Prevođenje sa danskog na turski jezik

Besplatni online prevod sa danskog na turski jezik

Za online prevod sa danskog na turski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Uzevši u obzir da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani za rad na preko 40 jezika, a između ostalog i za obradu sadržaja na danskom, odnosno turskom jeziku, to smo spremni da svim zainteresovanim klijentima ponudimo prevod sa danskog jezika na turski i to bez obzira da li je reč o obradi sadržaja pisanim putem ili je u pitanju usluga koje se odnosi na usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika.

Tako ćete kod nas dobiti vrlo brzo obrađene sve vrste sadržaja, počev od tekstova različite tematike, preko udžbenika, pa do dela književnosti, ali i novinskih članaka, odnosno časopisa svih vrsta (ilustrovani, stručni, dečiji i drugi). Pored toga, prevodilac i sudski tumač će na zahtev klijenata da izvrše obradu i svih video, ali i audio sadržaja, što znači da će najpre izvršiti prevod sa danskog jezika na turski, a zatim će profesionalni titleri koji su u našem timu, odnosno umetnici specijalizovani za uslugu sinhronizovanja prevedenih sadržaja uraditi svoj deo posla i time vam omogućiti da vrlo brzo dobijete ne samo igrane, već i crtane, dokumentarne i animirane filmove, ali i reklamne poruke, te informativne emisije serije, kao i obrazovne, dečije, zabavne i druge vrste emisija, koje ćete moći praktično odmah da plasirate, kako na radiju, tako i na televiziji, ali i na internetu, odnosno u bioskopu i na ostalim mestima gde je to potrebno.

Možemo da vam ponudimo i uslugu obrade reklamnih materijala, ali i profesionalno prevođenje sa danskog jezika na turski za web sajtove, online kataloge, prodavnice te softvere, aplikacije i programe. Takođe, spremni smo da izvršimo i usluge lekture, ali i korekture bilo kog materijala koji je već preveden u ovoj jezičkoj kombinacija, ali je potrebno izvršiti određene ispravke.Prevođenje sa danskog na turski
Prevođenje sa turskog na danski

Što se tiče usluge usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, morate znati da su prevodilac i sudski tumač spremni da izvrše i simultano, ali i konsekutivno, odnosno prevođenje uz pomoć šapata, a sve u skladu sa vašim, kao i zahtevima događaja koji organizujete. Takođe, u adekvatnim prilikama možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Uz sve navedene sadržaje, prevodilac i sudski tumač će izvršiti i kompletnu obradu dokumenata, to jest najpre njihovo prevođenje sa danskog jezika na turski, a potom i njihovu overu za koju su zaduženi sudski tumači. Kada oni overe preveden dokument, to znači da je njegov sadržaj u potpunosti isti kao i originalni, tako da klijenti imaju mogućnost da ih bez ikakvih poteškoća predaju bilo kojoj nadležnoj instituciji, jer su u pitanju pravno, odnosno zakonski važeći dokumenti. A zato i jesu svi klijenti dužni da prilikom dostave dokumenata na prevođenje svakako prilože i originale na uvid, te da ih donesu lično u bilo koju našu poslovnicu ili ih pošalju kurirskom službom, odnosno preporučeno preko “Pošte Srbije”. Kada prevodilac i sudski tumač izvrše kompletnu obradu vaših dokumenata, možemo vam ih poslati na određenu adresu ili vam ih isporučiti lično u našoj poslovnici, koja se nalazi u vašem gradu, to jest u onoj koja vam je najbliža. Ukoliko se odlučite za prvu opciju dostave, morate znati da ona nije uračunata u osnovnu cenu, tako da ćete platiti uslugu dostave kada budete preuzimali pošiljku.

Kada je reč o hitnom prevodu dokumenata, to jest prevođenju sa danskog jezika na turski u kratkom roku, možete da nam dokumenta prvo pošaljete mejlom, a odmah nakon toga treba i da izvršite dostavu originala na uvid, a uz poštovanje zadatog roka kako bi smo i mi mogli da ispunimo vaša očekivanja i izvršimo njihovo prevođenje sa danskog jezika na turski u roku koji ste naveli.

Prevodioci i sudski tumači, osim obrade dokumenata koji se podnose nadležnim institucijama (izjave, saglasnosti, potvrde i uverenja) obrađuju i sve vrste dokumentacije, počev od poslovne, preko građevinske i tenderske, pa do tehničke, odnosno medicinske dokumentacije. Takođe vršimo obradu i onih dokumenata koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja (prepisi ocena, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, diplomski i seminarski radovi, naučni patenti i radovi), kao i sva pravna akta. Tako će prevodilac i sudski tumač obraditi ne samo ugovore i licence, već i tekovine Evropske Unije, ali i presude o razvodu braka, odnosno ostale vrste kako sudskih presuda, tako i tužbi, odluka, žalbi i rešenja.

Lična dokumenta ćemo takođe obraditi ako je to zahtev naših klijenata, te im uz njihovo prevođenje sa danskog jezika na turski ponuditi i uslugu overe. Osim izvoda iz matične knjige rođenih, pasoša, uverenja o državljanstvu i lične karte, naši sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i umrlicu, odnosno venčani list, zatim potvrdu o prebivalištu kao i sve vrste dozvola za rad, ali i vozačku i saobraćajnu, te dozvolu za boravak.

Sve materijale za koje se ne vrši overavanje, klijenti mogu da pošalju na mejl, a obrađene da ih dobiju na isti način. Ipak, slanje dokumenata se razlikuje, jer je neophodno da nam na uvid dostavite i originale, pa ih možete ili doneti lično ili poslati preporučeno, putem “Pošte Srbije”, odnosno preko kurirske službe. Kada sudski tumači i prevodioci obrade dokumenta koja ste dostavili, možete da ih lično preuzmete ili da vam budu dostavljena na adresu. U slučaju da odaberete dostavu na adresu, morate znati da je to dodatna usluga, pa se i naplaćuje odvojeno od prevoda i overe dokumenata, a klijent plaća direktno kuriru kada bude preuzimao pošiljku.

Hitan prevod sa danskog jezika na turski podrazumeva da je klijentima omogućeno da skenirana dokumenta dostave na mejl, a da u najkraćem roku dostave originale na uvid.

Da bi se klijent zaštitio od bespotrebnog gubljenja vremena, savetuje mu se da potraži sve potrebne informacije o stavljanju haškog (Apostille) pečata na ona dokumenta za koja zahteva prevođenje sa danskog jezika na turski, što može da učini u osnovnom sudu u svom gradu. Ukoliko tom prilikom sazna da se za konkretna dokumenta zahteva stavljanje i ovog pečata, vrlo je važno da pita i da li se Apostille pečat stavlja pošto prevodioci i sudski tumači završe obradu dokumenta ili se, pak on stavlja na samom početku obrade.

Prevodi tekstova iz oblasti ekonomije sa danskog na turski jezik

Bez obzira da li su tekstovi iz oblasti ekonomije za koje vam je potrebno prevođenje sa danskog jezika na turski stručni ili su namenjeni javnom plasiranju, budite sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti ovu uslugu maksimalno profesionalno i korektno. A osim njih prevodimo i tekstove čija tema je vezana kako za oblast politike, prava, finansija i bankarstva, tako i za segment nauke, farmacije, medicine i obrazovanja, te psihologije, sociologije i filozofije, odnosno one tekstove koji obrađuju temu iz oblasti komunikologije, informacionih tehnologija, turizma, građevinske industrije i menadžmenta, ali i ekologije i zaštite životne sredine, odnosno marketinga i bilo koje druge oblasti.

Lektori i korektori koji su u našem timu, klijentima nude usluge obrade, odnosno redakturu svih onih sadržaja, a koje je neko već pokušao da prevede sa danskog jezika na turski, ali to nije učinio sa uspehom.

Kada je to potrebno klijentima, nudimo i prevođenje udžbenika, ali i književnih dela, a prevodilac i sudski tumači će na zahtev da izvrše i prevođenje novinskih članaka, kaoi svih vrsta časopisa.

Spremni smo da izvršimo i profesionalno prevođenje ne samo internet sajtova, već i online kataloga, odnosno softverskih aplikacija i programa, kao i web prodavnica, a sudski tumači i prevodioci koji budu obrađivali ove materijala će maksimalno ispoštovati sva pravila SEO (Search Engine Optimisation) kako bi oni što pre zauzeli bolju poziciju na internetu.

Prevod tekovina Evropske Unije sa danskog jezika na turski

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford su retki stručnjaci u našoj zemlji koji su specijalizovani i za prevođenje tekovina Evropske Unije sa danskog na turski jezik, a uz samu uslugu prevoda, kod nas dobijate i overavanje pečatom sudskog tumača, čime stičete dokument potpuno pravno validan.

Na vaš zahtev možemo da obradimo i sve vrste ugovora, odnosno sertifikata i licenci, te punomoćje za zastupanje, ali i presude o razvodu braka i ostale tipove, ne samo sudskih presuda, tužbi i žalbi, već i odluka i rešenja. Takođe prevodimo i ona dokumenta koja imaju veze sa naukom ili obrazovanjem, ali i sva lična, odnosno poslovna dokumenta.

Kada je to potrebno našim klijentima, izvršićemo i obradu svih onih dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, to jest različitih izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja (potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i druga), a možemo da izvršimo i prevod tehničke, građevinske, medicinske i tenderske dokumentacije, to jest svih onih dokumenata koje ulaze u njihov sastav. A to podrazumeva obradu ne samo građevinskih projekata, lekarskih nalaza i uputstava za rukovanje, nego i laboratorijskih analiza tehničkih uzroka, specifikacija farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentacije o medicinskim proizvodima i ostalih dokumenata koja ulaze u njihov sastav.

Sudski tumači i prevodioci će da izvrše i prevođenje sa danskog na turski jezik za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, te prepise ocena, rezultate naučnih istraživanja, ali i za diplome i dodatake diplomi, te potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima i ostala dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke.

Prevodi serija sa danskog na turski jezik

Sve vrste serija ćemo prevesti u ovoj kombinaciji jezika, a klijentima prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford mogu da ponude i prevođenje sa danskog jezika na turski za igrane i crtane, ali i dokumentarne, odnosno animirane filmove, te reklamne poruke i zabavne, informativne, dečije, obrazovne i druge vrste emisija, odnosno za sve video i audio sadržaje. A pored njihovog prevođenja možemo na zahtev klijenata da izvršimo kako sinhronizaciju, tako i titlovanje obrađenih materijala.

Zainteresovani klijenti kod nas mogu da angažuju i stručnjake čija specijalnost je usmeno prevođenje sa danskog jezika na turski, a na osnovu smernica o samom događaju koji organizujete i za koji vam je potrebna ova usluga, mi ćemo odlučiti da li će prevodioci i sudski tumači primeniti simultano ili, pak konsekutivno, odnosno prevođenje uz pomoć šapata. A u ponudu možemo da uvrstimo i uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada to zahtevaju uslovi.

Sve vrste sadržaja vezanih za oblast marketinga, odnosno reklamiranja ćemo obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji, a to znači da će sudski tumač i prevodilac reklamnu poruku koja se nalazi kako u katalozima, brošurama i PR tekstovima, tako i reklamnim flajerima, plakatima i u ostalim sadržajima prilagoditi duhu turskog jezika, kako bi se potencijalni klijenti koji se njime služe, na najbolji mogući način upoznali sa onim što se reklamira, te počeli da kupuju proizvode, odnosno koriste određene usluge.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na danski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje