Prevajanje iz danskega v češki jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz danskega v češki jezik

Za spletno prevajanje iz danskega v češki jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajanje iz danskega v češki jezik sodi med storitve, ki jih zainteresiranim strankam ponujajo prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford v naši državi.

Poleg prevajanja v pisani obliki ter overitve prevedenih dokumentov lahko izvajajo tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, pa v odvisnosti od vrste dogodka, ki se organizira, lahko izvedejo šepetano pa tudi simultano ali konsekutivno tolmačenje. Ko to zahtevajo okoliščine, strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Specializirani smo tudi za prevajanje spletnih vsebin, tako spletnih strani in spletnih katalogov kot tudi spletnih prodajaln oziroma programske opreme (aplikacij in programov). Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi številne druge vsebine, tako reklamne materiale kot tudi besedila in učbenike pa tudi knjige ter celo časopisne članke in vsebine različnih vrst revij.


Prevajanje iz danskega v češki jezik
Prevajanje iz češkega v danski jezik

Iz danskega v češki jezik prevajamo tudi filme pa tudi ostale vrste video oziroma zvočnih materialov, tako zabavne, informativne, izobraževalne in druge vrste oddaj kot tudi serije pa tudi reklamna sporočila, ki bodo predvajani tako na radijskih postajah kot tudi na televiziji, stranke pa pri nas lahko dobijo tudi njihovo podnaslavljanje, če jim to ustreza, čeprav jim lahko ponudimo tudi sinhronizacijo prevedenih vsebin.

Redakcijo vsebin, ki jih je nekdo že prevedel v tej kombinaciji jezikov, na zahtevo strank izvajajo lektorji oziroma korektorji ter določene vsebine prilagajajo duhu češkega jezika. Prav tako smo pripravljeni v vsakem trenutku opraviti prevajanje iz danskega v češki jezik za absolutno vse vrste dokumentov, čeprav stranke od nas najpogosteje zahtevajo obdelavo osebnih dokumentov oziroma potnega lista in vozniškega dovoljenja kot tudi potrdila o državljanstvu, zatem osebne izkaznice dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja, toda naši strokovnjaki prevajajo tudi prometno dovoljenje in vse ostale osebne dokumente.

Poleg tega prevajamo tudi dokumente, ki so del, tako razpisne dokumentacije in gradbene kot tudi tehnične, medicinske in poslovne dokumentacije. Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači izvajajo kompletno obdelavo oziroma prevajanje iz danskega v češki jezik in zatem tudi overitev sodnega tolmača za dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar se nanaša na vse vrste soglasij, potrdil in izjav (potrdilo o višini dohodkov in o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in ostale osebne dokumente).

Ko je to potrebno prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, kar vključuje obdelavo diplome in dodatka k diplomi, rezultatov znanstvenih raziskav in potrdila o rednem šolanju kot tudi zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, potrdila o opravljenih izpitih oziroma predmetnikov in programov fakultet, če pa je to potrebno, lahko v tej kombinaciji jezikov obdelamo tudi vse vrste del in nalog, tako diplomskih oziroma seminarskih nalog kot tudi znanstvenih del ter celo znanstvene patente.

S samim tem, da stranke v okviru poslovalnice Akademije Oxford dobijo kompletno obdelavo vseh vrst dokumentov oziroma poleg njihovega prevajanja iz danskega v češki jezik dobijo tudi overitev sodnega tolmača, so dolžne na vpogled dostaviti izvirne dokumente, da bi lahko spoštovali z zakonom predpisan postopek, kar pomeni, da sodni tolmač najprej primerja izvirnike in prevode in šele potem, ko ugotovi, da se njihova vsebina ne razlikuje, on izvede njihovo overitev oziroma prevode opremi s svojim žigom in jim tako da pravno veljavnost. S tem pravzaprav potrjuje, da je vsebina prevoda enaka kot vsebina izvirnega dokumenta. Pri ostalih vsebinah ni treba dostaviti izvirnikov na vpogled, pa njih lahko pošljete po elektronski pošti, dokumente pa na elektronski naslov lahko pošljete izključno v primeru, ko imate potrebo za njihovim nujnim prevajanjem. Toda tudi tedaj morate na vpogled dostaviti izvirnike, kar lahko storite ali z osebno dostavo v našo poslovalnico ali pa s pošiljanjem in to preko kurirske službe oziroma preko “Pošte Slovenije”, toda vedno s priporočeno pošiljko. Po obdelavi dokumentov imate možnost osebnega prevzemanja ali pa dostave na domači naslov, kar izvaja kurirska služba in to storitev zaračunava neposredno od strank, po veljavni ceni v okviru te službe. Vsebine, ki ne zahtevajo overitve, vam lahko v skladu z vašimi željami pošljemo tudi na elektronski naslov.

Pri overitvi dokumentov oziroma njihovem prevajanju iz danskega v češki jezik je zelo pomemben tudi podatek, s katerim stranke morajo biti seznanjene, povezan pa je z overitvijo z Apostile žigom, ki ga imenujemo tudi haški. Da ne bo pomote, naši prevajalci in sodni tolmači ne izvajajo overitve s tem žigom, pa se zato zahteva, da stranke te informacije pridobijo v pristojnih institucijah, kar so v tem primeru okrožna sodišča v Sloveniji, in da povprašajo, ali je haški žig potreben tudi za njihove dokumente, saj ta overitev ni potrebna prav za vse, ampak samo za dokumente, ki so določeni z zakonom. Toda, če je potrebna overitev z Apostile žigom za določeni dokument, le-ta lahko poteka pred ali po obdelavi dokumentov s strani prevajalcev in sodnih tolmačev, pa so stranke zato dolžne pridobiti tudi to informacijo, da ne bi brez potrebe zapravljali svojega časa in denarja.

Želimo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci v okviru Akademije Oxford niso dolžni posedovati informacij o overitvi z Apostile žigom, pa s samim tem, niso dolžno informirati strank, toda povsem zagotovo bodo storili vse, da vas napotijo na tiste institucije, ki vam lahko ponudijo veljavno informacijo.

Prevajanje programske opreme iz danskega v češki jezik

Če vam je potrebno prevajanje aplikacij in programov oziroma programske opreme iz danskega v češki jezik, imejte na umu, da naši prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi to storitev, in to po najugodnejših cenah. Lahko pa prevajajo tudi spletne strani oziroma spletne prodajalne kot tudi kataloge, in to ob maksimalnem spoštovanju vseh veljavnih pravil dobre optimizacije teh vsebin za spletne iskalnike.

V tej kombinaciji jezikov izvajamo tudi tolmačenje, tako da na podlagi zahtev dogodka uporabljamo šepetano, simultano ali konsekutivno tolmačenje, stranke pa pri nas lahko dobijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije.

V tej kombinaciji jezikov prav tako prevajamo tudi književna dela oziroma beletrijo, prozo, poezijo, romane in ostale vrste kot tudi učbenike, stranke pa pri nas lahko dobijo tudi prevajanje iz danskega v češki jezik za časopisne članke oziroma strokovne pa tudi ilustrirane kot tudi ostale vrste revij.

Če vam je potrebno prevajanje besedil in to ne glede na to, ali gre za poljudne ali strokovne vsebine in ne glede na njihovo temo, mi bomo to storitev opravili v najkrajšem roku. Poleg besedil s področij filozofije, sociologije in psihologije oziroma izobraževanja, medicine, znanosti in farmacije, prevajamo tudi tista, katerih tema je povezana s področji menedžmenta, ekologije in varstva okolja, financ, komunikologije, ekonomije, turizma in politike pa tudi prava, ekologije in varstva okolja oziroma informacijskih tehnologij in ostalih znanstvenih disciplin.

Prevajanje PR člankov iz danskega v češki jezik

V skladu z zahtevami strank, ponujamo tudi prevajanje PR člankov iz danskega v češki jezik, ko pa je to potrebno, obdelujemo tudi ostale vsebine s področij marketinga, kar ne vključuje samo prevajanja katalogov in brošur, ampak tudi prevajanje reklamnih zloženk oziroma letakov in plakatov, iz danskega v češki jezik pa lahko prevajamo celo vizitke.

Pri nas lahko dobite tudi storitve lekture oziroma korekture materialov, ki so že prevedeni v tej kombinaciji jezikov, v katerih pa so se pojavile določene napake in neskladja s češkim jezikom, tako da morajo profesionalni korektorji in lektorji opraviti vse potrebne spremembe, da bi bila vsebina prilagojena pravilom češkega jezika.

Serije, informativne in izobraževalne pa tudi zabavne in otroške oddaje oziroma animirane, igrane, risane in dokumentarne filme ter reklamna sporočila, tako tiste namenjene radijskemu predvajanju kot tudi tiste, ki bodo predvajani na televiziji, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelujejo v navedeni kombinaciji jezikov ter jih naprej prevajajo iz danskega v češki jezik, zatem pa njihovo obdelavo prepustijo ostalim članom ekipe, ki so specializirani za sinhronizacijo pa tudi za podnaslavljanje prevedenih vsebin.

Prevajanje poslovnih dokumentov iz danskega v češki jezik in overitev sodnega tolmača

Vse poslovne dokumente naši prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo najprej prevajajo iz danskega v češki jezik, zatem pa izvajajo tudi njihovo overitev z žigom pooblaščene osebe, kar je v tem primeru sodni tolmač, ki je prav tako član naše ekipe. Tako boste dobili fakture in poslovne odločitve pa tudi poročila oziroma statute podjetja, bilance stanja in uspeha ter sklepe o ustanovitvi pravnih oseb oziroma ustanovitveni akt podjetja, ki jih lahko uporabljate v vsaki situaciji, saj žig sodnega tolmača, ki ga le-te vsebujejo, potrjuje, da so v celoti enake izvirnikom.

Poleg njih prevajamo tudi vse osebne dokumente (potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, potni list, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje) pa tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma vse vrste tako izjav in soglasij kot tudi potrdil (soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in o rednih prihodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in druge).

Prevajalci in sodni tolmači pa iz danskega v češki jezik lahko prevajajo tudi pravni red Evropske Unije kot tudi vse vrste certifikatov, pogodb in licenc oziroma sodnih sklepov, pritožbe, odločitve, sodba, in tožbe ter pooblastilo za zastopanje, v tej kombinaciji jezikov pa prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja ter vse dokumente, ki so del razpisne oziroma medicinske, tehnične in gradbene dokumentacije (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti in druga).

Cena prevajanja iz danskega v češki jezik

  • Iz danskega v češki je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz danskega v češki jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz danskega v češki z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR

Popusti za prevajanje iz danskega v češki jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!