Prevod sa danskog na norveški jezik

Besplatni online prevod sa danskog na norveški jezik

Za online prevod sa danskog na norveški jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Svi oni klijenti koji žele da angažuju stručnjake koji su specijalizovani za pružanje usluga usmenog prevoda sa danskog na norveški jezik, mogu jednostavno da kontaktiraju najbližu poslovnicu Akademije Oxford i raspitaju se za detalje. A kako su naši prevodioci i sudski tumači osposobljeni za sve vrste usmenog prevođenja u ovoj jezičkoj kombinaciji, to će isključivo od informacija o samom događaju zavisiti da li ćemo primeniti konsekutivno, šapatno ili, pak simultano. Zato je bitno da nas obavestite o vrsti i konceptu samog događaja, ali i o prostoru u kome treba da bude održan, te broju učesnika i trajanju. Kada je predviđena baš ta vrsta usluge, nudimo vam i po odličnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

A naši stručnjaci vrše i obradu svih vrsta materijala u pisanoj formi, tako da će na vaš zahtev izvršiti prevod sa danskog na norveški jezik i za knjige bilo koje vrste, to jest udžbenike i književna dela (poezija, beletristika, romani, proza i drugo). U pomenutoj kombinaciji prevodimo i tekstove, ma koliko da su kompleksni i bez obzira koja im je tema.

Sudski tumači i prevodioci će na zahtev klijenata da urade i prevod sa danskog na norveški jezik i za novinske članke, te sve vrste časopisa. Možemo da obradimo i web sajtove, softverske programe i aplikacije, kao i sve vrste video, ali i audio sadržaja (reklamne poruke, filmovi, emisije, serije i ostalo). Ne samo da klijente kod nas očekuju njihovi prevodi sa danskog na norveški jezik, već i njihova finalna obrada, a što se osim na titlovanje, odnosi i na sinhronizaciju.


Prevođenje sa danskog na norveški
Prevođenje sa norveški na danski

Prevodimo i sve one materijale čija je namena reklamiranje različitih usluga i proizvoda, odnosno firme. A prevodilac i sudski tumač će, pored ostalog izvršiti prevođenje sa danskog na norveški jezik za vizit kartice, plakate i brošure, ali i kataloge, reklamne flajere i letke, te PR tekstove. U slučaju da posedujete bilo koju vrstu materijala za koje je već neko izradio prevod u ovoj kombinaciji jezika, ali niste njime zadovoljni, nudimo vam redakturu tih sadržaja, što znači da će članovi našeg tima, odnosno korektor i lektor izvršiti sve potrebne izmene, kako bi on bio u skladu sa pravilima ciljanog, to jest norveškog jezika.

Kada je reč o obradi bilo koje vrste dokumenata, samim tim što naš tim čine i prevodioci i sudski tumači, klijentima omogućujemo njihovo kompletno obrađivanje. A to, zapravo znači da uz prevod sa danskog na norveški jezik dobijaju i overu prevoda i to pečatom lica koje je ovlašćeno, odnosno sudskog tumača.

Budući da je ovaj postupak vrlo jasno definisan zakonom, te da sudski tumač prvo vrši upoređivanje originalnih i prevedenih dokumenata, to je potrebno da nam klijenti na uvid dostave i originalna dokumenta. Njih možete doneti u bilo koju našu poslovnicu, lično ili poslati preko kurirske službe, te "Pošte Srbije ", preporučeno. Po završetku obrade dostavljenih dokumenata, možete da ih lično preuzmete u onoj našoj poslovnici koja vam je najbliža ili da vam ih isporučimo na određenu adresu. Ova usluga nije uračunata u osnovnu, a plaćanje se vrši prilikom preuzimanja, po ceni koju formira kurirska služba.One materijale za koje nije potrebno izvršiti overavanje, možete i da nam pošaljete na mejl i da ih tako dobijete, pošto ih obrade sudski tumač i prevodilac.

A slanje dokumenata za koja su vam potrebni prevodi sa danskog na norveški jezik putem mejla je moguće samo ako vam je potrebna brza izrada njihovog prevoda. U tom slučaju nam dostavljate na uvid originale nakon toga, a što je brže moguće.

Tako ćete kod nas dobiti prevođenje sa danskog jezika na norveški za bilo koju vrstu dokumenata, a što podrazumeva obradu ličnih (krštenica, uverenje o državljanstvu, lična karta, vozačka dozvola, pasoš, potvrda o prebivalištu, venčani list, umrlica, saobraćajna dozvola i ostala), ali i obradu svih dokumenata koja ulaze u sastav medicinske, tehničke i poslovne, odnosno tenderske i građevinske dokumentacije. Prevodioci sudski tumaci će obraditi i ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke, ali i za oblast obrazovanja, što znači da ćemo vam ponuditi prevod sa danskog na norveški jezik za: rezultate naučnih istraživanja, diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, kao i za naučne patente, odnosno naučne radove, ali i diplomske i seminarske radove.

Pored toga prevodimo i dokumenta poput izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja, to jest ona koja se predaju nadležnim institucijama, ali i sva pravna akta (sertifikati, punomoćja za zastupanje, ugovori, tekovine Evropske Unije, licence, sudske odluke, žalbe, te rešenja, tužbe i presude.

Prevodi tekstova iz oblasti ekonomije sa danskog na norveški jezik

Sve tekstualne sadržaje čija tema je vezana za oblast ekonomije, kako one stručne, tako i one popularne, će prevodilac i sudski tumač u našem timu prevesti sa danskog jezika na norveški, ako je to potrebno klijentima.

Naravno, stručnjaci Akademije Oxford su specijalizovani i za obradu tekstova druge tematike. A samo neke od tema koje oni mogu da obrađuju su: farmacija, politika, bankarstvo, nauka, medicina, pravo, psihologija, građevinska industrija, turizam, filozofija, komunikologija, ekologija i zaštita životne sredine, menadžment, sociologija, marketing, informacione tehnologije, ali i sve ostane, nepomenute grane društvenih, kao i prirodnih nauka.

U našem timu su i prevodioci i sudski tumači koji su primarno zaduženi za usluge usmenog prevođenja sa danskog jezika na norveški. Oni su, osim za simultano i konsekutivno prevođenje, osposobljeni i za pružanje usluga prevođenja pomoću šapata. Svim klijentima za čiji događaj se predviđa baš ta vrsta usluge, nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Možemo da izvršimo i uslugu lekture, to jest korekture, koja je namenjena onim materijalima koji su već prevedeni, ali u njima postoje greške koje se moraju ispraviti, da bi taj prevod sa danskog jezika na norveški bio profesionalana.

A uz sve što smo naveli, klijentima nudimo i obradu svih web sadržaja, što podrazumeva prevođenje sa danskog jezika na norveški i za sajtove, ali i za softvre, to jest programe i aplikacije, te online kataloge i prodavnice.

Prevođenje udžbenika sa danskog jezika na norveški

Sa danskog jezika na švedski, kada je to potrebno našim klijentima prevodimo i udžbenike, koliko god oni bili obimni i kompleksni. A prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i književna dela, to jest romane i poetska, odnosno dela proze i beletristiku.

Na vaš zahtev vršimo i prevođenje sa danskog na norveški jezik i za članke iz novina, a obrađujemo i dečije, ali i ilustrovane i stručne časopise, kao i sve tipove sadržaja iz oblasti marketinga (brošure, PR tekstovi, reklamni flajeri, katalozi, plakati i drugo).

Uslugu obrade video, odnosno audio materijala, te njihovo prevođenje sa danskog na norveški jezik, a zatim i sinhronizaciju i titlovanje, takoće će izvršiti stručnjaci Akademije Oxford, ako to zahtevaju klijenti. A pored igranih filmova, obrađujemo i serije, ali i crtane i animirane filmove, te informativne emisije, reklamne poruke, odnosno dokumenatrne filmove, zabavne, obrazovne i ostale vrste emisija.

Prevod tekovina Evropske Unije sa danskog na norveški jezik

Mada je činjenica da prevodioci i sudski tumači osposobljeni za obradu tekovina Evropske Unije nisu naročito brojni, tim Akademije Oxford svakako može da se pohvali i ovim stručnjacima, tako da klijenti na jednom mestu dobijaju i stručni prevod sa danskog jezika na norveški za ova dokumenta, a nakon toga i overu i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača.

A sem njih, obrađujemo i licence svih vrsta, ali i ugovore i sertifikate, odnosno punomoćja za zastupanje, te sve vrste sudskih rešenja i odluka, odnosno žalbi, tužbi i presuda.

Sva lična (krštenica, pasoš, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, umrlica, saobraćajna dozvola, venčani list, pasoš, vozačka dozvola, radna i dozvola za boravak), ali i dokumenta koja se predaju nadležnim službama (saglasnosti, izjave, potvrde i uverenja) će takođe obraditi naši sudski tumači i prevodioci, tee uz njihov prevod sa danskog jezika na norveški izvršiti i overu.

Prevodimo i prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, ali i uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te rezultate naučnih istraživanja, naučne radove, diplome i dodatke diplomi, diplomske i seminarske radove, naučne patente i potvrde o redovnom školovanju. Takođe možemo da prevedemo u ovoj jezičkoj kombinaciji.


Poslovnica danski na norveški norveški na danski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 3200 3800 3200 3900
Paraćin 3200 3800 3200 3900
Beograd 3200 3800 3200 3900
Novi Beograd 3200 3800 3200 3900
Banovo Brdo 3200 3800 3200 3900
Mladenovac 3200 3800 3200 3900
Kragujevac 3200 3800 3200 3900
Niš 3200 3800 3200 3900
Leskovac 3200 3800 3200 3900
Sombor 3200 3800 3200 3900
Ćuprija 3200 3800 3200 3900
Čačak 3200 3800 3200 3900
Kraljevo 3200 3800 3200 3900
Požarevac 3200 3800 3200 3900
Smederevo 3200 3800 3200 3900
Užice 3200 3800 3200 3900
Novi Sad 3200 3800 3200 3900
Pančevo 3200 3800 3200 3900
Zemun 3200 3800 3200 3900
Zrenjanin 3200 3800 3200 3900
Šabac 3200 3800 3200 3900
Novi Pazar 3200 3800 3200 3900
Valjevo 3200 3800 3200 3900
Bor 3200 3800 3200 3900
Voždovac 3200 3800 3200 3900
Zaječar 3200 3800 3200 3900
Sremska Mitrovica 3200 3800 3200 3900
Ruma 3200 3800 3200 3900
Subotica 3200 3800 3200 3900
Kruševac 3200 3800 3200 3900
Vranje 3200 3800 3200 3900
Inđija 3200 3800 3200 3900
Vršac 3200 3800 3200 3900
Pirot 3200 3800 3200 3900
Stara Pazova 3200 3800 3200 3900
Aranđelovac 3200 3800 3200 3900
Zvezdara 3200 3800 3200 3900
Obrenovac 3200 3800 3200 3900
Kikinda 3200 3800 3200 3900

Izračunajte cenu prevođenja sa danskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na danski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje