Prevodi sa danskog na slovenački jezik

Besplatni online prevod sa danskog na slovenački jezik

Za online prevod sa danskog na slovenački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodioci i sudski tumači koji čine stalan tim stručnjaka u Akademiji Oxford specijalizovani su za obradu sadržaja kako na danskom, tako i na slovenačkom jeziku, a svim zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i prevođenje sa danskog na slovenački jezik i to ne samo u pisanom obliku.

A u našem timu su i korektori, ali i lektori spremni da izvrše redakturu svih materijala kada je to potrebno, to jest obradu već prevedenih sadržaja. Takođe tu su i profesionalni titleri, odnosno grupa stručnjaka zaduženih za sinhronizovanje video i audio materijala za koje su izrađeni prevodi sa danskog jezika na slovenački. Prevodilac i sudski tumač će obraditi kako filmove i serije, tako i sve vrste emisija, odnosno reklamne poruke, a zatim ćemo na zahtev klijenata izvršiti njihovo titlovanje i sinhronizaciju.

Obrađujemo i internet sajtove, ali i ostale sadržaje, poput web prodavnica i kataloga, ali i softverskih aplikacija i programa, kao i tekstualne sadržaje, bez obzira da li su u pitanju stručni ili popularni sadržaji. A to znači da će sudski tumači i prevodioci osim onih tekstova čija je tema vezana za oblast nauke, medicine, farmacije i politike, prevesti i one tekstove koji se odnose na oblast turizma, komunikologije i građevinske industrije, ali i finansija, bankarstva i ekonomije, odnosno psihologije, sociologij,e informacionih tehnologija i mnogih drugih naučnih disciplina.



Prevođenje sa danskog na slovenački
Prevođenje sa slovenačkog na danski

A pored toga možemo da izradimo i prevod sa danskog jezika na slovenački za knjige svih vrsta, kako udžbenike, tako i književna dela, mada prevodimo i reklamne materijale (plakati, flajeri, brošure, PR tekstovi, katalozi), te članke iz novina i sadržinu svih vrsta časopisa.

U svakom trenutku, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford su spremni da klijentima pruže simultano, odnosno šapatno i konsekutivno prevođenje sa danskog jezika na slovenački. U zavisnosti od tipa događaja, te vrste prevoda koja se primenjuje, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim cenama.

Imajte na umu da vas kod nas očekuju i prevodi sa danskog jezika na slovenački za sve vrste dokumenata i to njihova kompletna obrada, koja uz uslugu prevoda uključuje i njihovo overavanje pečatom zvanično ovlašćenog lica, što je u ovoj situaciji sudski tumač. Da ne bi bilo zabune, klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata u ovoj kombinaciji jezika moraju da budu informisani o tome da postoji mogućnost da se za njihova dokumenta mora izvršiti još jedna vrsta overe, koju ne vrše prevodioci i sudski tumači iz našeg tima, a u pitanju je stavljanje Apostille pečata, to jest onoga koji se naziva još i haško. Njega klijenti mogu samo da dobiju u nadležnim institucijama, a ukoliko budete imali bilo kakav problem, naši stručnjaci će vas uputiti na institucije u kojima možete da pribavite sve potrebne informacije, a što podrazumeva najpre podatak o tome da li je haški pečat obavezan za vaša dokumenta, a zatim i da li je potrebno staviti ga tek kada naši stručnjaci završe njihovu obradu ili pre toga, jer od toga u mnogome zavisi i čitav proces obrade konkretnih dokumenata. Pored informacija o Apostille pečatu, klijenti moraju da na uvid dostave originalna dokumenta, što je neophodan deo procedure njihove overe.



Uz prevođenje svih ličnih, odnosno poslovnih dokumenata, prevodilac i sudski tumač će obraditi i sva pravna akta, odnosno tekovine Evropske Unije, ali i punomoćja za zastupanje, te sve vrste ugovora, sertifikata, kao i sudskih rešenja, odnosno žalbi, odluka, tužbi i presuda. Takođe možemo da izvršimo i prevođenje sa danskog jezika na slovenački za ona dokumenta koja ulaze u sastav kako tenderske, tako i medicinske, ali i tehničke, odnosno građevinske dokumentacije, što zapravo znači da će naši stručnjaci, prevesti ne samo lekarske nalaze, odnosno građevinske projekte i deklaracije proizvoda, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, već i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i sva ostala slična dokumenta.

Ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama kada je to potrebno, kao što su različiti tipovi izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda, takođe prevodimo, tako da osim uverenja o neosuđivanosti, odnosno o nekažnjavanju, vršimo obradu i potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, saglasnosti za zaszupanje, ali i potvrda o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, te ostalih sličnih dokumenata.

Naravno, spremni smo da obradimo i ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke, a osim svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena i diploma i dodataka diplomi, prevodimo i seminarske i naučne radove, odnosno rezultate naučnih istraživanja, zatim diplomske radovi, nastavne planove i programe fakulteta i ostala dokumenta ovog tipa.

Ako želimo da pojednostavimo sve, reći ćemo da će sudski tumači i prevodioci koji su u našem timu obraditi apsolutno svaki dokument za koji se zahteva prevod sa danskog jezika na slovenački.

A sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu, poput recimo tekstova, knjiga, časopisa i drugih, klijenti mogu da nam dostave putem mejla, a i mi njima isto tako možemo da pošaljemo prevedene materijale, dok se slanje dokumenata na prevod značajno razlikuje, uzevši u obzir da je potrebno svakako priložiti originale na uvid. Zato ih možete poslati preko kurirske službe, doneti lično u jednu od preko 20 naših poslovnica u zemlji ili poslati preko “Pošte Srbije”, ali samo preporučenom pošiljkom.

Nakon što prevodilac i sudski tumač završe sa obrađivanjem dostavljenih dokumenata, možemo da ih pošaljemo na adresu klijenta, što će izvršiti određena kurirska služba. A kako ova usluga nije uračunata u osnovnu cenu obrade, ona se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe, pa je klijent obavezan da plati prilikom preuzimanja dokumenata. Klijenti imaju i mogućnosti da prevedena i overena dokumenta lično preuzmu u onoj poslovnici Akademije Oxford koja se nalazi u njihovom gradu, to jest u onoj koja im je najbliža.

Kada je u pitanju mogućnost slanja dokumenata na mejl, morate znati da je to dozvoljeno samo onim klijentima kojima su njihovi prevodi sa danskog jezika na slovenački potrebni vrlo brzo, a da bi prevodilac i sudski tumač mogli da počnu obradu što pre, ali su klijenti dužni da odmah posle toga na najbrži mogući način dostave i originale na uvid, kako bi u potpunosti bila ispoštovana procedura.

Prevodi tekstova iz oblasti turizma sa danskog jezika na slovenački

Tekstovi iz oblasti turizma će prevodioci i sudski tumači u bilo kojoj našoj poslovnici takođe obraditi u navedenoj kombinaciji, a uz njih možemo da vam ponudimo i prevođenje sa danskog na slovenački za političke, filozofske i psihološke tekstove, odnosno one čija tema je vezana za oblast marketinga, nauke i komunikologije, ali i građevinske industrije, medicine, finansija i bankarstva, te ekonomije, informacionih tehnologija, ali i turizma, ekologije i zaštite životne sredine, sociologije, filozofije i mnogih drugih naučnih disciplina.

Spremni smo da klijentima ponudimo i usmeno prevođenje sa danskog na slovenački jezik kada im je to potrebno, a možemo da u ponudu uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. To da li će biti primenjeno simultano ili, pak šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje zavisi samo od informacija koje nam dostavite, a tiču se samog događaja.

Sve materijali iz oblasti marketinga, prevodioci i sudski tumači će obraditi na vaš zahtev, te ih prilagoditi duhu ciljanog, to jest slovenačkog jezika. Osim vizit kartica, brošura i plakata, u navedeno jezičkoj kombinaciji prevodimo i kataloge, PR tekstove, ali i reklamne letke i flajere.

Prevođenje online sadržaja sa danskog na slovenački jezik

Sve vrste onlajn sadržaja možemo da prevedemo sa danskog jezika na slovenački, a uz adekvatnu primenu pravila njihove optimizacije za Internet. To znači da će se ne samo web sajtovi, već i online katalozi i prodavnice koje prevedu naši stručnjaci vrlo brzo naći u samom vrhu pretrage, jer će ih internet pretraživač kotirati još bolje, zahvaljujući primeni pravila SEO (Search Engine Optimisation). Zainteresovanim kklijentima nudimo i obradu softvera, to jest bilo kog programa ili aplikacije, ali i prevođenje književnih dela i udžbenika u navedenoj kombinaciji jezika.

A što se prevoda tekstualnih sadržaja tiče, kod nas sve očekuje prevođenje sa danskog jezika na slovenački za bukvalno bilo koji tekst, kako onaj namenjen javnom publikovanju, tako i stručni tekst. Njihova tema može da se odnosi na bilo koju od pomenutih oblasti: finansije, farmacija, filozofija, psihologija, građevinska industrija, sociologija, bankarstvo, ekonomija, nauka, politika, obrazovanje, medicina, pravo, informacione tehnologije, ekologija i zaštita životne sredine, komunikologija, marketing, građevinska industrija i bilo koja druga grana prirodnih i društvenih nauka.

Prevod vozačke dozvole sa danskog jezika na slovenački

Sve zainteresovane klijente kod nas očekuje i prevođenje vozačke dozvole sa danskog na slovenački jezik, ali i njena overa pečatom sudskog tumača, tako klijenti vrlo brzo dobiju dokument koji je zakonski potpuno važeći.

Osim vozačke, prevodimo i saobraćajnu, ali i dozvolu za boravak, odnosno radnu dozvolu, te ostala lična dokumenta (uverenje o državljanstvu, pasoš, krštenica, izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, potvrda o prebivalištu, lična karta i druga).

Prevodioci i sudski tumači obrađuju i dokumenta koja ulaze u sastav ne samo poslovne i tenderske, već i građevinske i tehničke, ali i medicinske dokumentacije (građevinski projekti, fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, poslovne odluke, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, osnivački akt i statut preduzeća, uputstva za rukovanje, bilansi uspeha i stanja i ostala), ali i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, poput svih tipova izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti (potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o redovnim primanjima i o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i druge).

I sva pravna akta, poput licenci, sertifikata, ugovora, te punomoćje za zastupanje, ali i sve vrste sudskih presuda, kao i žalbe i rešenja, tužbe i odluke, odnosno tekovine Evropske Unije ćemo takođe obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji. A kada je to potrebno klijentima, prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford vrše i prevođenje sa danskog na slovenački za dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, što podrazumeva ne samo obradu diploma i dodataka diplomi, odnosno svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, već i prevođenje nastavnih planova i programa fakulteta, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, ali i naučnih radova, seminarskih i diplomskih radova, naučnih patenata, te rezultata naučnih istraživanja i ostalih sličnih dokumenata.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na danski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje