Prevajanje iz danskega v perzijski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz danskega v perzijski jezik

Za spletno prevajanje iz danskega v perzijski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vse vrste materialov v pisani obliki lahko v skladu z zahtevami prevedemo v tej kombinaciji jezikov in vsekakor je interesentom na razpolago tudi tolmačenje iz danskega v perzijski jezik.

Pravzaprav se prevajalci in sodni tolmači trudijo uskladiti vrsto tolmačenja z vrsto dogodka oziroma z zahtevami udeležencev, saj so specializirani, tako za uporabo šepetanega kot tudi konsekutivnega pa tudi simultanega tolmačenja. Preprosto rečeno, ti se na podlagi podatkov o točnem številu udeležencev konkretne manifestacije, zatem o trajanju ter o značilnostih mesta prirejanja, odločijo, katera od vseh omenjenih storitev lahko ustrezno odgovori na zahteve te manifestacije oziroma njenih udeležencev. Vse to kot tudi najem opreme za simultano tolmačenje vnesejo v ponudbo, ko to ustreza zahtevam dogodka.

Katerokoli književno delo ali strokovno oziroma poljudno besedilo sodni tolmači in prevajalci v navedeni različici jezikov prav tako obdelajo, kadar je to potrebno. V skladu z zahtevami strank lahko izvedemo tudi prevajanje revij in časopisnih člankov iz danskega v perzijski jezik oziroma učbenikov katerekoli tematike in kompleksnosti kot tudi obsežnosti.


Prevajanje iz danskega v perzijski jezik
Prevajanje iz perzijskega v danski jezik

Zaposleni te institucije prav tako prevajajo reklamne materiale, pri čemer pri obdelavi spletnih strani ali nekih drugih spletnih vsebin uporabljajo tudi smernice, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da jih pravilno optimizirajo in usklajujejo z iskanjem na spletu.

Glede na to, da sta dostopni, in storitev sinhronizacije kot tudi podnaslavljanja video in zvočnih materialov, se strankam, ki zahtevajo njihovo prevajanje iz danskega v perzijski jezik, ponuja velik prihranek časa, saj v sami poslovalnici dobijo njihovo kompletno obdelavo. Pravzaprav zelo hitro, ko prevzamejo tako obdelane filme, oddaje različne vrste ali serije ter reklamna sporočila in ostale zvočne in video vsebine, jih lahko takoj prikažejo gledalcem na različnih medijih in v kinematografih oziroma predvajati potencialnim poslušalcem.

Vse vsebine te vrste stranke lahko na obdelavo pošljejo elektronsko, toda obstaja nepisano, da jih prav tako prejmejo na e-poštni naslov, potem ko sodni tolmači in prevajalci končajo z njihovo obdelavo oziroma bo konkretna dodatna storitev zagotovljena. Vsekakor se lahko opredelijo tudi za druge opcije, ki so v ponudbi, o tem pa se dodatno pozanimajo v sami poslovalnici.

Posebej je pomembno poudariti, da je prevajanje dokumentov iz danskega v perzijski jezik prav tako v ponudbi in da je postopek njihove obdelave drugačen, saj izvajamo tudi overitev in na ta način potrjujemo istovetnost prevedenega in izvirnega dokumenta. Samo iz tega razloga je postopek dostavljanja dokumentov na obdelavo drugačen, saj je vsaka stranka dolžna priložiti izvirnike na vpogled sodnemu tolmaču.

Dozvoljena je možnost osebnega prinašanja izvirnih dokumentov v predstavništvo te institucije ter pošiljanje preko kurirske službe ali “Pošte Slovenije”, pri čemer stranka mora izbrati opcijo pošiljanja s priporočeno pošiljko.

Prav tako lastnik dokumentov izbere, ali želi kompletno obdelane vsebine prevzeti v sami poslovalnici osebno ali na svojem naslovu, pri čemer to storitev izvede služba za dostavo. V skladu s cenikom konkretne kurirske službe bo tudi določena cena dostave, saj slednja ni vračunana v osnovne storitve.

Treba je tudi omeniti, da poleg pravnih aktov in vsebine razpisne, poslovne in medicinske oziroma tehnične pa tudi gradbene dokumentacije, sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi dokumente s področij, tako izobraževanja kot tudi znanosti.

Interesentom je na razpolago tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz danskega v perzijski jezik, pa je jasno, da zaposleni te institucije kompletno obdelajo vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kar se predvsem nanaša na različne vrste izjav, soglasij in potrdil.

Na nekatere dokumente je treba postaviti tudi dodatni žig, ki je poznan, tako pod nazivom Apostille kot tudi kot Haški, toda ta vrsta overitve ne more biti izvedena v okviru te institucije. Gre za to, da prevajalci in sodni tolmači ne posedujejo dovoljenja za izvedbo postopka, označenega kot nadoveritev, tako da lastnik dokumentov mora kontaktirati z okrožnim sodiščem, ki mu je najbližje in se tam pozanima o vseh podrobnosti v zvezi z overitvijo s Haškim žigom, saj je pristojnost za nadoveritev v rokah zaposlenih te institucije.

Treba je omeniti tudi to, da v skladu s postavljenimi zahtevami lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz danskega v perzijski jezik. Ker je rok za izdelavo prevoda oziroma overitev prevedenega dokumenta zelo kratek, stranka mora kasneje dostaviti izvirnike na vpogled, najprej pa skenira konkretne dokumente in jih pošlje na e-poštni naslov predstavništva te institucije. Samo, če bo tako ravnala, bodo sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnili njeno zahtevo za posebej hitro izvedbo prevajanja in overitve dokumentov.

Storitev, poznana kot redakcija, bo izvedena na zahtevo strank, a lektorji in korektorji pa se potrudijo, da vse napake, ki jih je nekdo naredil pred njimi, popravijo in vsebino vseh teh materialov uskladijo, tako z njihovimi izvirniki kot tudi s pravili, ki veljajo v perzijskem jeziku, ki je v tem primeru ciljani.

Prevajanje plakatov in vizitk iz danskega v perzijski jezik

Kadar v navedeni različici jezikov na zahtevo strank obdelujejo katerikoli marketinški material, ki vsekakor vključuje tudi vizitke in plakate, sodni tolmači in prevajalci posebno pozornost namenjajo reklamnemu sporočilu, ki ga ti prenašajo, da bi ga uskladili s pravili ciljnega jezika. Na razpolago je tudi neposredno prevajanje brošur in katalogov iz danskega v perzijski jezik pa tudi reklamnih letakov, zatem PR člankov in zloženk ter številnih drugih marketinških materialov.

Zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford v dani jezični kombinaciji lahko obdelajo tudi spletne strani kot tudi programsko opremo oziroma različne vrste aplikacij in programov, zatem spletne prodajalne in kataloge pa tudi številne druge materiale, ki so povezani z računalništvom ter dostopne na spletu. Moramo poudariti, da posedujejo in znanje in izkušnje pri uporabi orodij, poznanih kot SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da strankam poleg prevajanja vseh navedenih vsebin omogočajo tudi njihovo profesionalno optimizacijo. Konkretna storitev je izjemno pomembna zaradi kotiranja teh materialov v polju iskanja, ker so prav zahvaljujoč uporabi omenjenih orodij ti usklajeni z veljavnimi pravili in samim tem precej bolje kotirani v brskalniku.

Če se to od njih zahteva, profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko zagotovijo tudi storitev tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji, vse stranke te institucije pa imajo na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Osnovni pogoj, ki mora biti spoštovan, da bi tolmačenje iz danskega v perzijski jezik izpolnilo zahteve in organizatorja manifestacije in vsakega udeleženca, je, da interesent te strokovnjake informira o podrobnostih. Gre za to, da ponudba za storitev tolmačenja ne more biti oblikovana, dokler strokovnjaki niso obveščeni o lokaciji prirejanja samega dogodka oziroma o njegovih osnovnih značilnostih pa tudi o trajanju in o številu oseb, ki se ga bodo udeležile. Vse to se zahteva izključno zato, ker ti strokovnjaki lahko uporabijo različne vrste tolmačenja in omogočijo, tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje v dani različici jezikov.

Profesionalna lektura kot tudi storitev korekture sta dostopni v okviru te institucije, uporabljata pa se za materiale, ki predhodno niso profesionalno prevedeni. Preprosto rečeno lektorji in korektorji se bodo potrudili, da ob maksimalnem spoštovanju pravil redakcije slabo prevedene materiale uskladijo z njihovimi izvirniki oziroma s perzijskim jezikom in pravili, ki v okviru njega veljajo.

Poleg serij, reklamnih sporočil in oddaj različnega namena in vsebine (izobraževalne, otroške, informativne, zabavne in druge), so zaposleni te institucije specializirani tudi za neposredno prevajanje filmov iz danskega v perzijski jezik, pri čemer poleg igranih filmov različnih žanrov prevedejo tudi animirane kot tudi dokumentarne in risane ter številne druge zvočne in video vsebine. V okviru navedene institucije so zaposleni tudi številni drugi strokovnjaki in med njima tudi tisti, ki so zadolženi za zagotavljanje storitev sinhronizacije in podnaslavljanja prav takšnih materialov. Zahvaljujoč takšnemu načinu obdelave se interesentom omogoča, da dobijo kompletno obdelano katerokoli zvočno ali video vsebino, tako da jih v najkrajšem možnem roku lahko predstavijo ciljnemu občinstvu.

Treba je poudariti tudi to, da na podlagi postavljenih zahtev strank prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo, tako učbenike in književna dela (beletrija, pesmi, romani, pesnitve in druga poetska ali prozna književna dela) kot tudi poljudna pa tudi strokovna besedila, ne glede na to, s katero tematiko se v osnovi ukvarjajo. Na razpolago je tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz danskega v perzijski jezik, člani ekipe te institucije pa seveda lahko v dani jezični kombinaciji prevedejo tudi vsebino, tako otroških kot tudi ilustriranih oziroma strokovnih in ostalih vrst revij.

Prevajanje pritožb sodiščem iz danskega v perzijski jezik in overitev z žigom sodnega tolmača

Katerikoli pravni akt je lahko v dani različici jezikov, ne samo preveden, ampak tudi overjen z žigom uradno pooblaščene osebe. Gre za to, da prevajalci in sodni tolmači in pravne akte in vse ostale dokumente obdelujejo izključno v skladu s smernicami, ki jih določa trenutno veljavni zakon, tako najprej izvedejo njihovo neposredno prevajanje iz danskega v perzijski jezik in potem tudi overitev, ki je usklajena z zakonom.

Posebej je pomembno, da se pravil o dostavi izvirnika na vpogled drži vsak posameznik, ki mu je potrebna obdelava kateregakoli dokumenta, saj prav sodni tolmač te vsebine uporablja neposredno pred postopkom overitve, ker jih mora primerjati z izvirniki.

Vse stranke v tem primeru morajo biti obveščene, da zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford ne posedujejo ustreznega dovoljenja, da bi lahko izvedeli nadoveritev. Pravzaprav to pomeni, da niso uradno pooblaščeni za izvedbo postopka overitve s Haškim žigom, ki je prav tako poznan tudi pod nazivom Apostille. Samo to je tudi razlog, zaradi katerega stranki svetujemo, da je zaželeno, da podrobnosti o tej vrsti overitve predhodno izve, kar pomeni, da mora najprej kontaktirati z zaposlenimi na okrožnem sodišču in da od njih zahteva predvsem informacije o tem, ali je treba, da se omenjena overitev izvede za konkretne dokumente izvedena in da potem tudi izve, kdaj je Haški žig treba postaviti na te dokumente oziroma ali pred začetkom obdelave s strani omenjenih strokovnjakov ali pa šele po tem.

Vsekakor ti strokovnjaki poleg pritožb sodiščem, kompletno obdelajo tudi sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi vse ostale vrste sodb kot tudi pogodbe, licence in odločitve sodišč, zatem pravni red Evropske Unije in tožbe ter sodne sklepe, certifikate in druge pravne akte oziroma dokumente, ki so na katerikoli način povezani s področjem sodstva ali prava.

Sodni tolmači in prevajalci so specializirani tudi za izvedbo storitve, ki vključuje neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, o sklenitvi zakonske zveze in o smrti iz danskega v perzijski jezik, pri čemer strankam zagotavljajo kompletno obdelavo izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o smrti kot tudi vseh ostalih osebnih dokumentov, med katere med drugim spadajo potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje in potni list, zatem prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu in delovno dovoljenje ter osebna izkaznica in vozniško kot tudi številni drugi.

Poleg tega, da zagotavljajo kompletno obdelavo diplomskih in seminarskih nalog kot tudi znanstvenih del, zaposleni te institucije poskrbijo tudi za prevajanje in po tem tudi za overitev vseh ostalih dokumentov, ki se tičejo, tako področja znanosti kot tudi izobraževanja (znanstveni patenti, diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, predmetniki in programi fakultet, rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih in drugi).

Prav tako so navedeni strokovnjaki specializirani tudi za neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz danskega v perzijski jezik in v skladu s pravili izvajajo overitev tega in vseh ostalih dokumentov, ki so uvrščeni v medicinsko dokumentacijo (navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih in številni drugi).

Seveda bodo v celoti profesionalno izpolnjene tudi zahteve strank, ki v dani različici jezikov želijo dobiti prevajanje za absolutno vse vrste potrdil in izjav oziroma soglasij. Sodni tolmači in prevajalci te institucije so usposobljeni za kompletno obdelavo vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam v različnih priložnostih (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in ostale vrste teh dokumentov). 

Treba je poudariti tudi to, da bo v skladu s postavljenimi zahtevami izvedeno tudi prevajanje poslovnih odločitev in faktur iz danskega v perzijski jezik oziroma vseh dokumentov, ki so povezani s poslovnim procesom, tako različnih podjetij kot tudi zasebnih podjetnikov. Prav zahvaljujoč temu stranke lahko v optimalnem roku dobijo kompletno obdelan ustanovitveni akt podjetja, revizorska poročila in sklep o ustanovitvi pravne osebe, zatem letna in finančna poslovna poročila kot tudi statut podjetja in številne druge dokumente, ki so v skladu s pravili uvrščeni v poslovno dokumentacijo.

Treba je poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači v navedeni kombinaciji jezikov lahko kompletno obdelajo, tako laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbene projekte kot tudi deklaracije izdelkov, zatem navodilo za uporabo in vsak drugi dokument, ki je uvrščen ali v razpisno, ali v tehnično ali gradbeno dokumentacijo.

Cena prevajanja iz danskega v perzijski jezik

  • Iz danskega v perzijski je po dogovoru

Cena prevajanja iz danskega v perzijski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz danskega v perzijski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz danskega v perzijski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!