Prevođenje sa danskog na holandski jezik

Besplatni online prevod sa danskog na holandski jezik

Za online prevod sa danskog na holandski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Svi klijenti kojima je potrebna usluga prevođenja sa danskog jezika na holandski mogu očekivati da je dobiju u bilo kojoj od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku Akademija Oxford ima u celoj zemlji.

Bez obzira da li je u pitanju obrada sadržaja u pisanom obliku ili su im potrebni prevodioci i sudski tumači specijalizovani za uslugu usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, zapravo jedina obaveza koju klijenti imaju jeste da maksimalno ispoštuju način dostave materijala na prevod, a posebno ako se radi o obradi dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji. Isto tako, treba da izvrše sve što je potrebno vezano za overu Apostille, to jest haškim pečatom, jer naši stručnjaci nemaju nadležnost u ovom slučaju, ali srećom haški pečat se ne stavlja na sva dokumenta, pa je zato potrebno da provere u nadležnim institucijama, što je u ovom slučaju osnovni sud Republike Srbije da li će se on zahteva za dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa danskog jezika na holandski. U slučaju da dobiju potvrdan odgovor, klijenti moraju da pitaju i da li se za taj dokument Apostille pečat stavlja pre nego što prevodioci i sudski tumači započnu njegovu obradu ili tek kada oni završe svoj posao.

Dakle, prvi uslov koji morate da ispoštujete jeste da dostavite originalna dokumenta na uvid, ali isključivo ukoliko je u pitanju prevođenje sa danskog jezika na holandski za bilo koji dokument, jer se ovaj zahtev ne odnosi na ostale sadržaje, koje možete poslati i elektronskim putem, odnosno na mejl. A to znači da dokumenta koja želite da obradimo možete da pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, donesete lično u jednu od poslovnica ili ih pošaljete preko kurirske službe i to sve u zavisnosti od toga kako vama odgovara. Isto tako možete da ih preuzmete lično, kada prevodilac i sudski tumač završe njihovu obradu ili da odmah zahtevate da vam ih pošaljemo na određenu adresu ali morate znati da je to usluga koja se naplaćuje odvojeno od prevođenja i overe i to po onoj ceni koja važi u okviru kurirske službe koja je i zadužena za dostavu, a platićete direktno osobi koja vam donese obrađena dokumenta. Podrazumeva se da sve ostale sadržaje za koje se ne vrši overa možete da dobijete i putem mejla, nakon što naši stručnjaci završe sa njihovom obradom.Prevođenje sa danskog na holandski
Prevođenje sa holandskog na danski

Prevođenje dokumenata sa danskog jezika na holandski u okviru Akademije Oxford uključuje i njihovu overu i upravo zato se i zahteva dosta originala na uvid, a overu rade ovlašćena lica koja su u našem timu, to jest sudski tumač.

Tako, naši stručnjaci osim dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su različite vrste saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja, obrađuju i sva lična, ali i dokumenta vezana za poslovanje svih pravnih lica. A osim njih prevodimo i pravna akta, to jest različite vrste ugovora, presuda, ali i žalbe, rešenja, tužbe i sudske odluke, kao i tekovine Evropske Unije, sertifikate, punomoćja za zastupanje, licence i mnoga druga dokumenta ovog tipa.

Prevodioci sudski tumači obrađuju i ona dokumenta koja se tiču oblasti nauke i obrazovanja, ali i dokumenta koja čine medicinsku, tendersku i građevinsku, kao i tehničku dokumentaciju. Jednostavnije rečeno, klijente kod nas očekuju prevodi sa danskog jezika na holandski ne samo za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, prepise ocena i diplome i dodatke diplomi, već i za rezultate naučnih istraživanja, seminarske radove, naučne patente, prepise ocena, diplomske, ali i naučne radove, kao i za nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima. Takođe, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda i uopšteno sva dokumenta koja nismo pomenuli, a koja ulaze u sastav navedenih dokumentacija.Takođe, stručnjaci Akademije Oxford će na zahtev klijenata obraditi i sadržaje iz oblasti marketinga, ali i one koji su vezani za Internet, a klijentima nudimo i usmeno prevođenje sa danskog jezika na holandski. Oni nisu specijalizovani samo za simultano prevođenje, koje se u praksi najčešće sreće, već i za prevođenje uz pomoć šapata, ali i za konsekutivno. A kada je to potrebno, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po naročito pristupačnim cenama.

Obrađujemo i književna dela, odnosno romane, dela poezije i proze i beletristiku, ali i ostale slične sadržaje, kao i udžbenike i tekstove bilo koje tematike, te bez obzira da li su u pitanju sadržaji namenjeni javnom publikovanju ili je reč o stručnim tekstovima.

Ukoliko imate sadržaje koje je neko već prevodio u ovoj jezičkoj kombinaciji, a to ipak nije učinio dovoljno stručno, tu su lektori i korektori u našem timu da izvrše njihovu redakturu, te da prevedene materijalne maksimalno prilagode duhu holandskog jezika. Napominjemo i to da smo specijalizovani za kompletnu obradu ne samo filmova, već i svih vrsta serija, ali i emisija i reklamnih poruka, to jest svih audio, odnosno video materijala, što znači da će prvo prevodilac i sudski tumač izvršiti njihovo prevođenje sa danskog jezika na holandski, a zatim će obradu prepustiti stručnjacima specijalizovanim kako za sinhronizovanje, tako i za titlovanje prevedenih sadržaja.

Prevod dozvole za boravak sa danskog jezika na holandski

Ukoliko vam je potrebno prevođenje dozvole za boravak, onda u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford ćete dobiti ne samo njen prevod sa danskog na holandski jezik, već i overu za koju su zaduženi sudski tumači, kako bi vaš dokument mogao da se koristi u svakoj situaciji.

A sudski tumači i prevodioci koji su članovi našeg tima obrađuju i vozačku, odnosno saobraćajnu dozvolu, te pasoš, uverenje o državljanstvu, ličnu kartu, ali i izvode iz matičnih knjiga, kako rođenih, tako i venčanih i umrlih, odnosno potvrde o prebivalištu i ostala lična dokumenta.

Podrazumeva se da ćemo obraditi i dokumenta koja se predaju nadležnim službama, što znači da ćemo izvršiti prevođenje sa danskog na holandski jezik za sve vrste izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda (uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju i druge).

A na zahtev klijenata možemo da izvršimo i prevod sa danskog na holandski jezik za dokumenta koja čine tendersku, ali i tehničku i građevinsku, odnosno poslovnu i medicinsku dokumentaciju (uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, poslovni izveštaji i odluke, bilansi uspeha i stanja, fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, statuti preduzeća, osnivački akti preduzeća i druga).

Ona dokumenta koja se tiču nauke, ali i obrazovanja, poput svedočansatva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavnih planova i programa fakulteta, te prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, takođe ćemo obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali i rezultate naučnih istraživanja, diplome i dodatke diplomi, te naučne patente, odnosno kako naučne, tako i seminarske i diplomske radove i ostala dokumenta iz ove grupe.

Prevodi tekstova iz oblasti turizma sa danskog na holandski jezik

Stručne, ali i popularne tekstove iz oblasti turizma će prevodilac i sudski tumač pri svakoj poslovnici Akademije Oxford da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji, a možemo da obradimo i tekstove vezane za oblast ekonomije, prava i finansija, ali i bankarstva, politike, nauke i medicine, odnosno one koji se tiču građevinske industrije, turizma i ekologije i zaštite životne sredine, te komunikologije i mnogih drugih naučnih disciplina.

Kad god je to potrebno našim klijentima, spremni smo da pružimo uslugu usmenog prevoda sa danskog jezika na holandski, a naši stručnjaci mogu da primene i simultano i konsekutivno, ali i prevođenje uz pomoć šapata, a sve u zavisnosti od vrste događaja za koji se zahteva ova usluga. Klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ako to odgovara uslovima događaja.

Sa danskog jezika na holandski prevodimo i sve vrste internet sadržaja, kako online prodavnice i kataloge, tako i aplikacije i programe, kao i web sajtove. A prevodilac i sudski tumač koji budu bili angažovani na ovim poslovima će primenjivati sva pravila dobre optimizacije sadržaja za koje se zahtevaju prevodi sa danskog jezika na holandski, kako bi oni bili što bolje kotirani u okviru globalne pretrage na internetu.

Specijalizovani smo i za pružanje usluge redakture koja je namenjena sadržajima već prevedenim u ovoj kombinaciji jezika, ali kada to nije učinjeno profesionalno i kvalitetno.

Prevođenje dokumentarnih filmova sa danskog na holandski jezik

Klijenti koje zanimaju prevodi dokumentarnih filmova sa danskog jezika na holandski u okviru naših poslovnica mogu da dobiju i njihovo titlovanje, kao i sinhronizaciju. A prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i animirane, ali i crtane i igrane filmove, odnosno sve vrste serija i reklamnih poruka, te dečije, obrazovne, informativne i zabavne emisije.

Pored toga prevodimo i književna dela, odnosno udžbenike, ali i članke iz novina, kao i sve tipove časopisa, kako stručne, tako i ilustrovane, ali i dečije i ostale vrste.

Prevođenje svih sadržaja iz oblasti marketinga sa danskog jezika na holandski će vam omogućiti naši sudski tumači i prevodioci i to uz maksimalno poštovanje svih pravila koja se tiču obrade ovakvih materijala, a to znači da će oni vrlo pažljivo reklamnu poruku koju potencijalni klijenti relativno teško mogu da uoče u recimo reklamnim flajerima, plakatima, te brošurama i katalozima, ali i PR tekstovima, da oblikuju prema svim pravilima holandskog jezika i tako im moguće da se na pravi način upoznaju sa proizvodima i uslugama, odnosno sa firmom koja se na taj način reklamira. A ako je to potrebno našim klijentima, možemo da izvršimo i prevođenje sa danskog jezika na holandski i za vizit kartice i to u vrlo kratkom roku.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na danski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje