Prevodi sa danskog na portugalski jezik

Besplatni online prevod sa danskog na portugalski jezik

Za online prevod sa danskog na portugalski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Zahvaljujući činjenici da su planovi našeg tima i prevodioci i sudski tumači, kako za danski tako i za portugalski jezik, to imamo mogućnost da svim zainteresovanim klijentima ponudimo i prevod sa danskog jezika na portugalski.

Ova usluga se odnosi na bilo koju vrstu materijala, počev od tekstova, članaka iz novina i knjiga, preko dokumenata, video i audio sadržaja, odnosno internet materijala, pa do usmenog prevođenja u navedenoj kombinaciji jezika. Jednostavnije rečeno, pružamo apsolutno sve usluge koje se odnose na prevođenje sa danskog jezika na portugalski, a u skladu sa vašim zahtevima obradićemo kako tekstove koji su namenjeni plasiranje u javnosti, tako i one koji će biti isključivo prezentovani stručnim licima za neku od sledećih oblasti: ekonomija, politika, pravo, finansije, nauka, medicina, ekologija i zaštita životne sredine, farmacija, turizam, komunikologija, obrazovanje, informacione tehnologije, marketing, filozofija, građevinska industrija, sociologija, menadžment, psihologija i mnoge druge grane prirodnih, ali i društvenih nauka.

Naši sudski tumači i prevodioci će obraditi i udžbenike, ali i romane i beletristiku, odnosno prozna i poetska dela, kao i ilustrovane, ali i stručne, zabavne i dečije časopise i članke iz novina. Pored toga, klijentima možemo da ponudimo i usmeno prevođenje sa danskog jezika na portugalski, a naši stručnjaci su specijalizovani kako za primenu konsekutivnog, tako i šapatnog i simultanog prevođenja, dok klijentima u skladu sa zahtevima samog događaja koji organizuju možemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.Prevođenje sa danskog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na danski

A kod nas sve očekuje i prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji za one materijale koji su namenjeni reklamiranju, kako same kompanije, tako i bilo kog proizvoda, odnosno usluge (brošure, plakati, vizit kartice, PR tekstovi, katalozi, flajeri i ostalo, ali i kompletna obrada serija, emisija, reklamnih poruka i filmova, to jest svih video i audio sadržaja. Ova usluga, uz prevođenje sa danskog jezika na portugalski uključuje i njihovu finalizaciju, što se odnosi bilo na njihovo titlovanje, bilo na sinhronizaciju.

Obrađujemo i sadržaje koji su vezani za oblast interneta, a pod tim primarno mislimo na web sajtove, mada će prevodioci i sudski tumači obraditi i online kataloge, softvere (aplikacije i programe), kao i web prodavnice. Redaktura sadržaja koji su već prevođeni u ovoj kombinaciji jezika takođe spada u usluge koje pružaju stručnjaci Akademije Oxford, to jest lektori i korektori.

Ipak, čini se da nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za obradom najrazličitijih vrsta dokumenata, a možda zato što kod nas uz njihovo prevođenje sa danskog jezika na portugalski dobijaju i overu pečatom sudskog tumača, tako da će na taj način uštedeti ne samo svoje vreme, već i značajna novčana sredstva, uzevši u obzir da na jednom mestu dobijaju kompletnu uslugu, to jest da po završetku obrade njihov dokument može da bude smatran zakonski validnim.Sem ličnih i dokumenata vezanih za oblast nauke i obrazovanja, prevodioci i sudski tumači u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i sva pravna akta (sudske presude, žalbe, rešenja, odluke i tužbe, punomoćja za zastupanje, tekovine Evropske Unije, sertifikate, ugovore, licence i druga), ali i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, što znači sve vrste kako izjava i potvrda, tako i saglasnosti i uverenja (potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti i ostala dokumenta ovog tipa).

Moramo da napomenemo da vas kod nas očekuju prevodi sa danskog jezika na portugalski i za sva ona dokumenta koja ulaze u sastav medicinske, ali i tehničke, odnosno građevinske i tenderske dokumentacije. Pod tim najpre mislimo na lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, mada će prevodioci i sudski tumači obraditi i specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, te uputstva za rukovanje, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostala slična dokumenta.

Ukoliko i vi spadate u grupu onih kojima su potrebni prevodi bilo kog dokumenta u ovoj jezičkoj kombinaciji, morate znati da imate obavezu dostave originalnih sadržaja na uvid kako bi mogla da bude izvršena njihova overa, ali i da morate da dobijete informaciju o stavljanju haškog pečata na dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa danskog jezika na portugalski. Ovaj pečat se još naziva i Apostille i za njega su isključivo zadužene nadležne službe pri osnovnim sudovima Republike Srbije, što znači da vi morate samostalno potražiti ovu informaciju, ali i saznati da li se haški pečat stavlja kada prevodilac i sudski tumač završe obradu vašeg dokumenta ili pre toga, jer od toga jedino zavisi tok njegove obrade. Trebalo bi da znate i to da ako se Apostille pečat stavlja na početku obrade dokumenta, u tom slučaju naši stručnjaci ne prevode samo sadržinu tog dokumenta, već i sadržinu samog haškog pečata, pa taj proces u većini slučajeva traje duže nego kada se on stavlja po završetku obrade dokumenta od strane prevodilaca i sudskih tumača.

Dostava dokumenata na prevod može biti izvršena na tri načina, to jest slanjem preko kurirske službe ili “Pošte Srbije” (preporučeno), odnosno ličnim donošenjem u jednu od preko 20 poslovnica Akademije Oxford. A preuzimanje dokumenata isto može biti izvršeno lično, mada klijenti imaju mogućnost da traže da im prevedena dokumenta pošaljemo na adresu. Ova usluga podleže dodatnoj naplati zato što nije uračunata u osnovnu cenu obrade dokumenata, a plaćanje se vrši prema ceni koju formira kurirska služba i to prilikom preuzimanja pošiljke. Sve one sadržaje za koje želite prevod sa danskog jezika na portugalski, a nije reč o dokumentima, možete da nam pošaljete i direktno na mejl, ako tako želite i mi vama na isti način možemo poslati obrađene materijale.

Prevod tekovina Evropske Unije sa danskog jezika na portugalski

U svakoj našoj poslovnici možete dobiti i prevođenje tekovina Evropske Unije sa danskog na portugalski jezik. A osim njih, prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva ostala pravna akta, kako ugovore, licence i sertifikate, tako i punomoćje za zastupanje, ali i presude o razvodu braka, odnosno ostale vrste sudskih presuda, kao i tužbe i rešenja, te žalbe i odluke.

U navedenoj kombinaciji jezika prevodimo i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav ne samo poslovne i građevinske, odnosno tenderske dokumentacije, već i tehničke i medicinske (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, specifikacija farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, lekarski nalazi, građevinski projekti i druga).

Dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, takođe ćemo da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika, tako da ce prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev obraditi ne samo svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i diplome i dodatke diplomi, već i rezultate naučnih istraživanja, prepise ocena, ali i nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, te naučne radove, potvrde o redovnom školovanju, diplomske i seminarske radove, naučne patente i ostala slično dokumenta.

Različite tipove izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja, to jest sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama kada je to potrebno, ćemo takođe obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji, a možemo da vam ponudimo, pored ostalog prevod za potvrde o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, uverenja o neosuđivanosti i nekažnjavanju, te za saglasnosti za zastupanje, kao i potvrde o slododnom bračnom stanju i druge.

Prevođenje uz pomoć šapata sa danskog na portugalski jezik

Iako je prevod uz pomoć šapata sa danskog jezika na portugalski specijalna vrsta usmenog prevoda, naši prevodioci i sudski tumači su spremni da izvrše i ovu uslugu kada to zahtevaju klijenti, odnosno kada je ta vrsta prevoda primerena događaju koji oni organizuju. A možemo da izvršimo i konsekutivno i simultano prevođenje u istoj kombinaciji jezika. Klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama, ako se za konkretan ogađaj primenjuje ta vrsta prevoda.

A i web sadržaje, odnosno sajtove, online kataloge i programe svih vrsta, te web prodavnice i aplikacije, takođe će prevodilac i sudski tumač da prevedu u ovoj kombinaciji jezika i to uz adekvatnu primenu SEO pravila (Search Engine Optimisation). Na taj način će svim materijalima iz oblasti interneta za koje vrše prevođenje sa danskog jezika na portugalski pružiti šansu da poboljšaju svoju poziciju u okviru web pretrage.

Tekstove različite tematike, ali i namene, dužine i kompleksnosti ćemo takođe obraditi u ovoj kombinaciji, a sem onih čija tema je vezana za oblast informacionih tehnologija, odnosno interneta, marketinga, komunikologije i menadžmenta, naši prevodioci i sudski tumači će obraditi i one tekstove koji se odnose na oblast farmacije, ali i nauke, medicine i obrazovanja, odnosno finansija, bankarstva, ekonomije, kao i turizma, ekologije i zaštite životne sredine, te građevinske industrije i mnogih drugih naučnih disciplina.

Prevodi serija sa danskog jezika na portugalski

Prevodimo i sve vrste serija, kao i ostale audio, ali i video materijale, a što se odnosi najpre na obradu igranih, dokumentarnih, crtanih i animiranih filmova, te zabavnih, obrazovnih, dečijih i informativnih emisija, odnosno reklamnih poruka. Pored osnovne usluge koja se odnosi na njihovo prevođenje sa danskog na portugalski jezik, naši stručnjaci su spremni da izvrše i njihovo titlovanje, a ako zahtevaju klijenti možemo da im ponudimo i uslugu sinhronizacije prevedenih sadržaja.

Sve vrste knjiga, počev od udžbenika, preko književnih dela, odnosno romana, proznih i poetskih dela, te beletristike ćemo takođe obraditi u ovoj kombinaciji jezika, kao i one sadržaje vezane za oblast marketinga. Tako će, prevodilac i sudski tumač osim plakata, reklamnih flajera i letaka, odnosno vizit kartica, izvršiti prevod sa danskog na portugalski jezik i za brošure i kataloge, odnosno PR tekstove, a uz maksimalnu primenu svih pravila dobrog marketinga.

Sem toga, prevodimo i članke iz novina, ali i ilustrovane i stručne, odnosno dečije i ostale vrste časopisa. Zainteresovanim klijentima pružamo i uslugu redakture i to za sve one materijale koji su već prevođeni u ovoj kombinaciji jezika, ali je potrebno izvršiti njihovu lekturu i korekturu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na danski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje