Prevajanje iz danskega v španski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz danskega v španski jezik

Za spletno prevajanje iz danskega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če tudi vi sodite med tiste stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz danskega v španski jezik, to storitev lahko za vse vrste vsebin dobite v poslovalnici Akademije Oxford.

Poleg prevajanja dokumentov vseh vrst vam ponujamo tudi obdelavo spletnih vsebin oziroma besedil, revij in učbenikov pa tudi tolmačenje iz danskega v španski jezik. Prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi lahko opravijo tako simultano, ki se najpogosteje uporablja kot tudi konsekutivno in šepetano tolmačenje, vsem zainteresiranim strankam pa smo v priložnosti ponuditi tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Poleg tega lektorji in korektorji, ki so prav tako člani naše ekipe, lahko opravijo korekturo in lekturo, če posedujete že prevedene vsebine, ki jih je treba popraviti.

Obdelujemo tudi reklamne materiale, od vizitk in brošur preko plakatov, letakov in zloženk, pa do katalogov in PR člankov. Poleg spletnih strani prevajalci in sodni tolmači iz danskega v španski jezik prevajajo tudi spletne prodajalne oziroma programsko opremo (programe in aplikacije) ter spletne kataloge. Pri tem implementiramo pravila SEO (Search Engine Optimisation), kar ima za cilj, da bi se obdelani materiali čim bolje kotirali na spletu. Poleg tega strankam ponujamo tudi prevajanje v tej kombinaciji jezikov za absolutno vse vrste video ali zvočnih vsebin, tako za serije in filme kot tudi za reklamna sporočila pa tudi različne vrste oddaj. Poleg storitve njihovega prevajanja lahko izvajamo tudi podnaslavljanje kot tudi njihovo sinhronizacijo.


Prevajanje iz danskega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v danski jezik

Postopek prevajanja dokumentov v tej kombinaciji jezikov predvideva, da strankam poleg storitve prevajanja ponujamo tudi overitev, za katero so v naši ekipi zadolženi sodni tolmači. Njihov žig pravzaprav potrjuje, da so prevedeni dokumenti enaki izvirnikom, kar nadalje pomeni, da jih stranke lahko uporabljajo v vsaki situaciji, ker gre za pravno absolutno veljavne dokumente. Ta postopek je določen z zakonom, tako da nam morate dostaviti izvirnike, saj jih je sodni tolmač dolžan najprej primerjati s prevodi, in šele potem, ko je prepričan, da med njimi ne obstajajo nikakršna odstopanja, jih lahko overi. Jasno je, da v primeri odstopanj med med izvirnimi in prevedenimi dokumenti, no mogoče opraviti overitve, pa se tedaj strankam predlaga storitev redakcije oziroma lekture in korekture prevedenih materialov, šele potem pa sledi overitev.

Čeprav zakon zahteva, da se večina dokumentov prevaja in overja z žigom sodnega tolmača, da bi šteli kot pravno veljavni, obstajajo tudi določeni dokumenti, za katere je potrebna tudi “nadoveritev”. Ta postopek predvideva overitev prevodov z Apostile žigom, ki lahko poteka pred ali po prevajanju iz danskega v španski jezik in overitvi sodnega tolmača. S samim tem, da sodni tolmači in prevajalci nimajo pristojnosti za overitev s haškim žigom, kot ga tudi imenujemo, ste dolžni sami poiskati te informacije, njih pa lahko dobite na okrožnem sodišču v svojem mestu, ki je pristojno za overitve z Apostile žigom. Šele, ko dobite te podatke, boste vedeli, ali morate dokument najprej odnesti na sodišče ali pa ga najprej prinesete k nam na obdelavo.

Poleg možnosti osebne dostavitve dokumentov na prevajanje, jih stranke lahko pošljejo priporočeno preko “Pošte Slovenije” ali pa preko kurirske službe, prevzemanje obdelanih dokumentov pa je lahko osebno v naši poslovalnici, toda stranke imajo pravico zahtevati, da jim prevedene in overjene dokumente pošljemo na naslov, čemur bomo mi v celoti ugodili ter angažirali kurirsko službo za dostavo. V tem primeru se storitev dodatno zaračunava, in to po ceni, ki jo določa ta služba, plačilo pa poteka pri prevzemu.

Tiste materiale, ki ne sodijo med dokumente, oziroma za katera ni potrebna overitev z žigom sodnega tolmača, lahko najenostavneje pošljete po elektronski pošti, če pa vam tako ustreza, jih lahko na enak način dobite po koncu obdelave.

Kar zadeva pošiljanje dokumentov na elektronski naslov, je tudi to dovoljeno, toda samo v primeru, ko vam je njihovo prevajanje iz danskega v švedski jezik potrebno v zelo kratkem roku, pri čemer je zelo pomembno, da nam tudi v tem primeru v najkrajšem možnem roku na vpogled dostavite izvirnike.

Prevajalci in sodni tolmači poleg potnega lista, izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), obdelujejo tudi vse ostale osebne dokumente, od osebne izkaznice, vozniškega dovoljenja in potrdila o državljanstvu preko dovoljenja za prebivanje, delovnega dovoljenja, pa do potrdila o stalnem prebivališču in prometnega dovoljenja. V tej kombinaciji jezikov lahko obdelujemo tudi vse dokumente, ki sestavljajo razpisno oziroma tehnično pa tudi medicinsko, gradbeno in poslovno dokumentacijo kot tudi dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam (vse vrste potrdil, soglasij in izjav).

Prav tako obdelujemo tudi pravne akte ter izvajamo njihovo prevajanje iz danskega v španski jezik in zatem tudi overitev tako za pravni red Evropske Unije, vse vrste pogodb in licenc kot tudi za pooblastila za zastopanje, certifikate oziroma sodne odločitve, pritožbe pa tudi sodbe, sklepe in tožbe. Kadar gre za dokumente, povezane s področjema znanosti in izobraževanja, tudi njih sodni tolmači in prevajalci obdelujejo na vašo zahtevo, tako da vas pri nas pričakuje prevajanje iz danskega v španski jezik tako za zaključna spričevala osnovne in srednje šole in diplome in dodatke k diplomi kot tudi za znanstvena dela, rezultate znanstvenih raziskav, prepise ocen ter predmetnike in programe fakultet, diplomske naloge pa tudi potrdila o opravljenih izpitih kot tudi za znanstvene patente in seminarske naloge.

Prevajanje faktur iz danskega v španski jezik

Če želite dobite prevajanje faktur iz danskega v španski jezik, in da istočasno lahko ta dokument uporabljate v praksi, mora le-ta biti overjen z žigom zapriseženega sodnega tolmača, kar predstavlja storitev, ki jo lahko dobite v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Ker so tukaj naši prevajalci in sodni tolmači, lahko vsem strankam ponudimo kompletno obdelavo tudi ostale poslovne dokumentacije ter izvajamo prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov za vse vrste poslovnih odločitev, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb oziroma statute in ustanovitvene akte podjetja ter poslovna poročila, bilance stanja pa tudi uspeha in ostale osebne dokumente.

Obdelujemo pa tudi dokumente, ki sodijo med osebne, kot so potni listi in osebne izkaznice, potrdila o stalnem prebivališču, potrdila o državljanstvu oziroma izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), ter vse vrste dovoljenj (prometno, vozniško, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje in druga).

Prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelujejo tudi dokumente, ki so del razpisne in medicinske oziroma gradbene pa tudi tehnične dokumentacije kot tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, oziroma vse vrste potrdil, izjav in soglasij.

Ne pozabite, da pri nas lahko dobite storitev, ki vključuje njihovo kompletno obdelavo, toda pri tem ste dolžni na vpogled dostaviti izvirne dokumente kot tudi, da morate pred pošiljanjem oziroma osebno dostavo materialov na prevajanje v našo poslovalnico, pridobiti tudi informacijo o tem, ali se za vaše dokumente zahteva overitev z Apostile žigom.

Prevajanje katalogov storitev in izdelkov iz danskega v španski jezik

Kar zadeva prevajanje katalogov izdelkov ali storitev iz danskega v španski jezik, se morate zavedeti, da naši prevajalci in sodni tolmači maksimalno spoštujejo vsa pravila, ki jih določa marketing ter sporočilo, ki ga takšni katalogi vsebujejo, na ustrezen način prilagodijo pravilom, ki jih določa španski jezik. Tako se bodo potencialne stranke, ki jim je ta jezik materni, lahko seznanile s storitvijo ali izdelkom, ki se na ta način reklamira.

V tej kombinaciji jezikov seveda prevajamo tudi vse ostale reklamne materiale, kar vključuje prevajanje reklamnih letakov in plakatov, PR člankov in brošur oziroma zloženk in vizitk pa tudi vseh drugih vsebin s področja marketinga.

V tej kombinaciji jezikov prevajalci in sodni tolmači obdelujejo vse vrste besedil, tako strokovna kot tudi poljudna. Poleg prevajanja besedil s področij psihologije, znanosti, izobraževanja in sociologije, vam ponujamo tudi prevajanje iz danskega v španski jezik za besedilne vsebine, ki so povezane s področji komunikologije, turizma, gradbene industrije, farmacije in ekonomije pa tudi informacijskih tehnologij, ekologije in varstva okolja ter menedžmenta, bančništva, marketinga, financ in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Ko je to potrebno strankam, ki že posedujejo prevedene vsebine v tej kombinaciji jezikov, prav tako lahko ponudimo tudi storitev lekture oziroma korekture in v skladu s prevajalsko stroko izvedemo vse potrebne popravke, da bi bila prevedena vsebina čim bolj kakovostna.

Poleg vseh omenjenih storitev, pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz danskega v španski jezik za filme, reklamna sporočila, oddaje, serije in ostale vrste zvočnih in video materialov. Poleg njihovega prevajanja stranke pri nas lahko dobijo tudi sinhronizacijo obdelanih vsebin kot tudi njihovo podnaslavljanje.

Prevajanje učbenikov iz danskega v španski jezik

Ne glede na kompleksnost učbenika, za katerega vam je potrebno prevajanje iz danskega v španski jezik, ste lahko prepričani, da bodo prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, opravili njegovo obdelavo maksimalno kakovostno, in to v zelo kratkih rokih ter po cenah, ki so zagotovo izjemno ugodne.

Poleg učbenikov lahko prevedemo tudi ostale knjige oziroma književna dela pa tudi časopisne članke oziroma vsebine vseh vrst revij.

Naši strokovnjaki so prav tako specializirani tudi za profesionalno prevajanje iz danskega v španski jezik za spletne vsebine, pa poleg spletnih strani lahko prevajajo tudi vse vrste aplikacij in programov oziroma spletnih prodajaln in katalogov. Ob tej priložnosti veliko pozornost namenjajo pravilom SEO (Search Engine Optimisation), ki jih bodo zelo pazljivo implementirali v takšne vsebine, da bi jim zagotovili zelo hitro poboljšanje položaja v okviru globalnega iskanja na spletu.

Storitev tolmačenja v navedeni kombinaciji jezikov prav tako sodi na področje delovanja naših strokovnjakov, prevajalci in sodni tolmači pa so specializirani tako za simultano kot tudi za konsekutivno tolmačenje in šepetano tolmačenje iz danskega v španski jezik. Ali bo uporabljeno simultano ali pa katerakoli druga vrsta tolmačenja, je odvisno samo od vrste dogodka, ki se organizira. Prav iz tega razloga tudi zahtevamo, da nas stranke seznanijo z vsem, kar je potrebno v vezi s konkretnim dogodkom, da bi ponudbo lahko prilagodili njegovi organizaciji. Strankam, ki jim je to potrebno, poleg storitve tolmačenja lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to najnovejše generacije ter po zelo ugodnih cenah.

Cena prevajanja iz danskega v španski jezik

  • Iz danskega v španski je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz danskega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz danskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR

Popusti za prevajanje iz danskega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!