Prevajanje iz danskega v madžarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz danskega v madžarski jezik

Za spletno prevajanje iz danskega v madžarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford vsem zainteresiranim strankam omogoča tudi prevajanje iz danskega v madžarski jezik, kar je povezano s kompletno obdelavo dokumentov oziroma poleg prevajanja, dobijo tudi overitev z žigom uradno pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača pa tudi z obdelavo številnih drugih vsebin.

Naši prevajalci in sodni tolmači so pripravljeni izvesti tako prevajanje v pisani obliki kot tudi tolmačenje iz danskega v madžarski jezik. Na podlagi zahtev samega dogodka bodo ocenili, ali je bolje uporabiti simultano in konsekutivno, ali pa šepetano tolmačenje. Prav na podlagi tega strankam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje vrhunske kakovosti, in to po cenah, ki so so izjemno ugodne. Prav tako strankam omogočamo tudi redakcijo vseh tistih vsebin, ki jih je nekdo že prevedel v tej jezični kombinaciji, toda tega ni storil dovolj kakovostno, pa so potrebni določeni popravki, ki jih bodo opravili profesionalni lektorji in korektorji, ki so v naši ekipi in ponudili maksimalno kakovostno obdelane materiale katerekoli vrste.

Poleg tega iz danskega v madžarski jezik lahko prevajamo tudi književna dela pa tudi učbenike, strankam pa ponujamo tudi obdelavo besedil različne vsebine, kompleksnosti in namena. S tem mislimo na obdelavo besedil s področij znanosti, politike in izobraževanja oziroma farmacije in medicine pa tudi: ekologije in varstva okolja, komunikologije, gradbene industrije, informacijskih tehnologij, turizma, menedžmenta, bančništva, marketinga in številnih drugih znanstvenih disciplin.


Prevajanje iz danskega v madžarski jezik
Prevajanje iz madžarskega v danski jezik

Prevajamo lahko tudi vse vrste spletnih vsebin, tako katalogov in spletnih strani kot tudi spletnih prodajaln oziroma programske opreme (aplikacij in programov), ki jih zahtevate. Iz danskega v madžarski jezik prevajamo tudi reklamne materiale pa tudi vse vrste zvočnih in video vsebin, kar vključuje obdelavo filmov vseh žanrov in vseh vrst serij pa tudi oddaj in reklamnih sporočil. V sklopu te storitve vas poleg prevajanja pričakuje tudi storitev sinhronizacije pa tudi podnaslavljanje prevedenih video in zvočnih materialov, tako da boste dobili kompletno obdelane materiale, ki jih lahko prikazuje v skladu s svojimi željami.

Kar zadeva prevajanje dokumentov iz danskega v madžarski jezik, je pomemben podatek, da stranke pri nas dobijo tudi njihovo overitev, s čimer prevedeni dokumenti postanejo pravno veljavni. Preden prevedeni dokument opremi s svojim žigom, sodni tolmač primerja izvirni in prevedeni dokument, zaradi česar ste dolžni dostaviti izvirne dokumente, toda izključno na vpogled. Tako da se sam postopek dostave dokumentov, za katere vam je potrebno prevajanje iz danskega v madžarski jezik, razlikuje glede na vse tiste materiale, ki ne zahtevajo overitve. Dokumente lahko prinesete osebno v poslovalnico Akademije Oxford ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko ter preko kurirske službe, medtem ko materiale, ki ne zahtevajo overitve, lahko pošljete tudi po elektronski pošti, na enak način pa vam lahko dostavimo prevedene vsebine. Toda dostava prevedenih dokumentov lahko poteka izključno s kurirsko službo na vaš naslov, kar predstavlja storitev, ki se zaračunava ločeno od osnovne, oziroma od prevajanja in overitve, lahko pa jih tudi osebno prevzamete v prostorih naše poslovalnice.

Nujno prevajanje dokumentov zahteva njihovo hitro obdelavo, pa je iz tega razloga samo tedaj strankam dovoljeno, da najprej pošljejo skenirane dokumente na elektronski naslov in potem naknadno dostavijo tudi izvirnike na vpogled.

Za določene dokumente zakon zahteva, da se poleg prevajanja in overitve sodnega tolmača izvede še ena vrsta overitve oziroma treba jih je opremiti s haškim ali tako imenovanim Apostile žigom. Taj žig lahko dobite samo na okrožnem sodišču, ki je pristojno, in ker prevajalci in sodni tolmači niso zadolženi za to vrsto overitve, morate te informacije pridobiti sami, prav tako pa morate izvedeti, ali overitev s haškim žigom za vaše dokumente poteka po ali pred overitvijo s strani strokovnjakov Akademije Oxford.

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo vse dokumente, poleg tistih, ki sodijo med osebne, prevajajo in overjajo tudi vse vrste dokumentacije, tako medicinsko kot tudi gradbeno oziroma tehnično pa tudi poslovno ter razpisno dokumentacijo. To vključuje obdelavo zdravniških izvidov, faktur in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev pa tudi specifikacij farmacevtskih izdelkov in gradbenih projektov oziroma bilanc uspeha in stanja, poslovnih odločitev in vseh vrst poslovnih poročil ter navodil za uporabo, deklaracij izdelkov kot tudi ustanovitvenih aktov podjetja, sklepa o ustanovitvi pravnih oseb ter statuta podjetja in vseh drugih dokumentov, ki sestavljajo navedene vrste dokumentacij.

Smo ena od redkih institucij, ki strankam ponuja prevajanje iz danskega v madžarski jezik za pravni red Evropske Unije, naši sodni tolmači in prevajalci pa obdelujejo tudi vse ostale pravne akte (pogodbe, pooblastila za zastopanje, certifikati, licence, sodne odločitve, sklepi, pritožbe, tožbe, sodbe in ostali osebni dokumenti) kot tudi vse dokumente s področij znanosti in izobraževanja oziroma dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim službam, kar vključuje obdelavo vseh vrst izjav, soglasij in potrdil (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in o rednih prihodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi in ostale osebne dokumente).

Prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz danskega v madžarski jezik

Prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz danskega v madžarski jezik je samo ena v nizu storitev, ki jih izvajajo prevajalci in sodni tolmači in to v okviru Prevajalskega centra Akademija Oxford.

Prevajajo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in zdravniške izvide oziroma gradbene projekte pa tudi deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter navodila za uporabo kot tudi vse ostale dokumente, ki niso navedeni in so del medicinske, tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije.

Na zahtevo strank iz danskega v madžarski jezik prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja kot tudi osebne oziroma poslovne dokumente. Prevajalci in sodni tolmači prav tako izvajajo kompletno obdelavo, ki poleg prevajanja v navedeni jezični kombinaciji, vključuje tudi overitev z žigom sodnega tolmača za diplome in dodatke k diplomi, rezultate znanstvenih raziskav, prepise ocen in potrdila o opravljenih izpitih kot tudi za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, predmetnike in programe fakultet ter potrdila o opravljenih izpitih, prevajajo pa tudi osebno izkaznico, potni list, potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču in lahko prevajajo tudi vozniško, dovoljenje za prebivanje oziroma delovno in prometno dovoljenje ter izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi bilance stanja pa tudi uspeha oziroma poslovna poročila vseh vrst, fakture in poslovne odločitve, statut in ustanovitveni akt podjetja ter sklep o ustanovitvi pravnih oseb in vse ostale dokumente, ki so povezani z navedenimi področji.

Poleg njih prevajamo tudi dokumente, ki se v primeru potrebe predajajo pristojnim institucijam, tako da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo vse vrste soglasij, potrdil in izjav (potrdilo o rednih prihodkih in o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in druge).

Poleg vsega omenjenega, želimo poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci iz danskega v madžarski jezik prevajajo tudi vse pravne akte ter pravni red Evropske Unije, pogodbe in licence kot tudi sklepe o razvezi zakonske zveze, certifikate in pooblastila za zastopanje ter celo vse vrste sodnih sklepov, tožbe, odločitve, pritožbe in sodbe.

Prevajanje spletnih prodajaln iz danskega v madžarski jezik

V navedeni kombinaciji jezikov prevajamo tudi spletne prodajalne, pri nas pa lahko dobite tudi prevajanje iz danskega v madžarski jezik za spletne strani pa tudi spletne kataloge oziroma vse vrste programov in aplikacij, ki jih zahtevate. Naši strokovnjaki implementirajo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation) oziroma prevedene materiale ustrezno optimizirajo za spletno iskanje, tako da se bo njihov položaj na spletu znatno poboljšal.

Iz danskega v madžarski jezik prevajamo tudi vse vrste knjig, tako učbenike kot tudi književna dela pa tudi zvočne in video vsebine. Poleg prevajanja serij, oddaj, reklamnih sporočil in filmov vseh žanrov izvajamo tudi njihovo sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje, naši prevajalci in sodni tolmači pa lahko obdelajo tudi časopisne članke kot tudi, da iz danskega v madžarski jezik prevajajo strokovne in ilustrirane oziroma otroške in vse ostale vrste revij.

Ponujamo vam tudi storitev redakcije oziroma lekture in korekture materialov, za katere že posedujete izdelan prevod, ki pa ni dovolj kakovosten.

Prevajanje besedil s področij prava iz danskega v madžarski jezik

Prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo tudi vse vrste besedil s področij prava, ne glede na to, ali gre za strokovna besedila ali pa bodo le-ta predstavljena širši javnosti.

Prav tako lahko iz danskega v madžarski jezik prevajamo tudi besedila, katerih tema je povezana s področji marketinga, gradbene industrije in komunikologije kot tudi tista, ki so povezana z informacijskimi tehnologijami, medicino, financami in izobraževanjem ter filozofijo, sociologijo in znanostjo pa tudi z ostalimi znanstvenimi disciplinami.

Iz danskega v madžarski jezik lahko prevedemo tudi vsebine, ki so namenjene reklamiranju storitev oziroma izdelkov pa tudi določenega podjetja. To pomeni, da sodni tolmači in prevajalci ne obdelujejo samo brošur, katalogov in plakatov, ampak tudi reklamne letake pa tudi zloženke oziroma vizitke in PR članke in to ob ustreznem spoštovanju vseh pravil, ki jih določa marketing. Oni reklamno sporočilo iz teh vsebin pravzaprav prilagajajo duhu ciljanega jezika oziroma madžarskemu, tako da se potencialne stranke, ki jim je le-ta materni, seznanijo s tistim, kar se reklamira, kar pa predstavlja osnovni cilj obdelave takšnih materialov.

Na zahtevo strank lahko izvajamo tudi tolmačenje iz danskega v madžarski jezik, ali pa bomo uporabili konsekutivno in simultano oziroma šepetano tolmačenje, je odvisno od podatkov o dogodku, ki nam jih dostavite. Prav tako vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to po cenah, ki so so povsem zagotovo najugodnejše.

Cena prevajanja iz danskega v madžarski jezik

  • Iz danskega v madžarski je 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz danskega v madžarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz danskega v madžarski z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR

Popusti za prevajanje iz danskega v madžarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!