Prevod sa danskog na španski jezik

Besplatni online prevod sa danskog na španski jezik

Za online prevod sa danskog na španski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Ako i vi spadate u one klijente kojima su potrebni prevodi sa danskog jezika na španski, ovu uslugu možete dobiti za bilo koju vrstu sadržaja u poslovnicama Akademije Oxford.

A osim prevoda dokumenata bilo koje vrste, nudimo vam i obradu internet sadržaja, odnosno tekstova, časopisa i udžbenika, ali i usmeno prevođenje sa danskog jezika na španski. Prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu mogu da izvrše ne samo simultano, koje se najčešće primenjuje, već i prevođenje uz pomoć šapata, kao i konsekutivno prevođenje, a svim zainteresovanim klijentima smo u prilici da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uz to, lektori i korektori koji su isto članovi našeg tima će izvršiti korekturu i lekturu ukoliko imate već prevedene sadržaje koje je potrebno ispraviti.

Obrađujemo i reklamne materijale, počev od vizit kartica i brošura, preko plakata, letaka i flajera, pa do kataloga i PR tekstova. A sem web sajtova, prevodilac i sudski tumač će da izvrše prevođenje sa danskog jezika na španski i za online prodavnice, odnosno softverske programe i aplikacije svih vrsta, te web katalog i to koristeći pravila SEO (Search Engine Optimisation) sa ciljem da se obrađeni materijali bolje kotiraju na internetu. Uz to klijentima nudimo i prevođenje u ovoj kombinaciji jezika za apsolutno bilo koju vrstu video ili audio sadržaja, kako za serije i filmove, tako i za reklamne poruke, ali i različite vrste emisija. A a pored usluge njihovog prevoda možemo da izvršimo i titlovanje, kao i njihovo sinhronizovanje.Prevođenje sa danskog na španski
Prevođenje sa španskog na danski

Proces prevođenja dokumenata u ovoj kombinaciji jezika podrazumeva da klijentima uz uslugu prevoda nudimo i overavanje, a za to su zaduženi sudski tumači u našem timu. Njihov pečat zapravo potvrđuje da su prevedena dokumenta istovetna kao i originalna, što dalje znači da ih klijenti mogu koristiti u svakoj situaciji, jer su u pitanju pravno i zakonski apsolutno važeća dokumenta. Ovaj proces je određen pravilima zakona, pa je neophodno da nam na uvid dostavite originale, uzevši u obzir da sudski tumač prvo upoređuje njih sa prevodima, pa tek kada je siguran da ne postoje nikakva odstupanja između njih, on može da izvrši overu. Podrazumeva se da ako postoje odstupanja između originalnih i prevedenih dokumenata nije moguće izvršiti overu, jer se tada prvo klijentima predlaže usluga redakture, to jest lekture i korekture prevedenih materijala, a nakon toga sledi overa.

Iako zakon nalaže da se većina dokumenata prevodi i overava pečatom sudskog tumača kako bi bila smatrana pravno validnim, postoje i neka dokumenta za koja je potrebno izvršiti i nadoveru. Ovaj postupak podrazumeva stavljanje Apostille pečata na prevode, a on može biti stavljen pre ili posle prevođenja sa danskog jezika na španski i overe sudskog tumača. Samim tim što sudski tumači i prevodioci nemaju nadležnost za stavljanje haškog pečata, kako se on još naziva, to znači da ste dužni da sami potražite ove informacije, a njih možete dobiti u osnovnom sudu u svom gradu koji je nadležan za overu Apostille pečatom. Tek kada dobijete ove podatke znaćete da li dokument prvo morate da odnesete u sud ili, pak donosite nama na obradu.

Osim mogućnosti lične dostave dokumenata na prevod, klijenti mogu i da ih pošalju preporučeno preko “Pošte Srbije” ili putem kurirske službe, a preuzimanje obrađenih dokumenata može biti lično u našoj poslovnici ili klijenti imaju pravo da traže da im prevedena i overena dokumenta pošaljemo na adresu, što ćemo mi maksimalno ispoštovati, te angažovati kurirsku službu za dostavu. U tom slučaju usluga se dodatno naplaćuje i to po ceni koju određuje ta služba, a plaćanje se vrši prilikom prijema direktno kuriru.Inače, one materijale koji ne spadaju u dokumenta, to jest za koje se ne stavlja pečat sudskog tumača možete najjednostavnije da pošaljete preko mejla, a ako vam tako odgovara, na isti način da ih dobijete po završetku obrade.

Kada je reč o slanju dokumenata na mejl i to je dozvoljeno, ali samo onda kada su vam njihovi prevodi sa danskog jezika na švedski potrebni u kratkim rokovima, stim da je vrlo važno da i u tom slučaju na uvid dostavite originale i to u najkraćem mogućem roku.

Prevodioci i sudski tumači osim pasoša, izvoda iz matične knjige rođenih, to jest umrlih i venčanih (krštenica, umrlica i venčani list), obrađuju i sva ostala lična dokumenta, počev od lične karte, vozačke dozvole i uverenja o državljanstvu, preko dozvole za boravak, radne dozvole, pa do potvrde o prebivalištu i saobraćajne dozvole. U istoj kombinaciji jezika možemo da obradimo i sva ona dokumenta koja čine dokumentaciju za tendere, odnosno tehničku, ali i medicinsku, građevinsku i poslovnu dokumentaciju, kao i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u različitim prilikama (sve vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava).

Takođe obrađujemo i pravna akta, te vršimo njihovo prevođenje sa danskog jezika na španski, a zatim i overu ne samo za tekovine Evropske Unije, sve vrste ugovora i licenci, već i punomoćja za zastupanje, sertifikate, odnosno sudske odluke, žalbe, ali i presude, rešenja i tužbe. Kada su u pitanju dokumenta vezana za oblast obrazovanja i nauke i njih će sudski tumač i prevodilac obraditi na vaš zahtev, tako da vas kod nas očekuju prevodi sa danskog jezika na španski ne samo za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i diplome i dodatke diplomi, već i za naučne radove, rezultate naučnih istraživanja, prepise ocena, te nastavne planove i programe fakulteta, diplomske radove, ali i uverenja o položenim ispitima, kao i naučne patente i seminarske radove.

Prevođenje faktura sa danskog na španski jezik

Ako želite da dobijete prevod faktura sa danskog jezika na španski, a da istovremeno možete taj dokument da koristite u praksi, neophodno je da on bude overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, što je usluga koju ćete dobiti u okviru svake od preko 20 poslovnica Akademije Oxford.

Kako su tu naši prevodioci i sudski tumači, to svim klijentima nudimo kompletnu obradu i ostale poslovne dokumentacije, te vršimo prevod u navedenoj kombinaciji za sve vrste poslovnih odluka, rešenja o osnivanju pravnih lica, odnosno statute i osnivačke akte preduzeća, te poslovne izveštaje, bilanse stanja, ali i uspeha i druga slična dokumenta.

A obrađujemo i ona dokumenta koja spadaju u red ličnih, kao što su pasoši i lične karte, potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, odnosno krštenice, venčani listovi i umrlice, te sve vrste dozvola (saobraćajna, vozačka, dozvola za boravak, radna dozvola i druge).

Takođe, prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i obradu onih dokumenata koja ulaze u sastav tenderske i medicinske, odnosno građevinske, ali i tehničke dokumentacije, kao i za ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest sve vrste potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti.

Ne zaboravite da kod nas dobijate uslugu koja podrazumeva njihovu kompletno obradu, a da je vaša obaveza da nam na uvid dostavite originalna dokumenta, kao i da pre slanja, odnosno ličnog donošenja u našu poslovnicu materijala na prevod, morate da dobijete informaciju i i o tome da li se za vaša dokumenta zahteva stavljanje Apostille pečata.

Prevođenje kataloga usluga i proizvoda sa danskog na španski jezik

Kada je u pitanju prevod kataloga proizvoda ili usluga sa danskog jezika na španski, morate znati da će naši prevodioci i sudski tumači maksimalno ispoštovati sva pravila koja navodi marketing, te poruku koja se u ovakvim katalozima nalazi na adekvatan način prilagoditi pravilima koja nalaže španski jezik. Tako će svi potencijalni klijenti kojima je on maternji moći da se upoznaju sa uslugom ili proizvodom koji se na taj način reklamira.

Naravno, prevešćemo u istoj kombinaciji jezika i sve ostale reklamne materijale, a to podrazumeva prevod reklamnih letaka i plakata, PR tekstova i brošura, odnosno flajera i vizit kartica, ali i svih drugih sadržaja iz oblasti marketinga.

Sve vrste tekstova, kako one koji su stručni, tako i one koji spadaju u popularne, će prevodilac i sudski tumač obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji. A osim prevođenja tekstova iz oblasti psihologije, nauke, obrazovanja i sociologije, nudimo vam i prevod sa danskog jezika na španski za tekstualne sadržaje koji su vezani za oblast komunikologije, turizma, građevinske industrije, farmacije i ekonomije, ali i informacionih tehnologija, ekologije i zaštite životne sredine, te menadžmenta, bankarstva, marketinga, finansija i mnogih drugih naučnih disciplina.

Takođe, kada je to potrebno klijentima koji već poseduju prevedene sadržaje u ovoj kombinaciji jezika, možemo da ponudimo i uslugu lekture, to jest korekture, te da u skladu sa prevodilačkom strukom načinimo sve potrebne ispravke, kako biti preveden sadržaj bio što kvalitetniji.

A pored svih usluga koje smo pomenuli, kod nas vas očekuju i prevodi sa danskog jezika na španski za filmove, reklamne poruke, emisije, serije i ostale vrste audio i video materijala. Uz njihov prevod, klijenti kod nas mogu da dobiju ne samo sinhronizovanje obrađenih sadržaja, već i njihovo titlovanje.

Prevodi udžbenika sa danskog jezika na španski

Ma kako da je u pitanju kompleksan udžbenik za koji vam je potreban prevod sa danskog na španski jezik, možete biti sigurni da će prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu izvršiti njihovu obradu maksimalno kvalitetno i to u vrlo kratkim rokovima, a po cenama koje su sigurno izuzetno povoljne.

Sem udžbenika možemo da prevedemo i ostale knjige, to jest književna dela, ali i novinske članke, odnosno sadržaje svih vrsta časopisa.

Takođe, naši stručnjaci su specijalizovani i za profesionalno prevođenje sa danskog na španski jezik za web sadržaje, pa osim internet sajtova, oni mogu da prevedu i sve vrste aplikacija i programa, odnosno web prodavnice i kataloge. Tom prilikom će voditi računa o pravilima SEO (Search Engine Optimisation), koja će sa puno pažnje primeniti u ovim sadržajima, kako bi im se obezbedilo vrlo brzo da poboljšaju poziciju u okviru globalne pretrage na internetu.

Usluga usmenog prevoda u navedenoj kombinaciji jezika takođe spada u polje delovanja naših stručnjaka, a prevodioci i sudski tumači su specijalizovani ne samo za simultano, već i za prevod uz pomoć šapata, kao i za konsekutivno prevođenje sa danskog na španski jezik. Da li će biti primenjeno simultano ili bilo koja druga vrsta prevoda, isključivo zavisi od tipa događaja koji se organizuje. Pa se iz tog razloga i zahteva da nas klijenti obaveste o svemu što je potrebno u vezi sa konkretnim događajem, kako bismo mogli da ponudu prilagodimo njegovoj organizaciji. A uz uslugu prevoda, klijentima kojima je to potrebno možemo da ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to najnovije generacije, a po vrlo pristupačnim cenama.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na danski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje