Prevod sa danskog na češki jezik

Besplatni online prevod sa danskog na češki jezik

Za online prevod sa danskog na češki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa danskog jezika na češki spadaju u red usluga koje će zainteresovanim klijentima da pruže prevodioci i sudski tumači u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica Akademije Oxford u našoj zemlji.

Sem prevoda u pisanom obliku, te overe prevedenih dokumenata, oni mogu da izvrše i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, pa u zavisnosti od vrste događaja koji se organizuje, mogu da primene prevođenje uz pomoć šapata, ali i simultano ili konsekutivno prevođenje. A kada to iziskuju uslovi, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Specijalizovani smo i za prevođenje internet sadržaja, kako sajtova i web kataloga, tako i online prodavnica, odnosno softverskih aplikacija i programa. Takođe, prevodilac i sudski tumač će izvršiti obradu i mnogih drugih sadržaja, kako reklamnih materijala, tako i tekstova i udžbenika, ali i knjiga, pa čak i članaka iz novina i sadržinu različitih vrsta časopisa.Prevod sa danskog na češki
Prevod sa češkog na danski

A sa danskog jezika na češki prevodimo i filmove, ali i ostale vrste video, odnosno audio materijala, kako zabavne, informativne, obrazovne i druge vrste emisija, tako i serije, ali i reklamne poruke, koje će biti emitovane i na radiju i na televiziji, a klijenti kod nas mogu da dobiju i njihovo titlovanje, ako im to odgovara, mada možemo da im ponudimo i sinhronizovanje prevedenih sadržaja.

Redakturu onih sadržaja koje je neko već preveo u ovoj kombinaciji jezika će izvršiti lektor, odnosno korektor na zahtev klijenata, te prilagoditi određeni sadržaj duhu češkog jezika. Takođe, spremni smo u svakom trenutku da izvršimo prevođenje sa danskog jezika na češki za apsolutno bilo koju vrstu dokumenat, mada nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za obradu ličnih dokumenata, to jest pasoša i vozačke dozvole, kao i uverenja o državljanstvu, zatim lične karte dozvole za boravak i radne dozvole, mada će naši stručnjaci prevesti i saobraćajnu dozvolu i sva ostala dokumenta koja se mogu smatrati ličnim.

Pored toga prevodimo i ona dokumenta koja ulaze u sastav, kako dokumentacije za tendere i građevinske dokumentacije, tako i tehničke, medicinske i poslovne. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač će izvršiti kompletnu obradu, odnosno prvo prevod sa danskog jezika na češki, a zatim i overu sudskog tumača za ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, što se odnosi na sve tipove saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja (potvrda o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druga slična dokumenta).Ona dokumenta koja se vezuju za oblast nauke, ali i obrazovanja, takođe će obraditi prevodioci i sudski tumači kada je to potrebno, a to se podrazumeva obradu diplome i dodatka diplomi, rezultata naučnih istraživanja i potvrde o redovnom školovanju, kao i svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, odnosno nastavnih planova i programa fakulteta, a ako je to potrebno, u istoj kombinaciji jezika možemo da obradimo i sve vrste radova, kako seminarskih, odnosno diplomskih, tako i naučnih, pa čak i naučne patente.

Samim tim što klijenti u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford dobijaju kompletnu obradu svih vrsta dokumenata, to jest sem njihovog prevođenja sa danskog jezika na češki i overu sudskog tumača, to su oni dužni da na uvid dostave originalna dokumenta, kako bismo mogli da ispoštujemo zakonom propisanu proceduru, koja podrazumeva da sudski tumač najpre poredi originale i prevode, pa tek onda kada se uveri da se njihov sadržaj ne razlikuje, on vrši njihovu overu, to jest stavlja svoj pečat na prevod, te mu tako daje značaj u pravnom i zakonskom smislu. On time zapravo potvrđuje da je sadržina prevoda ista kao i sadržina originalnog dokumenta. Kod ostalih sadržaja nije potrebno dostaviti originale na uvid, pa njih možete poslati mejlom, a dokumenta na mejl možete da pošaljete isključivo onda kada imate potrebu za njihovim hitnim prevođenjem. Međutim, i tada morate na uvid da dostavite originalne, što možete da učinite ili ličnim donošenjem u jednu od naših poslovnica ili slanjem i to putem kurirske službe, odnosno preko “Pošte Srbije”, ali uvek preporučenom pošiljkom. Nakon obrade dokumenata, imate mogućnost ličnog preuzimanja ili dostave na kućnu adresu, što će da izvrši kurirska služba i naplati ovu uslugu direktno od klijenta, a prema važećoj ceni u okviru te službe. Sadržaje koji ne zahtevaju overu, možemo ako tako želite da vam pošaljemo i na mejl.

Kod overe dokumenata, odnosno njihovog prevođenja sa danskog jezika na češki je vrlo važan podatak sa kojim klijentima treba da budu upoznati, a odnosi se na stavljanje Apostille pečata, koji nosi naziv i haški. Da ne bi bilo zabune, naši prevodioci i sudski tumači ne stavljaju ovaj pečat, pa se zato zahteva da klijenti potraže u nadležnim institucijama ove informacije, što su u ovom slučaju osnovni sudovi Srbije, te da pitaju da li je haški pečat neophodan i za njihova dokumenta, jer se on ne stavlja baš na sve, već samo na ona dokumenta koja su određena zakonom. A ako je potrebno staviti Apostille pečat na određena dokumenta, on se može staviti ili pre ili posle obrade dokumenta od strane prevodioca i sudskog tumača, pa su klijenti zato dužni da dobiju i ovu informaciju, kako ne bi bez potrebe gubili ni vreme i novac.

Napominjemo i to da sudski tumač i prevodilac u okviru Akademije Oxford nemaju obavezu da poseduju informacije o stavljanju Apostille pečata, pa samim tim ni da informišu klijente, ali će sasvim sigurno učiniti sve da vas upute na one institucije koje vam mogu dati validnu informaciju.

Prevođenje softvera sa danskog na češki jezik

Ukoliko su vam potrebni prevodi aplikacija i programa, odnosno softvera sa danskog jezika na češki, imajte na umu da će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti i ovu uslugu i to po najpristupačnijim cenama. Oni mogu da izvrše i prevođenje internet sajtova, odnosno online prodavnica, kao i kataloga i to maksimalno primenjujući sva važeća pravila dobre optimizacije ovih sadržaja za internet pretraživače.

A u istoj kombinacije jezika vršimo i usmeno prevođenje, tako da na osnovu zahteva događaja primenjujemo šapatno, simultano ili konsekutivno prevođenje, a klijenti kod nas mogu da dobiju i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije.

Književna dela, odnosno beletristiku, prozu, poeziju, romane i ostale vrste, kao i udžbenike ćemo takođe prevesti u ovoj kombinaciji jezika, a klijenti kod nas mogu da dobiju i prevod sa danskog jezika na češki za novinske članke, odnosno stručne, ali i ilustrovane, kao i ostale vrste časopisa.

Ukoliko su vam potrebni prevodi tekstova bez obzira da li su u pitanju popularni ili stručni sadržaji i ma koja da je njihova tema, mi ćemo ovu uslugu izvršiti u najkraćem roku. Osim tekstova iz oblasti filozofije, sociologije i psihologije, odnosno obrazovanja, medicine, nauke i farmacije, prevodimo i one čija tema je vezana za oblast menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, finansija, komunikologije, ekonomije, turizma i politike, ali i prava, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno informacionih tehnologija i ostalih naučnih disciplina.

Prevod PR tekstova sa danskog jezika na češki

U skladu sa zahtevima klijenata, nudimo i prevođenje PR tekstova sa danskog na češki jezik, a kada je to potrebno obrađujemo i ostale sadržaje iz oblasti marketinga, što podrazumeva ne samo prevod za kataloge i brošure, već i za reklamne flajere, odnosno letke i plakate, pa čak možemo da izvršimo i prevođenje sa danskog na češki jezik za vizit karte.

Kod nas možete dobiti i usluge lekture, to jest korekture onih materijala koji su već prevođeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali su se pojavile određene greške i neusaglašenosti sa češkim jezikom, tako da je potrebno da stručni korektori i lektori izvrše sve izmene, kako bi sadržaj bio prilagođen pravilima češkog jezika.

Serije, informativne i obrazovne, ali i zabavne i dečije emisije, odnosno animirane, igrane, crtane i dokumentarne filmove, te reklamne poruke, kako one namenjene radijskom, tako i one koje će biti emitovane na televiziji će prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford obraditi u navedenoj kombinaciji jezika, te izvršiti prvo njihov prevod sa danskog na češki jezik, a zatim njihovu obradu prepustiti ostalim članovima našeg tima koji su specijalizovani za sinhronizaciju, ali i za titlovanje prevedenih sadržaja.

Prevod poslovnih dokumenata sa danskog na češki jezika i overa sudskog tumača

Sva poslovna dokumenta, naši prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev najpre prevesti sa danskog jezika na češki, a zatim i izvršiti njihovu overu i to pečatom ovlašćenog lica, što je u ovoj situaciji sudski tumač koji je član našeg tima. Tako ćete dobiti i fakture i poslovne odluke, ali i izveštaje, odnosno statute preduzeća, bilanse stanja i uspeha, te rešenja o osnivanju pravnih lica, odnosno osnivački akt preduzeća koje možete da koristite u svakoj situaciji, budući da pečat sudskog tumača koji se na njima nalazi potvrđuje da su u potpunosti isti kao i originali.

Pored njih, prevodimo i sva lična dokumenta (uverenje o državljanstvu, lična karta, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, pasoš, radna dozvola, krštenica, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih i umrlih, vozačka dozvola), ali i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest sve vrste kako izjava i saglasnosti, tako i potvrda i uverenja (saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druge).

A prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i prevod sa danskog jezika na češki i za tekovine Evropske Unije, kao i za sve vrste sertifikata, ugovora i licenci, odnosno sudskih žalbi, odluka, presuda, tužbi i rešenja, ali uz punomoćje za zastupanje, prevodimo u istoj kombinaciji jezika i ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, te sva dokumenta koja čine dokumentaciju za tender, odnosno medicinsku, tehničku i građevinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti i druga).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na danski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje