Prevajanje spletnih programov iz danskega v makedonski jezik

Poleg prevajanja spletnih programov iz danskega v makedonski jezik strankam ponujamo tudi obdelavo vseh vrst aplikacij pa tudi ostalih spletnih vsebin, kot so katalogi, spletni strani ali spletne prodajalne. Sodni tolmači in prevajalci, ki obdelujejo takšne materiale, pri tem implementirajo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), da bi obdelane materiale kakovostno optimizirali za spletno iskanje.

V omenjeni kombinaciji jezikov obdelujemo tudi vse vrste knjig, tako učbenike kot tudi književna dela, strankam pa ponujamo tudi redakcijo materialov, ki so že prevedeni v tej kombinaciji jezikov.

Pri nas prav tako lahko dobite tudi prevajanje časopisnih člankov ter strokovnih pa tudi ilustriranih revij. Pripravljeni smo izvajati tudi tolmačenje iz danskega v makedonski jezik, kadarkoli je to potrebno strankam. Pričakuje jih tako simultano in konsekutivno kot tudi storitev šepetanega tolmačenja iz danskega v makedonski jezik kot tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje dovoljenja za prebivanje iz danskega v makedonski jezik

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje dovoljenja za prebivanje iz danskega v makedonski jezik, v okviru naše poslovalnice lahko dobijo kompletno obdelavo tega dokumenta oziroma poleg prevajanja dobijo tudi overitev, za katero so zadolženi sodni tolmači v naši ekipi, s čimer dobijo dokument, ki ga lahko praktično takoj predajo katerikoli pristojni službi.

Prevajamo tudi delovno dovoljenje, osebno izkaznico in potni list oziroma potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter potrdilo o državljanstvu in druge osebne pa tudi poslovne dokumente. Ko je to potrebno strankam, obdelujemo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja pa tudi vse vrste soglasij, potrdil in izjav oziroma dokumente, ki se predajajo pristojnim službam.

Lahko pa ponudimo tudi prevajanje iz danskega v makedonski jezik za dokumente s področij izobraževanja pa tudi znanosti kot tudi za pravne akte. Poleg diplome in dodatka k diplomi, potrdila o rednem šolanju in potrdila o opravljenih izpitih, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi: zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultate znanstvenih raziskav, diplomske in seminarske naloge, predmetnike in programe fakultet, znanstvena dela in patente, pravni red Evropske Unije, pogodbe vseh vrst, sodne odločitve, licence, tožbe in pritožbe oziroma sodbe in sklepe, pooblastilo za zastopanje, certifikate in ostale dokumente iz omenjenih področij oziroma pravne akte.

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači iz danskega v makedonski jezik naprej prevajajo in zatem tudi overjajo gradbeno in medicinsko pa tudi tehnično in razpisno dokumentacijo oziroma vse dokumente, ki jih sestavljajo (navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov, zdravniški izvidi in drugi dokumenti te vrste).

Cena prevajanja iz danskega v makedonski jezik

  • Iz danskega v makedonski je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz danskega v makedonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz danskega v makedonski z overitvijo sodnega tolmača je 28 EUR

Popusti za prevajanje iz danskega v makedonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!