Prevod sa danskog jezika na romski


Prevođenje sa danskog na romski jezik

S obzirom na to da svaka poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford zapošljava iskusne stručnjake, to će oni izvršiti najpre usmeno prevođenje sa danskog na romski jezik i to u sve tri varijante, a svakako će obraditi i bilo koju vrstu materijala u pisanoj formi.

Prvenstveno moramo napomenuti da izuzev simultanog, prevodilac i sudski tumač izvršavaju i prevod uz pomoć šapata u toj varijanti jezika, ali i konsekutivni prevod. A u ponudi ove specijalizovane institucije se nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što je usluga koja je dostupna po izuzetno povoljnim cenama.

Izuzev tekstualnih sadržaja i to kako popularnih, tako i stručnih, zaposleni ove institucije mogu da obrade i svako književno delo koje klijent dostavi, ali i sadržinu različitih časopisa.Prevođenje sa danskog na romski
Prevođenje sa romskog na danski

Naravno da može biti izvršen i prevod članaka iz novina sa danskog na romski jezik, a podrazumeva se da će ovi stručnjaci prevesti u konkretnoj jezičkoj varijanti i sve vrste marketinških materijala, ali i bilo koji udžbenik.

Važno je istaći i to da ova specijalizovana institucija zapošljava i stručnjake, koji klijentima omogućuju uslugu redakture materijala. Inače se ona primenjuje ukoliko je prevod prethodno urađen za konkretni sadržaj, ali on nije profesionalan, odnosno u njemu ima određenih propusta. Upravo njih će lektori i korektori ove institucije ispraviti i usaglasiti sadržinu prevedenih materijala najpre sa pravilima prevođenja i ciljanog jezika, a zatim i sa njihovim originalima.

Izuzev svih stručnjaka do sada pomenutih, u brojnim poslovnicama ove institucije su zaposleni i titleri, tako da klijenti mogu zahtevati ne samo prevod audio i video materijala u navedenoj varijanti jezika, nego isto tako i uslugu titlovanja. A izuzev njih, tu su i stručnjaci koji omogućuju klijentima uslugu sinhronizacije ne samo filmova i reklamnih poruka, nego i mnogih drugih video ili audio sadržaja.

Svakako da će biti izvršen i direktan prevod dokumenata sa danskog na romski jezik, a budući da sudski tumači i prevodioci imaju neophodne dozvole, klijentima će biti omogućena i usluga overe prevoda od strane zvanično ovlašćenog lica. Na taj način će konkretni dokument postati pravno validan, budući da pečat ovlašćenog sudskog tumača služi kako bi potvrdio da je njegova sadržina i sadržina originalnog dokumenta potpuno istovetna.

Sa tim u vezi bi trebalo naglasiti i to da je svaki klijent u obavezi na uvid pomenutom stručnjaku originalna dokumenta da dostavi, tako da ih može ili poslati preko kurirske službe na adresu određene poslovnice, odnosno putem "Pošte Srbije", ali se mora opredeliti za preporučenu pošiljku. Takođe postoji mogućnost i da vlasnik dokumenata originale na uvid donese direktno u predstavništvo ove institucije.

Dostavljanje originala nije obavezno za sve ostale sadržaje, te je zainteresovanima za njihovo prevođenje sa danskog na romski jezik omogućeno da ih pošalju elektronski.

Što se tiče preuzimanja takvih materijala, obično se klijenti odlučuju da ih i na mejl dobiju, a nakon što zahtevane usluge budu bile izvršene. Naravno da imaju mogućnost i da izaberu neku drugu varijantu ne samo za preuzimanje, nego i za dostavljanje svih sadržaja koji se ne smatraju dokumentima, a informacije o tome su im dostupne u jednoj od preko 20 poslovnica pomenute institucije.

Precizno je definisano na koji način će klijenti preuzeti prevedena i overena dokumenta, uzevši u obzir da su prethodno obavezni na uvid da donesu ili pošalju i originale, pa se zato i napominje da imaju mogućnost, da nakon što prevodilac i sudski tumač izvrše konkretne usluge, dođu lično u samu poslovnicu i preuzmu kompletno obrađene sadržaje, a imaju mogućnost i da zahtevaju uslugu njihove dostave. S obzirom na to da mora biti angažovana specijalizovana služba, to će ona i direktno od vlasnika dokumenata konkretnu uslugu da naplati, a pre toga će klijent imati sve neophodne informacije o tome.

Naravno da mogu biti izvršeni i hitni prevodi dokumenata sa danskog na romski jezik, a isključivo u tom slučaju je dozvoljeno klijentima da prvo na mejl konkretne sadržaje pošalju, a da originale na uvid posle toga prilože pomenutim stručnjacima na uvid.

Da bi celokupan postupak obrade bilo kog dokumenta bio maksimalno pojednostavljen i brz, savetuje se klijentima da najpre zatraže informacije od nadležnih o tome da li na njihova dokumenta mora biti stavljen takozvani Haški pečat, a čiji je još poznatji naziv Apostille. Radi se o posebnoj vrši overe, za koju nadležnost nemaju sudski tumač i prevodilac, koje ova institucija zapošljava, pa shodno tome nije njihova obaveza ni da podatke o tome daju klijentima.

Prevođenje dokumentacije o medicinskim proizvodima sa danskog na romski jezik

Apsolutno svaki dokument, koji se smatra sastavnim delom medicinske dokumentacije, će prevodioci i sudski tumači, koji su zaposleni u sklopu svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford u zemlji, da u datoj jezičkoj kombinaciji prevedu, a onda i izvrše overu. Naime, direktni prevodi dokumenata sa danskog jezika na romski nisu dovoljni da bi obrađeni sadržaj bili smatrani pravno validnim, već moraju posedovati i pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Bitno je sa tim u vezi napomenuti i to da neposredno pre overe, ovaj stručnjak mora fizički da uporedi preveden dokument i njegovu sadržinu sa originalnim, a tek posto se lično bude uverio da nikakva razlika između njih ne postoji, on će primeniti pravila i izvršiti overu. Dostavljanje originalnih dokumenata na uvid je iz tog razloga i obavezno, a očekuje se da svaki klijent informacije o overi Haškim, to jest pečatom čiji je drugačiji naziv Apostille, pribavi samostalno, a kako bi mnogo brže i jednostavnije prošao kroz postupak obrade bilo kog dokumenta.

Napominjemo da ova institucija nudi i samo uslugu overe prethodno prevedenih dokumenata, a ukoliko tada ovlašćeni sudski tumač bude primetio neke razlike između sadržaja, preporučiće klijentu uslugu redakture, koju u okviru svakog predstavništva navedene institucije po zahtevu klijenata vrše lektori i korektori. Inače, ovi stručnjaci mogu redakturu, to jest korekturu i lekturu primeniti i na bilo koje druge sadržaje, a ukoliko ih klijent prevedene dostavi, kako bi sve greške tom prilikom bile ispravljene i tako obrađeni materijali bili usklađeni sa originalnim.

Naravno da može biti izvršen i direktan prevod pasoša i lične karte sa danskog jezika na romski, ali će po zahtevu klijenata sudski tumači i prevodioci obraditi i bilo koji drugi lični dokument.

Ma koju vrstu saglasnosti, odnosno izjave i potvrde, kao i uverenja će, isto tako klijenti dobiti prevedene u konkretnoj jezičkoj kombinaciji i overene pečatom pomenutog stručnjaka, a tom prilikom se vrši kompletna obrada svih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama.

Sadržinu tenderske i poslovne dokumentacije, ali i tehničke, kao i građevinske će prevodilac i sudski tumač u ovoj jezičkoj kombinaciji takođe u skladu sa pravilima i zahtevima vlasnika sadržaja da obrade.

A u slučaju da se to zahteva, može biti izvršeno i direktno prevođenje presuda o razvodu braka sa danskog jezika na romski, ali i svih ostalih vrsta presuda, te onih dokumenata koja su svrstana u pravna akta, uzevši u obzir da se tiču oblasti prava i sudstva.

Shodno potrebi će članovi tima svakog predstavništva konkretne institucije kompletno da obrade i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i rezultate naučnih istraživanja i nastavne planove i programe fakulteta, ali i svaki drugi dokument koji se tiče kako nauke, tako isto i oblasti obrazovanja. Zapravo će osim navedenih, oni prevesti i sve ostale tipove dokumentacija, odnosno sva pojedinačna dokumenta, ali samo ako klijenti pravilo koje se tiče dostavljanja originalnih dokumenata na uvid prethodno budu ispoštovali.

Kako mogu biti izvršeni i hitnu prevodi dokumenata sa danskog jezika na romski, to se samo tom prilikom dopušta dostavljanje originala naknadno, a prvo će klijenti poslati skenirana dokumenta na zvanični mejl adresu najbliže poslovnice pomenute institucije. Upravo zahvaljujući tome će sudski tumač i prevodilac i biti u prilici da na zahtev klijenata za hitnim prevodom dokumenata odgovore u propisanom roku, jer će praktično odmah nakon što te sadržaje elektronski dobiju, oni njihovoj obradi i pristupiti.

Direktni prevodi knjiga sa danskog jezika na romski

Izuzev poetskih i književnih dela iz oblasti proze, profesionalni prevodioci i sudski tumači mogu na zahtev klijenata da izvrše i direktno prevođenje udžbenika sa danskog na romski jezik.

Podrazumeva se da zaposleni u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu obraditi i članke iz novina, a ukoliko klijent to bude zahtevao, oni će prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji izvršiti kako za popularne, odnosno naučne tekstove, tako isto i za sadržinu ma koje vrste časopisa.

Inače u svakoj poslovnici ove institucije rade i lektori, odnosno profesionalni korektori, koji u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata izvršavaju uslugu poznatu kao redaktura. Isključivo na sadržaje koji su pre toga prevedeni, ali su tom prilikom načinjeni i određeni propusti se primenjuju usluge lekture i korekture. Na taj način će u najkraćem mogućem roku sadržina konkretnih materijala biti usklađena kako sa njihovim originalima, tako i sa pravilima koja podrazumeva romski jezik, odnosno sama prevodilačka struka.

A na osnovu iznetih zahteva će prevodilac i sudski tumač da obrade i bilo koju vrstu audio i video materijala. Uz direktan prevod reklamnih poruka i serija sa danskog na romski jezik, izvršiće i obradu filmova i to bilo kog žanra i vrste, ali i emisija i uopšteno rečeno, svih ostalih video i audio sadržaja. S obzirom na to da je u pitanju institucija, u čijem timu su zaposleni i stručnjaci isključivo specijalizovani za pružanje usluga sinhronizacija i titlovanja, to će klijentima praktično rečeno biti omogućeno da u optimalnom roku i na samo jednom mestu dobiju sve audio i video sadržaje kompletno obrađene.

Za uslugu usmenog prevoda u datoj varijanti jezika su pomenuti stručnjaci takođe specijalizovani, a moramo napomenuti da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje takođe nudi klijentima po potrebi. Sama činjenica da sudski tumači i prevodioci izuzev konsekutivnog, odnosno prevoda uz pomoć šapata, mogu da izvrše i simultani prevod u pomenutoj varijanti jezika je izuzetno značajna za klijente, jer to podrazumeva da će za određenu manifestaciju, a na osnovu njenih osnovnih karakteristika, biti odabrana adekvatna vrsta usmenog prevoda.

Sve sadržaje iz oblasti marketinga će klijenti, isto tako dobiti profesionalno prevedene, a mogu biti izvršeni i direktni prevodi online prodavnica sa danskog na romski jezik, ali i svih ostalih sadržaja koji su vezani ne samo za internet, nego isto tako i za računare. Posebno je bitno naglasiti da sudski tumač i prevodilac izuzev prevoda kakvih materijala vrše i njihovu optimizaciju, kojom prilikom implementiraju SEO alate ( Search Engine Optimisation ) u svoj rad. A upravo zahvaljujući takvom načinu obrade će prevedeni web sadržaji biti u relativno kratkom vremenskom periodu odlično pozicionirani na internetu, odnosno u polju pretrage.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na danski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje