Prevođenje sa danskog na švedski jezik

Besplatni online prevod sa danskog na švedski jezik

Za online prevod sa danskog na švedski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Pored prevodilaca za danski i švedski jezik, članovi našeg tima su i sudski tumači za oba jezika, što znači da će svi zainteresovani klijenti na jednom mestu da dobiju kompletnu obradu svih vrsta dokumenata, te uz njihov prevod sa danskog na švedski jezik, u kratkom roku dobijaju i overu prevoda. Kada sudski tumač stavi svoj pečat na preveden dokument, on potvrđuje da je njegov sadržaj apsolutno istovetan originalnom, odnosno omogućuje klijentu da takav dokument preda svakoj nadležnoj instituciji, budući da je on potpuno pravno validan.

Zato što nam morate dostaviti na uvid originale, proces slanja dokumenata se u određenoj meri razlikuje u odnosu na dostavu materijala za koje se ne vrši overa, jer nam njih možete poslati na mejl. A dokumenta šaljete preporučeno i to poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, a možete i da nam ih donesete lično u onu poslovnicu Akademije Oxford koja je u vašem gradu, to jest u onu koja vam je najbliža.

Obrađene sadržaje klijentima šaljemo na mejl, ako se za njih ne zahteva overa, a prevedena, odnosno overena dokumenta mogu da preuzmu lično, ali ih možemo poslati i preko kurirske službe na adresu koju klijenti navedu. Naplata ove usluge se vrši po ceni kurirske službe, direktno od klijenta prilikom preuzimanja.Prevođenje sa danskog na švedski
Prevođenje sa švedskog na danski

Iako zakon navodi da se dokumenta obrađuju upravo onako kako to čine naši prevodioci i sudski tumači, klijenti moraju da znaju da postoje i dokumenta na koja je potrebno staviti Apistille ili, kako se još naziva, haški pečat.

Ovaj pečat isključivo može biti stavljen u nadležnim službama koje se nalaze pri osnovnim sudovima naše zemlje, pa kako prevodioci i sudski tumači nisu nadležni za njega, to znači da ste dužni da samostalno dobijete sve potrebne informacije u vezi sa stavljanjem haškog pečata, odnosno da morate da pitate i da li se on na konkretna dokumenta stavlja tek kada naši stručnjaci završe njihovu obradu ili je, ipak potrebno prvo staviti Apostille pečat, pa tek onda pristupiti prevođenju i overi. Od dobijenih informacija zavisi i da li ćete dokumenta prvo dostaviti nama na obradu ili ćete ih najpre nositi u sudski tumači, pa onda doneti ili poslati našim stručnjacima.

Klijente kod nas očekuju prevodi sa danskog jezika na švedski za bukvalno sve vrste dokumenata, kako ona vezana za oblast obrazovanja i nauke, tako i za sva lična, ali i dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske i tenderske, tako i medicinske i tehničke, odnosno poslovne dokumentacije. Jednostavnije rečeno, naši prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev izvršiti prevod sa danskog jezika na švedski kako za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepise ocena, te diplome i dodatke diplomi, tako i za ličnu kartu, uverenje o državljanstvu, pasoš i vozačku dozvolu, ali i lekarske nalaze, deklaracije proizvoda, građevinske projekte i uputstva za rukovanje, odnosno poslovne izveštaje i odluke, fakture, bilanse uspeha i stanja i sva ostala dokumenta koja se svrstavaju u navedene kategorije.A obrađujemo i pravna akta, kako punomoćje za zastupanje i sve tipove ugovora, tako i različite licence i sertifikate, ali i tekovine Evropske Unije, te sudske presude, rešenja, žalbe, odluke i tužbe. Dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, poput izjava svih vrsta, ali i potvrda, uverenja i saglasnosti, takođe će obraditi prevodilac i sudski tumač, odnosno uz njihov prevod sa danskog jezika na švedski izvršiti i uslugu overe prevoda.

Možemo da vam ponudimo i usmeni prevod u ovoj kombinaciji jezika, šta podrazumeva konsekutivno i simultano, kao i šapatno prevođenje sa danskog jezika na švedski, a zainteresovanim klijentima kojima odgovara upravo ta vrsta prevoda nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta.

Vršimo i kompletnu obradu filmova i emisija, ali i serija i reklamnih poruka, što podrazumeva prvo njihovo prevođenje u pomenutoj kombinaciji, a zatim i uslugu kako titlovanja, tako i sinhronizacije prevedenih materijala. Kada je to potrebno našim klijentima, uradićemo i profesionalno prevođenje sa danskog jezika na švedski za internet sajtove, te primeniti sva postojeća pravila SEO (Search Engine Optimisation) kako bi se oni što pre našli u vrhu pretrage. A pored toga možemo da prevedemo i online kataloge i prodavnice, ali i sve vrste programa i aplikacija koje zahtevate.

Uslugu redakture takođe nudimo zainteresovanim klijentima, što podrazumeva lekturu i korekturu onih materijala koje je neko već prevodio u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali to ipak nije učinio sa uspehom, pa su se javile brojne greške koje će naši stručnjaci svakako ispraviti. Takođe prevodimo i sve one sadržaje koji su namenjeni reklamiranju, bez obzira da li je u pitanju prezentovanje usluga ili proizvoda, odnosno rada određene kompanije, tako da će prevodilac i sudski tumač izvršiti prevod sa danskog jezika na švedski i za PR tekstove, kataloge i plakate, odnosno reklamne letke i flajere i brošure, ali i vizit kartice.

A pored svega što smo pomenuli, možemo da obradimo i tekstualne sadržaje bilo koje namene i tematike, kao i dela poezije i proze, odnosno beletristiku i romane. Naši stručnjaci će, takođe izvršiti prevod u navedenoj kombinaciji i za novinske članke, kao i za časopise različite sadržine.

Prevod tekstova iz oblasti sociologije sa danskog jezika na švedski

Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači koji čine tim Akademije Oxford će da izvrše i prevođenje sa danskog na švedski jezik za stručne i popularne tekstove iz oblasti sociologije. Oni, takođe mogu da obrade i tekstove bilo koje druge tematike, kako one vezane za oblast filozofije, psihologije, medicine, nauke, farmacije i obrazovanja, tako i one koji se tiču oblasti politike, bankarstva, ekonomije, finansija, ali i prava, komunikologije, turizma, te informacionih tehnologija, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno marketinga, građevinske industrije, menadžmenta, ali i svih nepomenutih grana i prirodnih i društvenih nauka.

Kod nas vas očekuju i prevodi sa danskog na švedski jezik i za reklamne sadržaje, odnosno plakate, PR tekstove, brošure, te reklamne letke, ali i flajere, kataloge i ostale sadržaje iz ove oblasti.

Uslugu kompletne obrade filmova svih žanrova, ali i emisija, serija i reklamnih poruka, takođe će izvršiti naši stručnjaci. A sem njihovog prevoda sa danskog na švedski jezik, možemo da vam ponudimo i sinhronizaciju, kao i titlovanje obrađenih video i aduio materijala.

Prevođenje internet kataloga sa danskog na švedski jezik

Web kataloge, ali i sajtove, te prodavnice možemo isto da prevedemo u ovoj jezičkoj kombinaciji. Uz to, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i softvere, te da izvrše prevod sa danskog jezika na pvedski za apsolutno bilo koji program ili apliakciju.

Ako organizujete događaj za koji vam je potreban usmeni prevod sa danskog na švedski jezik, trebalo bi da znate da su u našem timu i prevodilac i sudski tumač koji su specijalizovani i za konsekutivno i za simultano, ali i za posebnu vrstu usmenog prevoda, to jest šapatno prevođenje. Pored same usluge, klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo povoljnim uslovima.

A sa danskog jezika na švedski prevodimo i udžbenike, časopise, te novinske članke i književna dela (proza, beletristika, romani, poezija i ostalo).

Klijenti koji su već dali nekome da izvrši prevođenje sa danskog jezika na pvedski za bilo koju vrstu sadržaja, ali nisu zadovoljni kvalitetom dobijenog prevoda, mogu kod nas da dobiju i uslugu redakture, koja podrazumeva korekturu i lekturu tako obrađenih materijala.

Prevodi sudskih tužbi i žalbi sa danskog jezika na švedski

Sve klijente kojima je potrebno prevođenje sa danskog na švedski jezik za sudske tužbe i žalbe, kod nas očekuje i ova, ali i usluga njihove overe, kako bi preveden dokumenta bio pravno važeći. U našem timu su i prevodioci i sudski tumači, koji pored toga prevode i presude o razvodu braka, ali i ostale tipove sudskih presuda, te rešenja i odluka, odnosno tekovine Evropske Unije, licence, ali i punomoćja za zastupanje, ugovore i sertifikate, to jest apsolutno sva pravna akta.

U istoj kombinaciji jezika obrađujemo i dokumenta poput lične karte, potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, odnosno izvoda iz matičnih knjiga, kako rođenih, tako i umrlih i venčanih, odnosno krštenicu, umrlicu i venčani list, to jest sva ostala lična dokumenta. A pod tim mislimo i na saobraćajnu, ali i na vozačku dozvolu, te pasoš, kao i na dozvolu za boravak i radnu dozvolu.

Kada je to potrebno, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i kompletnu obradu onih dokumenata koja se odnose na oblast obrazovanja, ali i nauke (uverenje o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, prepisi ocena, diplomski, naučni i seminarski radovi, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola), kao i dokumenata koja se predaju nadležnim službama, kad god je potrebno (sve vrste saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava).

Poslovnu, ali i tehničku, medicinsku, tendersku i građevinsku dokumentaciju ćemo isto da prevedemo, na zahtev klijenata u ovoj kombinaciji jezika, odnosno sva dokumenta koja ulaze u njihov sastav. Tako će prevodilac i sudski tumač, između ostalog da obrade lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i građevinske projekte, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, ali i uputstva za rukovanje i ostala dokumenta iz ove grupe.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na danski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje