Prevod sa danskog na ruski jezik

Besplatni online prevod sa danskog na ruski jezik

Za online prevod sa danskog na ruski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Ukoliko ste u potrazi za direktnim prevođenjem sa danskog jezika na ruski, sada možete da odahnete, jer su tu prevodioci i sudski tumači koji su u timu Akademije Oxford i mogu da vam ponude kompletnu obradu dokumenata i mnogih drugih sadržaja u ovoj kombinaciji jezika.

A uz prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, kod nas vas očekuje i overa najrazličitih tipova dokumenata, počev od ličnih, preko poslovnih, pa do onih koja se tiču medicinske, tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije. Ipak, naši stručnjaci obrađuju i ostale sadržaje, a pod tim prvenstveno mislimo na tekstove različite tematike, dužine, namene i složenosti, zatim književna dela, ali i udžbenike. Takođe, prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev izvršiti prevod sa danskog jezika na ruski i za filmove, kako igrane i dokumentarne, tako i crtane i animirane, ali i zabavne, informativne, dečije i obrazovne, kao i ostale vrste televizijskih i radijskih emisija, zatim reklamne poruke i serije. Pored toga, ponudićemo vam i uslugu koja se odnosi na njihovo titlovanje, mada naši stručnjaci mogu da izvrše i sinhronizaciju prevedenih audio i video sadržaja.

Kada to zahtevaju naši klijenti, izvršićemo i usmeno prevođenje sa danskog jezika na ruski, a prevodioci i sudski tumači mogu da primene ne samo simultano i konsekutivno, već i šapatno prevođenje, koje spada u red specijalnih vrsta usmenog prevoda i za koje je relativno mali broj stručnjaka u našoj zemlji specijalizovan. A našim klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po vrlo povoljnim uslovima.Prevođenje sa danskog na ruski
Prevođenje sa ruskog na danski

Kod nas sve očekuje i obrada web sajtova, odnosno prevođenje sa danskog jezika na ruski za sve ostale vrste internet sadržaja (aplikacije, online prodavnice, programi svih vrsta, web katalozi i drugo), kao i za članke iz novina, odnosno različite vrste časopisa. Pored toga prevodimo i one materijale koji se tiču oblasti marketinga, kao što su PR tekstovi, katalozi, plakati, flajeri, brošure i ostali slični materijali.

Lekturu i korekturu onih materijala koji su već prevođeni u ovoj kombinaciji jezika će izvršiti lektori i korektori Akademije Oxford kada je to potrebno našim klijentima, a obradićemo i sve vrste dokumenata u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Pod tim prvenstveno mislimo na ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su svi tipovi uverenja, saglasnosti, izjava i potvrda (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i ostala), ali i na ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke (naučni patenti i radovi, rezultati naučnih istraživanja, seminarski i diplomski radovi, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima i druga dokumenta ove vrste).

Sva pravna akta možemo da obradimo u navedenoj kombinaciji jezika, ali i dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske i tenderske, tako i tehničke, ali i medicinske, odnosno poslovne dokumentacije. A prevodioci i sudski tumači pored svih vrsta poslovnih izveštaja i odluka, odnosno faktura, vrše prevođenje sa danskog jezika na ruski i za bilanse stanja, statute preduzeća, rešenja o osnivanju pravnih lica, odnosno osnivačke akata preduzeća, kao i lekarske nalaze, građevinske projekte, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, ali i deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, odnosno svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i ostala dokumenta koja ulaze u sastav svih navedenih vrsta dokumentacija.Prilikom slanja dokumenata na prevod, morate nam priložiti i originale, koji su neophodni sudskim tumačima na uvid, jer oni prvo upoređuju njih i prevode, pa tek onda mogu da izvrše overu. Sem slanja preko “Pošte Srbije”, preporučenom pošiljkom, imate mogućnost i da ih dostavite lično u svaku našu poslovnicu, ali i da ih pošaljete kurirskom službom na adresu one poslovnice koja vam je najbliža.

Kada prevodilac i sudski tumač završe obradu dokumenata koja ste dostavili, možete da ih preuzmete u našoj poslovnici, lično ili da vam ih pošaljemo na adresu koju navedete, stim da se ova usluga naplaćuje prema važećem cenovniku kurirske službe, a plaćate vrše klijenti prilikom preuzimanja pošiljke.

Postupak i slanja i preuzimanja sadržaja za koje nije potreban pečat sudskog tumača je vrlo jednostavan, jer možete i da ih pošaljete na prevod sa danskog jezika na ruski i da ih primite po završetku obrade upravo preko mejla.

A i dokumenta možete da pošaljete skenirana na mejl, ali samo kada je reč o hitnom prevodu. I u toj situaciji morate da dostavite originalna dokumenta, ali je preporuka da to bude na onaj način koji je i najbrži, kako bi sudski tumači i prevodioci mogli da ispoštuju zadati rok.

Pored poštovanja postupka slanja, kandidati treba i da dobiju informaciju koja se odnosi na overavanje dokumenata specijalnim pečatom, takozvanim haškim ili Apostille pečatom, koja se vrši u okviru nadležnih službi pri osnovnim sudovima naše zemlje. Ova informacija je vrlo bitna, jer se Apostille pečat na neka dokumenta stavlja na samom početku procesa obrade, a na neka tek nakon što sudski tumač i prevodilac završe njihovu obradu.

Prevod reklamnih plakata sa danskog jezika na ruski

Sa danskog na ruski jezik prevodimo reklamne plakate, ali i sve ostale vrste sadržaja iz oblasti marketinga. Prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev obraditi i flajere i letke, ali i vizit kartice, te brošure, a kada je to potrebno nudimo vam i obradu kataloga usluga ili proizvoda, te PR tekstova.

Spremni smo i da izvršimo obradu knjiga različitih vrsta, zatim časopisa i članaka iz novina, a specijalizovani smo i za uslugu redakture svih onih materijala koji su već prevođeni sa danskog na ruski jezik, ali to nije učinjeno dovoljno kvalitetno. Naši korektori i lektori će izvršiti sve potrebne ispravke kako biti obrađeni sadržaji bili maksimalno kvalitetni.

Prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve vrste audio, ali i video sadržaja, što znači da vam nude prevod sa danskog na ruski jezik za crtane, igrane i dokumentarne, ali i animirane filmove, zatim reklamne poruke, te serije, odnosno informativne, dečije, obrazovne, zabavne i druge vrste emisija, bez obzira da li će one biti emitovane na radiju ili televiziji. A kod nas vas očekuje i njihova finalizacija, što podrazumeva da uz prevođenje sa danskog na ruski jezik možemo da izvršimo i titlovanje prevedenih materijala, ali i njihovu sinhronizaciju.

Prevodi lekarskih nalaza sa danskog na ruski jezik

Prevođenje lekarskih nalaza sa danskog jezika na ruski je samo još jedna u nizu usluga koje će na zahtev klijenata da izvrše prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford.

A sem njih prevodimo i građevinske projekte, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, to jest sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako medicinske, tako i građevinske, odnosno tenderske i tehničke dokumentacije.

Takođe, naši sudski tumači i prevodioci obrađuju i ostale vrste dokumenata, što znači da nude klijentima prevođenje sa danskog jezika na ruski i za sva lična, ali i poslovna, odnosno dokumenta koja su u vezi sa naukom i obrazovanjem. A obrađujemo i različite tipove saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja (potvrda o redovnim primanjima i o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti), to jest ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama kada je to potrebno.

Možemo da izvršimo i prevod sa danskog na ruski jezik za tekovine Evropske Unije, ali i za različite tipove ugovora, sertifikata i licenci, te za punomoćje za zastupanje i sve vrste sudskih rešenja, tužbi, odluka, presuda i žalbi.

Kod nas vas uz prevođenje svih pomenutih sadržaja u navedenoj kombinaciji jezika očekuje i usluga njihove overe za koju su zaduženi sudski tumači u našem timu. Zato je vrlo važno da ispoštujete postupak slanja dokumenata na prevod, što podrazumeva dostavu originalnih dokumenata, ali samo na uvid. Isto tako je važno i da imate informaciju o tome da li se za konkretna dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa danskog na ruski jezik zahteva i stavljanje Apostille pečata, jer samo od te informacije zavisi da li dokumenta prvo donosite nama na obradu ili ih nosite u nadležni sud da bi se stavio haški pečat.

Prevođenje tekstova iz oblasti turizma sa danskog na ruski jezik

Tekstove iz oblasti turizma će takođe obraditi naši stručnjaci u ovoj kombinaciji jezika, kako one koji su namenjeni isključivo užem krugu stručnjaka, tako i one kojima je namena javno plasiranje. Pored njih, sudski tumači i prevodioci obrađuju i tekstove iz oblasti psihologije i nauke, te farmacije, ali i politike, finansija, obrazovanja i medicine, te građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno komunikologije i politike, zatim informacionih tehnologija, marketinga i mnogih drugih grana, bilo da su u pitanju društvene ili prirodne nauke.

A možemo da vam ponudimo i uslugu usmenog prevođenja u spomenutoj jezičkoj kombinaciji, ali i obradu web sadržaja. Kod usmenog prevođenja sa danskog na ruski jezik je važno da nam dostavite sve potrebne podatke o samom događaju za koji vam je potreban prevod, kako bi smo doneli pravu odluku koja vrsta prevoda se primenjuje, jer su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za konsekutivno i za simultano, ali i za prevođenje uz pomoć šapata. U zavisnosti od tipa događaja, te vrste prevoda koja se primenjuje, klijentima možemo da ponudimo i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Od web sadržaja ne obrađujemo samo internet sajtove, već i sve vrste softverskih aplikacija, odnosno programa, ali i web kataloge i online prodavnice, a sudski tumač i prevodilac će tokom njihove obrade voditi računa o optimizovanju sadržaja koje obrađuju za internet pretraživače.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na danski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje