Prevodi sa danskog na ukrajinski jezik

Besplatni online prevod sa danskog na ukrajinski jezik

Za online prevod sa danskog na ukrajinski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


U bilo kojoj od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku ima Akademija Oxford u zemlji, klijenti mogu da dobiju i prevođenje sa danskog jezika na ukrajinski, budući da su stalni članovi našeg tima ne samo prevodioci, već i sudski tumači, koji su specijalizovani za rad na oba jezika. A tu su još i profesionalni titleri, odnosno grupa umetnika koja je usmerena na sinhronizovanje svih audio i video materijala za koje kod nas možete dobiti prevod sa danskog jezika na ukrajinski. Naši stručnjaci osim crtanih, igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, obrađuju i reklamne poruke, ali i različite vrste emisija i serije.

Sem toga, u našem timu su i profesionalci zaduženi za lekturu, odnosno korekturu onih sadržaja koji su već prevođeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali se zahtevaju određene ispravke, odnosno redaktura, što će naši lektori i korektori izvršiti po izuzetno povoljnim uslovima i u vrlo kratkim rokovima.

Obrađujemo i knjige i časopise, a na zahtev klijenata ćemo prevesti kako udžbenike, tako i romane, beletristiku, te ostala dela književnosti i to kako prozna, tako i poetska, ali i članke iz novina. Na zahtev klijenata obrađujemo i internet sadržaje (sajtovi, online prodavnica, aplikacije, programi, web katalozi), kao i sadržaje vezane za oblast marketinga (vizit kartice, brošure, plakati, PR tekstovi, katalozi, reklamni flajeri i drugo).Prevođenje sa danskog na ukrajinski
Prevođenje sa ukrajinskog na danski

Klijente kod nas očekuju i prevodi sa danskog jezika na ukrajinski za tekstualne sadržaje, ma kako njihova tema bila neuobičajena, te bez obzira da li su u pitanju tekstovi namenjeni za plasiranje širem krugu ljudi ili isključivo stručnjacima za određene oblasti. Aa ekologija i zaštita životne sredine, farmacija, ekonomija, medicina, bankarstvo, nauka, filozofija, obrazovanje, te psihologija, građevinska industrija, turizam, komunikologija, odnosno informacione tehnologije, sociologija, marketing, kao i menadžment su samo neke od oblasti za koje može da bude vezana tema tekstova koje želite da prevedemo.

Kod svih pomenutih sadržaja je proces slanja na prevod vrlo jednostavan, jer klijenti imaju mogućnost da ih pošalju na mejl, a po završetku obrade da ih dobiju na isti način, što nije slučaj kod dokumenata.

A pored svih pomenutih usluga, morate znati da su u našem timu i prevodilac i sudski tumač koji su prvenstveno usmereni na usmeno prevođenje sa danskog jezika na ukrajinski, a na osnovu podataka o događaju koji organizujete mogu da primene simultano, šapatno ili konsekutivno prevođenje. Onim klijentima za čiji događaj je namenjena upravo ta vrsta prevoda se može ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.Posebno naglašavamo da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači tako da će svi oni klijenti kojima je potrebno prevođenje sa danskog jezika na ukrajinski za ma koji dokument ili bilo koju vrstu dokumentacije (građevinska, poslovna, tehnička, medicinska, tenderska i druge), moći da u bilo kojoj našoj poslovnici dobije kompletnu obradu, to jest ne samo prevod, nego i overu pečatom sudskog tumača. Tako oni vrlo brzo dobijaju dokumenta koja su spremna za korišćenje, jer im pečat sudskog tumača daje važnost sa pravne i zakonske tačke gledišta, uzevši u obzir da se njime potvrđuje da je sadržina prevoda u potpunosti verna originalu.

A prevodioci i sudski tumači obrađuju apsolutno bilo koju vrstu dokumenata, pa osim ličnih, odnosno poslovnih, prevode i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest sve tipove saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja (potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i druge).

Na zahtev klijenata možemo da izvršimo i prevođenje sa danskog jezika na ukrajinski za sva pravna akta, to jest ne samo sudske ugovore, presude, tužbe, žalbe, rešenja i odluke, već i za punomoćja za zastupanje, ali i tekovine Evropske Unije, kao i za sve vrste licenci, odnosno ugovora i sertifikata. Pored svega što smo pomenuli, prevodilac i sudski tumač u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford obrađuju i diplome i dodatke diplomi, a mogu da izvrše i prevođenje sa danskog jezika na ukrajinski za sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja (svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, naučni radovi, kao i patenti, rezultati naučnih istraživanja, diplomski i seminarski radovi i ostala dokumenta ovog tipa).

Samim tim što kod nas dobijate i uslugu sudskog tumača, to znači da nam morate prilikom slanja dokumenata dostaviti na uvid i originale, jer tako predviđa zakonom propisana procedura. A to znači da osim ličnog donošenja u bilo koju poslovnicu, imate i mogućnost da nam ih pošaljete preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom. Kada je u pitanju preuzimanje obrađenih dokumenata, to je moguće izvršiti lično, kao i zahtevati da vam budu dostavljena na određenu adresu, a u tom slučaju morate da znate da ta usluga podleže dodatnoj naplati i njena cena zavisi isključivo od kurirske službe koja će biti angažovana.

Samo kada je u pitanju takozvani hitan prevod, odnosno prevođenje sa danskog jezika na ukrajinski za dokumenta bilo koje vrste u posebno kratkom roku, imate pravo da nam ih prvo pošaljete skenirane putem mejla, a da posle toga i to u najkraćem roku dostavite na uvid originale.

Prevodioci i sudski tumači vrše obradu dokumenata u skladu sa slovom zakona, ali klijenti moraju biti informisani da zakon nalaže stavljanje Apostille, to jest pečata koji je poznat i kao haški, ali ne za sva dokumenta. Upravo iz tog razloga i jeste opšta preporuka da klijenti potraže ove informacije i to u osnovnom sudu u svom gradu, koji je jedini nadležan za stavljanje haškog pečata, a to znači da prvo pitaju da li je on obavezujući i za dokumenta za koja im je potreban prevod sa danskog jezika na ukrajinski, a ukoliko dobiju potvrdan odgovor, moraju da pitaju i da li se za konkretna dokumenta Apostille pečat stavlja na početku njihove obrade ili tek pošto prevodioci i sudski tumači završe svoj posao.

Prevođenje poslovnih dokumenata sa danskog jezika na ukrajinski

U okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford klijente očekuju i prevodi poslovnih dokumenata sa danskog na ukrajinski jezik, odnosno obrada poslovnih izveštaja, rešenja o osnivanju pravnih lica, faktura, ali i poslovnih odluka, osnivačkih akata preduzeća, te bilansa uspeha, odnosno stanja, kao i statuta preduzeća i drugih.

A prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu obrađuju i dokumenta koja ulaze u sastav tehničke, ali i tenderske, građevinske i medicinske dokumentacije, odnosno dokumenta koja se predaju nadležnim službama (saglasnosti, izjave, potvrde i uverenja svih vrsta).

Obrađujemo i sva pravna akta, a sudski tumači i prevodioci će na vaš zahtev izvršiti prevod sa danskog na ukrajinski ne samo za punomoćja za zastupanje i licence, nego i za tekovine Evropske Unije, te sve vrste sertifikata i ugovora, ali i za sudske odluke, tužbe, rešenja i žalbe, kao i sudske presuda.

Prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, odnosno svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, te potvrde o redovnom školovanju i rezultate naučnih istraživanja ćemo takođe prevesti u ovoj kombinaciji jezika, a zatim i overiti pečatom sudskog tumača.

Prevodi tekstova iz oblasti finansija i bankarstva sa danskog na ukrajinski jezik

Stručne i popularne tekstove čija tema se odnosi na oblasti finansija i bankarstva možemo da prevedemo sa danskog jezika na ukrajinski, ali i one tekstove koji se tiču građevinske industrije, menadžmenta, komunikologije, turizma i marketinga, odnosno farmacije, medicine, filozofije i psihologije, kao i one vezane za oblast informacionih tehnologija, politike i mnogih drugih naučnih disciplina. Posebno naglašavamo da u ovim situacijama klijenti mogu da materijale na prevod dostave i putem mejla, kao i da ih dobiju na isti način nakon naše obrade, čime će znatno uštedeti svoje vreme.

Prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i obradu web sajtova, odnosno aplikacija i programa, ali i online kataloga i web prodavnica, te da uz njihovo prevođenje sa danskog jezika na ukrajinski izvrše i optimizovanje za internet pretragu.

A serije, emisije, reklamne poruke i filmove različitih žanrova će takođe sudski tumači i prevodioci prevesti sa danskog jezika na ukrajinski, a zatim je profesionalni titleri i stručnjaci zaduženi za sinhronizaciju uraditi svoj deo posla. Na taj način će klijenti dobiti kompletno obrađene sve vrste video i audio materijala koje mogu da plasiraju gde god žele.

Prevođenje uz pomoć šapata sa danskog jezika na ukrajinski

Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i prevodioce i sudske tumače koji su specijalizovani za prevod uz pomoć šapata sa danskog na ukrajinski jezik, a pored toga oni mogu da izvrše i simultano, ali i konsekutivno prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Koja će od pomenutih vrsta usmenog prevoda biti primenjena zavisi samo od informacija koje nam date u vezi sa događajem koji organizujete. A u ponudu možemo da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po povoljnim cenama.

Književna dela svih vrsta, ali i udžbenike, odnosno članke iz novina i ilustrovane i stručne časopise takođe ćemo da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika.

A prevodioci i sudski tumači mogu da vam ponude i obradu sadržaja iz oblasti marketinga, počev od vizit kartica i reklamnih flajera, odnosno letaka, preko plakata i kataloga, pa do PR tekstova i brošura. Izvršićemo i redakturu materijala kada je to potrebno, a za nju su zaduženi profesionalni lektori i korektori.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na danski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje