Prevod sa danskog na mađarski jezik

Besplatni online prevod sa danskog na mađarski jezik

Za online prevod sa danskog na mađarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje svim zainteresovanim klijentima i prevod sa danskog na mađarski jezik, što se odnosi na kompletnu obradu dokumenata, to jest uz prevod, dobijaju i overu pečatom zvanično ovlašćenog lica, odnosno sudskog tumača, ali i obradu mnogih drugih sadržaja.

Naši prevodioci i sudski tumači su spremni da izvrše prevođenje u pisanom obliku, već i usmeni prevod sa danskog jezika na mađarski. Na osnovu zahteva samog događaja će proceniti da li je bolje primeniti simultano i konsekutivno ili, pak prevođenje uz pomoć šapata. Upravo na osnovu toga, klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta, a po cenama koje su izuzetno povoljne. Takođe klijentima omogućujemo i redakturu svih onih sadržaja koje je neko već preveo u ovoj jezički kombinaciji, ali to nije učinio dovoljno kvalitetno, pa su potrebne određene ispravke, koje će izvršiti profesionalni lektori i korektori koji su u našem timu i ponuditi vam maksimalno kvalitetno obrađene bilo koje vrste materijala.

Pored toga, možemo da izvršimo i prevod sa danskog jezika na mađarski za književna dela, ali i udžbenike, a klijentima nudimo i obradu tekstova različite sadržine, složenosti i namene. Pod tim mislimo na obradu tekstova iz oblasti nauke, politike i obrazovanja, odnosno farmacije i medicine, ali i: ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije, građevinske industrije, informacionih tehnologija, turizma, menadžmenta, bankarstva, marketinga i mnogih drugih naučnih disciplina.Prevođenje sa danskog na mađarski
Prevod sa mađarskog na danski

Možemo da izvršimo i prevod svih vrsta web sadržaja, kako kataloga i sajtova, tako i online prodavnica, odnosno softverskih aplikacija i programa koje zahtevate. Prevodi sa danskog jezika na mađarski se primenjuju i za reklamne materijale, ali i za sve vrste audio i video sadržaja, što podrazumeva obradu filmova svih žanrova i svih vrsta serija, ali i emisija i reklamnih poruka. U sklopu ove usluge vas, osim prevođenja očekuje i usluga sinhronizacije, ali i titlovanje prevedenih video i audio materijala, kako bi ste dobili kompletno obrađene materijale, koji mogu da se prikazuju gde god želite.

A za prevođenje dokumenata sa danskog jezika na mađarski je važan podatak da klijenti kod nas dobijaju i njihovu overu, čime preveden dokument dobija značaj pravno važećeg. Pre nego što stavi svoj pečat na preveden dokument, sudski tumač vrši poređenje između originalnog i prevedenog dokumenta, pa ste samim tim u obavezi da dostavite originalna dokumenta, ali isključivo na uvid. Tako da se sam proces dostave dokumenata za koje su vam potrebni prevodi sa danskog jezika na mađarski razlikuje u odnosu na sve one materijale koji ne zahtevaju overu, te dokumenta donosite ili lično u jednu od poslovnica Akademije Oxford širom Srbije ili ih šaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, te preko kurirske službe, dok one materijale koji ne zahtevaju overu imate priliku da pošaljete i putem mejla, a isto tako i mi vama možemo da dostavimo prevedene sadržaje. Međutim, dostava prevedenih dokumenata može biti izvršena isključivo kurirskom službom na vašu adresu, što je usluga koja se naplaćuje odvojeno od osnovne, to jest prevođenja i overe ili možete da ih lično preuzmete u prostorijama naše poslovnice koja vam je najbliža.

Hitan prevod dokumenata podrazumeva njihovu brzu obradu, pa iz tog razloga samo tada se klijentima dozvoljava prvo pošalju skenirana dokumenta na mejl, a da naknadno dostave i originale na uvid.Za neka dokumenta zakon nalaže da se pored prevođenja i overe sudskog tumača vrši još jedna vrsta overe, to jest da se na njih stavlja haški ili tako zvani Apostille pečat. Taj pečat možete dobiti samo u osnovnom sudu koji je nadležan, a kako prevodilac i sudski tumač nisu zaduženi za tu vrstu overe, morate sami da potražite ove informacije, ali isto tako i da saznate da li se haški pečat na vaša dokumenta stavlja posle ili pre overe od strane stručnjaka Akademije Oxford.

A prevodioci i sudski tumači će obraditi sva dokumenta, pa osim onih koja spadaju u lična, prevode i overavaju i sve vrste dokumentacije, kako medicinsku, tako i građevinsku, odnosno tehničku, ali i poslovnu, te dokumentaciju za tendere. To podrazumeva obradu lekarskih nalaza, faktura i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, ali i specifikacija farmaceutskih proizvoda i građevinskih projekata, odnosno bilansa uspeha i stanja, poslovnih odluka i svih vrsta poslovnih izveštaja, te uputstava za rukovanje, deklaracija proizvoda, kao i osnivačkih akata preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, te statuta preduzeća i svih drugih dokumenata koja čine navedene vrste dokumentacija.

Jedna smo od retkih institucija koja klijentima nudi prevođenje sa danskog jezika na mađarski za tekovine Evropske Unije, a naši sudski tumači i prevodioci obrađuju i sva ostala pravna akta (ugovori, punomoćja za zastupanje, sertifikati, licence, sudska rešenja, odluke, žalbe, tužbe, presude i ostala slična dokumenta), kao i sva dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, odnosno ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim situacijama, a što podrazumeva obradu svih vrsta izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i druga slična dokumenta).

Prevodi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa danskog na mađarski jezik

Prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa danskog jezika na mađarski je tek jedna u nizu usluga koje će da izvrše prevodilac i sudski tumač i to u svakoj od preko 20 poslovnica, koliko ih ima Akademija Oxford u celoj zemlji.

Oni prevode i specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarske nalaze, odnosno građevinske projekte, ali i deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te uputstva za rukovanje, kao i sva ostala dokumenta koja nismo naveli, a koja čine medicinsku, tehničku, građevinsku i dokumentaciju za tender.

Na zahtev klijenata, vršimo prevod sa danskog jezika na mađarski i za ona dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja i nauke, kao i za lična, odnosno poslovna dokumenta. Takođe, prevodioci i sudski tumači će izvršiti i kompletnu obradu, koja uz prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji, podrazumeva i overu pečatom sudskog tumača za diplome i dodatke diplomi, rezultate naučnih istraživanja, prepise ocena i uverenja o položenim ispitima, kao i za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, nastavne planove i programe fakulteta, te potvrde o položenim ispitima, a vrše i prevođenje lične karte, pasoša, uverenja o državljanstvu i potvrde o prebivalištu, te mogu da prevedu i vozačku, dozvolu za boravak, odnosno radnu i saobraćajnu dozvolu, te izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, kao i bilanse stanja, ali i uspeha, odnosno poslovne izveštaje svih vrsta, fakture i poslovne odluke, statut i osnivački akt preduzeća, te rešenje o osnivanju pravnih lica i sva ostala dokumenta koja su vezana za navedene oblasti.

Sem njih prevodimo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama kad god to zahteva prilika, tako da će prevodioci i sudski tumači obraditi sve tipove saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja (potvrda o redovnim primanjima i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druge).

A pored svega što smo pomenuli, navodimo i da će sudski tumač i prevodilac izvršiti prevod sa danskog jezika na mađarski i za sva pravna akta, te prevesti ne samo tekovine Evropske Unije, ugovore i licence, već i presude o razvodu braka, sertifikate, kao i punomoćja za zastupanje, pa čak i sve vrste sudskih odluka, tužbi, rešenja, žalbi i presuda.

Prevod online prodavnica sa danskog jezika na mađarski

U navedenoj kombinaciji jezika prevodimo i web prodavnice, a kod nas vas očekuju i prevodi sa danskog na mađarski jezik za web sajtove, ali i online kataloge, odnosno bilo koji program ili aplikaciju koji zahtevate. Naši stručnjaci će primeniti sva pravila SEO (Search Engine Optimisation), odnosno prevedene materijale adekvatno optimizovati za internet pretragu, tako da će se njihova pozicija na webu znatno poboljšati.

Sa danskog na mađarski jezik prevodimo i knjige svih vrsta, kako udžbenike, tako i književna dela, ali i audio i video sadržaje.Pored prevoda serija, emisija, reklamnih poruka i filmova svih žanrova, vršimo i njihovo sinhronizovanje, to jest titlovanje, a naši prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i članke iz novina, ali i da izvrše prevođenje sa danskog na mađarski jezik za stručne i ilustrovane časopise, odnosno dečije i sve ostale vrste.

Nudimo vam i uslugu redakture, to jest lekture i korekture onih materijala za koje već posedujete izrađen prevod, ali on nije dovoljno kvalitetan.

Prevodi tekstova iz oblasti prava sa danskog na mađarski jezik

Sve vrste tekstova iz oblasti prava će prevodilac i sudski tumač pri svakoj poslovnici Akademije Oxford prevesti u navedenoj kombinaciji jezika, bez obzira da li su oni stručni ili će biti plasirani široj javnosti.

Takođe možemo da izvršimo i prevod sa danskog jezika na mađarski za tekstove čije tema je vezana za oblast marketinga, građevinske industrije i komunikologije, kao i onih koji se tiču informacionih tehnologija, medicine, finansija i obrazovanja, te filozofije, sociologije i nauke, ali i ostalih naučnih disciplina.

A sa danskog jezika na mađarski možemo da prevedemo i one sadržaje čija namena je reklamiranje usluga, odnosno proizvoda, ali i bilo koje firme. To znači da će sudski tumač i prevodilac obraditi ne samo brošure, katalog i plakate, već i reklamne letke, ali i flajere, odnosno vizit kartice i PR tekstove i to uz adekvatnu primenu svih pravila koja nalaže marketinga. Oni će, zapravo reklamnu poruku iz ovih sadržaja prilagoditi duhu ciljanog jezika, to jest mađarskom, kako bi se potencijalni klijenti kojima je on maternji upoznali sa onim što se reklamira, što i jeste osnovni cilj obrade ovakvih materijala.

Na zahtev klijenata možemo da izvršimo i usmeni prevod sa danskog jezika na mađarski, a da li ćemo primeniti konsekutivno i simultano ili šapatno prevođenje, zavisi od podataka o događaju koje nam dostavite. Takođe vam možemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po cenama koje su sasvim sigurno najpovoljnije.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na danski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje