Prevođenje sa danskog na grčki jezik

Besplatni online prevod sa danskog na grčki jezik

Za online prevod sa danskog na grčki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Ako znate da Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu i stručnjake kako za danski jezik, tako i za grčki, onda vas neće iznenaditi činjenica da klijentima nudimo prevođenje sa danskog jezika na grčki, ali i overu prevedenih dokumenata pečatom sudskog tumača.

Naravno, naši prevodioci i sudski tumači ne obrađuju samo dokumenta u ovoj kombinaciji jezika, već i mnoge druge sadržaje, a pod tim primarno mislimo na obradu književnih dela i udžbenika, ali i tekstova različite sadržine i namene, odnosno složenosti i dužine. Pored njih prevodimo i internet sajtove, ali i ostale sadržaje koji su vezani za web (online prodavnice i katalozi, aplikacije, programi i ostalo).

Spremni smo i da izvršimo prevođenje sa danskog jezika na grčki za reklamne materijale, to jest flajere, plakate, vizit kartice, kataloge, brošure, PR tekstove i ostale sadržaje koji su namenjeni reklamiranju, kako same kompanije, tako i bilo kog proizvoda ili usluge. A prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata će izvršiti i usmeno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji. Klijentima osim simultanog, nudimo i usluge konsekutivnog, ali i prevođenja uz pomoć šapata, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpovoljnijim cenama.Prevođenje sa danskog na grčki
Prevođenje sa grčkog na danski

Prevodimo i video, kao i audio materijale svih vrsta, počev od reklamnih poruka koje će biti emitovane na radiju, odnosno televizije, preko serija i različitih vrsta emisija, pa do filmova. A uz njihovu prevođenje sa danskog jezika na grčki, klijentima možemo da ponudimo i izvršenje usluge kako sinhronizovanja, tako i titlovanja prevedenih materijala.

Da dodamo i to da su u timu Akademije Oxford lektori, odnosno korektori koji će na vaš zahtev izvršiti redakturu već prevedenih materijala.

Prevođenje dokumenata u ovoj kombinaciji jezika je naročito traženo od strane naših klijenata, budući da oni uz prevod sa danskog jezika na grčki u bilo kojoj našoj poslovnici, dobijaju i overu pečatom sudskog tumača, to jest imaju dokument koji mogu da koriste u praksi.Osim onih dokumenata koja se svrstavaju u lična, poput vozačke dozvole, pasoša i lične karte, odnosno krštenice, prevodioci i sudski tumači obrađuju i uverenje o državljanstvu, venčani list i umrlicu, kao i potvrdu o prebivalištu, ali i radnu dozvolu, odnosno saobraćajnu i dozvolu za boravak, te sva ostala lična dokumenta. Pored toga prevodimo i dokumenta koja ulaze u sastav poslovne i građevinske, odnosno tehničke, tenderske i medicinske dokumentacije, te pored ostalih, obrađujemo i: laboratorijske analize tehničkih uzroka, građevinski projekti, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, bilansi stanja i uspeha, fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, statuti preduzeća, poslovne odluke i izveštaji, osnivački akti preduzeća i druga.

Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u zavisnosti od potrebe, to jest različite tipove izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda, takođe obrađuju prevodilac i sudski tumač, ali i sva pravna akta, odnosno dokumenta vezana za oblast obrazovanja i nauke. A to znači da ćete kod nas dobiti prevod sa danskog jezika na grčki, pored ostalog i za: potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrdu o stalnom zaposlenju i o visini primanja, a prevodimo i tekovine Evropske Unije, sve vrste sudskih presuda, žalbi, odluka, rešenja i tužbi, te punomoćje za zastupanje, zatim različite tipove ugovora, sertifikata i licenci. Sem toga, obradićemo i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima, kao i diplomu i dodatak diplomi, naučne radove i patente, odnosno seminarske i diplomske radove, rezultate naučnih istraživanja, te nastavne planove i programe fakulteta i ostala slična dokumenta.

Samim tim što je proces prevođenja dokumenata jasno definisan odredbama zakona, to su svi klijenti kojima su potrebni prevodi sa danskog jezika na grčki za bilo koji dokument, dužni da na uvid dostave i originalna dokumenta, jer sudski tumač mora da ih uporedi sa prevodima pre nego što stavi svoj pečat i njime potvrdi da je u pitanju sadržaj koji je istovetan originalnom.

Od klijenata se, u ovom slučaju zahteva i da na vreme dobiju sve potrebne informacije o stavljanju haškog, to je Apostille pečata na određena dokumenta, jer od ove informacije, odnosno podatka o tome da li se Apostille pečat stavlja pre ili posle prevoda i overe sudskog tumača, zavisi da li dokument prvo donosite u Prevodilački centar Akademije Oxford na obradu ili ga nosite u sudski tumači.

Kako ste dužni da nam na uvid dostavite originale, to se način slanja dokumenata u određenoj meri razlikuje u odnosu na slanje svih ostalih sadržaja za koje nije potrebno staviti pečat sudskog tumača, jer njih klijenti mogu da pošalju i putem mejla, a na isti način i da ih preuzmu po završetku obrade. Međutim, dokumenta možete da dostavite lično u bilo koju našu poslovnicu u Srbiji, to jest da ih pošaljete preko kurirske službe ili preporučeno, putem “Pošte Srbije”. Preuzimanje obrađenih dokumenata može biti izvršeno takođe lično ili ih klijenti mogu dobiti na određenu adresu, što će izvršiti kurirska služba sa kojim Akademija Oxford ima saradnju, te uslugu i naplatiti u skladu sa svojim važećem cenovnikom.

Kada imate potrebu za brzom izradom prevoda dokumenata u navedenoj jezičkoj kombinaciji, možete nam prvo skenirane sadržaje poslati na mejl, a posle toga i dostaviti originale na uvid, ali isključivo na onaj način koji je ujedno i najbrži, jer ćemo samo tako moći da ispoštujemo vaše zahteve za hitnim prevodom.

Prevodi revizorskih izveštaja sa danskog na grčki jezik

Klijenti kojima je potrebne prevođenje revizorskih izvrštaja sa danskog jezika na grčki, mogu da dobiju njihovu kompletnu obradu u poslovnicama Akademije Oxford, te uz prevod, da dobiju i dokumenta koja su overena pečatom sudskog tumača.

Naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i ostale vrste poslovnih izveštaja, ali i fakture, bilanse stanja i uspeha, te statute preduzeća, odnosno osnivačke akte i rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i sva ona dokumenta koja čine dokumnetaciju za tendere, tehničku, medicinsku i građevinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i druge).

Sve vrste ugovora, sudskih presuda, žalbi, odluka, rešenja i tužbi, takođe mogu da obrade naši sudski tumači i prevodioci, ali i punomoćja za zastupanje, tekovine Evropske Unije, te licence i sertifikate, ali i ostala pravna akta.

Svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, naučne, diplomske i seminraske radove, diplome i dodatke diplomi, rezultate naučnih istraživanja, naučne patente, uverenja o položenim ispitima i prepise ocena, odnosno sva dokumenta koja su vezana bilo za oblast obrazovanja, bilo nauke, isto obrađuju naši prevodioci i sudski tumači.

A sem njih, vrše i prevođenje sa danskog jezika na grčki i za dokumenta koja se predaju nadležnim službama, štp znači da prevode sve tipove saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja (potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o redovnim primanjima).

Prevođenje romana sa danskog jezika na grčki

Bez obzira koliko je obiman i kompleksan roman za koji vam je potreban prevod sa danskog na grčki jezik, naši prevodioci i sudski tumači će sigurno ispuniti vaša očekicanja, te vam ponuditi kvalitetnu obradu dostavljenog sadržaja. Obrađujemo i prozna i poetska dela, ali i beletristiku, te udžbenike. A na zahtev klijenata možemo da izvršimo i prevođenje sa danskog na grčki jezik i za sve vrste časopisa, te novinske članke.

Web sajtove prevodimo takođe u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali i softverske aplikacije, odnosno programe, te online kataloge i prodavnice i to uz adekvatnu primenu svih pravila za optimizovanje obrađenih sadržaja za internet pretraživače. A to znači da prevodilac i sudski tumač tom prilikom primenjuju SEO pravila (Search Engine Optimisation), tako da će prevedeni sadržaji vrlo brzo biti među prvima u polju pretrage.

Kod nas klijenti mogu da dobiju i kompletnu obradu audio i video materijala svih vrsta, kako serija i filmova, tako i emisija svih vrsta, odnosno reklamnih poruka. A uz uslugu koja se odnosi na njihovo prevođenje sa danskog na grčki jezik, vršimo i njihovo titlovanje, to jest sinhronizaciju.

Prevod vizit kartica sa danskog na grčki jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford svim klijentima nudi i prevođenje vizit karti sa danskog jezika na grčki. A na njihov zahtev obrađujemo i ostale reklamne sadržaje, kako letke i flajere, tako i brošure, plakate, ali i kataloge i PR tekstove.

Vršimo i uslugu redakture materijala koji su već prevedeni, a naši korektori i lektori će u relativno kratkom roku izvršiti sve potrebne ispravke, kako bi klijenti dobili kvalitetno i profesionalno obrađene sadržaje.

Simultano, konsekutivno i prevođenje pomoću šapata sa danskog jezika na grčki takođe mogu da pruže prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, a klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada im je to potrebno.

A u bilo kojoj našoj poslovnici klijente očekuju i prevodi sa danskog jezika na grčki i za sve vrste tekstova, kako stručne, tako i popularne. Pored onih čija je tema vezana za oblast komunikologije, finansija, ekonomije i marketinga, prevodilac i sudski tumač obrađuju i tekstove koji obrađuju temu iz jedne od pomenutih oblasti: menadžment, politika, psihologija, pravo, filozofija, bankarstvo, medicina, nauka, finansije, građevinska industrija, turizam, sociologija, informacione tehnologije, ekologija i zaštita životne sredine, farmacija i mnoge druge grane društvenih, ali i prirdnih nauka.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na danski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje