Prevodi sa srpskog na danski jezik

Besplatni online prevod sa srpskog na danski jezik

Za online prevod sa srpskog na danski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Jedna od vrlo traženih usluga koju nude prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford jeste i prevođenje sa srpskog na danski jezik, a ona uz obradu dokumenata svih vrsta podrazumeva i prevod mnogih drugih sadržaja.

Pod tim primarno mislimo na internet sajtove, ali i online kataloge i prodavnice, te bilo koji program ili aplikaciju koju zahtevaju naši klijenti, mada će prevodilac i sudski tumač maksimalno kvalitetno i profesionalno obraditi u istoj kombinaciji jezika i audio, to jest video materijale. Tako će klijenti dobiti prevod sa srpskog na danski jezik ne samo za serije i filmove svih žanrova, već i za reklamne poruke, ali i zabavne, obrazovne, informativne, pa čak i dečije emisije, kao i njihovo titlovanje ako je potrebno, odnosno sinhronizaciju, uzevši u obzir da su u našem timu profesionalci zaduženi za pružanje ovih usluga.

Pored toga, naši stručnjaci će izvršiti i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, pa u skladu sa samim događajem koji organizujete, mogu da primene simultano, ali i konsekutivno i šapatno prevođenje. Takođe možemo klijentima da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima, a uz to u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađujemo i one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, ali i udžbenike, te književna dela svih vrsta (beletristika, proza, romani, poetska dela i drugo). Sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i prevod sa srpskog na danski jezik i za različite vrste časopisa, ali i članke iz novina, odnosno tekstove bilo koje tematike, a ekonomija, finansije, ekologija i zaštita životne sredine, nauka, te bankarstvo, politika, medicina, kao i obrazovanje, filozofija, turizam, odnosno građevinska industrija, informacione tehnologije, komunikologija, ali i farmacija, sociologija, marketing, filozofija i menadžment su samo neke od oblasti za koje može da bude vezana tema tih tekstova.Prevođenje sa srpskog na danski
Prevođenje sa danski na srpski

Ipak čini se, da je najzastupljenija usluga koja se odnosi na prevođenje dokumenata sa srpskog na danski jezik i to prvenstveno onih koja se svrstavaju u lična, a to znači da će prevodilac i sudski tumač izvršiti prevod za ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu, pasoš, te vozačku i saobraćajnu dozvolu, ali i uverenje o državljanstvu, dozvolu za boravak, te radnu dozvolu, odnosno krštenicu, venčani list i umrlicu, kao i njihovu overu za koju su u ovom slučaju zaduženi sudski tumači. Stavljanjem svog pečata na preveden dokument, on potvrđuje da je u potpunosti sadržaj veran originalu, tako da se takav dokument može predati bilo kojoj nadležnoj službi. Pored ličnih, prevodimo i dokumenta vezana za oblast nauke, ali i obrazovanja, to jest vršimo prevođenje sa srpskog na danski jezik za rezultate naučnih istraživanja, naučne radove, ali i patente, kao i nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i za prepise ocena, zatim potvrde o redovnom školovanju, diplome i dodatke diplomi, odnosno seminarske i diplomske radove.

A pored svega što smo naveli, prevodioci i sudski tumači u istoj kombinaciji jezika obrađuju i ona dokumenta koja čine dokumentaciju za tendere, ali i poslovnu, medicinsku, te građevinsku i tehničku dokumentaciju (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, osnivački akti preduzeća, poslovni izveštaji, lekarski nalazi, statuti preduzeća, građevinski projekti, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i drugo). Takođe, prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford će na vaš zahtev izvršiti prevod sa srpskog na danski jezik i za ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama kad god je to potrebno, to jest obradiće sve vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja.

Obrada dokumenata podrazumeva kompletnu uslugu koju svi zainteresovani klijenti mogu da dobiju u svakoj od preko 20 naših poslovnica. Da bismo mogli da izvršimo overu pečatom sudskog tumača, potrebno je da nam originalna dokumenta dostavite na uvid, što znači da ih možete ili doneti lično ili poslati preporučeno poštanskom pošiljkom, te preko kurirske službe. Podrazumeva se da materijale koji ne zahtevaju overu možete da pošaljete i preko mejla. A kada je u pitanju dostava obrađenih sadržaja, možete ih preuzeti lično ili dobiti preko kurirske službe na adresu, dok vam prevedene materijale na mejl šaljemo samo onda kada se ne vrši njihova overa. Imajte na umu da se usluga dostave na adresu naplaćuje odvojeno od osnovne usluge i to po cenovniku službe koja i vrši dostavu. U slučaju da su vam prevodi sa srpskog na danski jezik za bilo koji dokument potrebni vrlo brzo imate pravo da prvo pošaljete skenirana dokumenta na mejl, a da posle toga dostavite i originale na uvid, ali uz maksimalno poštovanje zadatog roka.Overavanje dokumenta pečatom sudskog tumača je najčešće dovoljno da bi on bio smatran pravno važećim, ali postoje i dokumenta za koja to nije slučaj, pa se na njih mora staviti Apostille, to jest pečat koji nosi naziv i haški i koji se dobija isključivo u okviru osnovnih sudova na teritoriji naše zemlje. Baš iz tog razloga klijenti moraju sami da izvrše sve neophodne provere u vezi sa ovom vrstom overe, to jest prvo da saznaju da li se Apostille pečat stavlja na konkretna dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa srpskog na danski jezik, a ukoliko se stavlja, da saznaju i da li je to potrebno uraditi pre ili posle prevođenja i overe sudskog tumača.

Prevodi internet sajtova sa srpskog na danski jezik

Ukoliko su vam potrebni profesionalni prevodic sajtova sa srpskog jezika na danski, najbolje da odmah kontaktirate najbližu poslovnicu Akademije Oxford kako biste se dogovorili oko svih detalja. Naši prevodioci i sudski tumači će, osim sajtova prevesti i ostale onlajn sadržaje, kako aplikacije i programe, to jest softver, tako i web prodavnice i online kataloge.

A pored toga, nudimo vam i obradu članaka iz novina, ali i udžbenika, odnosno časopisa svih vrsta, kao i književnih dela.

Kada je potrebno, prevodilac i sudski tumači će izvršiti prevođenje sa srpskog jezika na danski za sve vrste audio i video materijala, tako da će izvršiti ne samo obradu dokumentarnih, animiranih, crtanih i igranih filmova, već i svih vrsta emisija (informativne, zabavne, dečije, obrazovne i druge), ali i serija i reklamnih poruka. Ipak, to nije sve što možemo da vam ponudimo, jer su u našem timu i stručnjaci zaduženi za sinhronizovanje prevedenih materijala, ali i njihovo titlovanje, tako da dobijate kompletnu obradu svih navedenih materijala.

Prevođenje poslovnih dokumenata sa srpskog jezika na danski

Prevođenje poslovna dokumenata sa srpskog na danski jezik je tek jedna oblast koju mogu da obrade naši prevodioci i sudski tumači, uzevši u obzir da smo u prilici da vam ponudimo prevođenje za apsolutno sve vrste dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji, a to podrazumeva obradu svih onih dokumenata koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, odnosno svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisa ocena, rezultata naučnih istraživanja, te diploma i dodataka diplomi, ali i uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, kao i naučnih patenata i radova, nastavnih planova i programa fakulteta, te diplomskih i seminarskih radova.

Sudski tumač i prevodilac će pored toga obraditi i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su sve vrste saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja (potvrda o stalnom zaposlenju i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, ali i nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje i druga).

Uz sve to, obrađujemo i ona dokumenta koja se nalaze u sastavu medicinske, građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, medicinski nalazi, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga slična dokumenta), kao i sva lična dokumenta (uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, pasoš, vozačka dozvola, saobraćajna dozvola, lična karta, krštenica, umrlica, venčani list, ali i mnoga druga slična dokumenta). Da kažemo to jednostavnije: prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će na zahtev klijenata obraditi apsolutno sva dokumenta i izvršiti najpre njihov prevod sa srpskog na danski jezik, a zatim ih i overiti pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Tako ćemo klijentima omogućiti da u relativno kratkom roku, a sigurno po najpovoljnijim cenama dobiju potpuno obrađena dokumenta, koja mogu da koriste odmah, odnosno kad god je to potrebno. Zato i jeste vrlo važno da nam na uvid dostavite originalna dokumenta, kao i da se na vreme raspitate u nadležnoj instituciji da li se za vaša dokumenta zahteva stavljanje haškog, odnosno Apostille pečata ili ne, te ako se stavlja treba da doznaju i da li je potrebno izvršiti ovu vrstu overe posle ili pre obrade od strane stručnjaka koji su članovi našeg tima.

Prevod tekstova iz oblasti turizma sa srpskog na danski jezik

Ma koji tip tekstova da je u pitanju, odnosno bez obzira da li je reč o tekstovima iz oblasti turizma koji su namenjeni nekom stručnom seminaru ili su u pitanju sadržaji koji će biti publikovani javno, njihovo prevođenje sa srpskog jezika na danski definitivno treba da prepustite našim stručnjacima, jer vam oni mogu ponuditi ne samo najpovoljniju cenu, već i najkvalitetniji način obrade, a uz sve to i prilično kratke rokove za izradu prevoda. Prevodimo i tekstove čija tema je vezana za oblast građevinske industrije, politike, medicine i nauke, ali i finansija, bankarstva i farmacije, te ekonomije, kao i ekologije i zaštite životne sredine, građevinske industrije, komunikologije i mnogih drugih grana što društvenih, što prirodnih nauka.

Sadržaje iz oblasti marketinga ćemo takođe obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji, tako da ćete vrlo brzo dobiti prevod sa srpskog jezika na danski ne samo za brošure, kataloge i PR tekstove, već i za reklamne letke, odnosno flajere i vizit kartice, ali i plakate, te mnoge druge sadržaje iz ove oblasti.

Sem toga, prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev izvršiti i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, a u skladu sa vašim, odnosno zahtevima događaja koji organizujete, ponudićemo vam uslugu simultanog i konsekutivnog, ali i prevođenje uz pomoć šapata, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Da bi smo odabrali adekvatnu vrstu usmenog prevoda, važno je da imamo sve informacije o događaju, što podrazumeva podatke o očekivanom broju učesnika i trajanju, kao i podatke o prostoru u kome će biti održan i uopšteno o njegovoj organizaciji.

Kako su u našem timu, ne samo prevodioci i sudski tumači, nego i profesionalni korektori i lektori, to možemo da izvršimo i uslugu redakture, koja je namenjena isključivo onim materijalima koji su već prevedeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali to ipak nije učinjeno dovoljno profesionalnog, pa je potrebno izvršiti njihovu korekturu i lekturu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na danski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje