Prevod sa danskog na rumunski jezik

Besplatni online prevod sa danskog na rumunski jezik

Za online prevod sa danskog na rumunski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevođenje sa danskog jezika na rumunski, svim zainteresovanim klijentima pružaju prevodioci i sudski tumači u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica, koliko ih ima Akademija Oxford u celoj zemlji.

Sem obrade dokumenata, nudimo vam i prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji za sve ostale vrste sadržaja, a možemo da pružimo i usluge usmenog prevoda, redakture, kao i sinhronizovanja i titlovanja svih audio i video materijala za koje su prethodno naši prevodioci i sudski tumači izvršili prevođenje sa danskog jezika na rumunski. Ova usluga se ne odnosi samo na animirane i igrane, već i na dokumentarne i crtane filmove, te i na reklamne poruke, informativne i zabavne emisije, serije, ali i obrazovne i dečije emisije, odnosno apsolutno sve vrste video i audio sadržaja.

Kada je u pitanju usluga redakture, ona podrazumeva i lekturu i korekturu, za koje su zaduženi naši stručnjaci (lektori i korektori), a odnosi se na sve one materijale koje je neko već prevodio. Tom prilikom, oni će u potpunosti prilagoditi dostavljene materijale pravilima rumunskog jezika i u relativno kratkom roku, a po cenama koje su sigurno najpovoljnije vam dostaviti kvalitetno obrađene sadržaje.Prevođenje sa danskog na rumunski
Prevođenje sa rumunskog na danski

Usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika podrazumeva primenu svih vrsta prevoda, kako simultanog, tako i šapatnog, ali i konsekutivnog, a ako je to potrebno kod nas možete da dobijete i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije.

Prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i stručno prevođenje sa danskog jezika na rumunski za internet sajtove, odnosno online kataloge i prodavnice, kao i bilo koju aplikaciju ili program, za koji vam je potreban prevod u ovoj kombinaciji. Sem toga prevodimo i tekstove, kako ona namenjene prezentovanju u javnosti, tako i stručne sadržaje, bez obzira koliko su složeni, dugački i koja je njihova tema. A uz to, možemo klijentima da ponudimo i prevod sa danskog jezika na rumunski za reklamne letke i flajere, kao i tza PR ekstove, kataloge i plakate, odnosno vizit kartice i brošure, ali i za sve ostale vrste reklamnih materijala.

Udžbenike, zatim dela proze i poezije, odnosno beletristiku i romane, kao i članke iz novina, te ilustrovane i stručne, odnosno dečije časopise, ćemo takođe obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji. Jednostavnije rečeno, bilo koju vrstu sadržaja da želite da dobijete prevedene sa danskog na rumunski jezik, možete biti sigurni da će prevodilac i sudski tumači u okviru bilo koje naše poslovnice maksimalno odgovoriti na vaše zahteve i u optimalnim rokovima vam ponuditi obrađene sadržaje.A pored svega što smo pomenuli, obrađujemo i lična dokumenta, odnosno pasoš, krštenicu, ličnu kartu, uverenje o državljanstvu, te saobraćajnu i vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, odnosno dozvolu za boravak i radnu dozvolu, ali i venčani list i umrlicu, kao i ostala lična dokumenta, koja uz prevod sa danskog jezika na rumunski i overavamo onako kako propisuje zakon, što znači da sudski tumač stavlja svoj pečat na prevedena dokumenta. On to može da učini tek pošto utvrdi da su u pitanju istovetni sadržaji kao i u originalima, pa iz tog razloga klijenti treba da nam na uvid dostave originalna dokumenta.

Sudski tumači i prevodioci će na vaš zahtev obraditi i dokumenta koja čine poslovnu, ali i građevinsku i tendersku, odnosno medicinsku i tehničku dokumentaciju, te sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama (saglasnosti, izjave, potvrde i uverenja). Specijalizovani smo i za prevođenje sa danskog jezika na rumunski za tekovine Evropske Unije, ali i za ostala pravna akta (licence, ugovori, punomoćja za zastupanje, sertifikati, sudske tužbe i žalbe, odluke, rešenja i presude i ostala slična dokumenta).

Ukoliko su vam potrebni prevodi u ovoj kombinaciji jezika za diplome i dodatke diplomi, tu su prevodioci i sudski tumači da izvrše njihovu kompletnu obradu. A možemo da vam ponudimo i prevođenje za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, te potvrde o redovnom školovanju, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, naučne radove i patente, seminarske radove irezultate naučnih istraživanja, kao i diplomske radove i sva ostala dokumenta koja su vezana za oblasti obrazovanja i nauke.

Usluga obrade dokumenata se sastoji najpre od njihovog prevođenja, a zatim i overe sudskog tumača, ali zakon nalaže da postoje i dokumenta za koja je potrebno izvršenje dodatne overe, koju ne rade naši stručnjaci, jer nisu nadležni za nju. A to se odnosi na stavljanje Apostille pečata, koji je još poznat i kao haški, a stavlja se isključivo u nadležnim institucijama, što su osnovni sudovi Republike Srbije. Da biste izbegli nepotrebno gubljenje novca i vremena, morate prvo da u okviru osnovnog suda dobijete informaciju da li se za dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa danskog jezika na rumunski vrši overa Apostille pečatom, to jest da li se ovaj pečat stavlja na početku obrade dokumenta ili na njegovom kraju, jer baš od toga zavisi da li dokumenta najpre dostavljate u Prevodilački centar Akademije Oxford ili ga, pak nosite u osnovni sud kako bi bio stavljen haški pečat.

Uzevši u obzir da ste dužni da nam na uvid dostavite originalna dokumenta, imate mogućnost da ih lično donesete u jednu od preko 20 naših poslovnica ili da nam ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe. Mi vama prevedena dokumenta, takođe možemo poslati preko kurirske službe, što spada u uslugu koja podleže dodatnoj naplati, jer nije uračunata u samu cenu obrade dokumenata. Inače, imate mogućnost i da prevedena, odnosno overena dokumenta preuzmete u prostorijama one naše poslovnice koja se nalazi u vašem gradu, to jest u onoj koja vam je najbliža, ali je isključivo dozvoljeno lično preuzimanje.

Svi oni sadržaji za koje se ne vrši overa mogu biti i dostavljeni i nama na prevod sa danskog jezika na rumunski i klijentima po završetku obrade elektronskim putem, odnosno na mejl. A dokumenta elektronskim putem možete da pošaljete skenirana samo kada su vam njihovi prevodi u ovoj kombinaciji jezika potrebni u posebno kratkom roku, jer je to jedini način da prevodilac i sudski tumač izvrše ovu uslugu po hitnom postupku. Naravno klijenti su i tada u obavezi da izvrše dostavu originala na uvid, ali je potrebno da odaberu onaj način koji je i najbrži kako bismo mogli da ispunimo vaša očekivanja i omogućimo vam da prevod sa danskog jezika na rumunski za konkretna dokumenta dobijete u navedenom roku.

Prevod softvera sa danskog na rumunski jezik

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford vrše i prevođenje softvera sa danskog jezika na rumunski, odnosno bilo kog programa ili aplikacije koju zahtevaju klijenti. A oni sem toga obrađuju i internet sajtove, ali i online kataloge, odnosno prodavnice i to uz primenu pravila dobre optimizacije prevedenih sadržaja za online pretraživače.

U našem timu se nalaze i oni stručnjaci koji su primarno usmereni na pružanje usluga usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, tako da klijentima nudimo ne samo simultano, već i šapatno, ali i konsekutivno prevođenje sa danskog jezika na rumunski. A u skladu sa zahtevima događaja možemo da ih ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Filmove svih žanrova, serije, reklamne poruke, kao i informativne i zabavne, ali i sve druge vrste emisija, takođe ćemo prevesti u ovoj jezičkoj kombinaciji. Osim prevoda, klijenti kod nas mogu da dobiju i njihovu kompletnu obradu, a što podrazumeva titlovanje i sinhronizaciju.

Prevodi reklamnih letaka sa danskog jezika na rumunski

Reklamne letke takođe prevodimo sa danskog jezika na rumunski, a podrazumeva se da ćemo poruku koju oni sadrže prilagoditi duhu ciljanog jezika, to jest omogućiti svim potencijalnim klijentima kojima je rumunski maternji da se na najbolji način upoznaju sa sadržajem letka, odnosno proizvodom ili uslugom koja se reklamira.

A prevodioci i sudski tumači obrađuju i plakate, brošure i flajere, odnosno kataloge i PR tekstove, a ako je to potrebno i vizit kartice. Možemo da izvršimo i uslugu redakture svih materijala za koje klijenti već poseduju prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali je potrebno primeniti određene ispravke.

Književna dela i udžbenike će takođe prevodilac i sudski tumač obraditi kompletno, odnosno izvršiti njihovo prevođenje sa danskog na rumunski jezik. Klijentima nudimo i obradu tekstova, ali i časopisa i članaka iz novina. Tema tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa danskog na rumunski jezik može se odnositi na oblast građevinske industrije, finansija, politike i prava, ali i filozofije, psihologije i sociologije, odnosno informacionih tehnologija, turizma, menadžmenta i ekonomije, te bankarstva, medicine i mnogih drugih naučnih disciplina.

Prevođenje lične karte sa danskog na rumunski jezik

Ako su vam potrebni prevodi lične karte i drugih ličnih dokumenata sa danskog jezika na rumunski, imajte na umu da vas u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje njihova kompletna obrada, to jest da uz prevod dobijate i overu pečatom sudskog tumača, odnosno dokument koji možete da primenjujete kad god je to potrebno, budući da je pravno važeći.

Uz to, prevodimo i sva poslovna, ali i dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, odnosno sva pravna akta (tekovine Evropske Unije, punomoćje za zastupanje, sudske presude, sertifikati, žalbe i tužbe, licence, sudske odluke i rešenja). Pored toga, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i prevođenje sa danskog jezika na rumunski i za ona dokumenta koja ulaze u sastav svih vrsta dokumentacija, to jest građevinske, tenderske, tehničke i medicinske, ali i dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama kad god je to potrebno, a to podrazumeva obradu svih vrsta saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja, to jest potvrde o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, uverenja o neosuđivanosti i mnogih drugih.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na danski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje