Prevajanje iz danskega v italijanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz danskega v italijanski jezik

Za spletno prevajanje iz danskega v italijanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford združuje vodilne strokovnjake tako za danski kot tudi za italijanski jezik, pa stranke pri nas lahko dobijo tudi prevajanje iz danskega v italijanski jezik za vse vrste materialov. To vključuje predvsem obdelavo vseh vrst dokumentov in dokumentacije oziroma njihovo prevajanje in overitev z žigom sodnega tolmača, tako da stranke v zelo kratkem roku in po izjemno ugodnih cenah dobijo dokument, ki se lahko uporablja enako kot vsak drug veljavni dokument.

Naši prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov ne obdelujejo samo osebnih in dokumentov, ki so povezani s poslovanjem podjetja ali podjetnika, ampak tudi vse pravne akte, tako da bodo stranke poleg potnega lista, izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), vozniškega in prometnega dovoljenja oziroma osebne izkaznice in delovnega dovoljenja, potrdila o državljanstvu, dovoljenja za prebivanje pa tudi potrdila o stalnem prebivališču, dobile prevajanje iz danskega v italijanski jezik tudi za bilance stanja in uspeha, vse vrste poslovnih poročil, od finančnih preko letnih, pa do revizijskih pa tudi za ustanovitveni akt podjetja, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb kot tudi statute podjetja oziroma pooblastila za zastopanje, pravni red Evropske Unije, sodne sklepe pa tudi sodne sklepe, odločitve in pritožbe ter licence in certifikate.

Prevajalci in sodni tolmači pa lahko obdelujejo tudi dokumente, ki sestavljajo gradbeno, medicinsko, tehnično in razpisno dokumentacijo pa tudi tiste, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja (specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, zdravniški izvidi, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, gradbeni projekti, predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepisi ocen, rezultati znanstvenih raziskav, potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju, znanstveni patenti, diplomske in seminarske naloge, znanstvena dela in ostali osebni dokumenti, ki niso navedeni).


Prevajanje iz danskega v italijanski jezik
Prevajanje iz italijanskega v danski jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar vključuje prevajanje vseh vrst potrdil, soglasij in izjav.

Zelo je pomembno, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz danskega v italijanski jezik za kateri koli dokument, dostavijo izvirnike na vpogled kot tudi, da v okviru okrožnega sodišča opravijo vsa potrebna preverjanja v vezi z overitvijo s haškim (Apostile) žigom za njihove dokumente. Za to vrsto overitve so pristojne samo službe na okrožnih sodiščih v naši državi, pa je zato treba izvedeti, ali je Apostile potreben tudi za vaše dokumente, in če je potreben, morate izvedeti tudi to, ali ta overitev poteka šele potem, ko prevajalci in sodni tolmači obdelajo dokument ali pa pred tem, ker boste na podlagi teh podatkov točno vedeli, kako naj bi se odvijal celoten postopek obdelave konkretnega dokumenta.

S samim tem, da ste dolžni dostaviti izvirnike na vpogled, to pomeni, da jih lahko prinesete osebno v našo poslovalnico ali pa jih na naš naslov pošljete preko kurirske službe oziroma priporočeno preko “Pošte Slovenije”. Vse ostale vsebine lahko pošljete po elektronski poti oziroma skenirane na naš elektronski naslov, kar pa zadeva dostavo obdelanih materialov dokumentov, jih lahko prevzamete osebno ali vam jih pošljemo na določen naslov, pri čemer se ta storitev dodatno zaračunava po ceni, ki jo oblikuje kurirska služba. Vse ostale vsebine lahko dobite tudi po elektronski pošti.

Prevajalci in sodni tolmači poleg dokumentov iz danskega v italijanski jezik prevajajo tudi serije pa tudi različne vrste video in zvočnih materialov oziroma oddaje, filme in reklamna sporočila, strankam pa ponujamo tudi storitev njihove sinhronizacije pa tudi podnaslavljanja, če je to potrebno. Poleg tega smo v tej kombinaciji jezikov specializirani tudi za profesionalno prevajanje absolutno vseh vrst spletnih vsebin, tako katalogov in spletnih prodajaln kot tudi spletnih strani pa tudi vseh vrst aplikacij in programov, za katere vam je potrebno prevajanje v tej kombinaciji.

Naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi književna dela pa tudi besedila različne vsebine in namenov oziroma vse vrste revij, ko pa je to potrebno lahko prevajajo tudi časopisne članke. Obdelujemo tudi reklamne vsebine oziroma vizitke, PR članke, zloženke, kataloge, plakate, brošure in to ob ustreznem spoštovanju vseh pravil marketinga, kar pomeni, da bodo reklamno sporočilo, ki ga vsebujejo vse omenjene vrste materialov, na pravi način prenesli v italijanski jezik in ga prilagodili njegovemu duhu, da bi se potencialne stranke iz italijanskega govornega področja lahko na pravi način seznanile s tem, kar sa reklamira.

Lahko pa izvajamo tudi tolmačenje iz danskega v italijanski jezik, kar pa pomeni, da izvajamo simultano, konsekutivno ali šepetano tolmačenje. Na podlagi zahtev dogodka, ki ga organizirate, vam pod ugodnimi pogoji ponujamo najem opreme za simultano tolmačenje, v primeru, da se uporablja prav ta vrsta storitve. Lektor in korektor, ki sta člana naše ekipe, bosta opravila redakcijo vseh tistih vsebin, ki so že prevedene, toda to ni bili opravljeno dovolj kakovostno, pa se zahtevajo določeni popravki.

Prevajanje delovnega dovoljenja iz danskega v italijanski jezik

V okviru poslovalnice Akademije Oxford vas pričakuje tudi prevajanje delovnega dovoljenja iz danskega v italijanski jezik kot tudi njegova overitev, ki jo bodo opravili naši strokovnjaki oziroma sodni tolmači, pooblaščeni za ta posel. To pa pomeni, da boste na enem mestu dobili dokument, ki ga lahko uporabljate v praksi, ker je v pravnem pogledu popolnoma veljaven, saj ta žig potrjuje, da je v celoti enak izvirniku.

Poleg delovnega dovoljenja prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dovoljenja za prebivanje oziroma vse ostale osebne dokumente, kar vključuje obdelavo izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), vozniška dovoljenja in osebne izkaznice pa tudi potrdila o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu in vseh ostalih osebnih dokumentov.

Na zahtevo strank iz danskega v italijanski jezik prevajamo tudi dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo pa tudi tistih, ki sodijo med gradbeno, razpisno, tehnično in medicinsko dokumentacijo oziroma vse pravne akte.

Ko je to potrebno, bodo prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam ter vam ponujajo prevajanje vse vrste soglasij, izjav in potrdil (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in o rednih prihodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga).

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz danskega v italijanski jezik za diplomo in dodatek k diplomi, predmetnike in programe fakultet kot tudi za znanstvene in diplomske pa tudi seminarske naloge oziroma znanstvene patente, potrdila o opravljenih izpitih pa tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepise ocen in ostale dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja ter prevajanje vseh pravnih aktov (pogodbe, pooblastila za zastopanje, licence, pravni red Evropske Unije, sodne pritožbe, sklepe, sodbe, tožbe in odločitve, certifikati in drugi).

Prevajanje, sinhronizacija in podnaslavljanje igranih filmov iz danskega v italijanski jezik

Strokovnjaki Akademije Oxford so specializirani tudi za obdelavo igranih filmov oziroma njihovo prevajanje iz danskega v italijanski jezik pa tudi storitev sinhronizacije kot tudi za njihovo podnaslavljanje. Tako bodo prevajalci in sodni tolmači opravili svoj del posla, zatem pa ga bodo prevzeli profesionalni podnaslavljalci ali pa umetniki, ki so usmerjeni na sinhronizacijo prevedenih vsebin, da bi strankam omogočili, da zelo hitro in po razumni ceni dobijo igrane filme, ki jih lahko prikazujejo v skladu s svojimi željami in potrebami. Poleg njih prevajamo tudi dokumentarne pa tudi risane in animirane filme oziroma serije in oddaje, tako informativne kot tudi izobraževalne, otroške, zabavne in druge pa tudi reklamna sporočila.

Poleg tega naši strokovnjaki prevajajo tudi besedila vseh vrst, ne glede na kompleksnost njihove vsebine oziroma ne glede na to, ali bodo predstavljene javnosti ali pa strokovnjakom za določeno področje. Filozofija, ekonomija, znanost, psihologija, izobraževanje, finance, politika, farmacija, bančništvo, medicina, komunikologija, gradbena industrija, turizem, marketing, ekologija in varstvo okolja in menedžment so samo določena področja, na katera se lahko nanaša tema besedil, za katera vam je potrebno prevajanje iz danskega v italijanski jezik.

Prevajalci in sodni tolmači pa v skladu z zahtevami strank obdelujejo tudi vse tiste materiale, ki so namenjeni reklamiranju, tako podjetja in njegovega poslovanja kot tudi določenih izdelkov ali storitev. Pri prevajanju brošur, reklamnih zloženk in letakov oziroma plakatov, katalogov, PR člankov in drugih materialov te vrste, prevajalci in sodni tolmači posebno pozornost namenjajo sporočilu, ki ga le-ti vsebujejo, in ki mora priti do potencialnih potrošnikov, ki jim je italijanski jezik materni, in ga temu jeziku prilagodijo na najboljši možni način.

Poleg vseh storitev v zvezi s prevajanjem v pisani obliki v tej kombinaciji jezikov strankam lahko ponudimo tudi lekturo kot tudi korekturo, kar vključuje obdelavo vseh vsebin, za katere je nekdo že opravil prevajanje iz danskega v italijanski jezik, toda tega ni storil dovolj uspešno, pa je potrebna redakcija vsebin, kar bodo opravili lektorji in korektorji, ki so v naši ekipi.

Storitev tolmačenja iz danskega v italijanski jezik

Čeprav prevajalci in sodni tolmači, ki so del ekipe Akademije Oxford, strankam najpogosteje zagotavljajo storitev prevajanja iz danskega v italijanski jezik v pisani obliki, v tej kombinaciji jezikov lahko izvajamo tudi tolmačenje. Pri izdelavi ponudbe za to storitev zahtevamo, da nam stranke dostavijo vse potrebne podatke o samem dogodku, ki bo organiziran in za katerega želijo tolmačenje iz danskega v italijanski jezik, kar pomeni, da nas morajo obvestiti o prostoru, v katerem bo potekal dogodek, številu udeležencev ter, kako dolgo bo trajal in nasploh o sam njegovi organizaciji. Na podlagi tega se bodo naši strokovnjaki odločili, ali se za konkretni dogodek uporablja konsekutivno ali simultano oziroma šepetano tolmačenje, saj so to vse vrste tolmačenja za katere so prevajalci in sodni tolmači specializirani. Če se javi potreba za uporabo simultanega tolmačenja, potem bomo v ponudbo za to storitev vsekakor uvrstili tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki jo strankam ponujamo po ugodnih cenah.

V naši ekipi so tudi strokovnjaki katerih specialnost je obdelava spletnih vsebin oziroma njihovo prevajanje iz danskega v italijanski jezik. Poleg spletnih strani in katalogov oziroma spletnih prodajaln, lahko prevajajo tudi programsko opremo oziroma vse vrste programov in aplikacij. Imejte na umu, da prevajalci in sodni tolmači pri obdelavi spletnih vsebin implementirajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da se bodo v relativno kratkem roku pojavile na višji poziciji v okviru spletnega iskanja, kar se bo zagotovo pozitivno odrazilo tudi na poslovanje lastnika spletne strani ali drugih spletnih vsebin.

Na zahtevo strank lahko iz danskega v italijanski prevajamo tudi knjige katerekoli vrste ter ponujamo tako obdelavo učbenikov kot tudi književnih del oziroma proze in poezije, beletrije pa tudi romanov.

Če vam je potrebno prevajanje v tej jezični kombinaciji za revije, ne oklevajte, ampak se obrnite na nas, ne glede na to, ali gre za strokovne ali ilustrirane oziroma otroške ali katerekoli druge vrste revij, prevajalci in sodni tolmači pa lahko obdelajo tudi časopisne članke, če to zahtevate.

Cena prevajanja iz danskega v italijanski jezik

  • Iz danskega v italijanski je 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz danskega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz danskega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR

Popusti za prevajanje iz danskega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!