Prevajanje iz danskega v srbski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz danskega v srbski jezik

Za spletno prevajanje iz danskega v srbski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalci in sodni tolmači, ki sestavljajo stalno ekipo strokovnjakov v Akademiji Oxford, so specializirani za obdelavo vsebin tako v danskem kot tudi v srbskem jeziku, vsem zainteresiranim strankam pa lahko ponudimo tudi prevajanje iz danskega v srbski jezik, in to ne samo v pisani obliki.

V naši ekipi pa so tudi korektorji in lektorji, ki so sposobni opraviti redakcijo vseh materialov, za katere je to potrebno oziroma obdelavo že prevedenih vsebin. Prav tako so tukaj tudi profesionalni podnaslavljalci oziroma skupina strokovnjakov, zadolženih za sinhronizacijo video in zvočnih materialov, ki so že prevedeni iz danskega v srbski jezik. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tako filme in serije kot tudi vse vrste oddaj oziroma reklamna sporočila, zatem pa na zahtevo strank izvajamo tudi njihovo podnaslavljanje in sinhronizacijo.

Obdelujemo tudi spletne strani pa tudi ostale vsebine, kot so spletne prodajalne in katalogi pa tudi programska oprema (aplikacije in programi) kot tudi besedilne vsebine, ne glede na to, ali gre za strokovne ali poljudne vsebine. To pa pomeni, da sodni tolmači in prevajalci poleg besedil, katerih tema je povezana s področji znanosti, medicine, farmacije in politike, prevajajo tudi besedila, ki se nanašajo na področje turizma, komunikologije in gradbene industrije pa tudi financ, bančništva in ekonomije oziroma psihologije, sociologije informacijskih tehnologij in številnih drugih znanstvenih disciplin.


Prevajanje iz danskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v danski jezik

Poleg tega iz danskega v srbski jezik lahko prevedemo tudi vse vrste knjig, tako učbenike kot tudi književna dela, prevajamo pa tudi reklamne materiale (plakati, zloženke, brošure, PR članki, katalogi) ter časopisne članke in vsebine vseh vrst revij.

V vsakem trenutku so prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford pripravljeni strankam ponuditi simultano oziroma šepetano in konsekutivno tolmačenje iz danskega v srbski jezik. V odvisnosti od vrste dogodka ter vrste tolmačenja, ki se uporablja, vam lahko po odličnih cenah ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Imejte na umu, da vas pri nas pričakuje tudi prevajanje iz danskega v srbski jezik za vse vrste dokumentov, in to njihova kompletna obdelava, ki poleg storitve prevajanja vključuje tudi njihovo overitev z žigom uradno pooblaščene osebe, kar je v tem primeru sodni tolmač. Da ne bo pomote, se morajo stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov v tej kombinaciji jezikov, zavedati tudi možnosti, da je za njihove dokumente treba opraviti še eno vrsto overitve, ki je ne izvajajo prevajalci in sodni tolmači iz naše ekipe, gre pa za overitev z Apostile žigom oziroma z žigom, ki ga imenujemo tudi haški. Njega stranke lahko samo dobijo v pristojnih institucijah, in če boste imeli kakršnekoli težave, vas bodo naši strokovnjaki napotili na institucije, v katerih lahko pridobite vse potrebne informacije, kar pa vključuje najprej podatek o tem, ali je haški žig obvezen za vaše dokumente, a zatem še, ali overitev z njim poteka šele, ko naši strokovnjaki končajo z njihovo obdelavo ali pred tem, saj je od tega v veliki meri odvisen celoten postopek obdelave konkretnih dokumentov. Poleg informacij o Apostile žigu, morajo stranke na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, kar predstavlja neizbežen del postopka njihove overitve.

Poleg prevajanja vseh osebnih oziroma poslovnih dokumentov, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse pravne akte oziroma pravni red Evropske Unije pa tudi pooblastila za zastopanje ter vse vrste pogodb, certifikatov kot tudi sodnih odločitev oziroma pritožbe, sklepe, tožbe in sodbe. Prav tako lahko iz danskega v srbski jezik prevajamo tudi dokumente, ki so del, tako razpisne kot tudi medicinske pa tudi tehnične oziroma gradbene dokumentacije, kar pravzaprav pomeni, da naši strokovnjaki ne prevajajo samo zdravniških izvidov oziroma gradbenih projektov in deklaracij izdelkov ter laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, ampak tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in vse ostale osebne dokumente.

Prav tako prevajamo tudi dokumente, ki se v primeru potrebe predajajo pristojnim službam, kot so različne vrste izjav, soglasij in potrdil, tako da poleg potrdila o nekaznovanosti oziroma obdelujemo tudi potrdilo o samskem stanu in o rednih prihodkih, soglasja za za zastopanje pa tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in o stanju računa v banki ter druge podobne dokumente.

Seveda smo sposobni obdelati tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja, poleg zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, potrdila o opravljenih izpitih, prepisa ocen in diplome ter dodatka k diplomi prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela oziroma rezultate znanstvenih raziskav, zatem predmetnike in programe fakultet in ostale dokumente te vrste.

Poenostavljeno rečeno, sodni tolmači in prevajalci, ki so v naši ekipi, obdelujejo absolutno vse dokumente, za katere se zahteva prevajanje iz danskega v srbski jezik.

Vsebine, za katere ni treba opraviti overitve, kot so recimo besedila, knjige, revije in drugo, nam stranke lahko dostavijo po elektronski pošti in mi jim lahko na enak način pošljemo prevedene materiale, medtem ko se pošiljanje dokumentov na prevajanje bistveno razlikuje, saj je treba vsekakor priložiti izvirnike na vpogled. Zato jih lahko pošljete preko kurirske službe, ali pa jih osebno prinesete v našo poslovalnico oziroma jih pošljete preko “Pošte Slovenije”, toda samo s priporočeno pošiljko.

Potem, ko prevajalci in sodni končajo z obdelavo dostavljenih dokumentov, jih lahko pošljemo na naslov stranke, kar izvaja določena kurirska služba. Ker pa ta storitev ni vračunana v osnovno ceno obdelave, se zaračunava v skladu s cenikom kurirske službe in stranka jo mora plačati pri prevzemanju dokumentov. Stranke imajo tudi možnost, da prevedene in overjene dokumente osebno prevzamejo v poslovalnici Akademije Oxford.

Kar zadeva možnost pošiljanja dokumentov na elektronski naslov, se morate zavedeti, da je to dovoljeno samo strankam, ki jim je njihovo prevajanje iz danskega v srbski jezik potrebno zelo hitro, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko čim prej začeli z obdelavo, toda stranke so takoj zatem dolžne na najhitrejši možni način dostaviti tudi izvirnike na vpogled, da bi bil v celoti spoštovan postopek overitve.

Prevajanje besedil s področja turizma iz danskega v srbski jezik

Prevajalci in sodni tolmači v naši poslovalnici v navedeni kombinaciji jezikov prav tako obdelujejo tudi besedila s področja turizma, toda poleg njih vam lahko ponudimo tudi prevajanje iz danskega v srbski za politična, filozofska in psihološka besedila oziroma za tista, katerih tema je povezana s področji marketinga, znanosti in komunikologije pa tudi gradbene industrije, medicine, financ in bančništva ter ekonomije, informacijskih tehnologij pa tudi turizma, ekologije in varstva okolja, sociologije, filozofije in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Strankam pa lahko, ko jim je to potrebno, ponudimo tudi tolmačenje iz danskega v srbski jezik, v ponudbo pa lahko uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. To, ali bo uporabljeno simultano ali pa šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje je odvisno samo od informacij, ki jih nam dostavite, tičejo pa se samega dogodka.

Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo tudi vse materiale s področja marketinga ter jih prilagajajo duhu ciljanega oziroma srbskega jezika. Poleg vizitk, brošur in plakatov v navedeni jezični kombinaciji prevajamo tudi kataloge, PR članke pa tudi reklamne letake in zloženke.

Prevajanje spletnih vsebin iz danskega v srbski jezik

Iz danskega v srbski jezik lahko prevajamo vse vrste spletnih vsebin in to ob ustrezni implementaciji pravil njihove optimizacije za splet. To pomeni, da se bodo tako spletne strani kot tudi spletni katalogi in prodajalne, ki jih prevedejo naši strokovnjaki, zelo hitro pojavile v samem vrhu iskanja, saj jih spletni iskalnik kotira še bolje, zahvaljujoč implementaciji pravil SEO (Search Engine Optimisation). Zainteresiranim strankam pa v navedeni kombinaciji jezikov ponujamo tudi obdelavo programske opreme oziroma vseh vrst programov ali aplikacij pa tudi prevajanje književnih del in učbenikov.

Kar pa zadeva prevajanje besedilnih vsebin, pri nas lahko dobite prevajanje iz danskega v srbski jezik za dobesedno katerokoli besedilo, tako tista namenjena javnemu predstavljanju kot tudi strokovnih besedil. Njihova tema se lahko nanaša na katerokoli od omenjenih področij: finance, farmacija, filozofija, psihologija, gradbena industrija, sociologija, bančništvo, ekonomija, znanost, politika, izobraževanje, medicina, pravo, informacijske tehnologije, ekologija in varstvo okolja, komunikologija, marketing, gradbena industrija in katerakoli druga veja naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Prevajanje vozniška dovoljenja iz danskega v srbski jezik

Vse zainteresirane stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje vozniškega dovoljenja iz danskega v srbski jezik pa tudi njegova overitev z žigom sodnega tolmača, tako da stranke zelo hitro dobijo dokument, ki je v celoti pravno veljaven.

Poleg vozniškega prevajamo tudi prometno pa tudi dovoljenje za prebivanje oziroma delovno dovoljenje ter ostale osebne dokumente (potrdilo o državljanstvu, potni list, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica in druge).

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dokumente, ki so del, tako poslovne in razpisne kot tudi gradbene in tehnične pa tudi medicinske dokumentacije (gradbeni projekti, fakture, sklepi o ustanovitvi pravnih oseb, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, poslovne odločitve, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, ustanovitveni akt in statut podjetja, navodila za uporabo, bilance uspeha in stanja in druge) pa tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so vse vrste izjav, potrdil in soglasij (potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o rednih prihodkih in o samskem stanu, soglasje za zastopanje in druga).

V tej kombinaciji jezikov prav tako obdelujemo tudi vse pravne akte, kot so licence, certifikati, pogodbe ter pooblastilo za zastopanje pa tudi vse vrste sodnih odločitev kot tudi pritožbe in sodbe, tožbe in sklepe oziroma pravni red Evropske Unije. Ko pa je to potrebno strankam, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford izvajajo tudi prevajanje iz danskega v srbski za dokumente s področij znanosti in izobraževanja, kar ne vključuje samo obdelave diplome in dodatka k diplomi oziroma zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, ampak tudi prevajanje predmetnikov in programov fakultet, prepisa ocen, potrdila o opravljenih izpitih pa tudi znanstvenih del, diplomskih in seminarskih nalog, znanstvenih patentov ter rezultatov znanstvenih raziskav in ostalih podobnih dokumentov.

Cena prevajanja iz danskega v srbski jezik

  • Iz danskega v srbski je 17 EUR po strani

Cena prevajanja iz danskega v srbski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz danskega v srbski z overitvijo sodnega tolmača je 21 EUR

Popusti za prevajanje iz danskega v srbski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!