Prevajanje iz danskega v turški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz danskega v turški jezik

Za spletno prevajanje iz danskega v turški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za delo v več kot 40 jezikih, med drugim tudi za obdelavo vsebin v danskem oziroma turškem jeziku, smo pripravljeni vsem zainteresiranim strankam ponuditi tudi prevajanje iz danskega v turški jezik in to ne glede na to, ali gre za obdelavo pisanih vsebin, ali pa gre za storitev, ki se nanaša na tolmačenje v tej kombinaciji jezikov.

Tako boste pri nas zelo hitro dobili obdelavo vseh vrst vsebin, od besedil različne tematike preko učbenikov, pa do del književnosti ter časopisnih člankov oziroma revij vseh vrst (ilustrirane, strokovne, otroške in druge). Poleg tega prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo tudi vse vrste video pa tudi zvočnih vsebin, kar pomeni, da bodo najprej opravili prevajanje iz danskega v turški jezik, zatem pa bodo profesionalni podnaslavljalci, ki so v naši ekipi oziroma umetniki, specializirani za storitev sinhroniziranja prevedenih vsebin opravili svoj del posla in vam s tem omogočili, da zelo hitro dobite tako igrane kot tudi risane, dokumentarne in animirane filme pa tudi reklamna sporočila ter informativne oddaje, serije ter izobraževalne, otroške, zabavne in druge vrste oddaj, ki jih lahko praktično takoj plasirate, tako na radijskih postajah kot tudi na televiziji pa tudi na spletu oziroma v kinematografih in na ostalih mestih, kjer je to potrebno.

Lahko vam ponudimo tudi storitev obdelave reklamnih materialov pa tudi profesionalno prevajanje iz danskega v turški jezik za spletne strani, spletne kataloge, prodajalne te programsko opremo, aplikacije in programe. Prav tako smo pripravljeni, da izvajamo tudi storitvi lekture pa tudi korekture katerihkoli materialov, ki so že prevedeni v tej jezični kombinaciji, toda treba je opraviti določene popravke.


Prevajanje iz danskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v danski jezik

Kar zadeva storitve tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, se morate zavedeti, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo tudi simultano pa tudi konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje, vse v skladu z vašimi kot tudi zahtevami dogodka, ki ga organizirate. Prav tako vam ob ustreznih priložnostih lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg vseh navedenih vsebin prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi kompletno obdelavo dokumentov ozirom najprej njihovo prevajanje iz danskega v turški jezik in potem tudi njihovo overitev, za katero so zadolženi sodni tolmači. Ko le-ti overijo prevedeni dokument, to pomeni, da je njegova vsebina v celoti enaka izvirniku, tako da strankam ponujamo možnost, da jih brez kakršnihkoli težav predajo določeni pristojni instituciji, saj gre za pravno veljavne dokumente. In zato so vse stranke dolžne pri dostavi dokumentov na prevajanje vsekakor dolžne priložiti tudi izvirnike na vpogled, in sicer jih lahko prinesejo osebno v našo poslovalnico ali pa jih pošljejo s kurirsko službo oziroma priporočeno preko “Pošte Slovenije”. Ko prevajalci in sodni tolmači opravijo kompletno obdelavo dokumentov, vam jih lahko pošljemo na določen naslov ali pa vam jih izročimo osebno v poslovalnici. Če se odločite za prvo možnost dostave, se morate zavedeti, da le-ta ni vračunana v osnovno ceno, tako da boste storitev dostave plačali pri prevzemanju pošiljke.

Kar zadeva nujno prevajanje dokumentov oziroma prevajanje iz danskega v turški jezik v kratkem roku, nam lahko dokumente najprej pošljete na elektronski naslov, tako zatem pa ob spoštovanju postavljenega roka dostavite tudi izvirnike na vpogled, tako da lahko izpolnimo vaša pričakovanja in njihovo prevajanje iz danskega v turški jezik izvedemo v roku, ki ste ga navedli.

Prevajalci in sodni tolmači poleg obdelave dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam (izjave, soglasja in potrdila) obdelujejo tudi vse vrste dokumentacije, od poslovne preko gradbene in razpisne, pa do tehnične oziroma medicinske dokumentacije. Prav tako obdelujemo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja (prepisi ocen, diplome in dodatki k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o rednem šolanju, rezultati znanstvenih raziskav, diplomske in seminarske naloge, znanstveni patenti in dela) kot tudi vse pravne akte. Tako prevajalci in sodni tolmači ne obdelujejo samo pogodb in licenc, ampak tudi pravni red Evropske Unije pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma ostale vrste tako sodnih odločb kot tudi tožbe, sodbe, pritožb in sklepe.

Prav tako obdelujejo tudi osebne dokumente, če to zahtevajo stranke ter jim poleg njihovega prevajanja iz danskega v turški jezik ponujamo tudi storitev overitve. Poleg izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potnega lista, potrdila o državljanstvu in osebne izkaznice, naši sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi vse vrste dovoljenj: za delo pa tudi vozniško in prometno ter dovoljenja za prebivanje.

Vse materiale, za katere se ne izvaja overitev, stranke lahko pošljejo na elektronski naslov, obdelane pa dobijo na enak način. Toda pošiljanje dokumentov se razlikuje, saj nam morate na vpogled dostaviti tudi izvirnike, pa jih lahko ali prinesete osebno ali pa jih pošljete priporočeno, preko “Pošte Slovenije” oziroma preko kurirske službe. Ko sodni tolmači in prevajalci obdelajo dokumente, ki ste jih dostavili, jih lahko osebno prevzamete, ali pa vam jih dostavimo na naslov. V primeru, da izberete dostavo na naslov, se morate zavedeti, da to predstavlja dodatna storitev, ki se zaračunava ločeno od prevajanja in overitve dokumentov, stranka pa jo plača neposredno kurirju, ko prevzema pošiljko.

Nujno prevajanje iz danskega v turški jezik predvideva, da je strankam omogočena dostava skeniranih dokumentov na elektronski naslov, pri čemer morajo potem v najkrajšem roku dostaviti tudi izvirnike na vpogled.

Da stranke ne bi po nepotrebnem izgubljale časa, jim svetujemo, da poiščejo vse potrebne informacije o overitvi s haškim (Apostile) žigom za dokumente, za katere zahtevajo prevajanje iz danskega v turški jezik, kar lahko storijo na okrožnem sodišču v svojem mestu. Če ob tej priložnosti izvedo, da se za konkretne dokumente zahteva overitev s tem žigom, je zelo pomembno, da vprašajo tudi to, ali overitev z Apostile žigom poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo dokumentov ali se pa le-ta poteka na samem začetku obdelave.

Prevajanje besedil s področja ekonomije iz danskega v turški jezik

Ne glede na to, ali so besedila s področja ekonomije, za katera vam je potrebno prevajanje iz danskega v turški jezik strokovna ali pa so namenjena predstavitvi javnosti, ste lahko prepričani, da bodo naši prevajalci in sodni tolmači to storitev opravili maksimalno profesionalno in korektno. Poleg njih pa prevajamo tudi besedila, katerih tema je povezana tako s področji politike, prava, financ in bančništva kot tudi s segmentom znanosti, farmacije, medicine in izobraževanja ter psihologije, sociologije in filozofije oziroma tista besedila, ki obdelujejo temo s področij komunikologije, informacijskih tehnologij, turizma, gradbene industrije in menedžmenta pa tudi ekologije in varstva okolja oziroma marketinga in kateregakoli drugega področja.

Lektorji in korektorji, ki so v naši ekipi, strankam ponujajo storitev obdelave oziroma redakcije vseh tistih vsebin, ki jih je nekdo že poskušal prevesti iz danskega v turški jezik, toda tega ni storil uspešno.

Ko je to potrebno strankam, ponujamo tudi prevajanje učbenikov pa tudi književnih del, prevajalci in sodni tolmači pa na zahtevo izvajajo tudi prevajanje časopisnih člankov kot tudi vseh vrst revij.

Pripravljeni smo izvesti tudi profesionalno prevajanje spletnih strani kot tudi spletnih katalogov oziroma programske opreme (aplikacije in programi) in spletnih prodajaln. Sodni tolmači in prevajalci, ki obdelujejo te materiale, pri tem maksimalno spoštujejo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), da bi le-ti čim prej poboljšali svoj položaj na spletu.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz danskega v turški jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford sodijo med redke strokovnjake v naši državi, ki so specializirani za prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz danskega v turški jezik, poleg same storitve prevajanja, pa pri nas dobite tudi overitev z žigom sodnega tolmača, s čimer dobite dokument, ki je v celoti pravno veljaven.

Na vašo zahtevo lahko obdelujemo tudi vse vrste pogodb oziroma certifikatov in licenc ter pooblastilo za zastopanje pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze in ostale vrste sodnih odločb, tožbe in pritožbe kot tudi sodbe. Prav tako prevajamo tudi dokumente, ki so povezani z znanostjo ali izobraževanjem pa tudi vse osebne oziroma poslovne dokumente.

Ko je to potrebno strankam, izvajamo tudi obdelavo vseh tistih dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma različnih izjav, potrdil in soglasij (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in druga), lahko pa prevajamo tudi tehnično, gradbeno, medicinsko in razpisno dokumentacijo oziroma vse dokumente, ki so njihov sestavni del. To pa ne vključuje samo obdelave gradbenih projektov, zdravniških izvidov in navodil za uporabo, ampak tudi obdelavo laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, specifikacij farmacevtskih izdelkov oziroma dokumentacije o medicinskih izdelkih in ostalih dokumentov, ki so njihov sestavni del.

Sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi prevajanje iz danskega v turški jezik za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma predmetnike in programe fakultet ter prepise ocen, rezultate znanstvenih raziskav pa tudi za diplome in dodatke diplomi ter potrdila o rednem šolanju, potrdila o opravljenih izpitih in ostale dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Prevajanje serij iz danskega v turški jezik

V tej kombinaciji jezikov prevajamo vse vrste serij, strankam pa prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford lahko ponudijo tudi prevajanje iz danskega v turški jezik za igrane in risane pa tudi dokumentarne oziroma animirane filme ter reklamna sporočila in zabavne, informativne, otroške, izobraževalne in druge vrste oddaj oziroma za vse video in zvočne vsebine. Poleg njihovega prevajanja lahko na zahtevo strank opravimo tako sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje obdelanih materialov.

Zainteresirane stranke pri nas lahko angažirajo tudi strokovnjake, katerih specialnost je tolmačenje iz danskega v turški jezik. Na podlagi smernica o samem dogodku, ki ga organizirate, in za katerega vam je potrebna ta storitev, se bomo odločili, ali bodo prevajalci in sodni tolmači izvajali simultano, ali pa konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje. V ponudbo pa lahko uvrstimo tudi storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje, če to zahtevajo okoliščine.

V tej kombinaciji jezikov obdelujemo tudi vse vrste vsebin, povezanih s področjem marketinga oziroma reklamiranja, kar pa pomeni, da bodo sodni tolmači in prevajalci reklamno sporočilo, ki ga vsebujejo tako katalogi, brošure in PR članki kot tudi reklamne zloženke, plakati kot tudi ostale vsebine, prilagodili duhu turškega jezika, da bi se potencialne stranke, ki ga uporabljajo, na najboljši možni način seznanile s tistim, kar se reklamira ter začeli kupovati izdelke oziroma uporabljati določene storitve.

Cena prevajanja iz danskega v turški jezik

  • Iz danskega v turški je 34 EUR po strani

Cena prevajanja iz danskega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz danskega v turški z overitvijo sodnega tolmača je 41 EUR

Popusti za prevajanje iz danskega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!